Han van Hell

Als kunstschilder

                                                                                                                                                                                                                                                       Als musicus


Hier volgen enige recensies uit vroeger jaren:
Uit: Cultureel supplement NRC/Ha'blad, 16-1-76: Het gegeven dat Van Hell een beroemde klarinettist was die vaak inviel bij het Concertgebouworkest en les gaf aan het Muzieklyceum en de Volksmuziekschool leverde nieuwe ontdekkingen op."
(Zwager Wijnman) Later ging hij ook les geven en speelde vaak met het Concertgebouworkest. Het orkest heeft hem herhaaldelijk een vaste verbintenis aangeboden maar dat weigerde hij altijd. Dan zou hij geen tijd meer hebben om te schilderen."

Uit: Werkstuk "Johan van Hell, Oprecht bewogen", Koosje Hofman, 1995 "Het schilderen was voor Van Hell niet de belangrijkste bron van inkomsten. Voor zijn broodwinning was hij muzikant en docent: zowel in de muziek als in de teken- en schilderkunst. Deze combinatie van muziek en kunst speelt een belangrijke rol in zijn kunst. Tekenlessen gaf hij onder andere rond 1920 aan de openbare lagere school aan de Frans Halsstraat. Vanaf het einde van de tweede wereldoorlog tot aan zijn dood gaf hij tekenles aan de Vincent van Goghschool. Verder gaf hij diverse cursussen aan instituten en ook thuis." "Tijdens de crisisjaren was van Hell als klarinettist-remplaceur verbonden aan het Amsterdamse Concertgebouworkest. Daarnaast speelde hij in verschillende ensembles, waar hij het liefst de muziek van Alban Berg speelde, en daarnaast was hij medeoprichter en medewerker van de Kamermuziek Vereniging. Hij moet een druk bezet man zijn geweest, want naast al deze activiteiten was hij leraar aan het Muzieklyceum en aan de Volksmuziekhogeschool."
Uit: Rode editie van Pieter Scheen "HELL, Johannes Gerardus Diederik ('Johan') van Hell. Woonde en werkte in Amsterdam. Leerling van de Quellinusschool, de Rijksnormaalschool en de Rijksakademie (1909-1913) te A'dam. Lessen van G.W.Knap. Schilderde, aquarelleerde en tekende figuren (volkstypen, mensen in hun werk), portretten. Lithograaf, maakte ook houtsenden en linoleumsenden. Tekenleraar en musicus. Gaf les aan A.M.C.M.Vogels. Was lid van 'De Brug' en de Vereen. ter bevordering der Grafische Kunst."

Han van Hell was niet alleen een begaafd kunstschilder en musicus, hij was ook een sociaal bewogen mens. In de jaren 1930 - de crisistijd - gaf hij aan talloze mensen die er niet voor konden betalen, gratis muzieklessen (bron Jan Juffermans, n.a.v. een tentoonstelling van schilderijen van Han van Hell in het museum 't Coopmanshûs te Franeker).

Terug naar Inhoud

Terug naar Homepage