Gedenksteen boven toegangsdeur Schreierstoren

Schreierstoren te Amsterdam, de zware, halfronde bakstenen toren op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Geldersekade. De toren staat waar de IJkant eens "Kamperhoofd" heette, vanwege de landtong die daar in het IJ vooruit stak. Er is lang verschil van mening geweest waar de naam "Schreiers" vandaan kwam. Op een gevelsteen staat een schreiend vrouwtje afgebeeld, alsmede een wegvarend schip en het jaartal 1569. Jarenlang dacht men dat vroeger op deze toren de vrouwen van de schepelingen hun mannen schreiend nawuifden wanneer die naar de Oost vertrokken.
De meest recente verklaring legt verband met de zeer slechte economische toestand van Amsterdam in dat jaar 1569 en ziet men in de schreiende vrouw de treurende stedemaagd, die bedroefd was over het lot van haar nering.
In oude bescheiden wordt de toren ook wel "Scrayhoeck" of " Srayhorn" genoemd, waaruit wordt afgeleid dat de toren "schreilings" op het Kamperhoofd stond.
In de gevel van de Schreierstoren werden in de loop der jaren meer "gedenkstenen" aangebracht. In 1927 een grote bronzen plaat ter herdenking van het feit dat Henry Hudson op 4 april 1609, in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie uitvoer op het schip "De Halve Maan". Deze bronzen plaat werd geschonken door de "Greenwich village historical Society of New York".

De meest belangrijkste gebeurtenis onzerzijds vond echter plaats op 23 juli 1948. Op die datum werd een gedenksteen geplaatst ter herdenking van de in 1595 - 1597 ondernomen "Eerste Schipvaart" van Nederlanders naar Oost-IndiŽ. Deze gedenksteen werd vervaardigd door de beeldhouwer Wilhelmus Ludovicus Reyers. De gedenksteen werd aangebracht boven de hoofdingang van de Schreierstoren en de gedenksteen met de "Schreiende vrouw" moest daardoor terzijde worden verplaatst.

De herdenking op 10 maart 1945 - 350 jaar na dato - ging ongemerkt voorbij wegens de Duitse bezetting.
Ten tijde van de plaatsing van de gedenksteen was de Schreierstoren in gebruik bij de Gemeentelijke Havendienst van Amsterdam.
Thans is er een restaurant in gevestigd en daardoor mogelijk aan de slopershamer ontkomen.

 

Terug naar Inhoud

Terug naar Homepage

Terug naar Reynier van Hell