Paragraaf 4

30 Johannes Gerardus Diderik van Hell

is geboren op woensdag 14 juli 1830 om 17:00 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam],

zoon van Jacobus van Hell (zie 25) en Kornelia den Helt.

Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1830

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Notitie bij de geboorte van Johannes:

Geboorteakte Johannes Gerardus Diderik van Hell, 14 juli 1830.
Den zestienden july Ao. 1800 dertig, ten tien ure, voor den middag,

is ingeschreven, de geboorte van Johannes Gerardus Diderik geboren

den veertienden dezer des middag ten vijf ure,

zoon van Jacobus van Hell oud tweeenveertig jaren, beroep diamantslijper

en Kornelia den Held, oud dertig jaren,

wonende Roeterīs Eiland no. 1 Kanton 1 zijnde dit kind aldaar geboren,

en erkend van het mannelijke geslacht.
Eerste getuige Franciscus Berk oud tweeendertig jaren,

wonende (?) beroep ambtenaar.
Tweede getuige Jan Lansdorp oud tweeenveertig jaren,

wonende Baangracht No. 3(?), beroep geen,

volgens verzoek aan ons gedaan, door de vader.
Deze acte is na voorlezing, geteekend door den vader en getuigen,

en bevestigd ingevolge de wet,

door mij, als lid van den raad dezer stad, daartoe ingevolge de besluiten van

Z.M. van 14 febr. 1823, No. 59 en van 11 jan. 1828, No. 108, gedelegeerd.
Volgen vier handtekeningen, waaronder die van Jacobus van Hell.

Johannes is overleden op zaterdag 3 oktober 1868 in Amsterdam, 38 jaar oud

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Adressen:

vanaf 1853

   

Weesperplein 178, Amsterdam

vanaf 1855

   

Weesperstraat Ė Oostenburgergracht 107 (?), Amsterdam

vanaf 1861

   

Muiderpoort, Amsterdam

vanaf 1863

   

Oosterburgergracht 117, Amsterdam

vanaf 1868

   

Achterburgwal 24 of 84, Amsterdam

Beroep:

Diamantslijper

.

Johannes trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 december 1852

in Amsterdam [bron: Aktehjgd] met

Elizabeth Geertrui de Vree, 22 jaar oud.

 

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elizabeth:

Huwelijksakte Johannes Gerardus Diderik van Hell en Elizabeth Geertrui de Vree
Aktehjgd:
Op heden vijftien december achttienhonderd twee-en-vijftig,

zijn voor ons ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand

der stad Amsterdam, in het huis der gemeente, verscheenen,

ten einde een huwelijk aan te gaan Johannes Gerardus Diderik van Hell,
diamantslijper, geboren en wonende alhier, oud tweeentwintig jaren

minderjarige zoon van Jacobus van Hell en Cornelia den Held

overleden ten eenre zijde
Elizabeth Geertrui de Vree zonder beroep geboren en wonende alhier,

oud tweeentwintig jaren, minderjarige dochter van Lambertus de Vree en

Maria Besem beide overleden ten andere zijde.

En verklaarden (?) de voogd en toeziende voogd des bruidegoms

Johan August Weber, vleeschhouwer en Petrus Johannes van Hell

kantoorbediende en de voogd en toeziende voogd der bruid

Jan Frederik Buddens (?) zonder beroep en Johan Frederik Wolff smid wonende
allen alhier en voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onderverhinderd geschied,

alhier de vijfden en twaalfden dezer voorts zijn aan ons overgelegd

ten eerste de geboorte acten den verloofden (?) ten tweeden de doodacten (?)

ouders (?) ouders ten derde de processen verbaal van de (?) voogden en toeziende voogden.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten,

en getrouwelijk all de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken

staat verbonden zijn, hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde,

hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van:

Jacobus Johannes van Hell broeder des echtgenoot, vleeschhouwer
oud zeven en twintig, Johannes Petrus de Held voor (?) van denzelven

logementhouder oud vier en veertig, Jacobus Hendrik Besem houtzaag molenaar

oud negen en dertig, Gerrit de Vries ijzergieter oud twee en dertig jaren,

beide neven der echtgenote wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke na voorlezing, door de komparanten,
de getuigen en ons is ondertekend.

Volgen elf handtekeningen, waaronder J.G.D. van Hell, E.G. de Vree, P.J. van Hell,

J.J. van Hell, .J.P. de Held en J.H. Besem.

 

Elizabeth is geboren op maandag 21 juni 1830 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam],

dochter van Lambertus de Vree en Maria Besem.

Elizabeth is overleden op zaterdag 11 april 1868 in Amsterdam,

37 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

 

Kinderen van Johannes en Elizabeth:

 

1 Maria Elisabeth van Hell,

geboren op dinsdag 27 september 1853 in Amsterdam. Volgt 46.

2 Jacobus Johannes van Hell,

geboren op donderdag 11 oktober 1855 in Amsterdam. Volgt 47.

3 Lambertus van Hell,

geboren op vrijdag 10 mei 1861 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Lambertus is overleden op vrijdag 18 december 1863

in Amsterdam, 2 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

4 Elizabeth Geertrui van Hell,

geboren op donderdag 21 juli 1864 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Elizabeth is overleden op maandag 3 augustus 1868 in

Amsterdam, 4 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

5 Lambertus van Hell,

geboren op vrijdag 13 december 1867 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Lambertus is overleden op woensdag 8 april 1868 in

Amsterdam, 3 maanden oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

 

46 Maria Elisabeth van Hell

is geboren op dinsdag 27 september 1853 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam],

dochter van Johannes Gerardus Diderik van Hell (zie 30) en

Elizabeth Geertrui de Vree.

Maria is overleden op zaterdag 3 oktober 1931 in Amsterdam,

78 jaar oud [bron: Akte 5534 Gem. Amsterdam].

Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 5 februari 1880 met

Marinus Jacobus Beerling, 24 jaar oud.

Marinus is geboren in1854.

Beroep:

Winkelier


Kinderen van Maria en Marinus:

1 Marinus Johannes Beerling.

Notitie bij Marinus: Overleden op 20-jarige leeftijd.

2 Andreas Jacobus Beerling,

geboren op woensdag 10 november 1880 in Amsterdam. Volgt 74.

3 Elisabeth Geertruida (BETS) Beerling,

geboren op vrijdag 4 augustus 1882 in Amsterdam

[bron: Akte 7599 Gem. Amsterdam].


74 Andreas Jacobus Beerling

is geboren op woensdag 10 november 1880 in Amsterdam,

zoon van Marinus Jacobus Beerling en Maria Elisabeth van Hell (zie 46).

Andreas is overleden op woensdag 19 juni 1957 in Zandvoort,

76 jaar oud [bron: Noord-Hollands archief doc.nr. 28].

Andreas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 20 juli 1911

[bron: N-H archief Documentnummer:Reg.6E fol. 5v] met

Elisabeth Christina (Stien) Kornman, 26 jaar oud.

Stien is geboren op zondag 22 februari 1885 in Amsterdam.

Stien is overleden in mei 1976, 91 jaar oud.


Kinderen van Andreas en Stien:

1 Maria Elisabeth (Miep) Beerling,

geboren op zondag 15 september 1912. Volgt 102.

2 Christina Elisabeth (Tiny) Beerling,

geboren op zondag 6 januari 1918. Volgt 103.

 

102 Maria Elisabeth (Miep) Beerling

is geboren op zondag 15 september 1912,

dochter van Andreas Jacobus Beerling (zie 74) en

Elisabeth Christina (Stien) Kornman.

Miep is overleden op maandag 16 augustus 2004, 91 jaar oud.

Miep trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 september 1939 met

Leonard Theodoor (Leo) Kentgens, 28 jaar oud.

Leo is geboren op donderdag 22 september 1910.

Leo is overleden op dinsdag 8 november 1988, 78 jaar oud.


Kinderen van Miep en Leo:

1 Christina Huiberdina (Tineke) Kentgens,

geboren op vrijdag 25 oktober 1940. Volgt 128.

2 Theodora Elisabeth (Els) Kentgens,

geboren op dinsdag 5 december 1944. Volgt 129.

3 Andrea Marijke (Marijke) Kentgens,

geboren op maandag 22 juli 1946. Volgt 130.

 

128 Christina Huiberdina (Tineke) Kentgens

is geboren op vrijdag 25 oktober 1940,

dochter van Leonard Theodoor (Leo) Kentgens en

Maria Elisabeth (Miep) Beerling (zie 102).

Tineke:

(1) trouwde met Onbekend.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 5 april 1973 met Johan Goossens.

Notitie bij Johan:

dochter van Christina Huiberdina uit eerste huwelijk.

Ge-adopteerd door Johan Goossens


Kind van Tineke en Onbekend:

1 Marieke Elisabeth Goossens,

geboren op vrijdag 6 januari 1967.

Notitie bij Marieke: Ge-adopteerd door Johan Goossens


Kind van Tineke en Johan:

2 Joost Robrecht Goossens,

geboren op maandag 17 juni 1974.

 


129 Theodora Elisabeth (Els) Kentgens

is geboren op dinsdag 5 december 1944,

dochter van Leonard Theodoor (Leo) Kentgens en

Maria Elisabeth (Miep) Beerling (zie 102).

Beroep:

Manager

Els trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 december 1969 met

Bastiaan Scheurwater, 26 jaar oud.

Bastiaan is geboren op zaterdag 23 oktober 1943.


Kinderen van Els en Bastiaan:

1 Hester Elisabeth Scheurwater,

geboren op zondag 7 maart 1971. Volgt 142.

2 Bastiaan Leonard Scheurwater,

geboren op maandag 30 september 1974. Volgt 143.

3 Maarten Jacob Scheurwater,

geboren op zaterdag 28 januari 1978.

Adres:

Rome, ItaliŽ

 

142 Hester Elisabeth Scheurwater

is geboren op zondag 7 maart 1971,

dochter van Bastiaan Scheurwater en

Theodora Elisabeth (Els) Kentgens (zie 129).

Beroep:

Artiste

Hester trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 1 september 2001 met

Alexander Alfred (Lex) Jacobs, 31 jaar oud.

Lex is geboren op maandag 17 november 1969.


Kinderen van Hester en Lex:

1 David Bastiaan Jacobs,

geboren op zaterdag 27 oktober 2001.

2 Lieve Lotte Elisabeth (Lieve) Jacobs,

geboren op vrijdag 21 mei 2004.

3 Elisabeth Alexandra Jacobs,

geboren op donderdag 15 juni 2006 om 08:30 [bron: Ouders].

 


143 Bastiaan Leonard Scheurwater

is geboren op maandag 30 september 1974,

zoon van Bastiaan Scheurwater en

Theodora Elisabeth (Els) Kentgens (zie 129).

Bastiaan trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 20 mei 2006 met

Suzan van de Bilt, 29 jaar oud.

Suzan is geboren op maandag 6 september 1976.130 Andrea Marijke (Marijke) Kentgens

is geboren op maandag 22 juli 1946,

dochter van Leonard Theodoor (Leo) Kentgens en

Maria Elisabeth (Miep) Beerling (zie 102).

Marijke is overleden op dinsdag 3 juli 2012, 65 jaar oud.

Beroep:

(Artiste)

Marijke trouwde, 26 jaar oud, op maandag 4 september 1972 met

Constant Zegwaard.

Notitie bij het huwelijk van Marijke en Constant:

Huwelijk door echtscheiding ontbonden.


Kinderen van Marijke en Constant:

1 Johanneke Merle (Anne) Zegwaard,

geboren op zaterdag 16 juni 1973.

2 David Quirinus Zegwaard,

geboren op woensdag 4 juni 1975.

David is overleden op dinsdag 12 augustus 1997, 22 jaar oud.103 Christina Elisabeth (Tiny) Beerling

is geboren op zondag 6 januari 1918,

dochter van Andreas Jacobus Beerling (zie 74) en

Elisabeth Christina (Stien) Kornman.

Tiny is overleden op donderdag 18 december 2003, 85 jaar oud.
Tiny trouwde met
Klaas Peereboom.

Notitie bij het huwelijk van Tiny en Klaas:

Eduard en Winfred Andre - tweelingbroers.


Kinderen van Tiny en Klaas:

1 Winfred Andre Peereboom,

geboren in 1946.

2 Eduard Peereboom,

geboren in 1946.

 

Terug naar begin