Let op de rode lijn, die representeert de kustlijn anno 1990. De dikke groene lijnen zijn dijken.

Kaart van Schouwen anno 1540

Home

Over dorpen en buurtschappen op Schouwen

BRIJDORPE. Dorpje binnen de inmiddels opgeheven gemeente Duivendijke.

KOUDEKERKE. Deel van Zuidland, op Schouwen. Bij de opheffing in 1558 werd het bij Haamstede gevoegd.

LOOPERSKAPELLE. Buurtschap binnen de inmiddels opgeheven gemeente Duivendijke.

MORIAANSHOOFD. Buurtschap binnen de inmiddels opgeheven gemeente Kerkwerve.

NIEUWERKERKE. Dorp binnen de inmiddels opgeheven gemeente Kerkwerve.

RENGERSKERKE. Deel van Zuidland, op Schouwen, in de buurt van de huidige Prommelsluis. In de 14e eeuw zelfstandige parochie. Bij de opheffing in 1558 werd het bij Kerwerve gevoegd. Het dorpje is in 1662 bijna geheel verdwenen. Het paard in het wapen herinnert aan de vroegere vermaarde paardenmarkt.

ZUIDLAND. Op de plaats waar nu de Hammen liggen, een zeer diepe geul in de Oosterschelde, bevond zich in de Middeleeuwen Zuidland. En van de "zesden" van Schouwen. Het belangrijkste dorp was Zuidkerke. Tegen 1600 was heel Zuidland door herhaalde dijkvallen vrijwel geheel verdwenen. Voor 1500 zijn verloren gegaan: Jackenskerke (St.-Jacobskerke), Klaaskinderkerke, een deel van Simonskerke en Weldamme. Tussen 1500 en 1550 gingen verloren Brieskerke, Lookshaven, Serooshaven, Simonskerke en Zuidkerke (er zijn aanwijzingen dat dit hoofddorp als Nieuw Zuidkerke herbouwd is). Tussen 1550 en 1600 werden buitendijks: Borrendamme, Rodee en belangrijke gedeelten van Koudekerke en Rengerskerke. Tenslotte tussen 1600 en 1700 gingen de resten van Koudekerke en Rengerskerke verloren.

Op de oude kaart uit 1540 die op deze site te vinden is, is in rood de huidige kustlijn ingetekend. Hierdoor is duidelijk te zien hoe Schouwen in de loop der jaren is veranderd. De inlagen op deze oude kaart zijn niet de huidige inlagen. In de loop der tijd is men steeds voor de zee terug getrokken. Eertijdse binnendijken werden buitendijken, wanneer de oude zeedijk het begaf. Vervolgens werden er weer nieuwe binnendijken aangelegd waardoor er nieuwe inlagen ontstonden.

N.B.

Waar in de teksten de plaats Serooskerke wordt genoemd, wordt steeds Serooskerke op Schouwen bedoeld. Als Serooskerke op Walcheren wordt bedoeld, dan staat er (W) achter.

Waar van Zuidland wordt gesproken gaat het, mits speciaal vermeld, om het hierboven beschreven verdwenen Zuidland op Schouwen.

Home