Website - Ton Affourtit


   Tijdens de bouw van mijn eerste houten kajak heb ik gedurende het hele bouwproces foto's genomen. Om deze foto serie wereldkundig te maken heb ik mij zelf het programmeren in HTML 4 aangeleerd en heb hiermee de foto serie met uitleg op het web gezet. Dit uitgebreide verslag vindt u bij de Guillemot 2008.
Twee jaar later volgde de bouw van een tweede Guillemot 2010. De Night Heron die ik in een hybride vorm gebouwd heb, volgde in 2012. De Black Pearl heb ik gebouwd in 2016. Van de laatste serie boten is alleen een uitvoerig fotoverslag gemaakt.
De bouw van deze boten is een prachtig hobby waarvoor veel tijd nodig is en een eigen vaste bouwruimte.

Andere zaken die op de website staan, zijn de inbouw van een variabele scheg in een bestaande kajak en de vervanging van een stang voetsteun in een bestaande kajak door variabele voetsteunen. Als laatste, kano verhalen die ik geschreven heb en kleine kano snufjes die je zelf eenvoudig kunt bouwen.
Ik sluit de website af met interessante links die u verder kunnen helpen.

Hopelijk heb u plezier in het bekijken van de website en kan ik u stimuleren om zelf een kajak te gaan bouwen. Het is prachtig en dankbare werk.

Ton Affourtit   The building process of my first kayak was documented by taking pictures regularly. In order to publish these photo's I taught myself to programme in HTML 4 and with that, put them on the web. The complete and illustrated story of the building process can be found under the heading 'Guillemot 2008'.The 'Guillemot 2010' followed two years later, in turn followed in 2012 by 'The Night Heron' which I built as a hybrid. ' The Black Pearl' was built in 2016. Of these last three boats there is just an extensive picture gallery as the building process is similar to that of the 'Guillemot 2008'.
Building these boats is a wonderful hobby needing a lot of time and a permanent workspace.
Other stuff you can find on this website is how to build a variable skeg into a finished (or bought) boat and how to replace a foot rod by variable foot rests.Short kayak stories that I have written and little add-ons that you can easily make yourself can also be found on this website.

I finish it off with interesting links that may help you further. I wish you lots of fun in browsing through the website and hope you will become enthusiastic and build your own kayak, it is a wonderful and grateful job.

Ton Affourtit