Kerk van de Friezen en de Sint Pieter in Rome (interieur)
deze site
actueel
Schildering Michel Angelo in de Sixtijnse kapel: (1) schepping eerste mens en (2) schepping zon
kernvragen
Kruiswegstatie 4 van Jan Toorop 1918 (St.Bernulphuskerk Oosterbeek)
Wat heet . . .
'KATHOLIEK'?
Symbolen duif (H.Geest) en Pelikaan met jongen (liefde)
hangijzers
 Een persoonlijk
antwoord op een aantal
vragen over
 het Katholiek zijn
St. Adelbertabdij in Egmont aan Zee:  (1) kloostergang en (2) kapel
verklaard
Mensen van de kerk: (1) Gelovigen St.Pietersplein en (2) Moeder Theresa van Calcutta
feesten
Symbool voor Christus: de griekse letters Alfa en Omega = Begin en Einde
varia
Slot / contact

  Door naar de site   > >