CanoScan 4400F voor OS/2 (en eComStation)

Mag vrij gebruikt en geruild worden zolang het niet veranderd wordt. Je mag dit produkt enkel op eigen risico gebruiken. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade onstaan door jouw gebruik van dit produkt. Je mag dit produkt niet leasen, verhuren of verkopen aan anderen. Veel plezier.

Beschrijving - Scan papier, foto, dia en film met de CanoScan 4400F scanner in kleur, grijzen en zwart/wit met 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 en 1200 spi.

Installatie - Plaats het 4400Fv01.ZIP bestand in een directory naar keuze en pak het uit. Plaats het USBECD.SYS bestand in je C:\OS2\BOOT directory. Voeg de device driver toe aan je CONFIG.SYS bestand met het DEVICE=C:\OS2\BOOT\USBECD.SYS /D:04A9:2228:0500 /N:CNS$ /V statement en herstart je systeem.

[Gebruiksaanwijzing] [Programma Parameters] [Technische Informatie]

Haal dit produkt hier gratis op. Klik hier voor mijn thuispagina.

Gebruiksaanwijzing

Sluit de CanoScan 4400F aan en wacht op de piep. Plaats het te scannen object in de scanner en sluit de klep. Start het scan.exe programma met de juiste parameters. Het bestand scan.tif wordt geschreven naar de huidige werkdirectory. Een betere scan in kleur en grijzen kan in 2 stappen gedaan worden. De 1e scan zonder de /e parameter doet een scan met gamma 1.0 tabellen. De 2e scan met de /e parameter doet een scan met gamma 2.0 tabellen geladen door de 1e scan.

[Papier Scan] [Foto Scan] [Dia Scan] [Film Scan]

Papier Scan

Papier Scan

Sluit de CanoScan 4400F aan en wacht op de piep. Plaats het papier op de glasplaat en sluit de klep. Start het scan.exe programma met de juiste parameters. Het bestand scan.tif wordt geschreven naar de huidige werkdirectory.

bedoelingopdrachtequivalent
scan A4 formaatscan.exe /h297mm /w210mm/h1168 /w824 /x2 /y2
scan A5 formaatscan.exe /h210mm /w149mm/h0824 /w584 /x2 /y2
scan A6 formaatscan.exe /h149mm /w105mm/h0584 /w412 /x2 /y2
scan A7 formaatscan.exe /h105mm /w075mm/h0412 /w292 /x2 /y2

Gebruik /m voor grijswaarden.

Gebruik /b for zwart/wit.

Foto Scan

Foto Scan

Sluit de CanoScan 4400F aan en wacht op de piep. Plaats de foto op de glasplaat en sluit de klep. Start het scan.exe programma met de juiste parameters. Het bestand scan.tif wordt geschreven naar de huidige werkdirectory.

bedoelingopdrachtequivalent
scan 18x13 cmscan.exe /h18cm /w13cm/h708 /w508 /x2 /y2
scan 17x11 cmscan.exe /h17cm /w11cm/h668 /w432 /x2 /y2
scan 15x10 cmscan.exe /h15cm /w10cm/h588 /w392 /x2 /y2
scan 13x09 cmscan.exe /h13cm /w09cm/h508 /w352 /x2 /y2

Gebruik /m for grijswaarden.

Dia Scan

Dia Scan

Sluit de CanoScan 4400F aan en wacht op de piep. Plaats de dia's in de houder en sluit de de klep. Start het scan.exe programma met de juiste parameters. Het bestand scan.tif wordt geschreven naar de huidige werkdirectory.

bedoelingopdrachtequivalent
scan 1e diascan.exe /s1/s /h132 /w88 /x388 /y186
scan 2e diascan.exe /s2/s /h132 /w88 /x388 /y406
scan 3e diascan.exe /s3/s /h132 /w88 /x388 /y626
scan 4e diascan.exe /s4/s /h132 /w88 /x388 /y846

Gebruik /m for grijswaarden.

Film Scan

Film Scan

Sluit de CanoScan 4400F aan en wacht op de piep. Plaats de filmstook in de houder en sluit de klep. Start het scan.exe programma met de juiste parameters. Het bestand scan.tif wordt geschreven naar de huidige werkdirectory.

bedoelingopdrachtequivalent
scan 1e kaderscan.exe /f1/f /h132 /w88 /x388 /y128
scan 2e kaderscan.exe /f2/f /h132 /w88 /x388 /y278
scan 3e kaderscan.exe /f3/f /h132 /w88 /x388 /y428
scan 4e kaderscan.exe /f4/f /h132 /w88 /x388 /y578
scan 5e kaderscan.exe /f5/f /h132 /w88 /x388 /y728
scan 6e kaderscan.exe /f6/f /h132 /w88 /x388 /y878

Gebruik /m for grijswaarden.

Gebruik /n for negatieven.

Programma Parameters

/dN - Scan resolutie in samples per inch. Juiste waarden voor N zijn 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 en 1200.

/b of /bb of /bg of /br - Bitonaal met een vaste drempel van 127. Standaard de groen sensor. Selecteer blauw, groen of rood.

/m of /mb of /mg of /mr - Grijzen. Standaard het gewogen gemiddelde van rood, groen en blauw. Selecteer blauw, groen of rood.

/hN of /hNcm of hNmm - Hoogte van het scangebied in cin, cm of mm. Juiste waarden voor N zijn 16 tot 1180 cin en deelbaar door 4.

/wN of /wNcm of wNmm - Breedte van het scangebied in cin, cm of mm. Juiste waarden van N zijn 16 tot 864 cin en deelbaar door 4.

/xN of /xNcm of xNmm - Horizontale start positie van het scangebied in cin, cm of mm. Juiste waarden van N zijn 0 tot 848 cin.

/yN of /yNcm of yNmm - Vertikale start positie van het scangebied cin, cm of mm. Juiste waarden van N zijn 0 tot 1164 cin.

Technische Informatie

Bevat GL843 en WM8198 chips met CCD sensor en 16Mbit SDRAM. Mogelijk GL843 met 128 pinnen en daardoor geen flash ROM aangesloten.

Bevat bipolaire stappenmotor met volle/halve/vierde/achtste stappen. Mogelijk allegro A3955/A3967 bipolaire stappenmotor driver chips.

[Genesys Registers] [Wolfson Registers] [Gamma Tabellen] [Motor Tabellen] [Shading Tabel] [Scannerknoppen]

Genesys Registers

Schrijf meerdere (1 tot 32) GL843 registers:

BewerkingSetup PakketData Pakket
Schrijf N register (Adres+Gegevens) paren40h,00h,83h,00h,00h,00h,N*02h,00hN*(Adres,Gegevens)

Lees een specifiek GL843 register:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf register Adres40h,00h,83h,00h,00h,00h,01h,00hAdres
2. Lees register GegevensC0h,00h,84h,00h,00h,00h,01h,00hGegevens

Wolfson Registers

Schrijf meerdere (1 tot 16) WM8198 registers:

BewerkingSetup PakketData Pakket
Schrijf N register (Adres+Gegevens) paren40h,00h,83h,00h,00h,00h,N*04h,00hN*(51h,Adres,3Bh,Gegevens)

Lees een specifiek WM8198 register:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf register Adres in register 50h40h,00h,83h,00h,00h,00h,03h,00h50h,Adres,47h
2. Lees register Gegevens uit register 47hC0h,00h,84h,00h,00h,00h,01h,00hGegevens

Gamma Tabellen

De GL843 gamma tabellen 1,2,3 staan op adres 0000h,0100h,0200h respectievelijk.

Schrijf een specifieke GL843 gamma tabel:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf tabel Adres in registers 5Bh,5Ch40h,00h,83h,00h,00h,00h,05h,00h5Bh,high(Adres),5Ch,low(Adres),28h
2. Schrijf host-to-device transfer van 0200h bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h01h,00h,00h,00h,00h,02h,00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 02hGegevens

Lees een specifieke GL843 gamma tabel:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf tabel Adres in registers 5Bh,5Ch40h,00h,83h,00h,00h,00h,05h,00h5Bh,high(Adres),5Ch,low(Adres),4Eh
2. Schrijf device-to-host transfer van 0242h bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h00h,00h,00h,00h,42h,02h,00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 81hdummy,dummy,Gegevens

Motor Tabellen

De GL843 motor tabellen 1,2,3,4,5 staan op adres 4000h,4800h,5000h,5800h,6000h respektievelijk.

Schrijf een specifieke GL843 motor tabel:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf tabel Adres in registers 5Bh,5Ch40h,00h,83h,00h,00h,00h,05h,00h5Bh,high(Adres),5Ch,low(Adres),28h
2. Schrijf host-to-device transfer van 07F8h bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h01h,00h,00h,00h,F8h,07h,00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 02hGegevens

Lees een specifieke GL843 motor tabel:

BewerkingSetup PakketData Pakket
1. Schrijf tabel Adres in registers 5Bh,5Ch40h,00h,83h,00h,00h,00h,05h,00h5Bh,high(Adres),5Ch,low(Adres),4Eh
2. Schrijf device-to-host transfer van 07FAh bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h00h,00h,00h,00h,FAh,07h,00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 81hdummy,dummy,Gegevens

Shading Tabel

De GL843 area-shading tabel staat op SDRAM adres 000000h.

Schrijf een specifieke GL843 area-shading tabel:

OperationSetup PacketData Packet
1. Schrijf tabel Adres in registers 29h,2Ah,2Bh40h,00h,83h,00h,00h,00h,07h,00h29h,00h,2Ah,00h,2Bh,00h,3Ch
2. Schrijf host-to-device transfer van Size bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h01h,00h,00h,00h,low(Size),high(Size),00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 02hGegevens

Lees een specifieke GL843 area-shading tabel:

OperationSetup PacketData Packet
1. Schrijf tabel Adres in registers 29h,2Ah,2Bh40h,00h,83h,00h,00h,00h,07h,00h29h,00h,2Ah,00h,2Bh,00h,45h
2. Schrijf device-to-host transfer van Size bytes40h,00h,82h,00h,00h,00h,08h,00h00h,00h,00h,00h,low(Size),high(Size),00h,00h
3. Bulk data transfer Gegevens via endpoint 81hdummy,dummy,Gegevens

Scannerknoppen

Lees scannerknop Trigger of Status informatie:

BewerkingSetup PakketData Pakket
Interrupt data transfer Trigger via endpoint 83hTrigger
Lees scannerknop Status (polling methode)C0h,00h,8Ah,00h,00h,00h,01h,00hStatus

Uitkomst van (Status AND 78h) of (Trigger XOR 78h) geeft scannerknop gedrukt:

10h70h58h50h38h30h18h
PDF COLORPDF B & WPDF CUSTOMPDF FINISHCOPYPHOTO/FILME-MAIL
Voldoet aan XHTML 1.0 Voldoet aan CSS 2.1 W.M.Brul 2008-2012, alle rechten voorbehouden.