Universele Wetten

 

Universele Wetten

(naar/uit: Het Licht zal je bevrijden - Norma Milanovich en Shirley McCune 1996 -1999(NL) - Petiet - bewerkt en geactualiseerd door Peter 2009)

Even vooraf

Deze pagina heb ik toegevoegd omdat dit als opsomming mogelijk overzicht geeft hoe we onze belevingswereld creëren. De achterliggende energie is niet helemaal up-to-date, hoewel op hoofdpunten aangepast en uitgebreid, gebruik dus je eigen onderscheidingsvermogen!

Deze Universele Wetmatigheden (14) beschrijven de fundamentele beginselen die het functioneren van de Aardse en de Celestijnse Werelden, onze schepping, reguleren. De Wetten vertellen ons dat mensen co-creëren met God (= Eerste gedachte, Eerste voorstelling), met behulp van hun denken, emoties en voorstellingsvermogen. Ze vertellen dat energie, trilling, licht en beweging vanuit het heel-al, onze illusionaire werkelijkheid vormen. Ze vertellen dat patronen van overeenkomst en samenhang (hologrammen) deel uitmaken van onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele werelden, en dat er een gevolg of effect kleeft aan alles wat we doen. Deze beginselen helpen ons begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren.

Hieronder een filmpje wat ik onlangs tegenkwam, helaas in het engels, met een korte samenvatting:

Universele wetten:

Wet van Energie

Alles is energie. Vanuit het ongevormde is het beginsel van vormgeving de gedachte-energie oftewel het denken / voorstellen. Wij zijn deel van deze goddelijke kracht en derhalve medescheppers. Energie is cyclisch; daarom is dat wat je uitzendt, ook dat wat naar je terugkeert. Wij zijn de bewegers van energie. Wij kaatsen naar een soort projectiescherm om te zien hoe goed we het doen. Wij zijn in eerste instantie levensgenieters. Energie volgt de aandacht (de wij richten). Daarom keert energie in rust ook altijd weer terug naar zijn ongevormde essentie, net als wij, als we werkelijk ontspannen.

Energie kan zich in soorten manifesteren; gedachten, gevoelens, beelden, woorden, daden en zaken. We scheppen ieder moment onze werkelijkheid met de energie die we in ieder moment uitzenden (beweging met emotie). Ons punt van macht is in het nu, nu dus, in ieder moment zelf, in dit en elk moment in de tijd. Angst probeerde onze kracht, aandacht, af te leiden door ons ertoe te bewegen ons schuldig te voelen over het verleden of bang te zijn voor de toekomst. Het verleden en de toekomst zijn echter beide momenteel ongematerialiseerde illusies die ook losgelaten kunnen worden door onze aandacht op iets anders te richten. Deze zgn. donkere krachten hebben geen macht meer over ons, tenzij wij hen macht (emotionele aandacht) geven. Als we bij onszelf blijven, in onze kracht, onze liefdevolle plek innemen, wordt alles getransformeerd in het inzichtelijke Licht. Het voelt daarom goed om ieder moment, tenminste met een deel van onze aandacht in het Licht van Eenheid en Harmonie te zijn.

Wet van Goddelijke Eenheid

Alles in het universum is verbonden in een krachtveld van eenheid. Alles is bewustzijn. Dit veld van gedachte-energie wordt o.a., prana, ch'i, levensenergie, quantum-veld, de bron, Gouden Vloeibare Licht, God of Goddelijke kracht genoemd. Wij zijn (mede-) scheppers en zijn gekomen om de Hemel op Aarde te brengen door een juist gebruik van de verbindingen met dit krachtveld van Eenheid. Als één onderdeel verandert, verandert het geheel. De krachtigste gereedschappen voor spirituele groei zijn onze gedachten, visualisaties en taal. Gedachten hebben de macht om te scheppen. De sleutel tot het verkrijgen van toegang tot de stilte van gedachte-energie ligt in het vermogen om onder alle omstandigheden in balans en in vrede te blijven.

Wet van Trilling

Deze Universele Wet stelt dat alles in het heelal beweegt, vibreert en zich in kringlooppatronen voortbeweegt. De principes van trilling die gelden in de fysieke wereld zijn ook van toepassing op onze gedachten, gevoelens, verlangens en wensen in de etherische wereld. Ieder geluid, ieder voorwerp en zelfs iedere gedachte heeft een eigen unieke trillingsfrequentie. Een sterke trilling laat de omgeving mee resoneren.

Wet van Handeling

Het ontplooien van activiteiten die de gedachten, gevoelens en woorden ondersteunen betreffende het verbinden van Hemel en Aarde. De Hemel (onze voorstelling van alles is goed) moet naar de Aarde gebracht worden en daar worden gegrond. Manifestatie kan in de 4e en 5e dimensie tot stand worden gebracht door gedachten, voorstellingen en woorden. In de 3e dimensie is handelen nodig voor het teweegbrengen van manifestatie. In het handelen groeien wij spiritueel doordat wij onze goddelijkheid zichtbaar maken. We vestigen dan "de Hemel" op Aarde.

Wet van Overeenstemming

Deze Universele Wet stelt dat de natuurkundige wetten of principes die de fysieke wereld verklaren - energie, licht, geluid; trilling en beweging - hun corresponderende principes hebben in het etherische of het heel-al.  Deze wet houd de Eenheid bijeen, de kosmische lijm die de lagen van het fysieke, het mentale en het spirituele verbindt. Een verandering in één laag beïnvloedt de andere lagen. De Eenheid blijft aanwezig in alle lagen in harmonie en overeenstemming. Het holografische principe 'Zo boven, zo beneden - zo binnen, zo buiten'. 

Wet van Oorzaak en Gevolg

Deze Universele Wet stelt dat er niets bij toeval of buiten het werkingsgebied van de Universele Wetten gebeurt. Iedere actie levert een reactie of gevolg op en we 'oogsten wat we hebben gezaaid'. Wij zijn verantwoordelijk voor het scheppen van onze werkelijkheid.
Deze wet zorgt er ook voor dat we uiteindelijk ons ware zelf ontdekken.

Wet van Compensatie

Deze Universele Wet is de Wet van Oorzaak en Gevolg toegepast op de zegeningen en overvloed die we geven en ons worden geboden. De zichtbare gevolgen van onze daden worden ons gegeven in de vorm van geschenken, geld, erfenissen, vriendschappen en zegeningen.

Wet van Aantrekking

Deze Universele Wet laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen scheppen die in onze levens opduiken. Onze gedachten, voorstellingen, gevoelens, woorden en daden leveren trillingsfrequenties op die op hun beurt soortgelijke trillingen aantrekken. Gedachten met een lage trilling (negatieve gedachten) trekken lage frequenties aan en gedachten met een hoge trilling (positieve gedachten) trekken hoge frequenties aan. Deze wet heeft veel publiciteit gekregen in het boek en de film "The Secret".

Wet van Permanente Transmutatie van Energie

Deze Universele Wet stelt dat ieder mens de kracht en macht in zich heeft om zijn/haar levensomstandigheden te veranderen. Openstellen om hogere trillingen te ontvangen en de lagere te transformeren naar hogere; derhalve kunnen we allemaal de energietrilling in onze levens veranderen, door een begrip van de Universele Wetten en door het op zodanige wijze toepassen van de principes dat ze verandering tot gevolg hebben.

Wet van Betrekkelijkheid

Deze Universele Wet stelt dat iedere persoon een reeks tests, inwijdingsproeven zal ontvangen met als doel het versterken van het innerlijk Licht en het vertrouwen hierin. We kunnen deze proeven als een uitdaging beschouwen en terwijl wij verbonden blijven met ons hart kunnen we de problemen oplossen door ze te helen en ons ego te vergeven. Deze wet leert ons ook onze problemen te vergelijken met wat we er van kunnen leren en alles in het juiste perspectief te zien. Deze problemen zijn helemaal afhankelijk van, en een afspiegeling van, wie wij, nog onbewust van onze werkelijke kracht, eerder dachten te zijn. We kunnen ons identificeren met ons ego of met ons licht. Dit is wat ons perspectief bepaalt (in meerdere betekenissen :-). Deze wet is overigens ook de basis van alle humor!

Wet van Polariteit

Deze Universele Wet stelt dat alles zich op een continuüm bevindt en elk punt een tegenpool heeft. We kunnen dit gebruiken door ongewenste gedachten te neutraliseren en te transformeren door ons te concentreren op de tegenpool. Het is de wet van mentale trilling.
Onze planeet is een leerschool om deze wet te doorgronden, wat samenhangt met het gegeven van de vrije keus. Veel is hier verborgen gehouden om deze vrije keus te beïnvloeden, steeds meer wordt onthuld om onze keus te bevrijden van angst, welk een product is van het gebruik van deze wet.

Wet van Ritmische Beweging

Deze Universele Wet stelt dat alles volgens bepaalde ritmes vibreert en beweegt. Deze ritmes vormen o.a. de ademhaling, hartslag, inspanning en ontspanning, eb en vloed, de jaargetijden, ontwikkelingsfasen en cultuurpatronen, leven en dood, alle cycli. Iedere cyclus weerspiegelt de regelmaat van Gods heelal. Meesters weten hoe ze boven de negatieve aspecten van een cyclus uit moeten stijgen, door toeschouwer van zichzelf blijven en alleen aandacht voor positieve beelden in hun bewustzijn toe te staan. Samen met de wet van trilling de muziek der sferen.

Wet van Geslacht

Deze Universele Wet stelt dat alles, vanuit polariteit, mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) principes heeft en dat deze de basis vormen voor alle schepping. De spirituele ingewijde brengt vanuit zelf-realisatie de mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf in evenwicht en integreert dit via herkenning en erkenning (kosmisch huwelijk) om een meester en waarachtig medeschepper te worden.

Wet van Creatie

Iets wat voorheen ongevormd was (deze tekst bijvoorbeeld) krijgt pas vorm als ik, jij of iemand anders er zijn aandacht erop richt, daarvoor bestond dit voor mij, jou of iemand anders nog niet in deze vorm. Geef je er veel aandacht aan omdat het iets met je doet, oftewel een emotie triggert, dan groeit het in vorm, het verdicht, word steviger en krijgt meer impact. Laat je het je het los als zijnde niet relevant, verdwijnt de indruk, de vorm en vergeet je het. Het verdwijnt uit je leven tot je het opnieuw aandacht geeft. Materialisatie, op welk niveau ook, is een netwerk van ritmisch herhaalde gerichte emotioneel geladen aandacht. ( P.)

 

*Deze wetmatigheden vormen duidelijk één geheel, zijn met elkaar verbonden en lopen in elkaar over. Ze kunnen niet apart gebruikt worden - het geheel blijft actief. Dat ze apart vernoemd worden is het gevolg van een vertaalslag in de communicatie naar de diverse niveaus. (P.)

Universele wetten als tool (subwetten) voor persoonlijke ontwikkeling, nog niet optimaal, maar met de goede intentie werkbaar..

Voel altijd na, is dit een uitbreiding of een beperking van jouw waarheid en jouw werkelijkheid? Laat de beperking aan je voorbij gaan en verheug je in de uitbreiding!

Peter

web counter

home