Help - Voorouderpad

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Tips/oplossingen Meldingen
      Wensen Versielog

 
Initialisatie


Even geduld a.u.b.

(de tekst wordt geladen)

Indien hierboven een gele balk verschijnt met een ActiveX-waarschuwing, dan kunt u daarop klikken met de muisaanwijzer en vervolgens kiezen voor toestaan ('Geblokkeerde inhoud toestaan.. / Allow Blocked Content...').

 
Doel

Weergave van een "Voorouderpad", een grafische weergave van een afstammings­reeks, van de huidige persoon in het hoofd­scherm naar een 'verre voorouder', in de vorm van een rij bordjes op een boom.
Er kan gekozen worden voor een weergave t/m maximaal 14 generaties (dus vanaf de huidige persoon naar een voorouder met een kwartierstaat­nummer t/m 16.383).

Door middel van door u te veranderen instellingen kan de weer­gave van de gegevens aangepast worden. Er kan gekozen worden uit meerdere kant-en-klare thema's (achter­grond met kleurwaarden van de bordjes). Verder kan de opmaak van de tekst, de kleuren en de plaatsing van de bordjes kan naar eigen wensen aangepast worden.

Via de bovenstaande tab­bladen is het antwoord op veel gestelde vragen en vaak voorkomende problemen te vinden.

 
Instellingen

Na het starten van het rapportsjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden bij de menukeuze "Voorouderpad (gebruik bewaarde instellingen)".

Na de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een volg­scherm (zie hieronder) getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Na de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de instel­lingen allemaal op hun startwaarde gezet, waarna het volg­scherm om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Volgscherm (menu instellingen)

Hier kan men aangeven welke vervolgschermen men wenst voor aanpassing van enkele instellingen; hieronder en hier­naast volgen de verschillende vervolgschermen...

2. Instellingen - Opmaak

1a Thema - Fout (waarschuwing)

Let op: Met de keuze van een Thema worden tekst- en veldopties aangepast.

1b Thema - Keuzemenu

3. Instellingen - Tekst

1c Thema - Opties

4. Instellingen - Veld

Keuze 'verre voorouder'

5. Instellingen - Mapnaam

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen:

Instelling (1/5) Startwaarde Toelichting
Thema keuze Terug Terug = Geen aanpassing van de eerder gekozen waarden.
Instelling (2/5)
Familienamen in HOOFDLETTERS weergeven Aan (Ja) Uit/Nee = Weergave van de familienamen als vastgelegd.
Alle Voornamen (of roepnaam/1e Voornaam) Uit (Nee) Uit/Nee = Weergave van de roepnaam (of 1e voornaam).
Alle Voornamen voluit (of initialen vanaf 2e voornaam) Uit (Nee) Uit/Nee = Weergave van initalen vanaf de 2e voornaam.
Instelling (3/5)
Lettertype Uit Aldfaer Standaard wordt het Lettertype uit Aldfaer gehaald; dit is vastgelegd in de Instellingen van Aldfaer onder Rapporten, Lettertype en -grootte (meestal "Verdana"). U kunt hier een ander lettertype ingeven.
Lettergrootte 8 U kunt de lettergroote aanpassen van de weer te geven rubrieken.
Tekstkleur black Hier kunt u een andere kleur aangeven. Zie tabblad Tips voor de naamgeving van een kleur.
Instelling (4/5)
Randkleur/Veldkleur black/white Hier kunt u een andere kleur aangeven voor de rand en de achtergrond. Zie tabblad Tips voor de naamgeving van de kleuren.
Breede x Hoogte 120 x 42 Hier kunt u de grootte van een veld (bordje) aangeven.
Locatie 1e veld 303 en 10 Hier kunnen de x- en y-coordinaten van het 1e veld aangegeven worden.
Tussenruimte 8 Hiermee wordt de onderlinge afstand tussen de bordjes aangegeven.
Instelling (5/5)
Mapnaam Voorouderpad Hier kunt u de mapnaam aangeven waarin de uitvoerbestanden opgeslagen dienen te worden. Dit betreft een 'submap' van de in Aldfaer aangegeven opslaglocatie (zie Instellingen, Rapporten, Bestanden, Rapportuitvoer).

Tip: Zie de antwoorden op vragen m.b.t. de weergave op scherm of papier.

 
Uitvoerbestanden

Hieronder worden de uitvoerbestanden toegelicht die in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer worden opgeslagen. De naam van de submap is door de gebruiker aan te passen (standaard instelling: "Voorouderpad").


• img/vp_*.jpg
De (achtergrond)afbeeldingen voor de aangemaakte voorouderpaden.
(* = naam van thema)

• vp_*.html
HTML-code t.b.v. het weergeven van de tekst en achtergrondafbeelding.
(* = unieke interne nummer van de hoofdpersoon)

• voorouderpad.cfg
Tussenbestand met gekozen instellingen (kan verwijderd worden).

Let op:
* = Er kunnen meerdere 'voorouderpaden' gemaakt worden met elk een andere achtergrond.

Om na afloop de weergave weer op het scherm te krijgen, dient het bestand "vp_*.html" in een browser geopend te worden. Bij plaatsing op internet dienen de hierboven aangegeven bestanden (met uitzondering van het .cfg-bestand met instellingen) geselecteerd te worden.

 
Tips/oplossingen

Hieronder volgen enkele tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Hiermee wordt tevens een antwoord gegeven op veel gestelde vragen.


Kleuren
De kleuren kunnen worden opgegeven via hun engelse benaming (red, blue, white, black, etc.), of via een hexadecimale kleurcode (#XXXXXX; zie b.v. http://www.december.com/html/spec/colorhex.html).
Voorbeelden: "lightyellow", "grey", "#E9FFFF" (lichtblauw) en "#FDEAF2" of "#FFE9FF" (lichtrose). Denk ook eens aan een randkleur "white" of gelijk aan de achtergrond.

Namen zijn te lang
Kies voor weergave van alleen de Roepnaam (of 1e voornaam). Een andere mogelijkheid is de keuze van een ander lettertype (bijvoorbeeld "Arial" of "Arial Narrow") en/of een kleinere Lettergrootte.

Weergave op papier
Overweeg een ander (geinstalleerd) lettertype voor een fraaiere weergave. Klik, nadat het resultaat op scherm wordt weergegeven weergeven, op het blauwe bolletje in de menubalk om het resultaat in je browser weer te geven.
- Kies vervolgens "Bestand", "Afdrukvoorbeeld" en "Pagina-instelling (Alt+I)"
- [Kop- en voetteksten]: Naar keuze (eventueel leeg); [Afdrukstand]: Liggend;
- [Marges]: Zodanig aanpassen dat het blad één pagina beslaat.

 
Meldingen

Hieronder volgen de meldingen die tijdens uitvoering gegeven kunnen worden.


Let op: Met de keuze van een Thema worden tekst- en veldopties aangepast.
Dit betreft een WAARSCHUWING. Bij de keuze van een THEMA worden automatisch (en dus mogelijk ongewild) enkele opties aangepast: De tekstkleur, de kleur van de rand en achtergrond van de bordjes (velden) en uiteraard de locatie van het 1e veld (voor weergave 'op' een boom).

Kwartiernummer 9--9 is te groot;
Er kunnen maar 14 generaties weergegeven worden. Kies een geldig kwartiernummer kleiner dan 16384.

Kwartiernummer 9--9 komt niet voor in de kwartierstaat van X--X.
Er dient een geldig kwartiernummer opgegeven te worden.
Tip: Houd een kwartierstaat van de persoon in het hoofdvenster bij de hand voor een lijst van geldige kwartiernummers (en selecteer een nummer uit de eerste 14 generaties).

 
Versielog

VersieDatumWijzigingen
1.0.025-04-2012 [!] Initiële versie "Voorouderpad" (door Carel Plantagie)
[*] Gebaseerd op "Afstammingsreeks" V1.13" en stamreeksafbeeldingen op Internet
[*] Weergave van maximaal 14 generaties
[*] Keuze uit 5 thema's (achtergrondafbeeldingen).

 
Wensen

Nr.DatumOmschrijving
1.02-05-2012 Optie voor weergave in omgekeerde volgorde (dus onderaan beginnen met de opgegeven voorouder).
2.02-05-2012 Optie om man/vrouw blokken elk hun eigen kleur te geven (zowel tekst, als rand en achtergrond).
3.02-05-2012 Optie voor weergave van kwartier- en/of generatienummers.
4.02-05-2012 Optie voor gebruik van jumplink.