Backup/Restore/Wipeout Master Boot Record voor OS/2 (en eComStation)

Verschaft een stel programma's voor het bewaren/herstellen/wissen van het MBR van fysieke schijven aanwezig in of gekoppeld aan een OS/2 systeem. Het is met name ontworpen om het partitioneren van USB geheugen sticks under OS/2 mogelijk te maken.

GETMBR.EXE n - Dit programma kopieert de 1e sector van de nde fysieke schijf naar het bestand OLDMBRn.BIN waar n een getal moet zijn van 1 tot 9 overeenkomstig de aktuele fysieke schijf aanwezig in of gekoppeld aan jouw systeem. Het bewaart in feite het MBR van die schijf in het bestand OLDMBRn.BIN. Als je dit bestand kopieert naar het bestand NEWMBRn.BIN dan kan dat MBR later hersteld worden.

PUTMBR.EXE n - Dit programma vervangt de 1e sector van de nde fysieke schijf door het bestand NEWMBRn.BIN waar n een getal moet zijn van 1 tot 9 overeenkomstig de aktuele fysieke schijf aanwezig in of gekoppeld aan jouw systeem. Het vervangt in feite het MBR van die schijf door het bestand NEWMBRn.BIN. Als dit bestand een kopie is van het bestand OLDMBRn.BIN dan ben je terug in de originele situatie. Als dit bestand een kopie is van het bestand WIPEOUT.BIN dan wordt die schijf als nieuw.

WIPEOUT.BIN - Dit bestand bevat slechts nullen. Je moet het kopieren naar het bestand NEWMBRn.BIN als je de nde fysieke schijf aanwezig in of gekoppeld aan jouw systeem wilt laten zijn alsof het nog nooit eerder is gebruikt. Dit zal helpen in die situaties waar de 1e sector van die schijf in feite geen MBR is en daarom juist geen partitie tabel bevat. Dit is hoogst waarschijnlijk het geval bij een USB geheugen stick geformatteerd door windows.

Mag vrij gebruikt en geruild worden zolang het niet veranderd wordt. Je mag dit produkt enkel op eigen risico gebruiken. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade onstaan door jouw gebruik van dit produkt. Je mag dit produkt niet leasen, verhuren of verkopen aan anderen. Veel plezier.

Haal dit produkt hier gratis op. Klik hier voor mijn thuispagina.
Voldoet aan XHTML 1.0 Voldoet aan CSS 2.1 W.M.Brul 2004-2009, alle rechten voorbehouden.