Geschiedenis Vietnam


the last king Vietnam heeft lange tijd onder Chinese heerschappij geleefd (van 111 v. Chr. tot 938 na Chr.). Dit heeft sterke invloed gehad op de Vietnamese cultuur. Er werden nieuwe religies geïntroduceerd zoals het confusianisme, taoïsme en boeddhisme. Hierna werd het land beheert door verschillende koningshuizen. Na een periode van voortdurende verdeeldheid kwam in 1802 de Nguyen-dynastie aan de macht. Hué werd de hoofdstad. De Fransen steunden de dynastie en kregen hierdoor allerlei privileges. Deze verdwenen echter geleidelijk aan, waardoor ze militair gingen ingrijpen. In 1887 hadden de Fransen heel Indo-China (Vietnam, Cambodja en Laos) ingenomen. De Fransen gedroegen zich echter slecht, waardoor zich tussen de beide wereldoorlogen in verschillende nationalistische bewegingen ontwikkelden.Eén man speelde hierbij een belangrijke rol: Ho Chi Minh. Canh en Ho Chi Minh

Na de tweede wereldoorlog veroverde de Viet Minh onder leiding van Ho Chi Minh grote delen van het land. De onafhankelijke democratische republiek Vietnam (DVR) werd uitgeroepen met Ho als president. Frankrijk had echter nog steeds een belangrijke invloed. De Fransen werden hierbij gesteund door de Amerikanen, terwijl de Viet Minh werd gesteund door China. Bloedige gevechten tussen Franse troepen en de Viet Minh bij Dien Bien Phu eindigden met de capitulatie van de Fransen. Op een conferentie in Genève werd besloten Vietnam (tijdelijk) op te delen in een noordelijke en zuidelijke zone, met als scheidingslijn de 17de breedtegraad. De regering van Noord Vietnam, gezeteld in de hoofdstad Hanoi, met als leider Ho Chi Minh, wilde de eenheid tussen Noord en Zuid Vietnam herstellen. Dit werd echter tegen gehouden door de president van Zuid Vietnam Ngo Dinh Diem, die aanvankelijk gesteund werd door de VS. In 1960 werd het Nationaal Bevrijdingsfront voor Zuid-Vietnam opgericht (ook onder de scheldnaam Viet Cong bekend). reunification palace Deze begonnen een guerilla tegen het bewind van presidetn Diem. In 1964 werden president Diem en zijn broer vermoord. Hij werd opgevolgd door een marionet van Amerika, president Thieu. In 1965 werden door de VS grondtroepen gestuurd om de guerilla van de Viet Cong tegen te gaan. In vier jaar tijd werd het aantal manschappen opgevoerd tot 540.000 man. Na groeiende protesten in Amerika zelf en in andere landen werden de Amerikaanse troepen vanaf 1969 geleidelijk terug getrokken. Op 30 april 1975 namen de Noord Vietnamese troepen Saigon in, terwijl de laatste Amerikanen via het dak van de ambassade vertrokken. De oorlog heeft in Vietnam onvoorstelbaar veel leed veroorzaakt. Er zijn meer dan drie keer zoveel bommen op Vietnam gegooid dan in de tweede wereldoorlog op Europa.oorlog in Vietnam

In de jaren tachtig raakte Vietnam in een isolement. Reden was de Vietnamese bezetting van Cambodja. Als gevolg daarvan ontstond er een belabberde economische situatie. Dit was voor meer dan één miljoen Vietnamezen de reden om hun land te verlaten (bootvluchtelingen). In 1986 werd de Doi Moi geïntroduceerd. Deze hervormingspolitiek betekende een liberalisering van de economie. Na de terugtrekking van Vietnam uit Cambodja (1989) werden de betrekkingen met verschillende landen genormaliseerd. Vietnam kan nu aan zijn toekomst bouwen.