Help - Voorouderfractal

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Tips/oplossingen Meer over een VF
      Wensen Versielog

 
Initialisatie


Even geduld a.u.b.

(de tekst wordt geladen)

Indien hierboven een gele balk verschijnt met een ActiveX-waarschuwing, dan kunt u daarop klikken met de muisaanwijzer en vervolgens kiezen voor toestaan ('Geblokkeerde inhoud toestaan.. / Allow Blocked Content...').

 
Doel

Weergave van een "Voorouderfractal" op één (Excel) werkblad. Dit betreft een grafische weergave van een kwartierstaat, van de huidige persoon in het hoofd­scherm met zijn/haar voorouders. Hierbij worden 7, 8 of 9 generaties (127, 255 of 511 personen) weergegeven. De weergave is bedoeld om af te drukken op één A3- of A2-formulier, maar kan ook op meerdere A4-pagina's afgedrukt worden (zie tips) en dan via knippen (schaar) en plakken (lijm) tot één geheel samen­gevoegd worden.

Door middel van door u te veranderen instellingen kan de weer­gave van de gegevens aangepast worden.

Via de bovenstaande tab­bladen is het antwoord op veel gestelde vragen en vaak voorkomende problemen te vinden.

 
Instellingen

Na het starten van het rapportsjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden bij de menukeuze "VoorouderFractal (gebruik bewaarde instellingen)".

Na de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een volg­scherm (zie hieronder) getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Na de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de instel­lingen allemaal op hun startwaarde gezet, waarna het volg­scherm om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Volgscherm (menu instellingen)

Hier kan men aangeven welke vervolgschermen men wenst voor aanpassing van enkele instellingen; hieronder en hier­naast volgen de verschillende vervolgschermen...

1. Instellingen - Blad opmaak

 
Bij bladopmaak kan men kiezen voor weergave met tekst of symbolen (met eventueel het onder­drukken van een asterisk indien er geen geboorte- of doopdatum bekend is).

2. Instellingen - Veld opmaak

2a Instellingen - Weergave Plaatsnamen

 
Hierboven kan men kiezen of en hoe een plaats­naam als "Oss, NB (NL)" ingekort mag worden.

3. Instellingen - Tekstopties

Kies een lettertype/grootte waarmee de tekst binnen de velden blijft en leesbaar blijft, zoals "Arial Narrow" / "10".

5. Instellingen - Mapnaam

4. Instellingen - Kleuropties

 
Hierboven kan men andere kleuren kiezen als achtergrond voor het blad en de velden. Zie tabblad Tips voor de naamgeving van een kleur.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen:

Instelling (1/5) Startwaarde Toelichting
Titel weergeven op blad (of onderdrukken) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave zonder Titel bovenaan blad.
Symbolen (*/~/+/[] met Legenda onderaan) i.p.v. tekst Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave met tekst (afkortingen als 'geb. ').
Symbool '*' tonen indien geen geb/doop-datum/plaats Aan (Ja) Uit/Nee = Onderdrukken van symbool zonder geb/doop-gegevens.
Voettekst met Aldfaerversie en aanmaakdatum Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave zonder Aldfaerversie en datum.
Instelling (2/5)
Familienamen in HOOFDLETTERS weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen als vastgelegd.
Familienamen in VETTE letters weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen in normale letters.
Alle Voornamen (of Roepnaam/1e Voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de roepnaam (of 1e voornaam).
Alle Voornamen voluit (of initialen vanaf 2e voornaam) Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van initalen vanaf de 2e voornaam.
Jaartallen (eJJJJ) i.p.v. datums Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van volledige datum, opgemaakt als "dd-mm-jjjj".
Plaatsnamen weergeven (met vervolgvenster) Aan (Ja) Uit/Nee = Geen weergave van plaatsnamen na jaartal of datum.
Plaatsnamen weergeven
Plaatsnamen inkorten tot eerste komma Aan (Ja) Weergave van de (volledige of een) ingekorte plaatsnaam.
Plaatsnamen inkorten tot eerste haakje openen Aan (Ja) Weergave van de (volledige of een) ingekorte plaatsnaam.
Instelling (3/5)
Lettertype Arial U kunt hier een ander lettertype ingeven. Merk op dat bij een 'breed' lettertype beter een kleine lettergrootte gekozen kan worden om de teksten nog in de velden te laten passen
Lettergrootte 7 U kunt de lettergroote aanpassen van de weer te geven rubrieken.
Instelling (4/5)
Kleur bladachtergrond white Hier kunt u een andere kleur aangeven voor de achtergrond. Zie tabblad Tips voor de naamgeving van de kleuren.
- achtergrond man lightblue Hier kunt u de kleur aangeven van de veldachtergronden bij mannen.
- achtergrond vrouw pink Hier kunt u de kleur aangeven van de veldachtergronden bij vrouwen.
- achtergrond proband yellow Hier kunt u de kleur aangeven van de veldachtergrond bij de kwartierdrager.
Instelling (5/5)
Mapnaam VoorouderFractal Hier kunt u de mapnaam aangeven waarin de uitvoerbestanden opgeslagen dienen te worden. Dit betreft een 'submap' van de in Aldfaer aangegeven opslaglocatie (zie Instellingen, Rapporten, Bestanden, Rapportuitvoer).

Tip: Zie de antwoorden op vragen m.b.t. de weergave op scherm of papier.

 
Uitvoerbestanden

Hieronder worden de uitvoerbestanden toegelicht die in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer worden opgeslagen. De naam van de submap is door de gebruiker aan te passen (standaard instelling: "VoorouderFractal").


• index.html
Bevat het 'eindvenster' dat na afloop van het aanmaken in Aldfaer getoond wordt
(kan verwijderd worden).

• vf7_*.xml (7 generaties)
XML-code t.b.v. het weergeven van de tekst en gekozen instellingen.
(* = achternaam en het unieke interne nummer van de hoofdpersoon)

• vf8_*.xml (8 generaties)
XML-code t.b.v. het weergeven van de tekst en gekozen instellingen.
(* = achternaam en het unieke interne nummer van de hoofdpersoon)

• vf9_*.xml (9 generaties)
XML-code t.b.v. het weergeven van de tekst en gekozen instellingen.
(* = achternaam en het unieke interne nummer van de hoofdpersoon)

• voorouderfractal.cfg
Tussenbestand met gekozen instellingen (kan verwijderd worden).

Let op:
* = Er kunnen meerdere 'VoorouderFractalen' gemaakt worden met elk andere instellingen.

Om na afloop de weergave weer op het scherm te krijgen, dient het bestand "vf*.xml" (eventueel m.b.v. een dubbelklik vanuit de Verkenner) in Excel geopend te worden. Wanneer men een ander programma (zoals een XML-viewer of -editor) geassocieerd heeft met bestandstype xml, zal een dubbelklik niet werken; ook plaatsing van het xml-bestand op internet kan dan tot een ongewenst resultaat leiden.

 
Tips/oplossingen

Hieronder volgen enkele tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.


Kleuren
De kleuren kunnen worden opgegeven via hun engelse benaming (red, blue, white, black, etc.), of via een hexadecimale kleurcode (#XXXXXX; zie b.v. http://www.december.com/html/spec/colorhex.html).
Voorbeelden: "lightyellow", "grey", "#E9FFFF" (lichtblauw) en "#FDEAF2" of "#FFE9FF" (lichtrose). U kunt de proband een afwijkende achtergrondkleur geven, maar ook kiezen om deze de kleur te geven conform diens geslacht (man/vrouw).

Namen zijn te lang
Kies voor weergave van alleen de Roepnaam (of 1e voornaam). Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow") en/of een kleinere Lettergrootte.

Weergave op papier
Overweeg een ander (geinstalleerd) lettertype voor een fraaiere weergave. Voor het afdrukken vanuit Excel is voldoende hulp op internet te vinden.

Weergave op A4-papier (andere uitsnedes)
U kunt gebruik maken van Excel's mogelijkheid om onderdelen af te drukken via 'pagina-indeling', 'afdrukbereik'. Selecteer hiertoe de af te drukken rijen en kies voor 'Afdrukbereik bepalen'. Ook met het aanpassen van de marges kunt u de printer aansturen om betreffende onderdelen niet op een bladrand maar in het midden af te drukken.

Uiteraard kunt u in Excel verdere aanpassingen maken in het resultaat: Teksten passend maken, de titel weergeven met een ander lettertype en/of lettergrootte, etc..

 
Meer over een VF

Een VF (VoorouderFractal) betreft een weergave van een kwartierstaat. De VF is gebaseerd op de artikelen m.b.t. "FractalGenealogy", "FractalTreeChart" en "PedVis" van Clarissa Tuttle.

Traditioneel wordt een kwartierstaat grafisch horizontaal weergegeven van links naar rechts, of verticaal van boven naar beneden, als een piramide (of van beneden naar boven, als een boom). Een waaier of een cirkelvorm zijn hier weer afgeleiden van. Al deze varianten hebben het nadeel dat de weergave kleiner/compacter moet worden bij elke volgende generatie om het resultaat nog in één oogopslag te kunnen zien en te lezen. Het draaien met het hoofd (bij een waaier of cirkel) wordt dan voor acceptabel gehouden.

De VF kent deze nadelen minder of niet, maar is voor de beginner wat moeilijker te 'lezen'. De VF betreft een weergave in de vorm van een H; in het midden de hoofdpersoon met lijnen naar links (vader) en naar rechts (moeder). Een grootvader is dus te vinden door 2x naar links te gaan en de verste voorvader door steeds linksaf te slaan (en dan lijkt het dus op een 'fractal').

 
Versielog

VersieDatumWijzigingen
3.0.020-12-2017 [!] Uitbreiding met variant voor 8 generaties.
[*] Dialoogvenster voor keuze van 7, 8 of 9 generaties.
[*] Default lettergrootte van 8 naar 7 (gebr.wens).
2.0.015-10-2017 [!] Uitbreiding met variant voor 7 generaties.
[+] Dialoogvenster voor keuze van 7 of 9 generaties.
[+] Eindvenster met toelichting hoe het resultaat in Excel te tonen.
1.0.015-01-2017 [!] Initiële versie "Voorouderfractal" (door Carel Plantagie).
[*] Gebaseerd op "FractalGenealogy", "FractalTreeChart" en "PedVis" van Clarissa Tuttle.
[*] Weergave van 9 generaties.

 
Wensen

Nr.DatumOmschrijving
1.Jan. 2017 Mogelijkheid om MINDER generaties te kiezen (bijvoorbeeld een versie met 8 generaties op 1 A4-pagina).
Gerealiseerd: Nu zijn naast 9 ook 7 en 8 generaties te kiezen.
2.Jan. 2017 Optie om de velden per generatie een eigen kleur te geven (in plaats van kleuren per geslacht).
3.Jan. 2017 Optie om kwartierstaatnummers te onderdrukken (of af te drukken in de zelfde kleur als de bladachtergrond).
4.Jan. 2017 Optie voor eigen titeltekst (in plaats van "Voorouderfractal", gevolgd door de naam van de kwartierdrager.
5.Jan. 2017 Optie om de titeltekst te centreren (in plaats van links uit te lijnen).
6.Jan. 2017 Optie om de titeltekst met een ander lettertype/grootte weer te geven.
7.Jan. 2017 Instelbare lettergroottes per veldregel (nu is maar 1 lettergrootte te kiezen).