De achternaam Nas of Nass


Aan alle opgenomen naamdragers is de achternaam Nas toegekend, ook dan wanneer de juiste achternaam luidt : Nass, van Nass, Nasz of Nas met een scherpe Duitse s. 
In de oudste stukken wordt de achternaam ook wel geschreven als : Naess of Naesch.

Alleen zó was het mogelijk om alle familieleden in één index te plaatsen. Het voordeel hiervan zal duidelijk zijn. Steeds wanneer de juiste achternaam niet Nas luidt, is de juiste achternaam wel direct achter de voornamen tussen haakjes toegevoegd. 
Men moet dus bedacht zijn op de juiste achternaam!

Levenloos geborenen hebben de voornaam Nono (mann.) of Nana (vr.) gekregen.

Verspreiding Nas(s) familie


De Nas(s) familienaam stamt uit het land van Kleef, met de nadruk op het gebied tussen Nijmegen en Kleef.
De familie vertakt zich later naar andere streken, zoals de Overbetuwe (Elst-Elden; Bemmel) en Noord-Brabant (Neerlangel-Demen).

Vindplaats gegevens


Vrijwel alle gegevens zijn ontleend aan primaire bronnen die te vinden zijn in de rijksarchieven, streekarchieven, het Mozaik Archieve in Kleef en het Centraal Bureau voor Genealogie.  
Met name voor de oudste gegevens wordt nog speciaal verwezen naar de publicaties van Guido van Benthem in de Duffelt-Group (zie bij de Links). 
De gegevens zijn verder nog aangevuld door de welwillende bijdragen van velen.

De verschillende takken


De volgende takken zijn in dit document verwerkt :
  • Niel (Land van Kleef)
  • Rijkerswoerd (Elst-Elden)
  • Demen / Neerlangel (Land van Ravenstein)
  • Groesbeek / Erlecom
Zie ook Aanhechting.

Losse gegevens


Het onderzoek heeft natuurlijk een aantal “losse gegevens” opgeleverd die (nog) niet in het grote geheel passen. Om ook aan die gegevens bekendheid te geven en om verder onderzoek uit te lokken, worden ze hier ook opgenomen. Beleefd aanbevolen dus !

Zie: Losse gegevens Nass.


Wapen van de familie Nass

Hiernaast zijn een drietal wapens geplaatst. Als iemand een betere afdruk heeft en/of weet wat de beschrijving ervan is en/of wie een wapen gebruikt heeft en/of waar die afbeeldingen vandaan komen, dan graag een mailtje.

©2005-2006 Ton Moester s.d.b., Adelaide en Theo Holland, Eindhoven - laatste wijziging: mei 2006
Overname van gegevens alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en met bronvermelding
[disclaimer]

website: http://nass.travel.to    e-mail: click on this button