Help - Voorouderboom

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Tips/oplossingen SVG (plug-in)
      Wensen Versielog

 
Initialisatie


Even geduld a.u.b.

(de tekst wordt geladen)

Indien hierboven een gele balk verschijnt met een ActiveX-waarschuwing, dan kunt u daarop klikken met de muisaanwijzer en vervolgens kiezen voor toestaan ('Geblokkeerde inhoud toestaan.. / Allow Blocked Content...').

 
Doel

Weergave van een "Voorouderboom", ook bekend als "sier­stamboom". Dit is een grafische weergave van een kwartier­staat van de huidige persoon met de eerste 15, 31, 63 of 127 personen (4, 5, 6 of 7 generaties).
De weergave past in één venster en kan daarom gebruikt worden op een website, maar kan ook afgedrukt worden op papier (past dan op één A4-pagina).

Daarnaast is een interactieve variant beschikbaar, voor een weergave van 9 generaties. Het resultaat bestaat uit 1 pagina met de eerste 5 generaties, waarna doorgelinkt kan worden naar de 16 overige pagina's met de resterende 4 generaties.

Door middel van door u te veranderen instellingen kan de weergave van de gegevens aangepast worden. Voor de weer­gave wordt gebruik gemaakt van SVG waarvoor in Internet Explorer een gratis plug-in nodig is.

Via de bovenstaande tab­bladen is het antwoord op veel gestelde vragen en vaak voorkomende problemen te vinden.

 
Instellingen

Na het starten van het rapportsjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden bij de menukeuze "Voorouderboom (gebruik bewaarde instellingen)".

Na de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een volg­menu (zie hieronder) getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Na de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de instel­lingen allemaal op hun startwaarde gezet, waarna het volg­menu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Volgmenu (aanpassen instellingen)

Hier kan men aangeven welke vervolgvensters men wenst voor aanpassing van enkele instellingen; hieronder volgen de verschillende instellingsvensters...

Aantal generatiesTenslotte verschijnt het scherm waar gekozen kan worden hoeveel generaties weergegeven dient te worden.

1. Boom opmaak

2. Veld opmaak

Plaatsnaam weergeven

Wanneer in venster 2 (Veld opmaak) gekozen wordt voor 'Plaatsnamen weergeven' verschijnt bovenstaand venster. Wanneer hier gekozen wordt voor 'Plaatsnamen afkorten' verschijnt het venster hiernaast waar men de plaats­naam­lengte per generatie kan aangeven.
Tevens bestaat de mogelijkheid om de plaatsnaam af te breken zonder of mèt een punt.

Plaatsnaam afkorten

3. Tekstopties

4. Kleur opties


De tekstopties (hiernaast) zijn bedoeld om (te) lange namen kleiner weer te geven zodat deze toch in een veld passen. Met de kleur­opties (hier­boven) kan men zelf een andere achter­grond­kleur kiezen; naast hexadecimale codes (zoals #FFFFFF voor wit) kunnen ook engelse codes (white, yellow, green, pink, lightblue, etc.) gebruikt worden.

5. Interactieve variant

6. Mapnaam rapportuitvoerDe in dit venster aangegeven hoofdmap kan in Aldfaer aangegeven worden via Extra, Instel­lingen, Rapporten - Bestanden, Rapport­uitvoer.

Met de opties voor de interactieve variant (hier­naast) zijn voor een man en vrouw eigen kleuren in te stellen. Op de eerste pagina (voor generatie 1 t/m 5) kan onderaan een eigen tekst geplaatst worden voor bezoekers, want de inter­actieve variant is bedoeld voor plaatsing op een eigen website.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen:

Instelling (1/6) Startwaarde Toelichting
Foto weergeven (alleen de eerste) Uit (geen foto) Weergave met/zonder de 1e afbeelding (foto) van de kwartierdrager.
Weergave met HIGH QUALITY afbeeldingen Uit (snelle weergave) Weergave met/zonder afbeeldingen met een grotere resolutie (langzamere weergave).
Weergave Links uitlijnen (of Centreren) Uit (centreren) Het resultaat op scherm centreren of links uitlijnen (t.b.v. papier).
Voettekst met Aldfaerversie en aanmaakdatum Aan (Ja) Weergave met/zonder Aldfaerversie en datum.
Instelling (2/6)
Familienamen in HOOFDLETTERS weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen als vastgelegd.
Alle Voornamen (of roepnaam/1e Voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de roepnaam (of 1e voornaam).
Alle Voornamen voluit (of initialen vanaf 2e voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave met 1e voornaam en overige initialen.
Jaartallen (eJJJJ) i.p.v. datums Uit (Nee) Weergave van alleen jaartallen of volledig opgemaakt als "dd-mm-jjjj".
Plaatsnamen weergeven (met vervolgvenster) Uit (Nee) Weergave van plaatsnamen voor of na de datum of het jaartal.
Plaatsnamen weergeven
Plaatsnamen weergeven VOOR datum/jaar Uit (Nee) Weergave van de plaatsnaam NA (of VOOR) de datum of het jaartal.
Plaatsnamen inkorten tot eerste komma Aan (Ja) Weergave van de (volledige of een) ingekorte plaatsnaam.
Plaatsnamen inkorten tot eerste haakje openen Aan (Ja) Weergave van de (volledige of een) ingekorte plaatsnaam.
Plaatsnamen afkorten (met vervolgvenster) Uit (Nee) Afkorten na een aantal tekens of onderdrukken per generatie.
Plaatsnamen afkorten
Aantal tekens, per generatie zie schermafdruk Er kan aangegeven worden of de plaatsnaam onderdrukt moet worden (waarde 0) of afgebroken moet worden bij een bepaalde lengte. Deze afbreekwaarde is afhankelijk van het gekozen lettertype, lettergrootte en de optie voor weergave met jaartallen of datums.
Teken na afbreken . (punt) Er kan aangegeven worden of de plaatsnaam na het afbreken gevolgd moet worden ZONDER (leeg) of MET een bepaalde waarde (bijvoorbeeld een punt).
Instelling (3/6)
Lettertype Uit Aldfaer Standaard wordt het Lettertype uit Aldfaer gehaald; dit is vastgelegd in de Instellingen van Aldfaer onder Rapporten, Lettertype en -grootte (meestal "Verdana"). U kunt hier een ander lettertype ingeven.
Lettergrootte, per generatie boom-4/7 Per boom, kan de lettergroote aangegeven worden. De waarden zijn afhankelijk van het gekozen lettertype. Per generatie kan de lettergrootte van het naamdeel en het deel voor datum/jaar en plaatsnaam aangegeven worden.
Instelling (4/6)
Achtergrondkleur scherm #FFFFFF U kunt hier een andere kleur aangeven. Naast hexadecimale codes (zoals #FFFFFF voor wit) kunnen ook engelse codes (white, yellow, green, pink, lightblue, etc.) gebruikt worden. Zoek op internet voor meer info.
Achtergrondkleur afbeelding #FFFFFF Gebruikelijk dezelfde kleur als hierboven, maar men kan ook afwijken; bijvoorbeeld lichtblauw wanneer de kwartierdrager een man is.
Instelling (5/6)
Achtergrondkleur man #99CDFF Voor generatie 5 t/m 9: De achtergrondkleur voor scherm en afbeelding wanneer de 5e generatie een man betreft. Naast hexadecimale codes (zoals #FFFFFF voor wit) kunnen ook engelse codes (white, yellow, green, pink, lightblue, etc.) gebruikt worden. Zoek op internet voor meer info.
Achtergrondkleur vrouw #EE82EE Zie de toelichting hierboven, maar nu voor een vrouw.
Kleur link-over man #99CDFF Dit betreft de kleur van de tekst wanneer met de muis­aanwijzer over een aanklikbare naam (de 5e generatie) gegaan wordt. Gebruikelijk dezelfde kleur als hierboven, maar men kan ook afwijken.
Kleur link-over vrouw #EE82EE Zie de toelichting hierboven, maar nu voor een vrouw.
Link 'dikte' 2 Bij een aanklikbare naam kan men hiermee aangeven dat de tekst wat 'vetter' weergegeven wordt.
Target-frame _top Omdat 'gesprongen' wordt naar een andere pagina (weergave van overige generaties) wordt hiermee voorkomen dat scroll-balken ongewenst verschijnen.
Helptekst Zie scherm Deze helptekst is bedoeld voor bezoekers van de website. Deze tekst wordt onderaan op de eerste pagina weergegeven. Desgewenst kan dit veld leeg gemaakt worden of voorzien worden van HTML-codes voor opmaak.
Instelling (6/6)
Mapnaam Voorouderboom Hier kunt u de mapnaam aangeven waarin de uitvoerbestanden opgeslagen dienen te worden. Dit betreft een 'submap' van de in Aldfaer aangegeven opslaglocatie (zie Instellingen, Rapporten, Bestanden, Rapportuitvoer).

Tip: Zie de antwoorden op vragen m.b.t. de weergave op scherm of papier.

 
Uitvoerbestanden

Hieronder worden de uitvoerbestanden toegelicht die in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer worden opgeslagen. De naam van de submap is door de gebruiker aan te passen (standaard instelling: "Voorouderboom").

• .htaccess
Toegangscode voor browsers. Zie toelichting hieronder.
• index[9].html
HTML-code t.b.v. het aanroepen (en weergeven) van de SVG-code.
• vb[9]gen.svg
SVG-code t.b.v. het weergeven van de tekst en achtergrondafbeelding.
• vb[9]gen.gif
Optioneel - Achtergrondafbeelding voor weergave op internet ('low quality').
• [foto kwartierdrager].jpg
Optioneel - Kopie van een fotobestand.
• voorouderboom.cfg
Tussenbestand met gekozen instellingen (kan verwijderd worden)
[9] =
Het aantal generaties; een waarde van 4 t/m 7.

Om na afloop de weergave weer op het scherm te krijgen, dient het bestand "index[9].html" in een browser geopend te worden.

Bij plaatsing op internet dienen de hierboven aangegeven bestanden (met uitzondering van het .cfg-bestand met instellingen) geselecteerd te worden. Het verdient aanbeveling om ook het bestand .htaccess te selecteren, omdat het ontbreken ervan bij sommige browsers (zoals Firefox) in combinatie met sommige providers tot fouten leiden.

 
Tips/oplossingen

Hieronder volgen enkele tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Geen weergave (alleen een blokje)
Zeer waarschijnlijk gebruikt u Internet Explorer en heeft u nog niet de plug-in voor weergave van SVG geinstalleerd; zie tabblad: SVG (plug-in).
Geen weergave van de achtergrond (alleen tekst)
Zeer waarschijnlijk heeft u gekozen voor "HQ" en heeft u geen verbinding met Internet. Het is ook mogelijk dat de website met de HQ-afbeeldingen (tijdelijk) niet beschikbaar is. Probeer eens een weergave zonder "HQ"; zie tabblad: Instellingen.
HQ-weergave is traag / waarom op Internet
De 3 HQ-afbeeldingen zijn samen 1,8 Mb; dit maakt de Bonus onnodig groot en daarom is gekozen om deze op Internet te plaatsen. Voor weergave is dus een verbinding met Internet nodig.
Kleurverandering van de tekst werkt niet
Bij de interactieve variant werkt de kleurverandering niet in de interne browser van Aldfaer. Klik op het blauwe aardbolletje voor weergave in uw eigen browser. Nu zou het wel moeten werken.
Voornamen zijn te lang
Kies voor weergave van alleen de Roepnaam (of 1e voornaam). Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow").
Weergave met (1e) foto
Voor het beste resultaat betreft dit een 'staand portret' met een 2:3-verhouding (dus bijvoorbeeld 10x15 cm). In plaats van de foto van de kwartierdrager kan ook gekozen worden voor de weergave van een familiewapen. Vervang dan de foto (het betreffende .jpg-bestand) in de uitvoermap door een afbeelding van het familiewapen.
Weergave met meer personen als kwartierdrager
Hiervoor bestaat het volgende 'lapmiddel': Maak (tijdelijk) een extra broer/zus aan van de personen die als kwartierdrager weergegeven moeten worden. Geef deze nieuwe persoon de voornaam 'Familie' of 'Geslacht' en koppel aan deze persoon 1 foto. Deze foto bevat alle namen/datums van de personen die als kwartierdrager weergegeven moeten worden (eenvoudig te maken via een schermafdruk van een tekstverwerkingspagina).
Weergave op internet/scherm
Kies niet voor "HQ" want grote afbeeldingen gaan ten koste van de laadsnelheid. Kies voor "Centreren" om het resultaat op het midden van het venster te tonen. De naar uw website te kopieren bestanden kunt u in de uitvoermap vinden; zie tabblad: Uitvoerbestanden.
Weergave op papier
Kies voor "HQ" (een hogere afdrukkwaliteit) en eventueel links uitlijnen. Kies voor "Voettekst" om later de herkomst en afdrukdatum te kunnen raadplegen. Overweeg een ander (geinstalleerd) lettertype voor een fraaiere weergave.
Witte lijnen boven/onder de afbeelding
Bij een eigen achtergrondkleur worden witte lijnen weergegeven in de interne browser van Aldfaer. Klik op het blauwe aardbolletje voor weergave in uw eigen browser. Hier zijn de witte lijnen verdwenen.

 
SVG

Voor de weergave wordt gebruik gemaakt van SVG (Scalable Vector Graphics). De gratis browsers FireFox en Opera ondersteunen standaard SVG. Voor Internet Explorer is een speciale 'plug-in' nodig.

* Adobe SVG Viewer.

Deze SVG-plugin kan gratis opgehaald worden vanaf de Adobe-site:

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Adobe per 1-1-2009 is gestopt met ondersteuning van deze SVG viewer. De plug-in kan nog steeds gedownload worden, maar er vindt geen verdere ontwikkeling plaats.
Onder Vista (of recenter) moet de svgview.exe uitgevoerd worden 'als administrator' om deze in IE als plugin te installeren. Hierna ook de eerste keer 'als administator' IE uitvoeren en een SVG-afbeelding oproepen en JA geven op de vraag of de ActiveX uitgevoerd/geïnstalleerd dient te worden. De Adobe SVG viewer is niet gecertificeerd voor installatie onder Vista, Windows 7, 8 en 10, maar werkt daar wel.

Navigatie in/op de SVG-afbeelding (IE):

  • Via contextmenu (onder rechter-muisknop): "Zoom In", "Zoom Out" en "Original View"
  • Via CTRL + muis-slepen: Gericht inzoomen
  • Via ALT + muis-slepen: Beeld verplaatsen

 
Versielog

VersieDatumWijzigingen
5.2.024-09-2016 [!] Uitbreiding met interactieve variant (9 generaties)
[ ] * met dank aan Frank Klerkx voor het idee en het prototype
[+] Opties voor de interactieve variant.
5.1.003-09-2016 [!] Ondersteuning voor eigen achtergrondkleur (wensvervulling)
[+] Optie voor te kiezen kleuren als achtergrond
[*] Aanpassing achtergrondafbeeldingen (van jpg naar transparante gif)
[ ] * met dank aan Frank Klerkx voor de pixel-aanpassingen.
5.0.015-09-2013 [!] Uitbreiding met instellingenmenu en plaatsnamen (wensvervulling)
[+] Optie voor weergeven jaartallen ipv datums
[+] Optie voor weergeven plaatsnamen (met opties voor plaatsing, inkorten en afkorten)
[+] Mogelijkheid tot aanpassen lettergrootte (per boom, per generatie)
[*] De asterisk (*) wordt voortaan onderdrukt indien geen geb/doop bekend.
4.7.014-10-2012 [!] Weergave voornamen uitgebreid (wensvervulling)
[+] Alle voornamen voluit of initialen vanaf tweede voornaam
[*] Plaatsing teksten in de velden vb 4 t/m 6 (optimaal voor groter lettergrootte)
[*] Initiele lettergrootte aangepast in vb 4 t/m 6 (beter leesbaar).
4.6.008-04-2011 [!] Conversie weergave-html naar XHTML (tbv IEG/64bits).
4.5.011-09-2010 [!] Foto-formaat en -locatie worden berekend
[*] Foto's worden vergroot met behoud van aspectratio (compacter sjabloon)
[*] de 'recursieve aanroepen' met minder code (verkleining sjablooncode).
4.4.027-07-2010 [!] Foto-formaat en -locatie dynamisch
[*] staand/portret, liggend/landschap of vierkant adhv fotoformaten.
4.3.012-03-2010 [!] Verkleining sjabloon en vermindering bijlagen
[*] Minder code d.m.v. 'recursieve aanroepen' (compacter sjabloon)
[*] HQ-afbeeldingen (1,8 MB) tbv afdrukken op papier verplaatst naar Internet
[*] Help-info verplaatst naar Internet en aangevuld met o.m. schermafdrukken.
4.2.013-08-2008 [!] Weergave met een foto van persoon of familiewapen (wensvervulling)
[+] Weergave optioneel van de eerste foto van de kwartierdrager.
4.1.022-01-2008 [!] Aanpassingen tbv Aldfaer 3.6 en hoger (met Auto-update)
[*] Parameters in .cfg-file via FileCopyBack (ipv .asjl via Sjabpath)
[*] Uitvoer in submap (sjabloonnaam) van Uitvoermap (ipv in C:\localweb\*).
4.0.011-03-2007 [!] Nieuwe versie "Voorouderboom" (door Carel Plantagie)
[+] Aanpassingen tbv Opslaan instellingen en HQ afdrukken
[*] Selectie van ouders beperkt tot alleen biologische ouders
[+] Weergave optioneel met roepnaam/1e voornaam ipv alle voornamen
[+] Weergave optioneel met 'high quality' afbeeldingen (tbv afdrukken op papier)
[+] Weergave optioneel links uitlijnen ipv centreren (tbv afdrukken op papier).

 
Wensen

Nr.DatumOmschrijving
1.onbekend Mogelijkheid om meer personen weer te geven als kwartierdrager.
NB: Hiervoor bestaat een Tip/oplossing.
2.onbekend Weergave van huwelijksgegevens (eventueel via mouse-over, dus interactief).
3.medio 2013 Mogelijkheid om zelf tekstkleuren te kiezen.
4.medio 2013 Optie om de weergave van datum/jaar te onderdrukken.
5.medio 2013 Optie om de weergave van symbolen (*, ~, + en []) te onderdrukken.