v    Inhoudsopgave

  v    Systematisch overzicht
 

  >    Zoeken op de site:


 
  ^  
 
Inhoudsopgave:
 
HomePage van ZIGZAGZINE
Plattegrond van de Nederlandse zines
Site Map van de Engelse zines
ZZZ 0: Introductie van de auteur en de zoektocht
ZZZ 1: Patronen en processen, Inleiding tot ZIGZAGZINE
ZZZ 2: Patroon, 'Eerst de ruimte in mezelf bepalen'
ZZZ 3: Structuur, Een fysiek proces als model
ZZZ 4: Verhaal, Onze geschiedenis: 'Geen tuigje om'
ZZZ 5: Patroon, 'Eerst ruimte nemen om de kern te pakken te krijgen'
ZZZ 6: Structuur, Structuur en de ontwikkeling van het individuele proces
  plus:   tabellen en figuren
ZZZ 7: Verhaal, Mijn ouders: 'Daar is Jantje!' en 'Mijn tweede stel ouders'
ZZZ 8: Patroon, 'Eerst orde scheppen in mijn innerlijke ruimte'
ZZZ 9: Structuur, Ruimtetijd 1: De vier coŲrdinaten van een eigen ruimtetijd
ZZZ 10: Verhaal, (Gezins)relaties: 'Het kwartet in Rigoletto'
ZZZ 11: Status, De stand van zaken na 10 zines
ZZZ 12: Patroon, 'Eerst maak ik mijn omgeving'
ZZZ 13: Structuur, Ruimtetijd 2: OriŽntatie, een gebeurtenis in kaart gebracht
  plus:   animaties vanaf Noordpool, Greenwich, verticale kaarten
ZZZ 14: Verhaal, Familietrekjes: 'Moeder's genen'
ZZZ 15: Patroon, 'Eerst claim ik mijn omgeving'
ZZZ 16: Structuur, Individualiteit in een omgeving
  plus:   contrasten en opposities
ZZZ 17: Verhaal, Familiebanden: 'Dichtbij en veraf'
ZZZ 18: Patroon, 'Eerst verken ik mijn omgeving'
ZZZ 19: Structuur, De natuurlijke dynamiek van processen
ZZZ 20: Verhaal, Vader worden: 'Een man van principes'
ZZZ 21: Status, De stand van zaken na 20 zines
ZZZ 22: Patroon, 'Eerst de haalbaarheid van dit ideaal vaststellen'
ZZZ 23: Structuur, Inleiding tot de interne werking van het proces
ZZZ 24: Thema, Stabiliteit en taal
ZZZ 25: Patroon, 'Eerst haal ik me mijn plan in herinnering'
ZZZ 26: Structuur, Complex netwerk 1: CoŲrdinerend systeem en betrekkelijkheid
  plus:   basisbegrippen in de filosofie
ZZZ 27: Thema, Spel om waarden, respect als inzet
ZZZ 28: Patroon, 'Eerst analyseer ik in detail, wat is dit nu precies?'
ZZZ 29: Structuur, Complex netwerk 2: Proces en context
  overzicht:   basiselementen en hun relaties
ZZZ 30: Thema, Zelfbeheersing, afhankelijk temidden van wisselende doelen
ZZZ 31: Status, De stand van zaken na 30 zines
ZZZ 32: Patroon, 'Eerst neem ik de tijd om assistentie aan te trekken'
ZZZ 33: Structuur, Complex netwerk 3: Ontwikkeling & grenzen v. proces in interactie
ZZZ 34: Thema ...
ZZZ 35: Patroon ...
ZZZ 36: Structuur, Universele structuur 1: Ontwikkeling van ruimtetijd & kwanta
ZZZ 37: Thema ...
ZZZ 38: Patroon ...
ZZZ 39: Structuur, Universele structuur 2: Ontwikkeling en relativiteit van processen
ZZZ 40: Thema ...
ZZZ 41: Conclusie ...
 
Bibliografie en aantekeningen
Lijst van trefwoorden
Contacten en reacties
Zoeken op de inhoud
Register op de persoonsnamen
Overzicht van de basiselementen van processen en hun relaties
   
  ^    
 
Systematisch overzicht van de inhoud
 
Algemeen:
HomePage van ZIGZAGZINE
Plattegrond van de Nederlandse zines
ZZZ 0: Introductie van de auteur en de zoektocht
ZZZ 1: Inleiding tot ZIGZAGZINE
ZZZ 11: De stand van zaken na 10 zines
ZZZ 21: De stand van zaken na 20 zines
ZZZ 31: De stand van zaken na 30 zines
ZZZ 41: (De stand van zaken na 40 zines)
Bibliografie en aantekeningen
Lijst van trefwoorden
Contacten en reacties
Zoeken op de inhoud
Overzicht van de basiselementen van processen en hun relaties
overzicht  
Patronenlijn:
ZZZ 12 #1 RAMpatroon (Armstrong, Midler, Sharon)
ZZZ 25 #2 STIERpatroon (Kant, Toorop, Van Beethoven)
ZZZ 38 #3 TWEELINGENpatroon (in voorbereiding)
ZZZ   2 #4 KREEFTpatroon (Einstein, Curie, de Broglie)
ZZZ 15 #5 LEEUWpatroon (Monroe, Bush off / alt, Picasso)
ZZZ 28 #6 MAAGDpatroon (Ch. BrontŽ, Mozart, Shakespeare)
ZZZ 32 #7 WEEGSCHAALpatroon met (Bizet, Erasmus, Hitler)
ZZZ   5 #8 SCHORPIOENpatroon (Freud, MoliŤre, de Beauvoir)
ZZZ 18 #9 BOOGSCHUTTERpatroon (Chanel off, Sutcliffe, Winfrey)
ZZZ 22 #10 STEENBOKpatroon (Chanel alt, Santayana, Michelangelo)
ZZZ 35 #11 WATERMANpatroon (in voorbereiding)
ZZZ   8 #12 VISSENpatroon (Bach, Starr, Wilhelmina)
INDEX Register op de persoonsnamen
overzicht  
Structuurlijn:
ZZZ     1 Patronen en processen, Inleiding
ZZZ     3 Een fysiek proces als model
ZZZ     6 Structuur en de ontwikkeling van het individuele proces
ZZZ   6x - bijlage bij ZZZ #6, tabellen en figuren
ZZZ     9 Ruimtetijd 1: De vier coŲrdinaten van een eigen ruimtetijd
ZZZ   13 Ruimtetijd 2: OriŽntatie, een gebeurtenis vastgelegd, animaties 1, 2, 3
ZZZ   16 Individualiteit in een omgeving
ZZZ 16x - bijlage bij ZZZ #16, contrasten en opposities
ZZZ   19 De natuurlijke dynamiek van processen
ZZZ   23 Inleiding tot de interne werking van het proces
ZZZ   26 Een complex netwerk 1: CoŲrdinerend systeem en betrekkelijkheid
ZZZ 26x - bijlage bij ZZZ #26, basisbegrippen in de filosofie
ZZZ   29 Een complex netwerk 2: Proces en context
ZZZ   33 Een complex netwerk 3: Ontwikkeling & grenzen v. interactief proces
ZZZ   36 Universele structuur 1: Ontwikkeling v. ruimtetijd & kwantumwereld
ZZZ   39 Universele structuur 2: Ontwikkeling en relativiteit van processen
overzicht  
Verhalenlijn:
ZZZ   4 Onze geschiedenis: 'Geen tuigje om'
ZZZ   7 Mijn ouders: 'Daar is Jantje!', en 'Mijn tweede stel ouders'
ZZZ 10 (Gezins)relaties: 'Het kwartet in Rigoletto'
ZZZ 14 Familietrekjes: 'Moeder's genen'
ZZZ 17 Familiebanden: 'Dichtbij en veraf'
ZZZ 20 Vader worden: 'Een man van principes' en 'Waarden'
Themalijn:
ZZZ 24 Stabiliteit en taal: 'Buitensluiten' en 'Vervreemding'
ZZZ 27 Spel: 'Cosž fan tutte' en 'Speelruimte'
ZZZ 30 Zelfbeheersing: 'Belangrijke taak, belangrijker man?' en 'Uitbesteed'
ZZZ 34 (in voorbereiding)
ZZZ 37
ZZZ 40
 
  ^