Geschiedenis


  Zoals uit de homepage van het   Amsterdamse geslacht Van   Hell blijkt, is die familie toch niet   zo honkvast als van een   Amsterdammer zou worden   verwacht.
  Diverse familieleden waaierden   uit over een groot deel van de wereld, de één voorgoed en de ander beroeps-
halve slechts tijdelijk.

Niet iedereen echter hield een dagboek bij van zijn reis naar verre oorden. Dat deden wel de gebroeders Johannes J. van Hell - linker foto (naast hem zijn jongere broer Jaques) en Willem Frederik van Hell - rechter foto, die beiden beroepshalve naar het toenmalige Nederlandsch Oost-Indië trokken.
Johannes J. van Hell ging in dienst van de Deli Spoorwegmaatschappij naar Sumatra, terwijl Willem Frederik van Hell als militair-arts in Batavia aan land ging.

Degene, die belangstelling heeft voor die reisbeschrijvingen, vindt aan het einde van dit verhaal een hyperlink "Terug naar Reisdagboek van:" en kan aldaar zijn keuze maken.

Er is echter nog een reisbeschrijving en wel van Reynier van Hell, die in 1595 als commies op de "Amsterdam" naar Nederlandsch Oost-Indië voer en aldaar in 1596 door de inlanders werd vermoord.
Uiteraard heeft hij zulks niet zelf beschreven, doch werd de reis daarheen en de omstandigheden waaronder hij de dood vond, door anderen vastgelegd.
Een zeemansgraf was zijn lot en hij werd, zoals te lezen valt in de Hollandsche taal van toen, "in plaetse van een dootkiste met eenighe groote steenen aen haer lyff geboonden synde ouerboort geworpen ende gesoncken".

Voor de belevenissen van Reynier van Hell,

zie Reis met rampzalige gevolgen

Terug naar Welkom Reisdagboek van: (Home)

Terug naar Homepage Amsterdam