Kasteel Hell

Hier volgt een summiere beschrijving van de geschiedenis van "Het Huys te Hell". Een gedetaillerde beschrijving werd samengesteld door de heer A. Vos te Kampen, die heeft toegezegd deze te zijner tijd ter beschikking te stellen.

In Putten, aan de Hellerweg, liggen de boerderijen Groot Hell en Klein Hell. Deze boerderijen zijn overgebleven van wat eens was "Dat goet ter Hellen, gelegen in den kerspel van Putten". Dit "Huys te Hell" was een kasteeltje, omringd door wallen en grachten. De geschiedenis van Kasteel Hell, zoals dat kortweg zal worden genoemd, gaat terug naar medio 1300. Omstreeks 1379 zou het kasteel beleend zijn door ene Gerrit van der Helle. Bekend is dat het kasteel in vele handen is overgegaan en zelfs een hoofdrol heeft gespeeld in een erfeniskwestie. De toenmalige bewoner, we schrijven inmiddels 1559, zou zwakzinnig zijn geworden, hetgeen niet verborgen bleef voor zijn familieleden. Die wezen de echtgenote als schuldige aan en vreesden dat de erfenis in verkeerde handen zou komen. Een ingewikkelde intrige volgde, alsmede vele processen, die zo'n 40 jaar in beslag zouden nemen.

In 1867 werd het "goet" gekocht door freule Cornelia Maria d'Hanges d'Yvoi, die op Salentein, onder Nijkerk, woonde.
Hetgeen nu nog rest zijn beide boerderijen. Voorts is in de directe nabijheid een restaurant gevestigd, genaamd "De Salentein".

 

 

Terug naar Inhoud

Terug naar Homepage