Hooks

Algemene informatie:

• Auteur:Carel Plantagie
• Huidige versie:8.1.0.1 / 2020-06
• Benodigde versie van Aldfaer:   8.1
• Techniek(en):HTML en ASJ


Beschrijving:
Met dit sjabloon kan een StandaardHook-bestand samengesteld worden waarmee de weergave van de "Standaard tekstrapporten" van Aldfaer be´nvloed kan worden.

Voorbeeld Hooks.


Wijzigingen t.o.v. vorige Versie(s):
[ ! Hoofdreden(en) van de nieuwe versie ]
[ + Functie toegevoegd ]
[ * Functie gewijzigd/verbeterd ]
[ - Fout opgelost ]

Versie 8.1.0.1 / 07-06-2020 / Wijziging(en):
[!] Aanpassingen ter ondersteuning van Aldfaer 8.1.

Versie 2.0.15.2 / 29-07-2018 / Wijziging(en):
[!] Ondersteuning voor Aldfaer 7.0 ingebouwd.

Versie 2.0.15.1 / 19-07-2012 / Wijziging(en):
[!] Muteren SH (vervangen oude code ipv hele bestand).
[+] Kerkelijke bevestiging (naast Kerkelijke inzegening).
[+] Onderdrukken 'leeftijdsoverzicht' (persoonskaart).
[+] Onderdrukken 'optreden getuige' ("getuige bij").
[*] [*] Help-info verplaatst naar Internet en aangevuld.

Versie 2.0.7.7 / 19-08-2010 / Wijziging(en):
[!] Betere afhandeling "Woonde" i.c.m. adres-plaatsen.
[*] Bij levende personen geen "Woonde te" maar "Woonplaats(en):".
[*] "Woonde" wordt default OOK in de feitentabel onderdrukt.

Versie 2.0.7.6 / 11-08-2010 / Wijziging(en):
[!] Betere toelichting op Dialoogscherm Hook-selectie.

Versie 2.0.7.5 / 01-07-2010 / Wijziging(en):
[!] Uitbreiding functionaliteit "Woonde".
[*] Dialoogscherm "Woonde" met Checkboxen ipv Radiobuttons.
[+] Optie voor "Woonde" zonder dubbele adres-plaatsnamen.

Versie 2.0.7.4 / 25-03-2010 / Wijziging(en):
[!] Automatische verplaatsing hook-bestand nu optioneel.
[+] Tussenscherm Uitvoermap, Jaargrenzen, Hooks en Installatie.
[+] Optie voor Automatische/Handmatige installatie.
[+] Eigen jaargrenzen voor Datumnaam en Kerkelijk huwelijk.
[*] Toelichting "UIT" aangevuld met uitleg standaard werking.

Versie 2.0.7.3 / 24-02-2010 / Wijziging(en):
[!] Beroep: kwam bij optie-1 niet in persoonstekst.
[-] Beroep: werd onterecht altijd onderdrukt in de feitentabel.
[+] Automatische verplaatsing hook-bestand (mbv Active-X).

Versie 2.0.7.2 / 18-02-2010 / Wijziging(en):
[!] Formeren kleiner 'hook-bestand' m.b.v. gekozen instellingen.
[*] Ombouw tot Aldfaer-4 Invoegtoepassing.

Versie 2.0.7.1 / 28-01-2010 / Eerste versie (t.b.v. Aldfaer v4.2):
[!] Samenvoeging losse 'hooks' en deze instelbaar maken via Aantekeningen.
[*] Hook datum-dagnaam (met feestdagen, vanaf 1700).
[*] Hook beroep (verplaatsing naar persoonstekst).
[*] Hook patroniem (verplaatsing vlak voor achternaam).
[*] Hook woonde (verplaatsing naar persoonstekst) + simulatie vanuit adres.
[*] Hook kindtype (met geslachtsaanduiding, zonder kindtype voor naam).
[*] Hook leeftijd (onderdrukken 'leeftijd-1 of '-aanduiding).
[*] Hook persoon-geboorte (onderdrukken tijd, gewicht en lengte).
[*] Hook persoon-huwelijk (gebruik kerkelijke inzegening na 1811).
[*] Hook persoon-overlijden (onderdrukken tijd en oorzaak).