Welkom bij Van Hell


 

 

Inhoud

 


Algemene Informatie

Stamboom van het geslacht Van (der) Hell, Amsterdamse tak, samengesteld door Johannes August (Hans) van Hell  hans portret.jpg

   Zie Paragraaf 4-2-1 

uit eigen gegevens en uit gegevens verzameld door Johan Weenen  johan.weenen.jpg   Zie Paragraaf 6-2 

Hans z'n originele Engelse versie wordt na de Nederlandse versie, onverkort weergegeven

Hans van Hell is uitgegaan van de top van de stam en zakte voor wat betreft het geslacht Van Hell naar de 16e eeuw. Verder onderzoek doet vermoeden dat er een verband bestaat tussen de Van Hell's en Van der Hell's uit de 15e eeuw. Laatstgenoemden behoorden tot de lagere ridderstand en de Van Hell's sproten als bastaards voort uit verhoudingen van de Van der Hell's met hun ondergeschikten zoals bedienden etc. Zulke verhoudingen waren in die tijd min of meer geaccepteerd en de daaruit voortkomende nakomelingen konden weliswaar de naam Van der Hell niet verkrijgen, doch gingen als Van Hell verder door het leven, kregen een goede opvoeding en werden eveneens genoemd in testamenten.

Voor wat betreft deze homepage is uitgegaan van de wortels van de stam naar de top daarvan, waarbij de rechtstreekse stamvaders in het ROOD zijn weergegevens. Daarna wordt met Jacobus van Hell (24-8-1788 - 18-12-1847) (paragraaf 1) als gemeenschappelijke stamvader van de daarna genoemde nakomelingen, een begin gemaakt met een indeling in paragrafen.

Oorsprong van de naam Hell:

Hell Een goederenlijst uit het midden van de 12e eeuw maakt duidelijk dat het tegenwoordige Hell,

- een klein nu nog bestaand gehucht tussen Putten en Nijkerk, waar het Kasteel Hell heeft gestaan

- een oude samenstelling van het naamelement hel en loo is. De lijst vermeldt de plaats- of streeknaam Hello. Het element hel komt ook voor in de Veluwse namen Elburg (= Helberg), Helbergen, en in de namen als Helvoorde en Helveld. Hel had de betekenissen "dieper gelegen plaats, laagte" en is ontstaan uit de Germaanse vorm halja. Loo betekende "bos", zie Aperloo.

Uit: Het plaatsnamenboek van de Veluwe van Dr. D. Otten.

Hieronder een treft U een "link" aan naar de homepage van het Veluwse geslacht Van Hell, samengesteld door Jan Bertus van Hell. Bertus.jpg


NB: tot op heden is geen familieband bekend tussen de Amsterdamse- en de  Veluwse Van Hell's 

Veluwse takken

Terug naar begin


Contactinformatie

Adres voor electronische post
w.h.v.hell@hccnet.nl

Terug naar begin


Commentaar en suggesties

email_animStuur mij e-mail waarin u uw commentaar op deze homepage geeft en hoe deze kan worden verbeterd.

Terug naar begin

Index stamboom

Aanhef:          Van(der)Hell/Van Hell.  Stam.

Paragraaf 1: Jacobus van Hell (24-8-1788 - 18-12-1847)

Paragraaf 2: Jacobus Johannes van Hell (20-11-1825 - 9-8-1898)

Paragraaf 3: Petrus Johannes van Hell (27-7-1828 - 26-5-1895)

Paragraaf 4: Johannes Gerardus Diderik van Hell (14-7-1830 - 3-10-1868)

Paragraaf 5: Hendrik van Hell (19-5-1832 - 21-4-1894)

Paragraaf 6: Willem Frederik van Hell (7-10-1839 - 22-9-1908)

Paragraaf 2-1: Jacobus Johannes van Hell (23-2-1873 - 5-4-1949)

Paragraaf 2-2: Willem Hendrik van Hell (8-2-1881 - na 1957)

Paragraaf 4-1: Jacobus Johannes van Hell (11-10-1855 - 3-6-1909)

Paragraaf 4-2: Jacobus Johannes van Hell (28-11-1884 - mei 1958)

Paragraaf 4-2-1: Johannes August van Hell (23-1-1930)

Paragraaf 4-2-2: August Jacobus van Hell (22-12-1932)

Paragraaf 5-1: Petrus Johannes van Hell (8-10-1876 - 1939)

Paragraaf 6-1: Johannes Jacobus van Hell (28-4-1865 - 2-10-1910)

Paragraaf 6-2: Cornelia Hendrika (Co) van Hell (24-7-1876 - 19-11-1965)


Schematische stamboom

stamboom.jpg

 Terug naar beginRuimte voor copyrightinformatie
W.H. van Hell.
datum van 10 februari 2000.
Gewijzigd 21 mei 2018