Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?

Je sollicitatiebrief dient als aanvulling op je CV.
De brief beschrijft jezelf (verkooppunten) en bestaat maximaal uit één A4'tje.
Behalve de inhoud - kort en bondig - is de stijl belangrijk.
Je brief moet enthousiasme uitstralen.
Je motivatie leid je af aan de vacaturetekst.
Je brief bestaat uit drie onderdelen, die je onderling kunt verwisselen.

Aanhef:
Staat er geen naam vermeld in de advertentie? Bel dan op en vraag aan wie u de brief moet richten.
Schrijf anders Geachte mevrouw/heer,

Opening:
- hier leg je uit naar welke functie je solliciteert
- waar je de vacature bent tegengekomen
- verwijs je naar een eventueel telefoongesprek dat je hebt gehad met de recruiter
Voorbeeld openingszin:
Naar aanleiding van uw advertentie in de ...krant van .. november jongstleden solliciteer ik naar de functie van systeembeheerder. Mijn belangstelling voor de functie is nog groter geworden door de informatie die de heer Jansen mij op .. november telefonisch verstrekt heeft.

Kern en motivatie:
-omschrijf waarom je naar deze functie solliciteert
-leg uit waarom je bij dit bedrijf solliciteert

Slot:
- beargumenteer waarom jij de geschikte kandidaat bent voor de functie
- verwijs naar je opleidingen, je werkervaring, marktkennis of persoonlijke vaardigheden
Voorbeeld slotzin:
Hiermee meen ik u te hebben overtuigd van mijn ervaring, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen voor de functie. Graag kom ik dit in een persoonlijk gesprek nader toelichten.

Vergeet de bijlagen niet te vermelden onder aan de sollicitatiebrief !!   Bijlagen: Curriculum Vitae

Enveloppe:
Gebruikelijk is een bankenveloppe van 22 x 11cm.
Vouw de brief in drieën met de tekst naar binnen.
In de linker bovenhoek van de enveloppe noteert u het vacaturenummer.

Wat zet je in je brief?

Probeer je in te leven in de recruiter van het bedrijf. Dat vereist kennis van functie, onderneming, cultuur en filosofie.
Kijk naar woordkeus, toon en stijl in de advertentie.
Bestudeer ook de website van het bedrijf, jaarverslagen en folders.

Probeer een zo volledig mogelijk beeld van jezelf te geven: waar ligt je motivatie, welke uitdaging zie je en hoe verwacht je in het bedrijf te functioneren?
Het belangrijkste: wat is jouw unieke bijdrage aan het bedrijf?
Met andere woorden: waarom ben jij geknipt voor die functie?

Ken jezelf: breng je kwaliteiten naar voren. Wees daarbij positief en laat geen twijfels blijken.
Ben je ergens goed in, waarmee je je van anderen onderscheidt?
Schrijf glashard op, maar schets geen vals beeld van jezelf.

Informatie uit je CV herhaal je niet in je brief en pas op dat je geen standaard brief schrijft, zoals Naar aanleiding van enzo.
Hoe meer brieven de recruiter leest, hoe kleiner de kans dat de keus op jou valt.
Probeer uniek te zijn, maar overdrijf niet.

Tips

Schrijftips

Zinnen

Tot slot

Zoals ik al eerder heb vermeld, je kan ook on-line solliciteren of solliciteren per e-mail.

Check voodat je de sollicitatiebrief verstuurt de internetsite van het bedrijf.
Staan er aanwijzigen voor online sollicitere?
Je brief in het tekstgedeelte en je CV als attatchment is het meest gebruikelijk.
Hou je brief kort en zet onderaan je digitale handtekening met je naam, adres, e-mailadres, URL en telefoonnummers.

Wees orgineel!!!

Een foto van je verwarming (mijn CV), een flash presentatie, een video, een geluidscassette, een éénregelige brief of een persbericht waarin je jezelf alvast als nieuwe medewerker aankondigt.
Mogelijkheden te over je sollicitatie eruit te laten springen.
Taxeer hoever je kunt gaan, anders keert je orginaliteit zich tegen je.

Brief

URL, Flash, audio of video.
Durf je niet? Schrijf een keurige brief en voeg je multi-media presentatie als extraatje toe.
Wees er zeker van dat het bedrijf waar je solliciteert over de juiste software beschikt.
Of zet links in e-mail of op je URL om een RealPlayer, Flash etc. te downloaden.
Let op dat je bestand niet te groot/zwaar is, veel bedrijven zitten nog niet op de kabel