Anna`s Inzegening tot
Soldaat op 19-05-2002
1e Pinksterdag.Zoetermeer.
Soldaat sinds 07-01-1979.
Ingezegend Den Haag C.Z.
Sinds ongeveer 5 jaar is er ook een Korps te Zoetermeer.
De Majoors Peter en Elly Schraa hebben de leiding.
Zij hebben 3 zoons: William,Niels en Vincent.
Deze officieren verhuisden in 2007 naar Gorkum.
Zij werden daar benoemd door de Commandant.
Korps Zoetermeer kreeg daarna een Luitenant.
Dit werd Dhr. Maarten Hoquè die het Korps al kende.

 
De activiteiten van Anna en mij waren niet veel.
Het betrof alleen het onderhoud van de Flatruimte.
Anna maakte schoon en ik gaf de plantjes water.
Ook zorgde ik voor de inkoop van koffie,thee enz.
Die flatruimte is niet meer in gebruik.
Het Korps heeft nu een grotere ruimte beschikbaar.
Verder stond Anna jaarlijks bij de kerstpot in het Stadshart.
Zij werd wel afgelost door andere Korpsleden.
Ik denk er aan om de Korpssite te bouwen.
Alleen als de Officier hierom vraagt.
Eenmaal per maand ging ik naar Almere.
Daar volgde ik de Toerustings-Cursus voor Heilssoldaten.
Later was dit ook voor de Adherenten.
Dit is een Cursus van 3 winter-seizoenen.
Het werd gedoceerd in het Nationaal Hoofdkwartier.
Tegenwoordig is dit in het Hotel Belmont te Lunteren.
In het Vakken-Pakket hebben wij deze Onderwerpen:
Oude en Nieuwe Testament.(Bijbelkennis)
Geloofsleer,Ethiek,Pastoraat,Godsdienstkennis,
Soc.Kennis,Gesch. Christendom en Beeld-Theologie.
Het 1e Certificaat heb ik al en het 2e heb ik reeds
ontvangen op zaterdag 30-11-2002.
In 2003 heb ik het Eind-Diploma ontvangen.
Nu in 2006 heb ik het Totaal-diploma al 3 jr. in bezit.
Op 07-01-1979 werd ik Ingezegend tot Soldaat
van het Leger des Heils in het Korps Den Haag CZ.
Dat is nu alweer 27 jaar geleden.Het was mijn keuze.
Dienstdoende Officier was destijds Kapitein W.v.d.Harst.
Hij is nu de Commandant is voor Nederland en Tjechië.
Inmiddels is hij nu Commandant in Rusland.
Tèvens heeft hij hierbij nog enkele andere landen.
Korps Zoetermeer heeft dit gebouw in gebruik genomen.
Streefdatum was 22 april maar dit werd gewijzigd in 12 Mei.
Het gebouw is gevestigd op de Du Meelaan te Zoetermeer.
In dit gebouw zullen op Zondagen de Samenkomsten worden
gehouden evenals de andere activiteiten.
Hierover volgt meer nieuws op een aparte KorpsSite.
Het blijft wel in de wijk Palenstein en is gelegen aan de Sprinterlijn. (Later de Light-rail/Sneltram)
Deze Sneltram rijdt achter het gebouw langs naar het station
Palenstein.  Er is dus een goede O.V.-verbinding.
De officiële opening werd verricht door de Commandant.
Hij deed dit echter samen met de Burgemeester.
Een klein deel van het muziekkorps Leger des Heils uit             Den Haag Congreszaal begeleidde dit met Blijde klanken.
Het was een zonnige warme dag,wat het feestelijker maakte.

Dit was echter nog bij de "Schoutenhoek" in Zoetermeer.
We hadden toen samenkomsten in de kantine van het
wooncomplex "Schoutenhoek" voor Senioren.