Leven in Balans

Dualiteit en harmonie

 

Allereerst een overzicht met gebruik van beeldtaal..

Balans in input en output:

 

Balans in binnen- en buitenwereld:

 

Balans in je binnenwereld:

 

Balans in je buitenwereld:

 

De instrumenten:

Balans ontstaat bij de gratie van dualiteit. Zonder dualiteit is het waarnemen van de materiële werkelijkheid, zoals wij die kennen, niet mogelijk. Er is altijd een waarnemer én dat wat waargenomen wordt, voor nodig.

Een kind ontstaat hier uit het verlangen naar eenheid van twee mensen.. De beweging van dualiteit naar eenheid.
Het eerste besef van dualiteit ontstaat bij de geboorte als mens. De eenheid met de moeder, baarmoeder, gaat langzaam naar de achtergrond als de mens zich verder individualiseert. Het kind leert zijn “buitenwereld” kennen en onderzoekt deze nieuwsgierig…

Ouders, opvoeders en media leren het kind dualiteit op dualiteit en alle duale onderverdelingen die hieruit voortkomen en zo ontstaat een beeld van de buitenwereld.
Dat dit niet overeenkomt met de voorgeboortelijke realiteit loopt altijd in mindere of meerdere mate op de achtergrond mee. Er blijft een herinnering én een groeiend verlangen naar herbeleving van die eenheid.

Een tijdelijke herbeleving van die eenheid wordt eerst gevonden in seksualiteit en intieme relaties, maar dit is slechts de opmaat naar een rigoureuze herschikking van het realiteitsbesef. Hoe leef je in harmonie met al wat is?
Het antwoord hierop, eenheid in verscheidenheid, is de volgende stap. Hoe dat te verwerkelijken, is weer een stap.
Zo groot, zo klein, zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Daarna komt het besef dat alles al een is, was en altijd zal zijn.
Ik ben.

Je zit dan niet meer aan één kant van de weegschaal, maar bent de weegschaal zelf. Jij interpreteert en zit zelf aan de knoppen om een “goede” balans te houden.


Balans in input en output:

Bij jou als “mixer” komen vele signalen binnen (input) van allerlei aard, vanuit de buitenwereld; visueel, auditief, geuren, smaak en huidcontact en vanuit je binnenwereld; gedachten, ingevingen en emoties. Dan heb jij de keuze deze te communiceren (output), in welke mate, in welke onderlinge verhouding en op welke wijze...

Meestal staat de “mixer” in de automatische modus, dat hebben we geleerd met het interpreteren van onze ervaringen.
We kunnen deze echter bedienen met het richten van onze aandacht, deze in- en uitzoomen, en op deze manier herprogrammmeren.

Balans in binnen- en buitenwereld:

“Binnen-“ en “Buitenwereld” raken elkaar. Je reageert op prikkels die komen vanuit de buitenwereld, met je binnenwereld; je gedachten, ingevingen en emoties.
Zo reageert de buitenwereld ook op jouw gedachten, ingevingen en emoties. Hoe duidelijker je deze communiceert hoe meer reactie je kan verwachten.
Emotie is hierin leidend. Enthousiasme trekt snel mensen aan, boosheid stoot mensen af.

Een weg van binnen- naar buitenwereld begint met een ingeving, die geuit wordt; het Woord. Is hierbij enthousiasme aanwezig dan worden anderen snel aangestoken wat tot handelen leidt. Het resultaat is dan een manifestatie van de oorspronkelijke ingeving of het idee.
Deze manifestatie wordt dan bezien en het gevolg zijn nieuwe gedachten, ingevingen en emoties in de binnenwereld. De cirkel is weer rond, binnen- en buitenwereld zijn eigenlijk niet te scheiden.

Balans in je binnenwereld:

Gedachten zijn vaak bezig met beoordelen, hoe kan iets beter, hoe zal ik dit aanpakken, hoe nu verder, wat als die dat denkt. De eeuwige twijfelaar.
Onze gedachten zijn meestal in de toekomst bezig, of in het verleden. Vaak jagen ze ons onnodig op, maar zijn nuttig om de zaken te ordenen.

Het gevoel, het hart, is in het nu. Nu voel ik dit, nu voel ik dat. Nu, op dit moment. Genieten van je manifestatie doe je in het nu, het loslaten van een verlies doe je ook in het nu.

Rust van gedachten is belangrijk om te voelen wie je echt bent. Hieruit komen je intentie en vertrouwen voort. Rust, stilte kan je ook in activiteit ervaren. Sporters, lovers, muzikanten en kunstenaars kennen dit “ in the flow” zijn ook.
Denk je niet, dan krijg je ingevingen en handel je er direct naar, intuïtie, de bron van creativiteit. Dit leidt tot:


Balans in je buitenwereld:

namaste, Peter