INLEIDING

Van alle tijden
Het is een gegeven van alle tijden en alle culturen dat de mens op zoek is naar het waarom van zijn bestaan. Wat ligt er aan de natuur ten grondslag? Hoe kan de mens vat krijgen op hetgeen hem omringt en zich dikwijls als een onbegrepen iets buiten of boven hemzelf laat aanduiden. Is de wereld om hem heen eindig en vergankelijk of is er in dat geheel iets dat overstijgend en blijvend is? Hebben de dingen die de mens overkomen zin of betekenis, of is alles zinloos en slechts schijn als een voorbijgaand hersenspinsel?

Zoektocht
Deze zoektocht van de mens heeft zich over vele duizenden jaren afgespeeld en is nog niet ten einde. Iedere cultuur ontwikkelde stukje bij beetje een idee hoe de wereld achter de zichtbare dingen er uitziet. Onbegrepen natuurverschijnselen kregen een betekenis en een gezicht. Langzaam aan ontstond er een soort ontwerp.
Maar die culturen zijn niet los van elkaar ieder tot hun eigen ontwerp gekomen. De culturen stonden met elkaar in contact. Verhalen werden doorverteld over grenzen heen. De mensen trokken van het ene gebied naar het andere, namen hun verhalen mee en hoorden nieuwe verhalen. Ervaringen, zowel individuen als van een hele volk, werden in de verhalen opgenomen. Aanvankelijk via mondelinge overlevering maar later ook via schriftelijke bronnen werden deze ervaringen doorgegeven.
Culturen kwamen en culturen gingen. En daarmee ging ook weer een aantal ontwerpen verloren. Van de ooit zo invloedrijke Grieks-Romeinse religie kennen we nog slechts van beelden en uit boeken. Van de godsdienst van de oude Germaanse volkeren en van de Perzen en is weinig meer over, al zijn sporen ervan in de enkele grote religies met enige moeite nog wel terug te vinden.
 
De grote wereldreligies
In dit overzicht is voorrang gegeven aan de vijf grote levende religies, het Hindoe´sme, het Boeddhisme, het Jodendom, het Christendom en de Islam. Deze volgorde is niet willekeurig maar ingegeven door het idee dat de religies door hun geschiedenis sterk met elkaar verbonden zijn. De een heeft zich uit de ander ontwikkeld, al dan niet onder opname van nieuwe elementen van naburige culturen. Als in een stamboom hebben de religies zich in de loop der tijden ontplooid.
Hindoe´sme en Jodendom gaan daarbij het verst terug in tijd maar zijn ook niet uit het niets ontstaan. Maar hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe moeilijker het wordt om de herkomst en de verbanden te zien.
De wortels van het Hindoe´sme gaan ver in het verleden terug, die van het Jodendom eveneens. Het Boeddhisme is later ontstaan als een reactie op en een hervormingsbeweging binnen het Hindoe´sme.
Het Christendom is gestart als een beweging binnen het toenmalige Jodendom maar ontwikkelde zich, toen het er toe besloot zich ook tot de niet-Joden te richten, al snel in de richting van een nieuwe religie, onder opname van een aantal elementen uit de toenmalige Grieks-Romeinse beschaving.
De Islam heeft bij zijn ontstaan veel elementen uit het Jodendom Ún het Christendom overgenomen maar kreeg door zijn grote gebondenheid aan de Arabische cultuur een heel eigen gezicht.
 
Stamboom en tabel
Deze site biedt een globaal overzicht van de vijf grote wereldreligies. Een stamboom brengt de ontwikkeling van deze religies in de tijd in beeld en maakt de verbanden zichtbaar. De belangrijkste kenmerken zoals stichting, leer, leefregels zijn in tablevorm naast elkaar gezet. Tenslotte is aan elk van de vijf religies een apart hoofdstuk gewijd. De maker hoopt de bezoeker met deze compacte site van dienst te zijn.
 
Bij de figuren op de startpagina van deze site
  • De Akshardham Tempel in New Delhi werd in tradionele stijl gebouwd tussen 2000 en 2005 en is het grootste Hindoecomplex ter wereld.
  • De Boroboedoer op Java, het grootse boeddhistische complex ter wereld, dateert uit de 7e en 8e eeuw na Chr.
  • De Jeruzalem Synagoge van Praag werd gebouwd in een ossters-moorse stijl rond 1905. Het gebouw overleefde de 2e weredoorlog.
  • De kathedrale basiliek St.Bavo te Haarlem, ontworpen door Pierre en Jos Cuypers in een vnl. neo-roaanse stijl. De bouw duurde van 1895 tot 1930.
  • De Blauwe Moskee van Instanboel, gebouwd in de periode 1606-1609, met een koepel naar het voorbeeld van de Hagia Sophia
     

  •   terug naar het begin pagina van deze pagina