Wacom Intuos voor OS/2 (ArcaOS, eComStation) - Klik hier voor mijn "Wacom Bamboo" webpagina.

Dit produkt is gratis beschikbaar en mag op eigen risico gebruikt worden. Veel plezier. Klik hier voor de ISC licentie.

Beschrijving - Bestuur OS/2 (ArcaOS, eComStation) met enkel een pen en een Wacom Intuos. Klik hier voor afgeleid produkt.

Haal dit produkt hier gratis op. Klik hier voor broncode. Klik hier voor mijn thuispagina.

Installatie

De Emulate Mouse Driver voor OS/2 (ArcaOS, eComStation) is benodigd. Haal dit produkt hier gratis op.

Plaats XSMOUSE10.ZIP in een directory naar keuze en pak het uit. Kopieer XSMOUSE.SYS naar je C:\OS2\BOOT directory.

De USB 2.0 Extended Control Driver voor OS/2 (ArcaOS, eComStation) is benodigd. Haal dit produkt hier gratis op.

Plaats USBECD23.ZIP in een directory naar keuze en pak het uit. Kopieer USBECD.SYS naar je C:\OS2\BOOT directory.

Plaats INTUOS01.ZIP in een directory naar keuze en pak het uit. Plaats INTUOS.EXE in jouw C:\OS2\BOOT directory. Inspecteer je CONFIG.SYS bestand om te zien welke muis device driver op jouw systeem geļnstalleerd is. Dat zal AMOUSE.SYS of MOUSE.SYS zijn en je dient de STYPE=XSMOUSE$ parameter aan deze device driver regel toe te voegen. Voeg ook de DEVICE=C:\OS2\BOOT\XSMOUSE.SYS device driver regel er vlak boven aan toe. Voeg tevens de DEVICE=C:\OS2\BOOT\USBECD.SYS /D:056A:03##:01## /N:$INTUOS$ en RUN=C:\OS2\BOOT\INTUOS.EXE regels er onder aan toe.

Voor mijn Wacom Intuos CTL-480 gebruik ik de volgende regels:

DEVICE=D:\OS2\BOOT\XSMOUSE.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\AMOUSE.SYS SMP STYPE=XSMOUSE$
DEVICE=D:\OS2\BOOT\USBECD.SYS /D:056A:03##:01## /N:$INTUOS$ /V
RUN=D:\OS2\BOOT\INTUOS.EXE /h768 /w1024 /c

Herstart hierna je systeem en de pret begint.

Gebruiksaanwijzing

modelpidgebruik
CTH-4800302enkel pen
CTH-6800303enkel pen
CTL-480030Eenkel pen
CTL-6800323enkel pen
Sluit je Wacom Intuos aan en wacht op de piep.

Penknoppen - De pen heeft 4 (CTH model) of 3 (CTL model) knoppen. Gebruik de pentip (1e penknop) als muisknop 1. Gebruik de onderste penknop (2e penknop) als muisknop 2. Gebruik de bovenste penknop (3e penknop) als muisknop 3.

Sneltoetsen - Deze hebben geen effect.

Programma Parameters

C:\OS2\BOOT\INTUOS.EXE /c /hN /wN /l /r /m

Alle parameters zijn optioneel. Specifeer /c en de juiste /hN en /wN parameters om nauwkeurig te werken.

/c - correct aspect ratio. Heeft de juiste /hN en /wN parameters nodig. Gebruik deze parameter voor cirkels op het scherm van cirkels op het tablet.

/hN - hoogte van het beeldscherm in N pixels. Standaard is 800. Gebruik deze parameter voor precisie. Juiste waarden voor N zijn 32 tot 32768.

/wN - wijdte van het beeldscherm in N pixels. Standaard is 1280. Gebruik deze parameter voor precisie. Juiste waarden voor N zijn 32 tot 32768.

/l - linkshandig muis gebruik. Standaard staat muis op rechtshandig gebruik. Gebruik deze parameter als de muis instellingspagina op linkshandig staat.

/r - sneltoetsen aan de onderkant. Standaard is sneltoetsen aan de bovenkant. Gebruik deze parameter als het tablet de sneltoetsen dichtbij heeft.

/m - pen in relatieve modus. Standaard is pen in absolute modus. Gebruik deze parameter om de aanwijzer als een muis te bewegen.

Speciale Parameter

Njuiste koppelwaarden
0zonder muisknop werking
1werkt als muisknop 1
2werkt als muisknop 2
3werkt als muisknop 1+2
4werkt als muisknop 3
5werkt als muisknop 1+3
6werkt als muisknop 2+3
7werkt als muisknop 1+2+3

/bNNN - Koppel muisknoppen aan penknoppen. Het 1e getal koppelt muisknoppen aan de 1e penknop. Het 2e getal koppelt muisknoppen aan de 2e penknop. Het 3e getal koppelt muisknoppen aan de 3e penknop. Standaard waarde is /b124. De pentip werkt als muisknop 1. De onderste penknop werkt als muisknop 2. De bovenste penknop werkt als muisknop 3.

Wacom Intuos

Wacom Intuos CTL-480

Mijn Wacom Intuos heeft 056A:030E:0100 als idVendor:idProduct:bcdDevice.

Ik kocht dit CTL-480 tablet in 2014. Ik weet niet of en waar je nu dat tablet kunt kopen.

Met dank aan Joop Nijenhuis voor vereisten en testen.

Voldoet aan XHTML 1.0 Voldoet aan CSS 2.1 © W.M.Brul 2014-2017, alle rechten voorbehouden.