Help - Voorouderdas

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Tips/oplossingen SVG (plug-in)
Versielog Wensen      

 
Initialisatie


Even geduld a.u.b.

(de tekst wordt geladen)

Indien hierboven een gele balk verschijnt met een ActiveX-waarschuwing, dan kunt u daarop klikken met de muisaanwijzer en vervolgens kiezen voor toestaan ('Geblokkeerde inhoud toestaan.. / Allow Blocked Content...').

 
Doel

Weergave van een "Voorouderdas". Dit is een grafische weergave van een kwartierstaat, van de huidige persoon met zijn/haar voorouders, in de vorm van een vlinderdas ('bow tie'). De das toont de gegevens van de eerste 5 generaties (31 personen) van de kwartierstaat.
De weergave past in één venster en kan daarom gebruikt worden op een website, maar kan ook afgedrukt worden op papier; de weergave past op één A4-pagina.

Door middel van door u te veranderen instellingen kan de weergave van de gegevens aangepast worden. Voor de weer­gave wordt gebruik gemaakt van SVG waarvoor in Internet Explorer een gratis plug-in nodig is.

Via de bovenstaande tab­bladen is het antwoord op veel gestelde vragen en vaak voorkomende problemen te vinden.

 
Instellingen

Na het starten van het rapportsjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden bij de menukeuze "Voorouderdas (gebruik bewaarde instellingen)".

Na de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een volg­scherm (zie hieronder) getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Na de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de instel­lingen allemaal op hun startwaarde gezet, waarna het volg­scherm om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Volgscherm (menu instellingen)

Hier kan men aangeven welke vervolgschermen men wenst voor aanpassing van enkele instellingen; hieronder en hiernaast volgen de 5 verschillende vervolgschermen...

3. Instellingen - Letter type/grootte

1. Instellingen - Weergave

4. Instellingen - Foto

2. Instellingen - Kleur

5. Instellingen - Mapnaam

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen:

Instelling (1/5) Startwaarde Toelichting
Titel weergeven op blad (of onderdrukken) Aan (Ja) Weergave met/zonder Titel bovenaan blad (t.b.v. papier).
Voettekst met Aldfaerversie en aanmaakdatum Aan (Ja) Weergave met/zonder Aldfaerversie en datum.
Symbolen (met Legenda) i.p.v. tekst Aan (Ja) Weergave met symbolen (*/~/+/[]) met toelichting.
Kader rond de afbeelding (met "Aldfaer") Aan (Ja) Uit/Nee = geen kader.
Familienamen in HOOFDLETTERS weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen als vastgelegd.
Alle Voornamen (of roepnaam/1e Voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de roepnaam (of 1e voornaam).
Instelling (2/5)
Titel op afbeelding Voorouderdas Hier kunt u een andere titel ingeven die OP de afbeelding komt te staan (dit is dus niet de Titel bovenaan het blad). U kunt dit veld ook leeg maken.
Kleur(en) p.m. Hier kunt u andere kleuren aangeven voor de achtergrond van het scherm en de afbeelding. Zie de tips.
Instelling (3/5)
Lettertype Uit Aldfaer Standaard wordt het Lettertype uit Aldfaer gehaald; dit is vastgelegd in de Instellingen van Aldfaer onder Rapporten, Lettertype en -grootte (meestal "Verdana"). U kunt hier een ander lettertype ingeven.
Lettergrootte 8 of 7 U kunt de lettergroote aanpassen van de weer te geven rubrieken.
Instelling (4/5)
Foto Zonder Hier kunt u aangeven of u 1, 3 of 7 foto's wilt weergeven; voor een mooi resultaat worden portret-foto's aanbevolen als 1e foto met een verhouding 2:3
Instelling (5/5)
Mapnaam Voorouderdas Hier kunt u de mapnaam aangeven waarin de uitvoerbestanden opgeslagen dienen te worden. Dit betreft een 'submap' van de in Aldfaer aangegeven opslaglocatie (zie Instellingen, Rapporten, Bestanden, Rapportuitvoer).

Tip: Zie de antwoorden op vragen m.b.t. de weergave op scherm of papier.

 
Uitvoerbestanden

Hieronder worden de uitvoerbestanden toegelicht die in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer worden opgeslagen. De naam van de submap is door de gebruiker aan te passen (standaard instelling: "Voorouderdas").

• .htaccess
Toegangscode voor browsers. Zie toelichting hieronder.
• index[99].html
HTML-code t.b.v. het aanroepen (en weergeven) van de SVG-code.
• voorouderdas.svg
SVG-code t.b.v. het weergeven van de tekst en achtergrondafbeelding.
• voorouderdasparmbest.cfg
Tussenbestand met gekozen instellingen (kan verwijderd worden).
[99] =
Het aantal generaties; vaste waarde van 05.

Om na afloop de weergave weer op het scherm te krijgen, dient het bestand "index[99].html" in een browser geopend te worden.

Bij plaatsing op internet dienen de hierboven aangegeven bestanden (met uitzondering van het .cfg-bestand met instellingen) geselecteerd te worden. Het verdient aanbeveling om ook het bestand .htaccess te selecteren, omdat het ontbreken ervan bij sommige browsers (zoals Firefox) in combinatie met sommige providers tot fouten leiden.

 
Tips/oplossingen

Hieronder volgen enkele tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Geen weergave (alleen een blokje)
Zeer waarschijnlijk gebruikt u Internet Explorer en heeft u nog niet de plug-in voor weergave van SVG geinstalleerd; zie tabblad: SVG (plug-in).
Kleuren
Gebruik standaard naam- of kleurcodering om kleuren aan te geven; bijvoorbeeld: "lightyellow" (achtergrond), "grey", "#E9FFFF" (mannelijk; lichtblauw) en "#FDEAF2" of "#FFE9FF" (vrouwelijk; lichtrose). Denk ook eens aan een schermkleur zwart of grijs of gelijk aan de achtergrond.
Voornamen zijn te lang
Kies voor weergave van alleen de Roepnaam (of 1e voornaam). Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow") en/of een kleinere Lettergrootte.
Weergave met/zonder een (eigen) Titel
De titel OP de afbeelding kan gewijzigd worden naar bijvoorbeeld "Kwartierstaat van [naam proband]", maar kan ook leeg gemaakt worden.
Weergave op internet/scherm
Kies voor weergave MET een Titel en Voettekst. De naar uw website te kopieren bestanden kunt u in de uitvoermap vinden; zie tabblad: Uitvoerbestanden.
Weergave op papier
Kies weergave ZONDER Titel/Voettekst. Overweeg een ander (geinstalleerd) lettertype voor een fraaiere weergave. Klik, nadat het resultaat op scherm wordt weergegeven weergeven, op het blauwe bolletje in de menubalk om het resultaat in je browser weer te geven.
- Kies vervolgens "Bestand", "Afdrukvoorbeeld" en "Pagina-instelling (Alt+I)"
- [Kop- en voetteksten]: Naar keuze (eventueel leeg); [Afdrukstand]: Staand;
- [Marges]: Zodanig aanpassen dat het blad één pagina beslaat.

 
SVG

Voor de weergave wordt gebruik gemaakt van SVG (Scalable Vector Graphics). De gratis browsers FireFox en Opera ondersteunen standaard SVG. Voor Internet Explorer is een speciale 'plug-in' nodig.

* Adobe SVG Viewer.

Deze SVG-plugin kan gratis opgehaald worden vanaf de Adobe-site:

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Adobe per 1-1-2009 is gestopt met ondersteuning van deze SVG viewer. De plug-in kan nog steeds gedownload worden, maar er vindt geen verdere ontwikkeling plaats. De Adobe SVG viewer is niet gecertificeerd voor installatie onder Vista en Windows7, maar werkt kennelijk wel.

Navigatie in/op de SVG-afbeelding (IE):

  • Via contextmenu (onder rechter-muisknop): "Zoom In", "Zoom Out" en "Original View"
  • Via CTRL + muis-slepen: Gericht inzoomen
  • Via ALT + muis-slepen: Beeld verplaatsen

 
Versielog

VersieDatumWijzigingen
3.0.002-07-2011 [!] Verkleining sjabloon en online Help
[*] Code verder gecomprimeerd door verplaatsen/verwijderen redundante code
[*] Help-info verplaatst naar Internet en aangevuld met o.m. schermafdrukken
[+] Controle op Privacyfilter (met waarschuwing)
2.2.008-04-2011 [!] Conversie weergave-html naar XHTML (tbv IE9/64bits)
2.1.013-07-2009 [!] Kwartierherhaling ingebouwd
[*] Gebruik van 4.0-tags voor weergave van kwartierstaatnummers
[+] Soort 'recursieve aanroepen' voor weergave van kwartierherhaling
2.0.007-03-2009 [!] Aanpassingen tbv weergave met FireFox
[*] SVG-tags "TREF" vervangen door "USE" (TREF wordt niet door FF3 ondersteund)
[+] .htaccess-bestand tbv weergave .svg-bestand rechtstreeks (naast vanuit .html)
[+] Optie voor weergave 1, 3 of 7 foto's (max. 3 generaties)
[+] Opties voor weergave/onderdrukken Titel, kader en voettekst
[+] Opties voor veranderen lettertype en/of -grootte
[*] Grotere weergave van de SVG-afbeelding op scherm
[-] print05.html wordt niet meer aangemaakt (ivm opties voor onderdrukking).
1.2.021-01-2008 [!] Aanpassingen tbv Aldfaer 3.6 en hoger
[+] Inbouw van dialoogvenster t.b.v. de Bonus rapporten
1.1.020-11-2005 [!] Verbeterde weergave (door Carel Plantagie)
[*] Gebaseerd op "bowtie_anc_svg.svg" (versie 17-11-2005) van Ruud de Ruiter
[+] Weergave Navigatie-toelichting naast optionele Legenda Symbolen (ipv OF).
1.0.017-11-2005 [!] Initiële versie "Voorouderdas" (door Carel Plantagie)
[*] Gebaseerd op "bowtie_anc_svg.svg" (versie 09-11-2005) van Ruud de Ruiter
[-] .svg-bestand ontdaan van 'switches' en hexadecimale ballast.
[*] encoding in .svg-broncode van "UTF-8" naar "iso-8859-1" (ondersteuning accenten)
[*] lettertype Arial ipv TimesNewRoman

 
Wensen

Nr.DatumOmschrijving
-- Er staan geen wensen meer open.