addenda: Het individuele proces en bewustwording:
de basisvorm en tabellen met technische details.

 
Met behulp van de gegevens in ZIGZAGZine #6 is het mogelijk om een basisvorm van het menselijk proces op te stellen. De basisvorm wordt als volgt geconstrueerd: 
 1. (ik) + (omgeving met nadruk op ruimte) activiteit + oproepen of maken + open (naar buiten gericht):
  "ik stel me open (of niet) naar de omgeving"
  zintuigen, initiatief
 2. (mijn  innerlijke ruimte-tijd met nadruk op tijd) waarde + antwoorden of nemen + ervaren (naar binnen gericht):
  "ik neem nu de tijd (of niet) om mijn voorwaarden erbij te betrekken"
  aandacht voor mijzelf
 3. (ik) +(omgeving met nadruk op tijd) verschil + relateren of verwerken + open:
  "ik breng (of niet) de gegevens uit 1 in verband met 2 "
  woorden ordenen, mijn weg uitstippelen
 4. (mijn innerlijke ruimte-tijd met nadruk op ruimte) context + oproepen of maken + ervaren:
  "ik roep mijn eigen context op (of niet), maak mijn innerlijke thuis, concrete basis (of niet)"
  het subject is concreet aanwezig (of niet):
  'Hier ben ik'.
 5. (ik) + activiteit + antwoorden of nemen + open:
  "ik neem zelf een houding aan (of niet)"
  speels toetsen
 6. (mijn) waarde + relateren of verwerken + ervaren:
  "ik analyseer nu mijn standpunt (of niet): mijn mogelijkheden en behoefte aan aanvulling"
  wat werkt (of niet), mijn beperkingen en behoefte aan aanvulling ordenen
 7. (ik) + verschil + oproepen of maken + open (tegenover mijn aanvulling) activiteit + oproepen of makenopen:
  "iemand / iets doet zich voor en ik maak verschil (of niet)"
  het object is aanwezig
 8. (mijn) context + antwoorden of nemen + naar binnen (tegenover mijn aanvulling) waarde + antwoorden of nemen + naar binnen:
  "innerlijke confrontatie met de essentiŽle waarde van de aanvulling en ik gebruik mijn waarden (of niet)"
  object wordt gekozen (of niet): is essentieel en dus bruikbaar, of niet wezenlijk en dus onbruikbaar:
  'Hier is (g)een ervaring'.
 9. (mijn) activiteit + relateren of verwerken + open (tegenover mijn aanvulling) verschil + relateren of verwerkenopen:
  "de informatie vanuit het andere wordt gerelateerd (of niet) aan mijn andere ervaringen en verwerkt voor specifiek gebruik (of niet)"
  mogelijkheid of ideaal, ervaring in het eigen referentiekader ordenen naargelang de betekenis
 10. (ik) + waarde + oproepen of maken + naar binnen (tegenover mijn aanvulling) context + oproepen of maken + naar binnen:
  "innerlijke confrontatie met het standpunt van de aanvulling en ik stel nu mijn specifieke voorwaarden (of niet)"
  grenzen, zekerheid, doelstelling, strategie
 11. (mijn) verschil + antwoorden of nemen + open (tegenover mijn aanvulling) activiteit+ antwoorden of nemenopen:
  "de specifieke omgeving / sociale groep accepteert mijn andere waarden (of niet) en de reactie wordt door mij geaccepteerd (of niet)"
  aanpassing, acceptatie
 12. (ik) + context + relateren of verwerken + naar binnen (tegenover mijn aanvulling) waarde + relateren of verwerken + naar binnen:
  "innerlijke confrontatie met de specifieke aanvullende ervaring (7-11) en ik verwerk (of niet) alle informatie daarover in mijn innerlijke context en afhankelijk van de haalbaarheid voor mij nu berg ik de ervaring op: of in mijn onderbewuste, of in mijn bewuste geheugen"
  ervaring in mijn innerlijke context ordenen, geheugen, object loslaten:
  'Dit is mijn meer ontwikkelde of mijn meer ingewikkelde (sub)doel'.

De volgende fase omvat altijd de vorige. Het vierde zinnetje wordt dan bijvoorbeeld: "In de wisselwerking met mijn omgeving betrek ik mijn innerlijke context (of niet), door vanuit mijn voorwaarden (of niet) mijn weg te gaan kan ik (g)een concrete (en bewuste) basis vormen".
 

  ^  
  v     Zoeken: begrippen betreffende STRUCTUUR
 

 

tabel 1. algemeen overzicht van het proces
nr. dynamiek actie element tegendeel thema activiteit tegendeel fase
1 openheid oproepen activiteit subject benieuwen subjectief initiatief
2 ervaren antwoorden waarde subject benieuwen subjectief aandacht
3 openheid relateren verschil subject benieuwen subjectief kennis
4 ervaren oproepen context subject overzien subjectief emotie
5 openheid antwoorden activiteit ervaring overzien subjectief toetsing
6 ervaren relateren waarde ervaring overzien subjectief analyse
7 openheid oproepen verschil activiteit ervaring opnemen objectief aanvullen
8 ervaren antwoorden context waarde ervaring opnemen objectief 1 kiezen
9 openheid relateren activiteit verschil subdoel opnemen objectief idealen
10 ervaren oproepen waarde context subdoel accepteren objectief grenzen
11 openheid antwoorden verschil activiteit subdoel accepteren objectief vrijheid
12 ervaren relateren context waarde subdoel accepteren objectief ervaring
  ^  
 

 

tabel 2. overzicht van de onderdelen van het proces.
1 eigenlijkheid het (sub)proces
2 paren a. dynamiek: omgeving, eigenheid
b. zestallen: confronterende of aanvullende tegendelen
3 drietal a. actie: oproepen, antwoorden, relateren
b. thema: subject, ervaring, (sub)doel
4 viertal a. elementen: activiteit, waarde, verschil, context
b. activiteit: benieuwen, overzien, opnemen, accepteren
5 zestal a. spiegelingen: aanwezig - aanvulling, waarde - context, zinnen - begrip, concreet subject - concreet object, spelen - toetsen, behoefte - ervaring
b. dilemma's: identiteit, creativiteit, uitwisseling, rechtvaardiging, zelfstandigheid, zelfbewustzijn
6 vijftal creativiteit. (extra)
  ^  
 

 

fig. 3
tabel 3. twaalf paren van verschillende dynamiek
Bij de combinaties van verschillen in tijd en tempo tussen buiten en binnen is het tempo van de omgeving een opgelegd gegeven, het gebruik van de innerlijke tijd is een zelf bepaalde zaak.
     
  nadruk op buiten nadruk op binnen
1 1 + 2 aandacht > omgeving  
2 2 + 3 aandacht > mens
3 3 + 4 plaats hebben
4 4 + 5 spelen
5 5 + 6 verkenning
6 6 + 7 in behoefte voorzien
7 7 + 8 keuze hebben
8 8 + 9 een kiezen
9 9 + 10 ideale doelen
10 10 + 11 persoonlijk doel
11 11 + 12 aanvaarding
12 12 + 1 meer ervaren
1  
  ^  
 

 

fig. 4
tabel 4. twaalf triades van eenheden van activiteit
de combinaties van telkens drie fasen bestaan afwisselend uit twee fasen naar buiten en een naar binnen gericht, en twee fasen naar binnen en een naar buiten gericht.
het karakter van de triades is die van activiteit.
       
  subject object verwerking
1 1 t/m 3    
2 aanwezigheid 2 t/m 4  
3   belang 3 t/m 5
4 4 t/m 6   kennis
5 standpunt 5 t/m 7  
6   verkenning 6 t/m 8
7 7 t/m 9   analyse
8 relatie 8 t/m 10  
9   keuze 9 t/m 11
10 10 t/m 12   begrip
11 emotie 11 t/m 1  
12   inzicht 12 t/m 2
1     bewust zijn
2      
  ^  
 

 

fig. 5
tabel 5. twaalf kwartetten: complexen van elementen
de combinaties van telkens vier fasen bestaan afwisselend uit twee fasen naar buiten en twee naar binnen gericht, en twee fasen naar binnen en twee naar buiten gericht.
Het karakter van de kwartetten is die van verbondenheid.
         
  aanwezig zijn tijd nemen relatie emotie
1 1 t/m 4      
2 subject 2 t/m 5    
3   schoonheid 3 t/m 6  
4     nieuwsgierigheid 4 t/m 7
5 5 t/m 8     emotionele ruimte
6 object 6 t/m 9    
7   kwaliteit 7 t/m 10  
8     wisselwerking 8 t/m 11
9 9 t/m 12     keuzevrijheid
10 bewustzijn 10 t/m 1    
11   verantwoording 11 t/m 2  
12     sociale identiteit 12 t/m 3
1       integratie
2        
3        
  ^  
 

 

fig. 6
tabel 6. twaalf zesvouden van tegendelen
de combinaties van zes fasen beschrijven twee soorten subprocessen:
1. het werkt of het werkt niet (probleem herkennen),
2. dit ůf dat (angst en schuld).
           
spiegelingen     dilemma's
1 t/m 6 aanwezig zijn  7 t/m 12 aanvulling 1 - 7 identiteit
2 t/m 7 waarde  8 t/m 1 innerl. context 2 - 8 creativiteit
3 t/m 8 zinnen  9 t/m 2 begrip 3 - 9 uitwisseling
4 t/m 9 concreet subject 10 t/m 3 concreet object 4 - 10 verantwoording
5 t/m 10 spelen 11 t/m 4 toetsen 5 - 11 vrije speelruimte
6 t/m 11 behoefte 12 t/m 5 ervaring 6 - 12 bewustzijn
  ^  
 

 

fig. 7
tabel 7. twaalf vijfvouden van creatieve vaardigheden
Twaalf combinaties van groepen van vijf fasen. Een combinatie van vijf fasen met een groep van twee en nog een groep van vijf.
Het karakter van de groepen is die van een geheel van creatieve, ofwel speelse en verkennende verwerking.
Deze combinatie van fasen is het niet-opzettelijk resultaat van een cyclisch proces dat uit twaalf fasen bestaat.
       
1 t/m 5 de ware aard en de omgeving, het creatieve ik 6+7 8 t/m 12
2 t/m 6 mogelijkheden en voorwaarden nu 7+8 9 t/m 1
3 t/m 7 ervaren en verschil 8+9 10 t/m 2
4 t/m 8 kiezen en innerlijke context 9+10 11 t/m 3
5 t/m 9 inzicht en ware aard 10+11 12 t/m 4
6 t/m 10 angst en mogelijkheden nu 11+12 1 t/m 5
7 t/m 11 acceptatie en ervaren 12+1 2 t/m 6
8 t/m 12 innerlijk verwerken en kiezen 1+2 3 t/m 7
9 t/m 1 omgeving en inzicht 2+3 4 t/m 8
10 t/m 2 voorwaarden en angst nu 3+4 5 t/m 9
11 t/m 3 verschil en acceptatie 4+5 6 t/m 10
12 t/m 4 innerlijke context en verwerken, loslaten 5+6 7 t/m 11
  ^