#FFFF00klik hier met de muis voor het weer in Hardenberg door meteo Hardenberg

De vereniging biljartclub Boslust is opgericht op 25 februari 1997 en heeft 48 leden.
We zijn begonnen met de aanschaf van 2 stuks 2ehands biljarttafels, welke naderhand zijn vervangen door nieuwe Wilhelmina biljarttafels, in een gebouw op de voormalige camping Boslust te Rheeze waarna we op 1 september 2014 zijn verhuisd naar een pand aan de Polenweg 6 te Heemse. Momenteel beschikken we over een clubgebouw aan het Wilhelminplein 3a te Hardenberg waar op maandag- dinsdag- en woensdagavond de wekelijkse biljartwedstrijden plaatsvinden resp. om 18.00 uur en 20.30 uur De laatste week van de maand wordt er competitie gespeeld op basis van de behaalde moyenne voorgaand jaar.
De resterende dagdelen en/of avonden zijn voor de leden vrij beschikbaar voor vrij biljarten.
Voor het lidmaatschap van de club is geen inschrijfgeld verschuldigd. De contributie bedraagt euro 40,== per kwartaal. Voor de te nuttigen consumpties is euro 1,== per consumptie verschuldigd te betalen met te kopen munten.