Parenteel van Wilhelmus de CAMPO van de VELDEN


 
Generatie I

 
I.1    Wilhelmus de CAMPO van de VELDEN (Bersse) [45172], geboren Circa 1500 te Sint Oedenrode. Wilhelmus is mogelijk verwant aan een Pastoorsgeslacht, die o.a. uit Son afkomstig waren. Overleden, zoon van 0NBEKEND-VELDEN [10025].
Relatie [18222] met ONBEKEND [52142].
Waarschijnlijk ligt het Goed Ten Velde te St. Oedenrode ten grondslag aan de naam Van de(r) Velde(n) Ten Velde. De vondst van een gracht en enkele stenen fundamenten duidt erop dat ook hier ooit een versterkte hoeve of slotje heeft gelegen, tegenover Den Bolck aan de overzijde van de Dommel. In de archieven is hierover echter geen verdere informatie gevonden.

Wilhelmus is mogelijk een afstammeling van Lucas van de Velde geb. Circa 1440 te St. Oedenrode, schepen in 1480 en Circa 1510 overleden.

In de 14de eeuw zijn nog de volgende personen schepen van St. edenrode:
Jan van den Velde, geb. Circa 1337, Ghijsbrecht van den Velde geb. Circa 1335 Mr. en schepen en Otto Dirckx van den Velde geb. Circa 1330 te St. Oedenrode, heer van Henkenshage een slotje onder St. Oedenrode.
Uit deze relatie:
   1. m  Lambertus (Bert?) WILHELMUS (de Campo) van de VELDE (Bersse) [44819] (zie II.1).
   2. m  Henrico (Berse) [45168], geboren Circa 1520 te ? Overleden.

Generatie II

 
II.1    Lambertus (Bert?) WILHELMUS (de Campo) van de VELDE (Bersse) [44819], geboren Circa 1520 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Wilhelmus de CAMPO van de VELDEN (Bersse) [45172] (zie I.1) en ONBEKEND [52142].
Gehuwd [15570] Circa 1550 met Petronella (Peterke) JAN WILLEM van der HAGEN [44820], geboren Circa 1530 te ? Overleden, dochter van Jan WILLEMS van der HAGEN [44821] en Catharijne N.N. [44822].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) [44817] (zie III.1).
   2. m  Wilhelmus (BERSSEN) [51963] (zie III.4).
   3. v  Joanna LAMBERTUS [45167], geboren Circa 1560 te Sint Oedenrode, overleden.
   4. m  Joannes (Jan) [51962] (zie III.7).

Generatie III

 
III.1    Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) van de VELDE [44817], geboren Circa 1550 te Sint Oedenrode, overleden voor 1641 te Sint Oedenrode. Bron: Cijnsboeken St. Oedenrode, Archief:063, Heerlijkheidsarchief Helmond.
Inventarisnummer:325 Fiche 336, blz.1, folio 23, no.139 Periode: 1622/1665
Jan Laurijnssen ende Daniel Laurijnssen ende Jan Willem Gijsberts van Heeswijck, Die vijff kijnderen van Heijlken vorschreven emptor Heijlken Willems van Curinghe ende Merikenende Jan Jacop Lamberts emptor Jan Willem van Heswijck Lambert ende Peterken kijnderen Jacop Willem van Cueringe Lambers van den iersten bedde, Die III kijnderen Jennijcken Lamberts van de Velde ende Jacob Lamberts van de Velde ende Henrijck Wellem Thijssen I stuiver IĀ½ ort ende Hanrick soen Hanrick Wemmer Tijssen ende Ariaen Willems in den Huls ende die 3 kijnderen Hendrick Wemmer Tijssen Uijt twee lopensce gelegen opte Pinsthorst ende uijt die Meer Beempt
, zoon van Lambertus (Bert?) WILHELMUS (de Campo) van de VELDE (Bersse) [44819] (zie II.1) en Petronella (Peterke) JAN WILLEM van der HAGEN [44820].
Gehuwd (1) [15569] Circa 1580 te Sint Oedenrode met Joanna (Jenneke) N.N. [44818], geboren Circa 1550 te ? Overleden voor 1593 te Sint Oedenrode.
Gehuwd (2) [15702] Circa 1593 met Catharina N.N. [45150], geboren Circa 1570, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Godefridus JACOBS LAMBERT [44815] (zie IV.1).
   2. m  Corstiaen JACOB [45098] (zie IV.3).
   3. m  Willem JACOBS [45143] (zie IV.6).
   4. v  Christina JACOB [45148], geboren Circa 1593 te Sint Oedenrode, overleden voor 1659.
Gehuwd [15701] met Anthonis HANDRICXKEN [45149], geboren Circa 1600, overleden.
   5. m  Joannes (Jan) JACOBUS van de VELDEN [45170], geboren voor 1593 te Sint Oedenrode, overleden.
Relatie [15707] met Joanna N.N. [45171].
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Lambert JACOB [45151] (zie IV.13).
   7. v  Petronella (Peterken) [45166], geboren Circa 1594 te Sint Oedenrode, overleden.

III.4    Wilhelmus van de VELDE (BERSSEN) [51963], geboren Circa 1550 te Sint Oedenrode. Filius BERSSEN, overleden, zoon van Lambertus (Bert?) WILHELMUS (de Campo) van de VELDE (Bersse) [44819] (zie II.1) en Petronella (Peterke) JAN WILLEM van der HAGEN [44820].
Relatie [15572] met N.N. [44823].
Uit deze relatie:
   1. m  Thomas [44824], geboren Circa 1570 te ? Overleden.
Relatie [15706] met Arnolda N.N. [45169], geboren te ? Arnolda filia Theodoricus / Thomas filius quondam Wilhelmus filius Lambertus Berssen VIII liberi Arnoldus filius Theodoricus de ultimo thoro et unus liber Arnoldus de primo thoro Liberi IIII-or Theodoricus de Os ex hereditate Johannes Fullonis de veteri XV denarii.
Datering 1447-1464 Sint-Oedenrode. Overleden.

III.7    Joannes (Jan) van de VELDE [51962], geboren Circa 1560 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Lambertus (Bert?) WILHELMUS (de Campo) van de VELDE (Bersse) [44819] (zie II.1) en Petronella (Peterke) JAN WILLEM van der HAGEN [44820].
Relatie [18154] met N.N. [51961].
Jan en zijn zoon Peter de Barefanten, bezitten het goed "Ter Heze" bij St. Onstaden aan de Dommel.
Uit deze relatie:
   1. m  Peter de BAREFANTEN [51964], geboren Circa 1590 te ? Overleden.

Generatie IV

 
IV.1    Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815], geboren Circa 1580 te Sint Oedenrode, overleden Circa 1658 te Sint Oedenrode, zoon van Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) van de VELDE [44817] (zie III.1) en Joanna (Jenneke) N.N. [44818].
Gehuwd [15568] op 18-09-1611 te Sint Oedenrode met Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816], geboren Circa 1580 te ? Overleden te Sint Oedenrode.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob GOIJAERTS JACOBS [44811] (zie V.1).
   2. m  Jan GOIJAERT [44994] (zie V.3).
   3. m  Sijmen GOIRT [45010] (zie V.5).
   4. m  Handrick GOIRT [45093], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
Inventaris 162 jaar 1687 folio 202
Soo is gestaen die voorschreven Handrick Goorts van de Velde ende heeft gelooft onder verbant als naer rechte dat hij aen sijn suster Mariken soo wanneer sij haer sal begeven inden huwelijcken staedt ofte als sijt van node sal hebben, sal vuijt reijken een melck koij de beste vuijt sijne stal, tob ende stande, sess vaten roggen een vat lijnsaet te laeten seijde, tien pont speck met noch eenich veth, drij stoelen, noch vier ducatons in gelt, twee slaeplaeckens, alles tot haeren huwelijcx goet, soo als andere hebben gehadt.
   5. v  Maria (Mericken) GOIJAERT (GODEFRIDUS JACOBS) [45008] (zie V.9).
   6. m  Willem GOIRT [45090] (zie V.10).
   7. m  Adriaen GOIJAERT [45094] (zie V.12).

IV.3    Corstiaen JACOB van de VELDE [45098], gedoopt (RK) Circa 1580 te Sint Oedenrode, overleden voor 1633, zoon van Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) van de VELDE [44817] (zie III.1) en Joanna (Jenneke) N.N. [44818].
Gehuwd (1) [15681] op 02-06-1611 te Sint Oedenrode met Lijsken CLAES JAN RUTGER CLUIJTMANS [45099], gedoopt (RK) Circa 1580 te Sint Oedenrode, overleden voor 1633, dochter van Nicolaes JAN RUT CLUIJTMANS [45100] en N.N. DINGEN [45101].
Gehuwd (2) [15698] na 1630 met Margriet WOUTER WILLEM CRAENEN [45139], geboren Circa 1600, overleden, dochter van Wouter WILLEM CRAENEN [51978] en N.N. [51979].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Willem CORSTIAENzn. [45102] (zie V.14).
   2. v  Catharina CORSTIAENS [45127] (zie V.17).
   3. m  Jacob CORSTIAENS [45129] (zie V.18).
   4. v  Anneke CORSTIAENS [45132], gedoopt Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15695] op 28-01-1644 te Sint Oedenrode, uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren met Thomas PETER THOMAS van GEMERT [45133], geboren Circa 1610 te ? Overleden.
   5. v  Jenneke [45134], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15696] op 01-04-1650 te Sint Oedenrode met Wouters CORSTIAENS [45135], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
   6. m  Jan (Jacob) CORSTIAENS [45136], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [18156] op 01-05-1650 te St. Oedenrode met Marike WILLEMS JACOBS [51977], geboren Circa 1620 te ? Overleden.
   7. v  Lijsken CORSTIAENS [45137], geboren Circa 1625, overleden.
Gehuwd [15697] op 07-09-1658 te Sint Oedenrode, in dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren. Echtgenoot is Jan ROELOFSEN WIJFFELAERS [45138], geboren Circa 1625, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   8. m  Handrick CORSTIAEN [45140], geboren Circa 1635 te ? Overleden.
   9. v  Maria CORSTIAEN [45141], geboren Circa 1640 te ? Overleden voor 1664.
Relatie [18159] met Evert WOUTERS CRAENEN [51981], geboren Circa 1620 te ? Overleden, zoon van Wouter WILLEM CRAENEN [51978] en N.N. [51979].
   10. m  Wouter CORSTIAEN [45142] (zie V.31).

IV.6    Willem JACOBS van de VELDE [45143], geboren Circa 1590 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) van de VELDE [44817] (zie III.1) en Joanna (Jenneke) N.N. [44818].
Gehuwd (1) [15699] voor 1618 met Ida Theodorus SIMON [45144], geboren Circa 1590, overleden voor 1630 te Sint Oedenrode.
Gehuwd (2) [15700] voor 1630 met Cathalijne N.N. [45146], geboren Circa 1600, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jacob WILLEM [45145], gedoopt (RK) op 02-12-1618 te Sint Oedenrode, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Lambertus WILLEMS [45147], gedoopt (RK) op 09-05-1631 te Sint Oedenrode, overleden.

IV.13    Lambert JACOB van de VELDE [45151], geboren Circa 1594 te Sint Oedenrode, overleden Circa 1653 te Sint Oedenrode. Inventaris 116 jaar 1653 folio 20
Jenneken Lambert Jacobs van de Velde last ende procuratie hebbende van Guilliam Guldemont haeren echte man wesende van dato den 24 martij 1653 ende Vijfken weduwe wijlen Liewen de Kegel ende Stijntien Jacobs van de Velde, beijde geassisteert met Corstiaen Jacobs van de Velde haeren vercooren voocht.
Alle kinderen ende erffgenaemen wijlen Lambert Jacobs van de Velde, steecker stuck teult gelegen ter plaetse aende Couveringe met het Heijcampke. Hen vercoopere aengecomen ut dicebat. Hebben sij overgeven aen Jacop van Duppen.
Andere percelen overgegeven aen Isaack Battem. Zoon van Jacobus (Jacob) LAMBRECHT (LAMBERTS, LAURENTIUS) van de VELDE [44817] (zie III.1) en Catharina N.N. [45150].
Gehuwd [15703] Circa 1620 te Sint Oedenrode met Elijsabeth DIRCK MATHIJSSE van SANTVOORT [45152], geboren Circa 1595 te ? Overleden te Sint Oedenrode, dochter van Diercx MATHIJS van SANTVOORT [45153], landbouwer, secretaris Heilige-Gildemeester, schepen, borgemeester en rentmeester van het St. Paulusgasthuys, en Mareijcken PIETERS GIJSBERTSEN van den COEVERINGEN [45154].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrick LAMBERTS [45160] (zie V.35).
   2. v  Jenneke LAMBERT JACOB [45156] (zie V.38).
   3. v  Stijntien LAMBERT JACOB [45155], geboren Circa 1621 te ? Overleden.
   4. m  Corstiaen LAMBERT JACOB [45159], geboren Circa 1622 te Sint Oedenrode, overleden.
   5. v  Vijfken LAMBERT [51984], geboren Circa 1625 te ? Overleden.
Gehuwd [18161] voor 1653 met Liewen de KEGEL [51985], geboren Circa 1625 te ? Overleden.

Generatie V

 
V.1    Jacob GOIJAERTS JACOBS van de VELDE [44811], geboren Circa 1615 te Sint Oedenrode, overleden Circa 1696 te Sint Oedenrode, zoon van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15566] Circa 1650 met Marije HAUBRAKEN [44812], geboren Circa 1615, overleden te Sint Oedenrode, dochter van Willem Jacob HAUBRAKEN [44813] en Agneten N.N. [44814].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Huiijbert JACOBS van de VELDEN (Hendrick) [44975], geboren Circa 1650 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15638] op 02-03-1687 te Sint Oedenrode (getuige(n): Petrus Gorts en Catharina Handrix) met Joanna THIJSSEN [44974], geboren Circa 1665 te Sint Oedenrode, overleden.
   2. v  Cornelia JACOB GOIRTS [44985], geboren Circa 1650 te Sint Oedenrode, overleden in 1694 te Sint Oedenrode.
Gehuwd [15643] op 12-04-1679 te Sint Oedenrode met Jan MATTHIJSSE ADAMS van de HAGE [44986], geboren Circa 1650 te ? Overleden.
   3. v  Ida JACOB [44987], geboren Circa 1650 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15644] op 26-07-1692 te Sint Oedenrode met Jan THONISSEN [44988], geboren Circa 1650 te Sint Oedenrode, overleden.
   4. m  Godefridus (Goirt) JACOB [44807] (zie VI.7).
   5. v  Maria JACOBS [44989], geboren Circa 1660 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15645] op 31-01-1694 te Sint Oedenrode met Jan JAN HANDRICX [44990], geboren Circa 1660 te Sint Oedenrode.
   6. m  Georgius [44991] (zie VI.11).

V.3    Jan GOIJAERT van de VELDE [44994], geboren Circa 1615 te Sint Oedenrode, overleden Circa 1695 te Sint Oedenrode, zoon van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15647] op 04-01-1643 te St. Oedenrode met Anneken JAN HULSEN [44995], geboren in 1615 te Sint Oedenrode, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaus (Claes) JAN GOIRTS [44996] (zie VI.13).
   2. v  Cathalijne JAN GOIJAERT [45003], geboren Circa 1645, overleden.
Relatie [15650] met Jan WILLEM SIJMENS [45004], geboren Circa 1640 te ? Overleden.
   3. m  Handrick JAN GOIRTS [45005] (zie VI.17).
   4. v  Lijsbeth JAN GOIJAERT [45000] (zie VI.20).

V.5    Sijmen GOIRT van de VELDE [45010], geboren Circa 1615 te Sint Oedenrode, overleden in 1696 te Sint Oedenrode, zoon van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15653] op 03-05-1643 te St. Oedenrode met LIesbeth JAN HANDRICX van den OEVER [45011], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden.
Inventaris 119 jaar 1669 folio 329
Hendrick Jans waer moeder aff was Cathalijn Jan van Gestel. Wouter Willems ende Henske Jan broers, voor de andere absente kinderen, soo mondig als onmondige des Jans ende Cathalijs voornoempt. Waer voor zij mits deses zijn instaende ende hem daer voor fort ende sterck maeckende. Een stucken groesse, gelegen ter plaetse Houtem aende heijde. Hebben sij wettelijck ende overgegeven Sijmen Goirts van den Velde.

Inventaris 119 jaar 1672 folio 511
Laurens van Cueringe borgemeester deser vrijheijt van Ollant ende Houtem. Joost Daniels van de Horck ende Frans Handrick Rovers inwoonderen deser vrijheijt Sint Oden rode. Hebben vuijt crachten van seckeren procuratie, sijnde van dat den 20e julij 1672 waerbij blijckende was gegeven ende verleent bij desen naervolgende personen Jan van Heeswijck, Dierck Matijssen, Willem Jan van Schijndel, Jan Goorts van de Velde, Sijmen Goorts van de Velde, Peter Wouter Everts Willems, Lambert Ariaen Raijmakers, Cornelis Daniels van de Horck, Jan Willem Cluijtmans, Handrick Handrick Denis, Handrick Willems van de Horck, Peter Dierck Michiels, Willem Aerts Haubarecken, Andries Everts, Willem Peeters van Doremaelen, Peter Jan Maes, Wouter Gijsberts, Frans Jan Brock, Ruth Jan Willems, Jan Willems, Reijnder Wouters, Pauwels Jan Thonis endeGerit Dierckx van Rijsinge, representerende den geheele hoeck ofte hertganck van Ollant ende Houtem. Welcke respectieve constituante des voorschreven Laurens van Cueringe, Joost Daniels ende Frans Rovers hadde geconstitueert ende volmachtight om vuijt haeren hoex wegen op te nemen een capitael ofte somme van vijff hondert gulden.

Inventaris 120 jaar 1673 folio 19
De heer Hijacinth Daillij, heer van Sabelens etc. Handrick Jans van Raessen, Willem Haubracken, Mathijs van Breugel, Roelant van de Hurck, Jan van Heeswijck, Lambert van de Hulst schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode. Nicolaes Hooffmans, Jacob Corstiaens van de Velde, Jan Sijmen van de Velde, Jan Jan Willem Luijcas ende Dierck Gijsberts van Boxtel borgemeester der gemelte vrijheijt. Elias van Heeswijk H. Geest meester. Gerard Stanssen Molemakers kerkmeester. Jan Adams van de Hage, Aert Sleurs. Lambert Marcelisse van de Heijden, Rijckaert van de Outelaer, Mauwerts Luijcas van de Ven, Handrick Dierckx van Haeren, Frans Handrick Rovers, Dierck Mathijs Versantvoort, Ariaen Coppens ende Mathijs Wouters beƫdigde tien mannen vuijt de vijff hoecken der voorschreven vrijheijt. Represent het geheel corpus voorschreven. De heer Johan Carel de Jeger tot Lochtenborch, heer Jacop van Duppen cannunick des Capittels van Sint Oedenrode, Jan Handrick Aert Haubraecken, Marten Wemmers, Jan Thomas van de Mosselaer, Cornelis Peter Martens van der Hage, Ariaen Walraven, Handrick Jans Verhage, Joost Daniels van de Horck, Willem Franssen der Kijnderen, die welcke hebben gelooft te restitueren de somme van vijf honderd gulden aen Peter Janssen van de Loo

Inventaris 120 jaar 1675 folio 157
Sijmen Goirt vande Velde heeft sich gestelt borger, voor Cathalijn Jaspers huijsvrouwe van Jan Sijmens van de Velde geboortich van Sint Michiels gestel, voorde kinderen die sij binnen deser vrijheijt sal comen te verwecken

Inventaris 121 jaar 1676 folio 45
Alsoo Jan soone wijlen Handrick van Gestel hadde wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende overgegeven aen meester Jan Peters van der Heijden een jaerlijcke ende erffelijcke losrenthe van drij gulden, jaerlijckx verschijnende alle jaer op Sint Peters dach waer bij den eersten verschijndach als men schrijven sal duijsent sess hondert ende veertich, ende soo vorts van jaer tot jaer totte losdage toe geduerende. Van ende vuijt eenen seckere dries, gelegen aen de Rootsche heijde. Vercofft aen Sijmen Goirts van de Velde. Verder vermelding van: Jan Lamberts. Willem Handrick Peters. Jan van der Heijde capilaen tot Uden

Inventaris 121 jaar 1678 folio 203
Dierske Handrick Luijcas de Roij weduwe van wijlen Bastiaen van Dueren woonende binnne de dorpe van Uden inde lande van Ravesteijn, soo voor haer selve, als mede vuijt crachte der machte van procuratie op haer gegeven ende verleendt bij Steven van Dueren richterbode des dorps voorschreven haere comparante soone. Die voorschreven Steven soo voor hem selve als mede hem fort ende sterck maeckende voor sijne andere soo meerder ende minderjarige susters ende broeders. Die welcke heeft in gerechte beleeningen ofte forme van huere vuijt gegeven aen Sijmen Goorts van de Velde, inwoondere deser vrijheijt, verschillende perceelen

Inventaris 68 jaar 1680 folio 120
Soo heeft Gerit Stanssen Molemakers in hueringe vuijt gegeven aen Sijmen Goorts van de Velde, een huijs, hoff etc. gelegen binnen deser vrijheijt ter plaetse aen de Heijde, daer tegenwoordich op woont Jan Lenarts.

Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 3 october 1685 folio 100.
Claes Sijmens ende Sijme Goorts van de Velde die welcke hebben gelooft opde een als schuldenaer principael op haere persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende Aelbert Gorits te onlasten ende ontheffen van alsulcke hondert gulden capitael soo als de voorschreven Aelbert aen Mechtelt Schovers is schuldich gebleven ter saecke vande gecofte huijsinge ende lant alhier gestaen ende gelegen opte Berch soo als hij Aelbert dat bij coopen vercregen hadde van Goijert Thomas Wijcx etc.

Inventaris 163 jaar 1694 folio 437
Soo heeft Gerardt Stanssen Molemakers in geregte verpachtinge vuijt gegeven aen Jan Handricx van de Wiel alias Cleijne, die de hueringe heeft aen genomen, een huijs, hoff, weij, teull ende hoijlandt, in sulcke groote en voegen soo als het selve is gestaen ende gelegen is binnne deeser vrijhejt ter plaeste aende Heijde, soo ende gelijck Sijmen Goorts van de Velde dat tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende.

Inv. 4970 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 22 maart 1694 folio 87 verso.
Sijmens Goorts vande Velde die welcke heeft gecedeert opgedragen ende overgegeven te hebben aen Peeter Everts van Heessel ten behoeve van Gerardt Stansse Molemakers secretaris alhier alsulcke beleeninge van verscheijde parceelen soo teul als groeslandt, gelegen aende heijde. In sulcken voege als Dirsken weduwe Bastiaen van Deursen uijt kraghten van procuratie aen hem Sijmens opden 15 februari 1678 voor schepenen alhier de selve beleening heeft overgegeven

Inventaris 164 jaar 1694 folio 9.
Sijmen Goorts van de Velde die welcke bekende ontfangen te hebben vuijt handen van Gerart Stanssen Molemakers een somme van twee hondert en vijfftich gulden, spruijtende van seckere beleeninge van verscheijde parceelen lant gelegen alhier aen de heijde bij Diersken van Dueren.

Inventaris 164 jaar 1696 folio 241
Jan soone Sijmen Goorts van de Velde, Jan Jacob van de Paelen man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe Jan Handrick Lenarts man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Aelbert Goorts als momboir van de onmondige kijnderen Claes Sijmens van de Velde verweckt bijde selve ende bij wijlen Goort Aelbert sijne gewesene huijsvrouw. Alle kijnderen ende kints kijnderen des voorschreven Sijmen Goorts van de Velde, bijde selve ende bij wijlen Lijsebeth Jan Handricx van de Oever wettelijck verweckt. Die welcke verclaerde met malcanderen aenegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende erffelijckheijt van de voorschreven Sijmen van de Velde ende Lijsbeth henne auders erffelijck aengecomen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan SIJMEN GOIRT van der VELDEN [45029] (zie VI.21).
   2. m  Nicolaes (Claes) SIJMEN [45012] (zie VI.24).
   3. v  Anneke SIJMEN [45024] (zie VI.27).
   4. m  Adriaen (Arien) [45028], geboren Circa 1659 te ? Overleden.
   5. v  Maricken SIJMEN [45088], geboren in 1662 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15677] op 03-02-1692 te St. Oedenrode met Jan HANDRICKS LENARTS van de DONQ (van de Donk) [45089], geboren in 1667 te Sint Oedenrode, overleden.

V.9    Maria (Mericken) GOIJAERT (GODEFRIDUS JACOBS) van de VELDE [45008], geboren Circa 1627 te ? Overleden, dochter van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15652] Circa 1665 te Sint Oedenrode met Mathias (Tijs) THEODORUS DANIEL (DIRCK DANIEL) van RIJSINGEN [45009], geboren op 30-08-1626 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Theodorus (Dirck) DANIEL ANTONIUS van RIJSINGEN [51972] en Elisabeth MATTHIJS DIRCKk van SANTVOORT [51973].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Daniel MATHIAS THEODORUS [51986], gedoopt (RK) op 15-03-1651 te Sint Oedenrode (getuige(n): Willem Jacobs en Lijske Dirkx), overleden.
   2. m  Theodorus MATHIAS THEODORUS [51987], gedoopt (RK) op 16-06-1656 te Sint Oedenrode (getuige(n): Peter Mathias en Gertrudis Rolandus), overleden.

V.10    Willem GOIRT van de VELDE [45090], (1668) Borgemeester van De Oude Vrijheijdt, geboren Circa 1630 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15678] op 21-05-1659 te Sint Oedenrode met Marietje DIRRICKS [45091], geboren Circa 1630 te Sint Oedenrode, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geerit WILLEM [45092], geboren Circa 1660 te Sint Oedenrode, overleden.
Inventaris 177 jaar 1731 folio 153
De heer Johan Charel de Jeger heere van Eekart heeft in geregte verpagting uijt gegeven aan Gijsbert Goorts van Heertum, de neerhuijsinge aan sijne adelijk huijse genaamt De Pasbogarts, en hof, teul, hoij en weijlande in sulken voegen als Hendrik van de Wiel van de heere verpagter in gebruijk heeft gehad, gestaan ende gelegen alhier binen deser vrijheijt Sint Oedenrode, onder de Aude Vrijheijt. Borgen zijn: Goort Gijsbers van Heertum en Geerit Willems van de Velde sijne vader en schoonvader.

V.12    Adriaen GOIJAERT van de VELDE [45094], geboren Circa 1630 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Godefridus JACOBS LAMBERT van de VELDE [44815] (zie IV.1) en Catharina Everardus Joannes RUTGERIUS [44816].
Gehuwd [15679] op 13-01-1657 te Sint Oedenrode met Lijn CORSTEN [45095], geboren in 1630 te Veghel? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan ADRIAEN GOIRTS [45096], geboren in 1665 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15680] op 31-12-1695 te Sint Oedenrode met Engelken MARTENS HENDRIKS [45097], geboren in 1665 te Bakel, overleden.
Inventaris 163 jaar 1691 folio 56
Die voorschreven verpachteren hebben als noch verpacht aen Jan Arieaen Goorts van de Velde, een huijsken ende hoff met een heijcamp gelegen teijne Jacob van Duppen camp.

Inventaris 177 jaar 1731 folio 153
De heer Johan Charel de Jeger heere van Eekart heeft in geregte verpagting uijt gegeven aan Gijsbert Goorts van Heertum, de neerhuijsinge aan sijne adelijk huijse genaamt De Pasbogarts, en hof, teul, hoij en weijlande in sulken voegen als Hendrik van de Wiel van de heere verpagter in gebruijk heeft gehad, gestaan ende gelegen alhier binen deser vrijheijt Sint Oedenrode, onder de Aude Vrijheijt.
Borgen zijn: Goort Gijsbers van Heertum en Geerit Willems van de Velde sijne vader en schoonvader.

V.14    Willem CORSTIAENzn. van de VELDE [45102], gedoopt (RK) Circa 1615, overleden voor 1676, zoon van Corstiaen JACOB van de VELDE [45098] (zie IV.3) en Lijsken CLAES JAN RUTGER CLUIJTMANS [45099].
Gehuwd [15683] voor 1661 met Meriken DIERCKX van HAEREN [45103], geboren Circa 1625 te ? Overleden, dochter van Dierck van HAEREN [51974] en N.N. [51975].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jenneke WILLEM [45104], gedoopt in 1661 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15684] op 02-02-1687 te St. Oedenrode met Claes Aert RIJNDERS [45105], geboren in 1657 te Veghel, overleden.
   2. m  Corstiaen WILLEMS CORSTIAENS [45106] (zie VI.38).
   3. m  Hendricus [45175] (zie VI.42).

V.17    Catharina CORSTIAENS van de VELDE [45127], gedoopt (RK) Circa 1615 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Corstiaen JACOB van de VELDE [45098] (zie IV.3) en Lijsken CLAES JAN RUTGER CLUIJTMANS [45099].
Gehuwd [15693] op 01-04-1650 te Sint Oedenrode met Haimo JAN HEIJMEN [45128], 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 23-10-1619 te Sint Oedenrode, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.   N.N. [51976], geboren Circa 1651 te Sint Oedenrode, overleden.

V.18    Jacob CORSTIAENS van de VELDE [45129], gedoopt (RK) Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden op 11-05-1686 te Sint Oedenrode, zoon van Corstiaen JACOB van de VELDE [45098] (zie IV.3) en Lijsken CLAES JAN RUTGER CLUIJTMANS [45099].
Gehuwd [15694] op 01-04-1650 te Sint Oedenrode met Mariken WILLEMS JACOBS [45130], gedoopt (RK) Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden voor 1686 te Sint Oedenrode.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem JACOB [45131], overleden voor 1686.

V.31    Wouter CORSTIAEN van de VELDE [45142], geboren Circa 1640 te ? Overleden, zoon van Corstiaen JACOB van de VELDE [45098] (zie IV.3) en Margriet WOUTER WILLEM CRAENEN [45139].
Relatie [15708] met Jenneke JAN WIELEN [45173], geboren Circa 1640, overleden.
Uit deze relatie:
   1. v  Maricken [45174], geboren Circa 1660, overleden.

V.35    Hendrick LAMBERTS van de VELDE [45160], geboren Circa 1610 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Lambert JACOB van de VELDE [45151] (zie IV.13) en Elijsabeth DIRCK MATHIJSSE van SANTVOORT [45152].
Gehuwd [15705] voor 1635 te Sint Oedenrode? Echtgenote is Maria N.N. [45161], geboren Circa 1610, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan HENDRICK LAMBERTS [45162], gedoopt (RK) op 25-01-1635 te Sint Oedenrode, overleden voor 1636 te Sint Oedenrode.
   2. m  Jan HENDRICK LAMBERTS [45163], gedoopt (RK) op 23-01-1636 te Sint Oedenrode.
   3. m  Anthonius HENDRICI LAMBERTS [45164], gedoopt (RK) op 28-12-1641 te Sint Oedenrode.
   4. v  Wilhelma HENDRICI LAMBERTS [45165], gedoopt (RK) op 18-12-1642 te Sint Oedenrode.

V.38    Jenneke LAMBERT JACOB van de VELDE [45156], geboren Circa 1620 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Lambert JACOB van de VELDE [45151] (zie IV.13) en Elijsabeth DIRCK MATHIJSSE van SANTVOORT [45152].
Gehuwd [15704] op 24-03-1653 te Sint Oedenrode met Guillaum (Willem) GULDEMONT van CUERINGEN [45157], geboren Circa 1620 te ? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Merricken GUILLAUME GULDEMONT [45158], geboren Circa 1654 te ? Overleden.
   2.   N.N. [51983], geboren Circa 1655 te ? Overleden.

Generatie VI

 
VI.7    Godefridus (Goirt) JACOB van de VELDE [44807], geboren Circa 1658 te Sint Oedenrode, overleden voor 1717 te Sint Oedenrode, zoon van Jacob GOIJAERTS JACOBS van de VELDE [44811] (zie V.1) en Marije HAUBRAKEN [44812].
Gehuwd [15564] op 07-02-1694 te Sint Oedenrode (getuige(n): R. Dous. pater Joes Lepelus en Helena Burden). Goirt Jacobs van de Velde aut 36 jaeren ende Mariken Peeters jonge dochter out 33 jaeren beijden van deser vrijheijt. Echtgenote is Maricken (Maria) PEETERS DIERCKS ROOCK [44808], geboren Circa 1661 te Sint Oedenrode, overleden te Sint Oedenrode, dochter van Peeter Diercx ROECK [44809] en Angela Adrianus REECXKENS (Reecxkens) [44810].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adriaen [44969], geboren Circa 1690 te Sint Oedenrode, overleden.
Relatie [15636] met Lijsken DIERCX [44970], geboren Circa 1690 te Sint Oedenrode, dochter van Jan PEETERS DIERCX [44971] en Marije PETER JANSSE VERWETERINGE [44972].
   2. m  Henricus GOORT [44973], geboren Circa 1692 te Sint Oedenrode, overleden.
   3. v  Angelica (Engel) GOORT [44976], gedoopt (RK) op 16-11-1694 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15639] op 21-jarige leeftijd op 26-01-1716 te St. Oedenrode (getuige(n): Joannes Sigmans en Helena van Burden) met Willem (Wilm) WILLEMS de jonge RAAIJMAKERS [44977], geboren Circa 1690 te ? Overleden.
   4. v  Jenneken GOORT JACOBS [44978], gedoopt (RK) op 18-11-1696 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd (1) [15640] op 25-jarige leeftijd op 24-02-1722 te St. Oedenrode (getuige(n): Gerit Wilms van de Veld en Oda Tunisse van Heeswijk) met Sijmen THEUNISSE van HEESWIJK [44979], 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-05-1688 te Sint Oedenrode, overleden voor 1729, zoon van Theunmis Corstiaen van HEESWIJK [44980] en Oda RAIJMAKERS [44981].
Gehuwd (2) [15642] op 32-jarige leeftijd op 12-06-1729 te St. Oedenrode met Gijsbert GOORT van HEERTUM [44982], geboren Circa 1695 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Goort Gijs van HEERTUM [44983].
   5. v  Joanna [44984], gedoopt (RK) op 18-11-1697 te Sint Oedenrode (getuige(n): Hubertus van de Veld en Theodora Peters), overleden voor 1701? te Sint Oedenrode.
   6. m  Rutgerus [51959], gedoopt (RK) op 23-02-1699 te Sint Oedenrode, overleden.
   7. m  Petrus Goort [5057] (zie VII.11).
   8. v  Joanna [51960], gedoopt (RK) op 09-11-1701 te Sint Oedenrode, overleden.

VI.11    Georgius van de VELDE [44991], geboren Circa 1660 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Jacob GOIJAERTS JACOBS van de VELDE [44811] (zie V.1) en Marije HAUBRAKEN [44812].
Gehuwd [15646] voor 1696 te ? Echtgenote is Maria N.N. [44992], geboren Circa 1660, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna [44993], gedoopt op 18-11-1696 te Sint Oedenrode (getuige(n): Hubertus van de Veld en Theodora Peters), overleden.

VI.13    Nicolaus (Claes) JAN GOIRTS van de VELDE [44996], geboren Circa 1645 te ? Overleden na 1713 te Sint Oedenrode, zoon van Jan GOIJAERT van de VELDE [44994] (zie V.3) en Anneken JAN HULSEN [44995].
Gehuwd [15648] op 05-02-1676 te St. Oedenrode met Maijken GOORT HANDRICX VOGELS [44997], geboren Circa 1650, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [44998], gedoopt (RK) op 10-11-1676 te Sint Oedenrode (getuige(n): Simeon van de Veld en Catharina Handric Tijsen), overleden.
   2. v  Elisabeth [44999], gedoopt (RK) op 24-01-1678 te Sint Oedenrode (getuige(n): Martinus Wilms en Helena Jansen), overleden.

VI.17    Handrick JAN GOIRTS van de VELDE [45005], geboren Circa 1651 te Sint Oedenrode, overleden voor 1703 te Sint Oedenrode, zoon van Jan GOIJAERT van de VELDE [44994] (zie V.3) en Anneken JAN HULSEN [44995].
Gehuwd [15651] op 10-02-1686 te St. Oedenrode met Jenneken AERT DELISSEN [45006], geboren Circa 1656 te Sint Oedenrode, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan HANDRICX [45007], geboren in 1690 te Sint Oedenrode, overleden.

VI.20    Lijsbeth JAN GOIJAERT van de VELDE [45000], geboren Circa 1652 te ? Overleden, dochter van Jan GOIJAERT van de VELDE [44994] (zie V.3) en Anneken JAN HULSEN [44995].
Relatie [15649] met Dirck AERTS HAUBRAKEN [45001], geboren Circa 1650, overleden.
Uit deze relatie:
   1. m  Aert HANDRICK AERTS [45002].

VI.21    Jan SIJMEN GOIRT van der VELDEN [45029], Borgemeester van de hoek Olland 1694-1704, geboren Circa 1645 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Sijmen GOIRT van de VELDE [45010] (zie V.5) en LIesbeth JAN HANDRICX van den OEVER [45011].
Gehuwd (1) [15658] op 05-07-1670 te St. Oedenrode met willemken THOMAS JANSEN de RUIJTER [45030], geboren Circa 1645 te ? Overleden Circa 1675 te Sint Oedenrode, 22 jaar geen kinderen.

Inventaris 119 jaar 1670 folio 381.
Cornelis, Cathalijn, meerder jaerich sijnde soo hij verclaerde, geassisteert met Wouter Gijsberts als gecosen momboir in desen ende Jan Sijmens van de Velde als man ende momboir van Willemken sijn huijsvrouwe alle kinderen ende erffgenamen van Thomas Janssen de Ruijter bij de selven ende bij weijlen Heijlken Nelissen zijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Hebben onderling gedaen ende gemaeckt eene erffscheijding ende deijlinge van de goederen, hen vermits der doot van henne ouders aen gecomen. O.a. sal Cathalijn Thomas Jans de Ruijter hebben, houden ende erffelijcke besitten, woonhuijs met de schop ende backhuijs met de gronden van erve daer aen gelegen, gelegen ter plaetse Ollandt. Tusschen erffenis heer Jacob van Dussen aen deen sijde ende metten eenen eijnde ende tusschen erffenis de erffgenamen van Jan van Roij c.s. aen dander sijde, streckende metten anderen eijnde op erve Willem Luijcas van de Ven ende de gemeijnte.

Inventaris 121 jaar 1676 folio 41+43
Alsoo Jan Sijmens van de Velde gewesene man ende momboir van wijlen Willemke dochtere Thomas Janssen de Ruijter, ende soo de voorschreven Willemke deser werelt sonder maecken van testament noch wettige geboorte naer te laeten is comen te overlijden, soo is den voorschreven Jan Sijmen de goederen van de eersten afflijvige naer lant rechts in tochte blijven besitten. Alsoo de voorschreven Jan Sijmens bij scheijdingen ende deijlinge tusschen sijne vrouwe susters ende broeder was ten deel gevallen een schuer, staande op het erf van Ruth Janssen mede condivident onder de last dat hij gemelte van de Velde soude gehouden sijn de schuer aff te brecken ende van de gront der voorschreven Ruth te verbrengen etc.Verder vermelding van: Ruth Jan Willems man ende momboir van Cathalijn dochtere Thomas Janssen de Ruijter ende Cornelis Thomas de Ruijter. Cornelis Thomas.
Dochter van Thomas JANSE de RUIJTER [51965] en Heijlken NELISSEN [51966].
Gehuwd (2) [15659] op 07-04-1675 te St. Oedenrode met Cathalijn JASPERS [45031], geboren Circa 1645 te St. Michielsgestel, overleden te Sint Oedenrode.
Jan Sijmens (van de Velde) is borgemeester van de hoek Olland in 1694 en 1704.

Inventaris 120 jaar 1675 folio 157.
Sijmen Goirt van de Velde heeft sich gestelt borger, voor Cathalijn Jaspers huijsvrouwe van Jan Sijmens van de Velde geboortich van Sint Michielsgestel, voor de kinderen die sij binnen deser vrijheijt sal comen te verwecken.

Inventaris 166 jaar 1702 folio 339
Soo heeft Albert Goorts en Jan Sijmens als momboir van de onmondige kijnderen Claes Sijmens in geregte verpachtinge vuijt gegeven aen Jan Willem Kempts een huijs ende landt, gestaen ende gelegen alhier inde Schodtstraet, in sulcker groote ende voegen soo ende gelijck Corstiaen Jan Goorts in sijn gebruijck is.

Inventaris 167 jaar 1703 folio 128
Emmerentiana dochtere Cornelis Eijmers van de Vorstenbosch weduwe van wijlen Peeter Jan Ariaens van de Donck, heeft in gerechte verpachtinge vuijt gegeven aen Jan Sijmens van de Velde haer huijs, teul, weij en hoijlant, in sulcke groote ende voegen soo als Jan Thijssen saligher in sijn gebruijck heeft gehadt. Gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse Ollant.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Maria JAN SIJMEN van de VELDE [45033], gedoopt (RK) op 05-03-1676 te Sint Oedenrode, overleden in 1727 te Sint Oedenrode.
   2. v  Wilhelma JAN SIJMEN van de VELDE [45035], gedoopt (RK) op 06-08-1678 te Sint Oedenrode (getuige(n): Georgius Jaspers en Maria SIJMEN), overleden.
   3. v  Catharina (Maria (Anneke)) JAN SIJMEN van de VELDE [45032] (zie VII.22).
   4. m  Sijmen (Simon) JAN [45036] (zie VII.24).

VI.24    Nicolaes (Claes) SIJMEN van de VELDE [45012], geboren Circa 1650 te Sint Oedenrode, overleden voor 1704 te ? Zoon van Sijmen GOIRT van de VELDE [45010] (zie V.5) en LIesbeth JAN HANDRICX van den OEVER [45011].
Gehuwd [15654] op 06-02-1677 te St. Oedenrode met Anneken GOIRT AELBERT van de RIJT (van de JEXIT) [45013], geboren Circa 1650 te ? Overleden voor 1704 te Sint Oedenrode, dochter van Godefridus (Goirt) AELBERTS van de RIJT (van de JEXIT) [45014] en Theodora HENRICUS MATHIJS VOGELS [45015].
Inventaris 121 jaar 1680 folio 362
Albert ende Jan gebroederen. Lambert Aerts Vervoort man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Lambert Everts man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Mathijs Jacob Manius ende momboir van Cristina sijne huijsvrouwe. Nicolaes Sijmens van de Velde man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouw. Gijsbert Willems van Herentum man ende momboir van Magdalena sijne huijsvrouwe. Maria meederjarige dochter geassisteert met Jan van de Sande haere momboir. Alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Goijerts Aelberts van Rijdt bijden selven ende bij wijlen Diersken Henricx Vogels sijne huijsvrouwe wettelijck verweckt. Ende hebben bekent met malcandere aengegaen te hebben eene deijling van alle de erffgoederen bij wijlen henne voorschreven ouders metter doot geruimpt ende achtergelaten. Percelen gelegen te Veghel op het Dorshout en Creijtenbuerch. Aen o.a. Lambert Everts een huijs en hoff mette landerije daer aen gelegen gelegen op Creijtenbuerch, tusschen erffve de een sijde Philippus Jan Rutten ende voorts ronsomme inde gemeijntel

Handrick Michgiels van de Ven ende Jacob Handrick Dobbelens beide inwooneren dese Vrijheijt. Loffwaerdige getuijge. Die welcke hebben ten versoecke van Claes Sijmes van de Velde requirant in dese, in gebruijck heeft gehadt de huijsinge met de landerijen daerbij gehorende, gestaen ende gelegen binnen dese vrijheijt ter plaatse op de Heuvel toebehorende kijnderen wijlen Jonker Steenlage. Ende als nu verleden pincsteren 1681 bijden selve wederom verlaeten. Welcke goederen Jan Peeters tegenwoordicgh in sijn gebruijck is hebbende

1680/1681 Verponding GA 802.
Joncker Steenlage eijgenaer van het omwatert huijs hoff. Claes Sijmons (van de Velde) gebruijker van den dries daar an gelegen van 14 looij 12 roij lants van een weij in den Neul noch van het heilige geest lant

1681 Rechtelijk en Notarieel Archief Sint Oedenrode Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 18 december 1681 folio 13v.
Handrick Michgiels van de Ven ende Jacob Handrick Dobbelens beide inwooneren dese Vrijheijt. Loffwaerdige getuijge. Die welcke hebben ten versoecke van Claes Sijmes van de Velde requirant in dese, in gebruijck heeft gehadt de huijsinge met de landerijen daerbij gehorende, gestaen ende gelegen binnen dese vrijheijt ter plaatse op de Heuvel toebehorende kijnderen wijlen Jonker Steenlage. Ende als nu verleden pincsteren 1681 bijden selve wederom verlaeten. Welcke goederen Jan Peeters tegenwoordicgh in sijn gebruijck is hebbende

Inventaris 122 jaar 1684 folio 91.
Heijlken Aert Pennincx weduwe van wijlen Laureijns Peetrus van Curingen geassisteert met Mathijs Peeter Maes haeren swager, die welcke verclaerde aff gegaen te hebben haer tochtrecht haer competerende in huijs, hoff ende teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde ofte Schootstraet, tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende eenen sijde, ende metten anderen sijde Frans N. van Beeck aende ander sijde, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnte, ende dat ten behoeven van den voorschreven Dierck natuerlijcke soone van Laureijns Peeter van Curinge, daer moeder van was Handersken Sluijsen, welcke voorschreven goederen haer comparant bij huwelijcke voorwaerde tusschen haer ende den voorschreven Laureijns van Curinge gemaeckt voor de notaris Jan van den Hevel ende seeckere getuijgen in dato den 16e januarij 1676 haer ter tochte ende de voorschreven Dierck ter erffrechte. Dat den voorschreven Dierck sal gehouden sijn het voorschreven huijs den tijt van negen jaeren Claes Sijmens van de Velde sal laeten gebruijcken volgens de huercedulle.

Inventaris 122 jaar 1684 folio 92+93
Dierck natuurlijcke soone tot sijne mondige jaere gecomen sijnde soo als hij verclaerde, een huijsken, hoff ende omtrent drij lopense teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende een sijde ende metten andee sijde aen erffve Frans N. van Beeck, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnt hem vercoopere aengecomen bij huwelijcke voorwaerde ende affgaen van tochte op huijden bijde weduwe Laureijns van Curinge ten behoeve van hem vercoopere aff gegaen. Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen en ten behoeve van Claes Sijmens van de Velde.

Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 12 januari 1684 folio 47.
Heijlke weduwe Laureijns van Curinge heeft verpacht aen Claes Sijmens van de Velde, een huijs hoff ende bogart met omtrent 3 lopense teulant gestaen ende gelegen binnen deser vreijheijt ter plaetse aende heijde soo ende gelijck dat Jan Hendrick Brock dat tegenwoordich in sijne gebruick is hebbende.

Inventaris 122 jaar 1684 folio 92+93
Dierck natuurlijcke soone tot sijne mondige jaere gecomen sijnde soo als hij verclaerde, een huijsken, hoff ende omtrent drij lopense teulant, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde tusschen erffve Roelant van Curinge ende de Schootstraet aende een sijde ende metten andee sijde aen erffve Frans N. van Beeck, streckende van erffve de weduwe Wouter Evert Craene tot opde gemeijnt hem vercoopere aengecomen bij huwelijcke voorwaerde ende affgaen van tochte op huijden bijde weduwe Laureijns van Curinge ten behoeve van hem vercoopere aff gegaen. Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen en ten behoeve van Claes Sijmens van de Velde.

Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 3 october 1685 folio 100.
Claes Sijmens ende Sijme Goorts van de Velde die welcke hebben gelooft opde een als schuldenaer principael op haere persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende Aelbert Gorits te onlasten ende ontheffen van alsulcke hondert gulden capitael soo als de voorschreven Aelbert aen Mechtelt Schovers is schuldich gebleven ter saecke vande gecofte huijsinge ende lant alhier gestaen ende gelegen opte Berch soo als hij Aelbert dat bij coopen vercregen hadde van Goijert Thomas Wijcx etc.

Inventaris 167 jaar 1704 folio 178
Aelbert Goijert Aelbers ende Jan Sijmens van de Velde als momboir van Goijert Claessen bij naer tot sijne mondige jaere gecomen, Thomas, Lijsebeth ende Magdalena alle susters ende broeder, minderjarige kijnderen Claes Sijmens van de Velde bijden selve ende bij wijlen Anneke Goorts sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Jan ende Diersken gesuster en broeder meerderjarige kijnderen der voorschreven Claes ende Anneken voornoemd. Jan Willem Kempts man ende momboir van Cathalijn dochtere Claes Sijmens ende Anneken voornoemt. Die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van goederen hen beijde mits doode ende afflijvicht van haer ouders voornoemt erffelijck aengecomen. O.a. aen Jan Willem Kempts een huijs, hoff met het voorhooft gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde, neffens de schootstraat aen de eene sijde de andere sijde Lijsebeth voornoemt met den eene eijnde Jan Frans Rovers, met den andere eijnde Goijert Claessen.

Uit dit huwelijk:
   1. v  Dierisken [45017], gedoopt (RK) op 14-04-1678 te Sint Oedenrode, overleden.
   2. v  Cathalijna NICOLAES SIJMEN [45018], gedoopt (RK) op 20-08-1679 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15656] Circa 1700 te St. Oeenrode met Jan WILLEM KEMPTS [45019], geboren Circa 1670 te ? Overleden, zoon van Willen JAN KEMPTS [51988] en Cathalijn JANS ARIENS [51989].
   3. m  Jan NICOLAES SIJMENS [45020], gedoopt (RK) op 28-08-1680 te Sint Oedenrode, overleden.
   4. m  Godefridus (Goijaert) CLAES [45021], gedoopt (RK) op 04-07-1682 te Sint Oedenrode, overleden.
   5. v  Magdalena [45022], gedoopt (RK) op 09-10-1689 te Sint Oedenrode, overleden.
   6. v  Lijsebeth [45023], gedoopt (RK) in 1690 te Sint Oedenrode, overleden.
   7. m  Thomas [45016], geboren Circa 1691 te Sint Oedenrode, overleden.

VI.27    Anneke SIJMEN van de VELDE [45024], geboren Circa 1658 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Sijmen GOIRT van de VELDE [45010] (zie V.5) en LIesbeth JAN HANDRICX van den OEVER [45011].
Gehuwd [15657] op 22-01-1690 te St. Oedenrode met Jan JACOB van de PAELEN [45025], geboren in 1658 te Sint Oedenrode, overleden.
Inventaris 173 jaar 1722 folio 138.
Testament van Jan Jacobs van der Palen ende Anneke Sijmen Goorts van der Velde egte lieden die voorschreven Jan van der Palen gesont van lighaam dog die voorschreven Anneke siek te bedde leggende. Institueerende sij testateuren naar beijde haar doot tot universeel erffgenaam Jacobus van Onsius haaren schoonsoon, alleen sij leven lang te togte ende sijn kinderen verwekt bij Jacomijn van der Palen het erffregt in alle haare after latende goedere.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacomijn [45026], geboren Circa 1692 te Sint Oedenrode, overleden.
   2. v  Elisabetha [45027], gedoopt (RK) op 17-03-1694 te Sint Oedenrode (getuige(n): Simon van de Velde en Catharina Jan Sijmens).

VI.38    Corstiaen WILLEMS CORSTIAENS van de VELDE [45106], gedoopt (RK) op 25-10-1663 te Sint Oedenrode, overleden na 1711 te Zeelst, zoon van Willem CORSTIAENzn. van de VELDE [45102] (zie V.14) en Meriken DIERCKX van HAEREN [45103].
Gehuwd (1) [15685] in 1687 met Willemijn THIJSSEN [45107], geboren Circa 1660, overleden voor 1700 te Zeelst.
Gehuwd (2) [15686] op 36-jarige leeftijd op 28-02-1700 te Eindhoven met Jenneken JANSEN ELIENS [45109], geboren Circa 1670 te Strijp, overleden voor 1718.
Ondertrouwd (3) [15687] op 23-04-1718 te Veldhoven, gehuwd op 54-jarige leeftijd op 08-05-1718 te Veldhoven met Maria ADAMS BIERINGS [45110], geboren Circa 1660, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Guilielmus (Willem) CORSTIAENzn [45108] (zie VII.36).
   2. v  Joanna [45113], gedoopt (2) op 15-01-1694 te Zeelst, overleden.
Gehuwd [15689] op 22-jarige leeftijd op 06-06-1716 te Zeelst met Cornelis WOUTERS VOGELS [45114], geboren Circa 1690, overleden.
   3. v  Maria CORSTIAENS [45111], geboren Circa 1695, overleden.
Gehuwd [15688] op 10-05-1716 te Zeelst met Johannes HENDRICX ELIENS [45112], geboren Circa 1690, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Jacob van der VELDEN [27965], geboren circa 1710, overleden.
Gehuwd [9489] op 01-12-1738 te Son met Antonia Godefridus GOORTS [27966], geboren circa 1716 te Son, overleden.

VI.42    Hendricus van de VELDE [45175], geboren Circa 1665 te ? Overleden, zoon van Willem CORSTIAENzn. van de VELDE [45102] (zie V.14) en Meriken DIERCKX van HAEREN [45103].
Relatie [15709] met ONBEKEND [45176].
Uit deze relatie:
   1. v  Maria HENRICUS [45240] (zie VII.46).
   2. m  Judocus (Joannes?) HENDRIKUS [27957] (zie VII.47).
   3. m  Franciscus HENRICUS [45196] (zie VII.49).
   4. m  Joannes HENRICUS [45201] (zie VII.51).
   5. m  Adrianus [27967], geboren circa 1710, overleden op 08-11-1776 te Veldhoven, begraven op 08-11-1776 te Zeelst.
Op 18-06-1747 huwelijks getuigen te Son samen met Theodoris Cras bij: Maria Goorts GORTS HENDRIX (GOORTS) (Maria Godefridus) gehuwd met Arnoldus Petrus COPPELMANS gedoopt 08-10-1717 te Son (getuigen: Maria Judoci van de Coppel en Antonius Joannis van Vroonhoven), overleden op 08-11-1776 te Veldhoven, begraven 08-11-1776 te Zeelst (laat kinderen na).

Generatie VII

 
VII.11    Petrus Goort van de VELDE [5057], Borgemeester Neijnsel en Vressel, gedoopt (RK) op 29-04-1700 te Sint Oedenrode, overleden voor 1759, zoon van Godefridus (Goirt) JACOB van de VELDE [44807] (zie VI.7) en Maricken (Maria) PEETERS DIERCKS ROOCK [44808].
Gehuwd [1632] op 23-jarige leeftijd op 23-01-1724 te St. Oedenrode met Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085], geboren circa 1705 te Sint Oedenrode (gezindte: RK), begraven op 22-07-1773 te Sint Oedenrode, dochter van Hendrik Philipse Aelberts van de RIJT (Verreijt) [44797] en Isabella (Beelken) LEESTEN [44798].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1).
   2. v  Henrica van der VELDEN [44825], gedoopt (RK) op 21-03-1726 te Sint Oedenrode, overleden.
   3. m  Simon PETERS van der VELDEN [5080] (zie VIII.5).
   4. v  Johanna Maria [5084] (zie VIII.8).
   5. m  Wilhelmus van der VELDEN [5081] (zie VIII.9).
   6. v  Cornelia van de VELDEN [44835], gedoopt (RK) op 06-05-1734 te Sint Oedenrode, overleden.
   7. m  Godefridus van de VELDEN [44836] (zie VIII.12).
   8. v  Maria van de VELDEN [5082], gedoopt (RK) op 18-01-1738 te Sint Oedenrode, overleden.
Gehuwd [15591] Circa 1762 te ? Echtgenoot is Jan van GERWEN [44866], geboren Circa 1735.
doopgetuige 24-01-1761 bij Johannes van der Velden.
   9. m  Guilelmus van de VELDEN [44867], gedoopt (RK) op 06-08-1739 te Sint Oedenrode, overleden.
   10. m  Joannes van de VELDEN [44868], gedoopt (RK) op 28-07-1743 te Sint Oedenrode, overleden voor 1747 te Sint Oedenrode.
   11. m  Joannes van der VELDEN [5083], gedoopt (RK) op 30-03-1747 te Sint Oedenrode, overleden op 28-01-1826 te Liempde op 78-jarige leeftijd.
Relatie [15592] met Barbara TEULINGS [44869], geboren Circa 1745 te ? Overleden op 09-07-1826 te Liempde.
treed op als doopgetuige op 27-09-1765 bij Martinus van der Velden.
Getuige op 27-09-1765 bij de doop van Martinus van der Velde.

VII.22    Catharina (Maria (Anneke)) JAN SIJMEN van de VELDE [45032], geboren Circa 1680 te Sint Oedenrode, overleden in 1727 te Sint Oedenrode. Inventaris 175 jaar 1728 folio 468
Inventaris van de goederen als Denis van Liempt en Maria Sijmens van de Velde als sij leefde egte lieden en waar de voorschreven Maria Sijmen in bestorven is en welke den voorschreven Denis van Liempt volgens landregt in togte is besittende. O.a. twee tieke veere bedde soo goet als quat alse sijn, een paar vlasse slaepplakens, vier trille tafellakens, een vlasse tafellaken, een schooldoos etc. etc. Sij geweten dat bijden rendant van inventaris alles wat tot het lijff van sijne voorschreven gewesen huijsvrouwe heeft toe behoort, soo van linden kleeren als een silver eijserke aan de kinderen heeft gegeven, gelijk Anneke Cluijtmans eender voor kinderen mede affineerde geschiet te wesen. Dochter van Jan SIJMEN GOIRT van der VELDEN [45029] (zie VI.21) en Cathalijn JASPERS [45031].
Gehuwd (1) [15660] op 04-02-1696 te St. Oedenrode. Uit het huwelijk tussen Maria van der Velde en Adriaan Rut Cluijtmans zijn tussen 1699 3n 1710 8 kinderen geboren. Echtgenoot is Ariaen RUTH CLUIJTMANS (Kluijtmans) [45034], geboren in 1669 te Sint Oedenrode, overleden voor 1716 te Sint Oedenrode, zoon van Jan RUTTEN CLUIJTMANS [51990] en Marie JAN WILLEMS CRAENEN [51991].
Gehuwd (2) [18167] op 26-02-1716 te St. Oeenrode (getuige(n): Petrus van Ham en Joanna Tunissen) met Dennis WILLEMS van LIEMPT [51967], 25 jaar oud, geboren op 18-11-1690 te Sint Oedenrode, overleden Circa 1735 te Sint Oedenrode, zoon van Willem JANSEN van LIEMPT [51968] en Maria JACOBS van OIRSCHOT [51969].
Adriaen Rut Cluijtmans geb. ca. 1670 is een neef van Denis Willems van Liempt;.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Willemijn ARIAEN [51994], geboren op 27-12-1699 te Sint Oedenrode (aangifte door: Joannes Sijmen van de Veld en Adriana Jan Cluijtmans), overleden.
Relatie (1) [18169] met Mathijs van der SCHOOT [51995], geboren Circa 1695 te Sint Oedenrode, overleden.
Relatie (2) [18170], uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren. Partner is Goort CORNELIS van BOXTEL [51996], geboren Circa 1700 te ? Overleden.
   2. v  Marie ARIAEN [51993], geboren Circa 1701 te Sint Oedenrode, overleden op 05-04-1735 te Sint Oedenrode.
   3. v  Anneke ARIAEN [51997], geboren op 09-07-1705 te Sint Oedenrode, overleden.
Relatie [18171] met Jan ARIAEN van der HEIJDEN [51998], geboren Circa 1709 te Sint Oedenrode, overleden.
   4. v  Anna [51999], geboren op 10-11-1707 te Sint Oedenrode (aangifte door: Joannes Sijmen (van der Velde) en Catharina Sijmens (van der Velde)), overleden.

VII.24    Sijmen (Simon) JAN van der VELDEN [45036], gedoopt (RK) op 05-06-1691 te Sint Oedenrode, begraven op 22-07-1742 te Stratum op 51-jarige leeftijd, zoon van Jan SIJMEN GOIRT van der VELDEN [45029] (zie VI.21) en Cathalijn JASPERS [45031].
Gehuwd [15661] op 31-jarige leeftijd op 18-04-1723 te Stratum met Maria van BOECKEL (Bouckel) [45037], 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 07-11-1700 te Stiphout (getuige(n): Joannes Franssen en Maria van Boeckel), overleden op 09-01-1773 te Stratum op 72-jarige leeftijd, dochter van Andreas THOMAS van BOECKEL [51970] en Maria van der LINDEN [51971].
Inventaris 168 jaar 1703 folio 115.
Taxatie omtrent meegenomen paarden door de heer Niclefort in garnisoen liggende binnen der stadt Diest tot dienste van sijn konincklijcke majesteijt van Franckrijck en Spangien, soo wier geseijd, er sijn achtien perden gehaelt ende mede genomen, tweeten veertien van deeser vrijheijt, een van Mierlo, twee van Schijndel ende laetselijck het pert van de deurwaerder Aucoop. O.a. het pert van Peeter soone Gerardt Stansse Molemakers, drij perden van Handrick Janssen Verhage, twee perden van Corstisen Goijerts, het pert van de weduwe van de Loo, het pert van de heer Charel de Jeger tot Lochtenbuerch, het pert van Sijmens Jan van de Velde, het pert van Cornelis van de Oever, het pert van Gerart Stanssen Molemakers, het pert van Peeter Teullincx mulder, het pert van Ariaen Segers, het pert van Michgiel van Lieshoudt.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria [45085], gedoopt (RK) op 21-10-1725 te Stratum (getuige(n): Henricus van Bouckel en Maria Vogels), overleden voor 1736 te Stratum.
   2. m  Abraham van de VELDE [45038] (zie VIII.28).
   3. m  Andreas [45072] (zie VIII.31).
   4. m  Joannes ANTONIUS [45080] (zie VIII.33).
   5. v  Maria [45084], gedoopt (RK) op 27-09-1736 te Stratum (getuige(n): Joannes van Boeckel en Godefrida Janse van Gerwen), overleden.
   6. v  Anna Maria [45087], gedoopt (RK) op 13-03-1739 te Stratum (getuige(n): Henricus van Boeckel en Joanna Theodorus), overleden voor 1742 te Stratum.
   7. v  Anna Maria [45086], gedoopt (2) op 04-07-1742 te Stratum (getuige(n): Andreas van Hees en Catharina van der Velden), overleden.

VII.36    Guilielmus (Willem) CORSTIAENzn van de VELDE [45108], geboren Circa 1690, overleden, zoon van Corstiaen WILLEMS CORSTIAENS van de VELDE [45106] (zie VI.38) en Willemijn THIJSSEN [45107].
Ondertrouwd (1) [15690] op 14-01-1713 te Veldhoven, gehuwd op 29-01-1713 te veldhoven. Schepenen: Jan Lauwers en Hendrick Jansen Eliens met Helena JOOSTEN LIJBRECHTS [45115], gedoopt (RK) in 1686 te Zeelst, begraven op 07-05-1733 te Zeelst.
Ondertrouwd (2) [15691] op 08-01-1735 te Oerle, gehuwd op 23-01-1735 te Oerle met Agneeta (Agnes) CORNELISdr van MIERLO [45116], geboren Circa 1700, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Wilhelma [45120], gedoopt (RK) op 14-12-1713 te Zelst (getuige(n): Joannes Joosten enJoanna van der Velden), overleden.
   2. m  Godefridus [45121], gedoopt (RK) op 22-11-1715 te Zeelst (getuige(n): Marcellus Joosten en Maria Corstiaens van der Velden), overleden.
   3. m  Christianus [45122], gedoopt (RK) op 17-07-1718 te Zeelst (getuige(n): Jacobus Joosten Lijbrechts enMaria Corstiaens van der Velde), overleden voor 1720 te Zeelst.
   4. m  Christianus [45123], gedoopt (RK) op 01-10-1720 te Zeelst (getuige(n): Jacobus Joosten Lijbrechs en Maria Corstiaens van de Velde). Vader is uit Meerveldhoven, overleden.
   5. m  Judocus [45124], gedoopt (RK) op 27-04-1723 te Zeelst (getuige(n): Cornelius Vogels en Joanna Librechts), overleden.
   6. v  Joanna Maria (Jennemie) [45125], gedoopt (RK) op 01-06-1726 te Zeelst (getuige(n): Petrus Haens en Joanna Vogels), overleden.
Gehuwd [15692] op 22-jarige leeftijd op 19-01-1749 te Zeelst, 5 kinderen geboren te Zeelst 1749, 1752, 1754, 1756, 1759. Echtgenoot is Franciscus SENDERS [45126], gedoopt (RK) Circa 1720 te Zeelst, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   7. m  Theodorus [45117], gedoopt (RK) op 11-12-1735 te Zeelst (getuige(n): Joannes Eliens en Dijmphna Jans), overleden.
   8. v  Helena [45118], gedoopt (RK) op 27-11-1736 te Zeelst (getuige(n): Cornelius van Mierlo en Wilhelma van der Velde), overleden.
   9. v  Maria [45119], gedoopt (RK) op 20-08-1738 te Zeelst (getuige(n): Maria Jans Eliens), begraven op 29-12-1738 te Zeelst, 131 dagen oud.

VII.46    Maria HENRICUS van de VELDE [45240], gedoopt Circa 1696 te ? Overleden, dochter van Hendricus van de VELDE [45175] (zie VI.42) en ONBEKEND [45176].
Gehuwd [15728] voor 1723 met Mathias van der STEEN [45241], geboren Circa 1695, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [45242], gedoopt (RK) op 21-02-1723 te Breugel (getuige(n): Jan Hendrix van der Velde en Anna Jansse van der Steen).
   2. v  Joanna [45243], gedoopt (RK) op 21-01-1725 te Breugel (getuige(n): Hendr van der Steen en Mari Joste).

VII.47    Judocus (Joannes?) HENDRIKUS van de VELDE [27957], geboren circa 1698, overleden, zoon van Hendricus van de VELDE [45175] (zie VI.42) en ONBEKEND [45176].
Gehuwd voor de kerk [9487] op 15-05-1718 te Son (RK) met Maria Joannes COPPELMANS (van de Coppel) [27958], geboren circa 1692 te Son en Breugel, overleden, dochter van Jan Janse COPPELMANS (Jan Jansz van de Coppel) [27959] en Jenneken ONBEKEND (vrouw van Jan Jansze) [27960].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Justina JUDOCUS HENDRICKS van de VELDEN [27961] (zie VIII.51).
   2. m  Henricus JUDOCUS van de VELDEN [27962] (zie VIII.52).
   3. m  Joannes van de VELDEN [27963], gedoopt (RK) op 06-11-1724 te Breugel (getuige(n): Petrus Coppelmans en Maria Henricus van der Velde), overleden voor 1728 te Breugel?
   4. m  Joannes [27964] (zie VIII.56).

VII.49    Franciscus HENRICUS van de VELDE [45196], geboren Circa 1700 te Breugel? Overleden, zoon van Hendricus van de VELDE [45175] (zie VI.42) en ONBEKEND [45176].
Gehuwd [15716] op 06-02-1724 te Breugel met Elisabeth ANTHONIUS SANDERS [45197], gedoopt Circa 1700 te Breugel? Overleden, dochter van Anthonius Cornelii SANDERS [45199] en Maria PETRUS SCHUTJENS [45200].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus [45198], gedoopt (RK) op 30-01-1727 te Breugel (getuige(n): Wilhelmus Nieuwenhuijsen en Hindrix van der Velde), overleden.

VII.51    Joannes HENRICUS van de VELDE [45201], gedoopt (RK) Circa 1700 te Breugel? Overleden, zoon van Hendricus van de VELDE [45175] (zie VI.42) en ONBEKEND [45176].
Gehuwd [15718] op 19-03-1724 te Breugel met Henrica ANTONIUS SANDERS [45202], geboren Circa 1700 te Breugel, overleden, dochter van Anthonius Cornelii SANDERS [45199] en Maria PETRUS SCHUTJENS [45200].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Henrica Joannes [45203] (zie VIII.60).
   2. m  Franciscus [45206], gedoopt (RK) op 08-10-1727 te Breugel (getuige(n): Cornelius Anthonius Sanders en Elisabeth Franciscus Hendrix), overleden.
   3. m  Anthonius [45207], gedoopt (RK) op 16-12-1729 te Breugel (getuige(n): Judocus Henricus vanm de Velde en Anna Anthonius Sanders), overleden.
   4. v  Justina [45208] (zie VIII.64).
   5. m  Jan JANSSE van de VELDEN [45211] (zie VIII.65).
   6. v  Maria JOANNES [45230] (zie VIII.68).
   7. m  Martinus [45233] (zie VIII.69).

Generatie VIII

 
VIII.1    Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614], geboren op 06-12-1724 te Sint Oedenrode (gezindte: RK), overleden op 28-03-1799 te Gestel op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus Goort van de VELDE [5057] (zie VII.11) en Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085].
Ondertrouwd (1) [1843] op 17-01-1750 te Oirschot, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-01-1750 te Oirschot. Huwelijks contract, gehuwd voor de kerk op 01-02-1750 te Best (RK) (getuige(n): Wilhelmus Henricus Baijens en Helena Joannes H. Hoppenbrouwers) met Maria CORNELISJE SCHEPENS (Scepens) [5718], 30 jaar oud, geboren op 30-09-1719 te Best (gezindte: RK), overleden op 24-07-1755 te Best op 35-jarige leeftijd, dochter van Cornelis SCHEPENS (Scepens) [13528] en ONBEKEND [41180].
Gehuwd (2) [1522] op 33-jarige leeftijd op 03-10-1758 te St. Oedenrode met Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615], 20 jaar oud, geboren op 22-06-1738 te Son (gezindte: RK), overleden op 19-08-1806 te Best op 68-jarige leeftijd (zelf had ik Oirschot??), dochter van Petrus (Peter) JOANNES HEIJMANS (Heijkant) [5058] en Joanna Thomas van de AELST [31314].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelius [13529], geboren op 10-05-1751 te Best, gedoopt (RK) op 10-07-1751 te Best (getuige(n): Gerardus Schepens en Catharina van der Velden).
   2. v  Johanna Maria Dircx [13530] (zie IX.3).
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Petrus [5078], gedoopt (RK) op 16-06-1759 te Best (getuige(n): Petrus Heijmans en Catharina van der Velden), overleden op 26-01-1767 te Best op 7-jarige leeftijd.
   4. m  Johannes Theodorus [5075] (zie IX.5).
   5. m  Cornelius (Cornelis) THEODORUS [5073], gedoopt (RK) op 09-07-1763 te Best (getuige(n): Wilhelmus Cornelis Schepens en Antonia Simonis weduwe van Petri van der Velden).
   6. m  Martinus [5076] (zie IX.8).
   7. m  Petrus (Peter) THEODORUS (Peter Dircx) [4612] (zie IX.10).
   8. m  Henricus [5074] (zie IX.12).
   9. m  Wilhelmus [5079], gedoopt (RK) op 11-06-1773 te Best (getuige(n): Jan van Gerwen en Barbara Wilhelmi van der Velden).
   10. v  Petronella (Peternel) DIRCK [5077] (zie IX.16).
   11. v  Ida Theodorus [4108], gedoopt op 02-06-1777 te Best, overleden op 02-06-1777 te Best, 0 dagen oud.
   12. m  Henricus [13531], gedoopt op 26-12-1778 te Best, overleden.
   13. m  Adrianus (Adrien) [5072], gedoopt (RK) op 17-05-1781 te Oirschot (getuige(n): Petrus Sijmons van der Velden, Adriana Verhoeven en Maria van Lieshout), overleden.
Gehuwd [15634] op 32-jarige leeftijd op 17-02-1814 te Oirschot met Margaretha de CONING (de Koning) [44966], 23 jaar oud, geboren op 20-09-1790 te Oirschot, overleden, dochter van Joannes EGIDIUS de CONING [44967] en Joanna DANIEL van CLEIJNENBREUGEL [44968].

VIII.5    Simon PETERS van der VELDEN [5080], armmeester, gedoopt (RK) op 02-05-1728 te Sint Oedenrode, overleden na 1768, zoon van Petrus Goort van de VELDE [5057] (zie VII.11) en Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085].
Gehuwd [285] op 32-jarige leeftijd op 23-11-1760 te Sint Oedenrode met Antonetta Dirk Tony TEUNISSE [31317], geboren circa 1730, overleden voor 1761?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Simons [10026], geboren circa 1760.
Relatie [15576] met Barbara Jan CLUITMANS [44832], geboren Circa 1760, dochter van Jan Willem CLUITMANS [44833] en Jennemie van der HEIJDEN [44834].
doopgetuige bij adrianus van der Velden op 17-05-1781.
   2. v  Antonia (Theuniske) SIMONS PETERS van de VELDEN [13536], geboren circa 1760.
(als doop getuige bij Cornelius van der Velden 09-07-1763 [5073], treed op Antonia Simons Petri van der velden).
   3. m  Theodorus (Dirk) Simon [44826] (zie IX.24).

VIII.8    Johanna Maria van de VELDE [5084], gedoopt (RK) op 16-02-1731 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Petrus Goort van de VELDE [5057] (zie VII.11) en Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085].
Gehuwd voor de kerk [6323] op 16-jarige leeftijd op 17-08-1747 te Hulhuizen (RK) (getuige(n): Theodorus ter Stegen) met Jacobus AERENTS BURGERS (Borgers) [18428], 26 jaar oud, geboren te Haalderen, gedoopt (RK) op 07-10-1720 te Hulhuizen (getuige(n): Peter Jacobs en Jenneke Jacobs), overleden, zoon van Burchardus (Borgert) ARENTS BURGERS (Burchaerts, Borgers) [18397], opziender van de steenoven te Bemmel, en Mechtildis (Mechteld) JACOBS van DELEN [18425].
treed op als doopgetuige op 08-10-1775 bij Petronella van der Velden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mechtildis (Borgers) [18430], geboren te Haalderen, gedoopt (RK) op 06-07-1747 te Hulhuizen, overleden.
   2. v  Mechtildis (Borgers) [28158], gedoopt op 01-09-1751 te Huissen, overleden.
   3. m  Burchardus (Borchardt, Borger) (Borgers) [28159], gedoopt (RK) op 06-07-1753 te Huissen, overleden.

VIII.9    Wilhelmus van der VELDEN [5081], gedoopt (RK) op 17-07-1732 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Petrus Goort van de VELDE [5057] (zie VII.11) en Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085].
Relatie [4493] met Barbara Anthonius van VEGHEL [41205], geboren Circa 1735 te ?
treed op als doopgetuige op 31-08-1770 bij Henricus van der Velden.
Uit deze relatie:
   1. v  Barbara [13544], geboren circa 1750.
(treed op als doopgetuige bij Wilhelmus van der Velden [5079] op 11-06-1773 te best, dit is een kind van een broer van haar vader).

VIII.12    Godefridus van de VELDEN [44836], gedoopt (RK) op 04-09-1735 te Sint Oedenrode, overleden op 27-08-1809 te Gestel op 73-jarige leeftijd, zoon van Petrus Goort van de VELDE [5057] (zie VII.11) en Catalijne HENDRICK PHILIPSE van de RIJT (Verreijt) [5085].
Gehuwd [15578] op 22-jarige leeftijd op 29-01-1758 te St. Oedenrode met Francina (Justina) van de VEN ((Josina Judoca)) [44837], geboren Circa 1735 te ? Overleden op 20-05-1809 te Gestel, dochter van Anthonie van de VEN [44838].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella van der VELDEN [44839], gedoopt (RK) op 03-12-1758 te Sint Oedenrode, overleden op 13-01-1840 te Gestel op 81-jarige leeftijd.
   2. m  Josephus (Joost (Judocus)) van der VELDEN [44840] (zie IX.31).
   3. v  Elisabeth van der VELDEN [44842], gedoopt (RK) op 10-02-1762 te Sint Oedenrode, overleden voor 1763.
   4. v  Elisabeth van der VELDEN [44843], gedoopt (RK) op 10-10-1763 te Sint Oedenrode (getuige(n): Josephus Antonie van de Ven en Antonia van de Ven), begraven op 20-02-1828 te Gestel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [15580] voor 1787 te ? Echtgenoot is Adriaan VERSTAPPEN [44844], geboren Circa 1760 te Geldrop, overleden op 14-12-1787 te Aalst.
Gehuwd (2) [15581] op 28-jarige leeftijd op 12-02-1792 te Aalst met Laurentius van de BAAR [44845], 42 jaar oud, gedoopt (RK) op 15-02-1749 te Aalst (getuige(n): Rudolphus Wildenberg en Aldegonda van den Baar), overleden op 23-05-1802 te Gestel op 53-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van de BAAR [44846] en Antonia van den WILDENBERG [44847].
   5. m  Wilhelmus van der VELDEN [44848], gedoopt (RK) op 26-05-1765 te Sint Oedenrode, overleden op 06-07-1842 te Stratum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd [15583] op 33-jarige leeftijd op 01-07-1798 te Stratum met Johanna van OORSCHOT [44849], geboren Circa 1770 te Sint Oedenrode, overleden op 16-02-1845 te Stratum, dochter van Gijsbertus van OORSCHOT [44850] en Elisabeth van ROOIJ [44851].
   6. m  Johannes van der VELDEN [44852], gedoopt (RK) op 07-09-1767 te Sint Oedenrode, overleden op 17-08-1848 te Gestel op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd [15585] op 38-jarige leeftijd op 04-05-1806 te Blaarthem - Gestel met Dimphina van DOMMELEN [44853], 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-10-1779 te Blaarthem, overleden op 26-06-1849 te Gestel op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes van DOMMELEN [44854] en Petronella HEIJMANS [44855].
   7. m  Petrus van der VELDEN [44856], gedoopt (RK) op 02-12-1769 te Sint Oedenrode, overleden op 16-08-1837 te Gestel op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd [15587] op 31-jarige leeftijd op 28-06-1801 te Gestel met Johanna van VLOKHOVEN [44857], 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 14-05-1779 te Blaarthem, overleden op 22-03-1834 te Gestel op 54-jarige leeftijd.
   8. v  Johanna Maria van der VELDEN [44858], gedoopt (RK) op 08-09-1771 te Sint Oedenrode, overleden op 14-12-1845 te Gestel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd [15588] op 29-jarige leeftijd op 28-06-1801 te Blaarthem met Johannes de GROOT [44859], 34 jaar oud, gedoopt (RK) op 17-11-1766 te Blaarthem, overleden op 02-01-1843 te Gestel op 76-jarige leeftijd.
   9. v  Martina van der VELDEN [44860], gedoopt (RK) op 04-06-1773 te Stratum, overleden op 14-12-1839 te Woensel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd [15589] op 24-jarige leeftijd op 29-04-1798 te Blaarthem met Johannis RAAIJMAKERS [44861], 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 07-11-1777 te Strijp, overleden op 21-07-1831 te Woensel op 53-jarige leeftijd.
   10. m  Johannes (Jan) van der VELDEN [44862] (zie IX.47).
   11. v  Catharina van der VELDEN [44864], gedoopt (RK) op 14-02-1777 te Stratum (getuige(n): Franciscus van Vloenhooven en Adriana van Gerwen), overleden.
   12. v  Wilhelmina van der VELDEN [44865], gedoopt (RK) op 08-01-1779 te Stratum, overleden.

VIII.28    Abraham van de VELDE [45038], gedoopt (RK) op 05-02-1727 te Stratum (getuige(n): Joannes de Laure en Henrica Wilhelmus Vogels), overleden op 14-10-1800 te Stratum op 73-jarige leeftijd, begraven op 16-10-1800 te Stratum, zoon van Sijmen (Simon) JAN van der VELDEN [45036] (zie VII.24) en Maria van BOECKEL (Bouckel) [45037].
Gehuwd (1) [15662] op 24-jarige leeftijd op 21-02-1751 te Stratum met Henrica van der HEIJDEN [45039], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-06-1725 te Stratum, overleden op 02-02-1785 te Stratum op 59-jarige leeftijd, dochter van Christianu CORSTIANUS van der HEIJDEN [52000] en Joanna ANNA MARIA P. ZANDE van der SANDE [52001].
Ondertrouwd (2) [15663] op 27-01-1787 te Woensel, gehuwd op 60-jarige leeftijd op 11-02-1787 te Stratum met Maria Hendrick van HELMOND [45040], geboren Circa 1750 te Asten, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Simon Joannes van der VELDEN [45042], gedoopt (RK) op 31-03-1752 te Stratum (getuige(n): Christianus van der Heijden en Catharina van der Velden), overleden.
   2. m  Joannes van der VELDEN [45043], gedoopt (RK) op 23-06-1755 te Stratum (getuige(n): Andreas van der Velden en Joanna Maria van der Heijden), overleden.
   3. v  Petronilla van der VELDEN [45044], gedoopt (RK) op 11-02-1758 te Stratum (getuige(n): Judocus van der Heijden en Anna Maria van der Velden), overleden.
   4. v  Henrica van der VELDEN [45045], gedoopt (RK) op 19-02-1763 te Stratum (getuige(n): Andreas van Boeckel en Joanna van der Heijden), begraven op 29-12-1844 te Stratum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd [18174] op 22-jarige leeftijd op 19-06-1785 te Gestel met Laurens JOHANNES MANDERS [52002], 22 jaar oud, gedoopt op 18-12-1762 te Stratum, overleden op 12-11-1848 te Rijkevorsel op 85-jarige leeftijd, zoon van Johanns THOMAS MANDERS [52003] en Maria LAURENTIUS SMITS [52004].
   5. m  Joannes van der VELDEN [45046], gedoopt (RK) op 24-11-1766 te Stratum (getuige(n): Joannes van der Velden en Arnolda Cauenbergh), overleden.
   6. m  Andreas (Andries) van der VELDEN [45047] (zie IX.57).
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  Henrica van der VELDEN [45041], gedoopt (RK) op 17-08-1788 te Stratum (getuige(n): Henricus van Helmond en Petronilla van der Velden), overleden.

VIII.31    Andreas van der VELDEN [45072], gedoopt (RK) op 24-10-1729 te Stratum (getuige(n): Henricus van Bouckel en Joanna van der Velden), overleden op 17-09-1803 te Aalst op 73-jarige leeftijd, zoon van Sijmen (Simon) JAN van der VELDEN [45036] (zie VII.24) en Maria van BOECKEL (Bouckel) [45037].
Gehuwd [15674] op 22-jarige leeftijd op 06-02-1752 te Stratum met Petronilla (Peternel) van GERWEN [45073], 16 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-05-1735 te Berlicum (getuige(n): Antonius Petri Smulders en Wilhelmina Adriani van den Bergh), overleden op 23-01-1806 te Aalst op 70-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1806 te Aalst, dochter van Josephi van GERWEN [52005] en Maria ADRIANI PETRI SMULDERS [52006].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna [45077], gedoopt (RK) op 23-07-1752 te Stratum (getuige(n): Abraham van der Velden enTheodora van Gerwen), overleden.
   2. m  Simon [52010] (zie IX.61).
   3. m  Johannes (Jan) [45074] (zie IX.63).
   4. m  Henricus [45078], gedoopt (RK) op 10-06-1764 te Aalst op Gennep (getuige(n): Andreras van Bouckel, Arnolda van der Heijden en Henrica van der Velden), overleden.
   5. v  Anna [45079], gedoopt (RK) op 12-11-1767 te Aalst (getuige(n): Theodorus Couwenbergh, Henrica van der Velden en Elizabetha van Dommelen), overleden.

VIII.33    Joannes ANTONIUS van der VELDEN [45080], gedoopt (RK) op 17-01-1733 te Stratum (getuige(n): Joannes Francen en Maria Willems), overleden op 12-10-1768 te Stratum op 35-jarige leeftijd, zoon van Sijmen (Simon) JAN van der VELDEN [45036] (zie VII.24) en Maria van BOECKEL (Bouckel) [45037].
Gehuwd [15676] op 29-jarige leeftijd op 27-06-1762 te Stratum met Catharina HENRICA SCHAMPERS (Schempers) [45081], 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 06-01-1733 te Stratum (getuige(n): Franciscus van Houtem en Aldegondis Schampers), overleden op 11-12-1783 te Aalst op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aldegundis [45082], gedoopt (RK) op 02-06-1763 te Geldrop (getuige(n): Abraham van der Velden en Anna Schampers), overleden.
   2. v  Anna Maria [52009], gedoopt (RK) op 09-05-1766 te Strtum (getuige(n): Andreas van Boeckel en Johanna Muijters), overleden.
   3. m  Simon [45083], gedoopt (RK) op 15-08-1768 te Stratum (getuige(n): Godefridus Schampers en Catharina van Alfen), overleden op 28-12-1806 te Heeze op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd [18178] op 23-jarige leeftijd op 20-05-1792 te Gestel met Francijna SNOEKS [52008], 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 05-01-1759 te Heeze, overleden op 15-05-1830 te Heeze op 71-jarige leeftijd.

VIII.51    Justina JUDOCUS HENDRICKS van de VELDEN [27961], gedoopt (RK) op 07-11-1718 te Breugel (getuige(n): Francis Hendricks van de Velde en Gertrudis Jooste van de Ven), overleden, dochter van Judocus (Joannes?) HENDRIKUS van de VELDE [27957] (zie VII.47) en Maria Joannes COPPELMANS (van de Coppel) [27958].
Gehuwd [15710] Circa 1745 met Anthonius van ROIJ [45177], gedoopt (RK) Circa 1715 te Breugel, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Judoca [45179], gedoopt (RK) op 01-11-1750 te Breugel (getuige(n): Joannes Judocus van der Velde en Joanna Maria Theodorus van Roij).
   2. v  Maria Catharina [45178], gedoopt (RK) op 18-08-1848 te Breugel (getuige(n): Henricus Judocus van der Velde en Maria Lambertus van Veghel), overleden.

VIII.52    Henricus JUDOCUS van de VELDEN [27962], gedoopt (RK) op 23-09-1721 te Breugel (getuige(n): Mathias van der Steen en Katharina van de Ven), overleden, zoon van Judocus (Joannes?) HENDRIKUS van de VELDE [27957] (zie VII.47) en Maria Joannes COPPELMANS (van de Coppel) [27958].
Gehuwd (1) [15711] Circa 1750 te Breugel? Echtgenote is Joanna LEONARDUS van LIESHOUT [45180], geboren Circa 1720 te Breugel? Overleden op 15-05-1781 te Breugel.
Relatie (2) [15712] met ONBEKEND [45186].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Maria HENRICUS [45181], gedoopt (RK) op 06-12-1752 te Breugel (getuige(n): Henricus van Lieshout en Justina Anthonis van Roij), overleden.
   2. v  Justina HENRICUS [45182], gedoopt (RK) op 11-07-1754 te Bruegel (getuige(n): Joannes Judocus van der Velde en Mechtildis Theodorus van de Heurck), overleden.
   3. v  Helena [45183], gedoopt (RK) op 06-09-1755 te Breugel (getuige(n): Judocus van Lieshout en Justina Antonius van Roij), overleden.
   4. m  Judocus HENRICUS [45184], gedoopt (RK) op 15-10-1757 te Breugel (getuige(n): Joannes JUdocus van der Velde en Leonardus van Lieshout), overleden.
   5. m  Leonardus [45185], gedoopt (RK) op 08-09-1762 te Breugel (getuige(n): Henricus van Lieshout en Maria Judocus van Lieshout), overleden.
Uit de tweede relatie:
   6. m  Joannes van de VELDE [45187], geboren Circa 1782, overleden.

VIII.56    Joannes van de VELDE [27964], gedoopt (RK) ??-??-1728 te Breugel (getuige(n): Johannes van der Velde en Anna Martens), overleden, zoon van Judocus (Joannes?) HENDRIKUS van de VELDE [27957] (zie VII.47) en Maria Joannes COPPELMANS (van de Coppel) [27958].
Gehuwd [15713] op 26-10-1749 te Breugel met Margaretha THOMAS van HAM [45188], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-01-1730 te Strijp (getuige(n): Henricus van de Ven en Margarita van Ham), overleden, dochter van Thomas LAMBERTUS van HAM [45189] en Catharina Joannes SMETS (Smidts) [45191].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Judocus [45190], gedoopt (RK) op 22-10-1750 te Breugel (getuige(n): Joannes van der Velde en Catharina Thomas van Ham), overleden.
   2. m  Judocus [45192], gedoopt (RK) op 09-09-1752 te Breugel (getuige(n): Petrus van de Velde en Catharina van Ham), overleden.
   3. v  Maria Catharina [45193], gedoopt (RK) op 17-12-1754 te Strijp, overleden op 08-01-1819 te Heeze op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd [15715] op 26-jarige leeftijd op 11-08-1781 te Eindhoven, huwelijkscontract met Lambertus MARTINUS van de WILDENBERGH [45194], 30 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-09-1750 te Zeelst, overleden.
   4. v  Joanna [45195], gedoopt (RK) op 30-01-1758 te Strijp (getuige(n): Leonardus van Ham en Joanna van Ham), overleden.

VIII.60    Henrica Joannes van de VELDE [45203], gedoopt (RK) op 12-01-1725 te Breugel (getuige(n): Antonius Sandere en Maria Henrix), overleden, dochter van Joannes HENRICUS van de VELDE [45201] (zie VII.51) en Henrica ANTONIUS SANDERS [45202].
Gehuwd [15719] op 23-jarige leeftijd op 29-09-1748 te Breugel met Joannes LAMBERTUS VERHAGE [45204], gedoopt Circa 1720, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius [45205], gedoopt (RK) op 02-09-1750 te Breugel (getuige(n): Petrus Sanders en Cristina Lambertus Verhage), overleden.

VIII.64    Justina van de VELDE [45208], gedoopt (RK) op 10-10-1732 te Breugel (getuige(n): Henricus van Mierlo en Maria Josten), overleden, dochter van Joannes HENRICUS van de VELDE [45201] (zie VII.51) en Henrica ANTONIUS SANDERS [45202].
Gehuwd [15720] op 23-jarige leeftijd op 11-06-1756 te Breugel met Cornelius BEX [45209], geboren Circa 1730, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus [45210], gedoopt (RK) op 26-12-1757 te Breugel (getuige(n): Leonardus Bex en Henrica Joannes van der Velde).

VIII.65    Jan JANSSE van de VELDEN [45211], koster en scholmeester, gedoopt (RK) op 29-04-1735 te Breugel (getuige(n): Matthias van der Steen en Maria Thonis Sanders), overleden op 09-05-1808 te Breugel op 73-jarige leeftijd, zoon van Joannes HENRICUS van de VELDE [45201] (zie VII.51) en Henrica ANTONIUS SANDERS [45202].
Ondertrouwd [15721] op 10-01-1761 te Breugel, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-01-1761 te Breugel met Wilhelmina JACOBUS van BRAKEL [45212], 23 jaar oud, gedoopt op 11-05-1737 te Nederwetten, overleden, dochter van Henricus Johannes van BRAECKEL [52265] en Joanna Jacobus van CROIJ [52266].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margriet [45213], gedoopt (RK) op 30-11-1761 te Breugel (getuige(n): Anthonius Joannes van der Velde en Catharina Judocus van Brakel), overleden op 21-04-1836 te Son en Breugel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd [15722] op 26-jarige leeftijd op 04-05-1788 te Breugel met Hendrik van DEURSEN [45214], geboren Circa 1760, overleden.
   2. m  Joannes [45215], gedoopt (RK) op 06-04-1763 te Breugel (getuige(n): Petrus Verhoeve en Henrica Joannes van der Velde).
   3. v  Jacoba [45216], gedoopt (RK) op 15-09-1764 te Breugel (getuige(n): Petrus Frunt en Henrica Joannes Verhage).
   4. m  Peter [45217] (zie IX.90).
   5. v  Elisabeth [45221] (zie IX.93).
   6. m  Henricus (Hendrik) [45226], gedoopt (RK) op 24-01-1773 te Breugel (getuige(n): Joannes van der Velde enMargaretha Judocus van Bakel), overleden.
   7. v  Joanna [45227], gedoopt (RK) op 05-11-1775 te Breugel (getuige(n): Anthonius van der Velden en Joanna Ancelmus Sanders), overleden.
   8. m  Franciscus [45228] (zie IX.96).

VIII.68    Maria JOANNES van de VELDE [45230], gedoopt (RK) op 19-11-1737 te Breugel (getuige(n): Petrus Anthonius Sanders en Judoca Jost Hendrix), overleden, dochter van Joannes HENRICUS van de VELDE [45201] (zie VII.51) en Henrica ANTONIUS SANDERS [45202].
Gehuwd [15726] op 20-jarige leeftijd op 22-01-1758 te Breugel met Joannes THOMAS van HAM [45231], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-03-1732 te Strijp (getuige(n): Theodorus Arts en Joanna Smets), overleden, zoon van Thomas LAMBERTUS van HAM [45189] en Catharina Joannes SMETS (Smidts) [45191].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes [45232], gedoopt (RK) op 20-01-1758 te Breugel (getuige(n): Joannes Leonardus Sanders en Justina Cornelus Bex).

VIII.69    Martinus van de VELDE [45233], gedoopt (RK) op 02-03-1741 te Breugel (getuige(n): Joannes Heijmans en Margrita Petrus Sanders), overleden voor 1829 te ? Zoon van Joannes HENRICUS van de VELDE [45201] (zie VII.51) en Henrica ANTONIUS SANDERS [45202].
Gehuwd [15727] op 36-jarige leeftijd op 20-04-1777 te Breugel. Dispensatie wegens 4de grad van bloedverwantschap. Echtgenote is Lambertha Joannes COX [45234], geboren Circa 1740, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Henrica [45235], gedoopt (RK) op 02-03-1778 te Breugel (getuige(n): Dionijsius Cox en Maria Antonius van der Velden), overleden.
   2. v  Maria Elisabeth [45236], gedoopt (RK) op 15-08-1780 te Breugel (getuige(n): Antonius van der Velde en Maria Theodorus van Aelst), overleden.
   3. m  Joannes [45237], gedoopt (RK) op 29-07-1782 te Breugel (getuige(n): Joannes van der Velde enMaria Antonius van der Velde), overleden op 30-05-1865 te Son en Breugel op 82-jarige leeftijd.
   4. m  Lambertus [45238], gedoopt (RK) op 11-12-1784 te Breugel (getuige(n): Dijonisius Cox en Justina Cornelius Cox), overleden.
   5. m  Henricus (Hendrik) [52257] (zie IX.103).
   6. v  Joanna [45239], gedoopt (RK) op 20-03-1787 te Breugel (getuige(n): Theodorus Bex en Adriana van den Donk), overleden.

Generatie IX

 
IX.3    Johanna Maria Dircx van der VELDEN [13530], gedoopt (RK) op 21-06-1753 te Best (getuige(n): Simon van der Velden en Maria Gerardus van den Hurk), overleden, dochter van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Maria CORNELISJE SCHEPENS (Scepens) [5718].
Ondertrouwd [12456] op 24-10-1783 te Oirschot, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-11-1783 te Oirschot, schepenbank met Peter Joseph VOGELS [4025], geboren Circa 1750 te ? Overleden, zoon van Josephus VOGELS [44796].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Catharina [36141], gedoopt op 25-01-1785 te Best (getuige(n): Theodorus van der Velden en Emerentiana van Roij), overleden.
   2. v  Margaretha [44795], gedoopt (RK) op 14-03-1787 te Best (getuige(n): Godefridus Vogels en Ida van der Velden), overleden.

IX.5    Johannes Theodorus van der VELDEN [5075], gedoopt (RK) op 24-01-1761 te Best (getuige(n): Antonius van Lieshout en Maria Petri van der Velden), overleden, zoon van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615].
Ondertrouwd [2662] op 30-08-1783 te Oirschot, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-09-1783 te Oirschot, voor de schepenbank met Arnolda (Ardina) Joannes van KEMENADE [8197], 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-01-1761 te Best, overleden, dochter van Jan Aerts van KEMENADE [44870] en Josina (Judoca) Peters van de VEN [44871].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [44872], gedoopt (RK) op 30-07-1784 te Best, overleden.
   2. v  Petronella [44873], gedoopt (RK) op 16-04-1786 te Oirschot, overleden.
Gehuwd [15594] op 30-jarige leeftijd op 16-05-1816 te Vessem met Hendrikus SIJMONS [44874], 48 jaar oud, gedoopt (RK) op 09-10-1767 te Vessem, Winterle en Knegsel, zoon van Theodorus Henrici SIJMONS [44875] en Elisabeth van de VEN [44876].
   3. v  Joanna Maria [44877], gedoopt (RK) op 06-03-1789 te Best, overleden.
Gehuwd [15596] op 26-jarige leeftijd op 12-05-1815 te Woensel met Thomas van VROONHOVEN [44878], geboren Circa 1785 te Woensel? Overleden, zoon van Joannes van VROONHOVEN [44879] en Joanna SCHEPERS [44880].
   4. v  Ardina [44881], gedoopt (RK) op 23-12-1791 te Best, overleden.
Gehuwd [15598] op 30-jarige leeftijd op 31-01-1822 te Vessem met Peter EGELMEERS [44882], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-05-1796 te Waalre, overleden, zoon van Johannes EGELMEERS [44883] en Henrica COUWENBERG [44884].
   5. m  Henricus [44885], gedoopt (RK) op 11-03-1794 te Oirschot, overleden.
Gehuwd (1) [15600] op 22-jarige leeftijd op 02-02-1817 te Oirschot met Joanna Maria de CONING [44886], 17 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-04-1799 te Best, overleden voor 1838 te Best? Dochter van Hendrik de CONING [44887] en Catharina van der STRUIJK [44888].
Gehuwd (2) [15602] op 44-jarige leeftijd op 18-08-1838 te Best met Johanna Maria de BROUWER [44889], geboren Circa 1795 te Best, overleden, dochter van Joannes de BROUWER [44890] en Wilhelmina van WALRAAVEN [44891].
   6. m  Josephus [44892] (zie X.13).
   7. m  Theodorus [44900] (zie X.15).

IX.8    Martinus van der VELDEN [5076], gedoopt (RK) op 27-09-1765 te Best (getuige(n): Joannes van der Velden en Margaretha Heijmans), overleden op 18-03-1834 te Best op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615].
Gehuwd [4431] op 28-jarige leeftijd op 02-02-1794 te Best met Catharina de FOOIJ (Vooi, Fooi, Fooy) [13307], 22 jaar oud, geboren op 19-09-1771 te Best, overleden op 19-06-1841 te Best op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [23649] (zie X.17).
   2. m  Hendrikus [13308] (zie X.19).
   3. v  Joanna Maria [23652], geboren op 27-08-1799 te Best.
   4. v  Theodora [23653], geboren op 29-12-1800 te Best.
   5. m  Joannes [23654], geboren op 14-01-1804 te Best.
   6. v  Ida [23655], geboren op 12-07-1807 te Best, overleden op 19-04-1878 te Sint Oedenrode op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd [8069] op 34-jarige leeftijd op 29-01-1842 te Best met Henricus KLUIJTMANS [23656], geboren circa 1800 te Sint Oedenrode, overleden op 29-12-1877 te Sint Oedenrode, zoon van Antonius KLUIJTMANS [44959] en Joanna VOGELS [44960].
   7. v  Joanna [23657], geboren op 02-12-1809 te Best.

IX.10    Petrus (Peter) THEODORUS van der VELDEN (Peter Dircx) [4612], landbouwer, gedoopt (RK) op 23-01-1768 te Best (getuige(n): Simon van der Velden en Petronella Heijmans), overleden op 03-09-1815 te Oirschot op 47-jarige leeftijd (op 47 jarige leeftijd, geboortig te St. Oedenrode, wonende te Oirschot), zoon van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615].
Ondertrouwd [1521] op 11-01-1794 te Oirschot, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-01-1794 te Oirschot (BS) met Wilhelma (Willemijn) Martin van den HURCK [4613], 24 jaar oud, landbouwster, gedoopt (RK) op 25-08-1769 te Best (getuige(n): Joannes van Doormalen en Joanna van den Hurck), overleden na 1838, dochter van Martin JOANNES van den HURCK [5059] en Catharina JOANNES van DOORMALEN [5061].
(heeft in 1829 verklaart niet te kunnen schrijven).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus [5063], gedoopt (RK) op 08-01-1795 te Best (getuige(n): Theodorus van der Velden en Catharina van der Hurck).
   2. m  Joannes (Jan) [5064] (zie X.28).
   3. m  Mathias [5065], klompenmaker (1828), gedoopt (RK) op 23-02-1799 te Best (getuige(n): Joannes van der Velden en Joanna Habraken), overleden op 20-11-1882 te Gendt op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd [15626] op 29-jarige leeftijd op 31-05-1828 te Tiel met Elisabeth SMULDERS [44953], 30 jaar oud, dienstmeid (1828), geboren op 14-04-1798 te Dreumel, dochter van Adrianus SMULDERS [44954] en Ida van der EIJK [44955].
   4. v  Theodora [5066], gedoopt (RK) op 12-12-1801 te Best (getuige(n): Wilhelmus van der Velden en Margo van der Hurck).
Gehuwd [15628] op 31-jarige leeftijd op 27-07-1833 te Best met Hermanus VOORPOOL [44956], geboren Circa 1795 te Tubbergen, overleden, zoon van Joannes VOORPOOL [44957] en Maria VOORPOOL [44958].
   5. m  Martinus [4610] (zie X.34).
   6. m  Cornelis [4892], gedoopt (RK) op 30-08-1809 te Best (getuige(n): Arnoldus van den Hurck en Petronella van der Velden).
   7. m  Willem [13836], klompenmaker, geboren op 11-09-1813 te Best (wordt genoemd in de bewonerslijst van 1830, inwonend bij Jan van der Velden [5064] te St. Michielsgestel, (mogelijk zijn broer). Hij is dan 16 jaar oud. Overleden 1887 te Schijndel (in de bewonerslijst 1880/1890 woont hij bij zijn neefje [13947] Jacobus van der Velden in huis of andersom)

1880/1890 Schijndel, Heikant wijk B nr.303
Jacobus, hoofd en Maria van Galen
Johannes zoon, Johanna Maria dochter, Kristiaan zoon, Wilhelmus oom overlijdt 1887 (74 jaar) en Adrianus zoon overlijdt 1883 (8 mndn oud).
(woont vanaf circa 1850/1860 bij zijn broer Jan [5064]in huis te Schijndel).

IX.12    Henricus van der VELDEN [5074], gedoopt (RK) op 31-08-1770 te Best (getuige(n): Wilhelmus van der Velden en Elisabetha Heijmans), overleden op 09-09-1838 te Liempde op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615].
Gehuwd [15631] Circa 1800 met Maria SCHOENMAKERS [44961], geboren Circa 1775 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [44962], geboren Circa 1810 te Liempde, overleden op 05-06-1819 te Liempde.

IX.16    Petronella (Peternel) DIRCK van der VELDEN [5077], gedoopt (RK) op 08-10-1775 te Best (getuige(n): Martinus Lauwers en Joanna van der Velden), dochter van Theodorus (Dirk) PETERS van der VELDEN [4614] (zie VIII.1) en Ida PETERS HEIJMANS (Heijkant) [4615].
Ondertrouwd [15632] op 10-08-1803 te Oirschot, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-08-1803 te Oirschot met Joannes DONSECOUR [44963], geboren Circa 1780 te Foor - Luik (B).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [44964], geboren op 06-09-1807 te Best.
Gehuwd [15633] op 27-jarige leeftijd op 21-05-1835 te St. Oedenrode met Henrica KLUIJTMANS [44965], 34 jaar oud, geboren op 29-11-1800 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Antonius KLUIJTMANS [44959] en Joanna VOGELS [44960].

IX.24    Theodorus (Dirk) Simon van der VELDEN [44826], geboren Circa 1760 te ? Overleden op 18-05-1825 te Sint Oedenrode, zoon van Simon PETERS van der VELDEN [5080] (zie VIII.5) en Antonetta Dirk Tony TEUNISSE [31317].
Gehuwd [15573] voor 1796 te St. Oedenrode? Echtgenote is Paulina van der HEIJDEN [44827], geboren Circa 1760 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Simon [44828], geboren op 28-08-1796 te Sint Oedenrode, overleden op 27-07-1835 te Sint Oedenrode op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd [15574] op 30-jarige leeftijd op 16-09-1826 te St. Oedenrode met Maria Catharina VOGELS [44829], 23 jaar oud, geboren op 27-12-1802 te Sint Oedenrode, overleden, dochter van Henricus VOGELS [44830] en Maria Anna ZENGERS [44831].

IX.31    Josephus (Joost (Judocus)) van der VELDEN [44840], gedoopt (RK) op 09-06-1760 te Sint Oedenrode, overleden op 29-03-1812 te Liempde op 51-jarige leeftijd, zoon van Godefridus van de VELDEN [44836] (zie VIII.12) en Francina (Justina) van de VEN ((Josina Judoca)) [44837].
Gehuwd [15579] op 33-jarige leeftijd op 08-12-1793 te Liempde met Johanna Maria SPEEKS (Speekx, Speex) [44841], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 07-08-1768 te Liempde, overleden op 02-09-1819 te Liempde op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus [51958] (zie X.43).
   2. v  Joanna [51957], gedoopt op 03-05-1798 te Liempde.
   3. v  Catharina [51956], gedoopt (RK) op 10-01-1801 te Liempde, overleden op 07-01-1869 te Liempde op 67-jarige leeftijd.
   4. m  Peter [51953] (zie X.47).
   5. m  Martinus [51955] (zie X.49).

IX.47    Johannes (Jan) van der VELDEN [44862], gedoopt (RK) op 12-05-1775 te Stratum, overleden op 28-04-1855 te Liempde op 79-jarige leeftijd, zoon van Godefridus van de VELDEN [44836] (zie VIII.12) en Francina (Justina) van de VEN ((Josina Judoca)) [44837].
Gehuwd [15590] op 55-jarige leeftijd op 08-05-1831 te Liempde met Maria Hendrika van den BICHELAAR (Biggelaar) [44863], 42 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-02-1789 te Liempde, overleden voor280455 te Liempde? Dochter van Judocus van den BICHELAAR [52225] en Ida NEGGERS [52226].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [52227] (zie X.51).

IX.57    Andreas (Andries) van der VELDEN [45047], landbouwer, gedoopt (RK) op 08-05-1770 te Stratum (getuige(n): Theodorus Couwenbergh en Maria van der Heijden), overleden op 19-06-1844 te Stratum op 74-jarige leeftijd, zoon van Abraham van de VELDE [45038] (zie VIII.28) en Henrica van der HEIJDEN [45039].
Gehuwd [15664] op 22-jarige leeftijd op 08-07-1792 te Woensel (getuige(n): Joanna van de Morum en Joanna van der Somme) met Anna Maria van HOUTUM [45048], 18 jaar oud, landbouweresse, gedoopt (RK) op 20-12-1773 te Woensel (getuige(n): Arnoldus de Greef en Ana Maria van Hautom), overleden op 08-07-1843 te Stratum op 69-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van HOUTUM [45049] en Helena de GREEF [45050].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus [45052], gedoopt (RK) op 28-05-1793 te Woensel (getuige(n): Abraham van der Velden en Helena de Greef).
   2. v  Mechtildis [45053], gedoopt (RK) op 18-12-1794 te Woensel (getuige(n): Wilhelmus van Hautum en Maria van Helmond).
   3. v  Helena Maria [45054], gedoopt (RK) op 19-04-1797 te Woensel.
Gehuwd [15666] op 31-jarige leeftijd op 04-07-1828 te Stratum met Johannes van VLOKHOVEN [45055], 31 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-11-1796 te Woensel, zoon van Godefridus van VLOKHOVEN [45056] en Margaretha KEIJSERS [45057].
   4. m  Guilelmus [45058], gedoopt (RK) op 21-11-1801 te Stratum (getuige(n): Joannes van der Veldsen, Joanna Strijbosch en Petronilla Hoogers).
   5. v  Petronilla [45059], gedoopt (RK) op 03-01-1804 te Stratum, overleden op 17-01-1886 te Geldrop op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd [15668] op 41-jarige leeftijd op 02-04-1845 te Stratum met Anthonie VOS [45060], 37 jaar oud, geboren op 18-09-1807 te Bladel, zoon van Johannes VOS [45061] en Petronella ANTONISSE [45062].
   6. v  Maria [45063], gedoopt (RK) op 26-05-1806 te Blaarthem (getuige(n): Henricus van der Stappen enMaria Kersmaakers).
   7. v  Margeritha [45064], gedoopt (RK) op 28-11-1808 te Blaarthem, overleden op 10-01-1889 te Stratum op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd [15670] op 34-jarige leeftijd op 10-02-1843 te Stratum met Paulus JOOSTEN [45065], 33 jaar oud, geboren op 23-12-1809 te Stratum, overleden, zoon van Lucas JOOSTEN [45066] en Johanna SCHENKELAARS [45067].
   8. m  Thomas [45068], geboren op 18-10-1812 te Gestel en Blaarthem, overleden.
Gehuwd [15672] op 23-jarige leeftijd op 24-09-1836 te Woensel met Hendrina van LUIJTELAAR [45069], 20 jaar oud, geboren op 27-02-1816 te Woensel, overleden, dochter van Hensrik van LUIJTELAAR [45070] en Joanna van KEMENADE [45071].
   9. m  Abraham [45051], overleden op 01-11-1873 te Geldrop.

IX.61    Simon van der VELDEN [52010], geboren Circa 1755 te Stratum, overleden, zoon van Andreas van der VELDEN [45072] (zie VIII.31) en Petronilla (Peternel) van GERWEN [45073].
Gehuwd [18179] voor 1799 met Francisca BAX [52011], geboren Circa 1755, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [52012], landbouweresse, gedoopt (RK) op 08-03-1799 te Heeze, overleden op 15-02-1873 te Luijksgestel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd [18180] op 46-jarige leeftijd op 07-04-1845 te Luijksgestel met Pater JAN VERMEULEN [52013], 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-02-1812 te Luijksgestel, overleden na 1873, 60 jar oud, verhuisd naar Dommelen, zoon van Albertus VERMEULEN [52014] en Maria Anna van EIJNDHOVEN [52015].
   2. m  Peter [52016], koopman te Heeze, geboren Circa 1805, overleden.

IX.63    Johannes (Jan) van der VELDEN [45074], geboren Circa 1756 te Stratum, overleden voor 1811, zoon van Andreas van der VELDEN [45072] (zie VIII.31) en Petronilla (Peternel) van GERWEN [45073].
Gehuwd [15675] op 24-11-1799 te Eindhoven met Anna GODEFRIDUS van OOSTERHOUT [45075], 25 jaar oud, geboren op 06-06-1774 te Asten (aangifte door: Antoniu Michiels en Maria Evers), overleden op 13-11-1860 te Aalst op 86-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Goort) van OISTERHOUT [52017] en Johanna Maria (Jennemie (Anna)) ANTONI MICHELS (MICHELAERS) [52018].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Godefridus [45076] (zie X.69).
   2. v  Anna Maria [52037], gedoopt (RK) op 29-12-1801 te Aalst (getuige(n): Martinus Verheijen en Anna van der Velden), overleden op 12-10-1834 te Aalst op 32-jarige leeftijd.
   3. m  Andreas (Andries) [52038] (zie X.72).

IX.90    Peter van de VELDEN [45217], gedoopt (RK) op 28-12-1767 te Breugel (getuige(n): Joannes van der Velde en Maria Petrus Frunt), overleden op 18-01-1853 te Son en Breugel op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan JANSSE van de VELDEN [45211] (zie VIII.65) en Wilhelmina JACOBUS van BRAKEL [45212].
Gehuwd [15723] op 26-jarige leeftijd op 11-05-1794 te Breugel met Joanna Maria van VORST [45218], gedoopt Circa 1770.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [45219], gedoopt (RK) op 28-05-1795 te Breugel (getuige(n): Joannes van der Velden en Paulina van der Vorst).
   2. v  Lamberdiena van de VELDE [45220], gedoopt (RK) op 02-10-1805 te Breugel.

IX.93    Elisabeth van de VELDEN [45221], gedoopt (RK) op 19-06-1770 te Breugel (getuige(n): Anthonius van der Velden en Joanna Eduardus van Roij), overleden op 24-04-1848 te Zeelst op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan JANSSE van de VELDEN [45211] (zie VIII.65) en Wilhelmina JACOBUS van BRAKEL [45212].
Gehuwd [15724] op 32-jarige leeftijd op 19-09-1802 te Breugel met Cornelis van den OEVER [45222], geboren Circa 1770.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus [45224], geboren op 19-11-1804 te Sint Oedenrode.
   2. m  Joannes [45225], gedoopt (RK) op 22-01-1810 te Strijp (getuige(n): Henricus van den Oever en Adriana van der Velden).
   3. v  Joanna [45223], overleden op 20-11-1859 te Zeelst.

IX.96    Franciscus van de VELDEN [45228], gedoopt (RK) op 09-02-1778 te Breugel (getuige(n): Gerardus Johannes Verhagen en Lamberta Martinus van der Velden), overleden op 23-10-1837 te Nuenen op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan JANSSE van de VELDEN [45211] (zie VIII.65) en Wilhelmina JACOBUS van BRAKEL [45212].
Gehuwd [15725] op 23-jarige leeftijd op 01-02-1802 te Nederwetten met Adriana RAAIJMAKERS [45229], 17 jaar oud, gedoopt op 13-12-1784 te Nederwetten, dochter van Henricus (Hendrik) RAAIJMAKERS [52253] en Henrica van de VIJFEIJKCKEN [52254].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lambertus [52255], geboren Circa 1810 te ? Overleden op 09-05-1903 te Son en Breugel.
   2. m  Martinus [52256], geboren Circa 1810 te ? Overleden op 23-01-1891 te Son en Breugel.

IX.103    Henricus (Hendrik) van de VELDE [52257], geboren Circa 1785 te ? Overleden op 29-08-1860 te Son en Breugel, zoon van Martinus van de VELDE [45233] (zie VIII.69) en Lambertha Joannes COX [45234].
Gehuwd [18273] Circa 1800 te ? Echtgenote is Anna Maria ROIJAKKERS [52258], geboren Circa 1790 te ? Overleden op 17-01-1859 te Son en Breugel, dochter van Peter ROIJAKKERS [52259] en Ardina van der AELST [52260].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [52261], geboren Circa 1800 te ? Overleden.
Relatie [18275] met ONBEKEND [52262].
   2. m  Martinus [52263], geboren Circa 1800 te ? Overleden op 23-01-1891 te Son en Breugel.
   3. m  Lambertus [52264], geboren Circa 1800 te ? Overleden op 09-05-1903 te Son en Breugel.

Generatie X

 
X.13    Josephus van der VELDEN [44892], gedoopt (RK) op 02-11-1796 te Best (getuige(n): Petrus van der Velden en Elizabeth van de Spijker), overleden, zoon van Johannes Theodorus van der VELDEN [5075] (zie IX.5) en Arnolda (Ardina) Joannes van KEMENADE [8197].
Gehuwd [15604] op 31-jarige leeftijd op 13-09-1828 te Zeelst met Catharina KUIJPERS [44893], 32 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-07-1796 te Oerle, overleden, dochter van Godefridus KUIJPERS [44894] en Elisabeth ELIENS [44895].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hubetrtus [44896], geboren op 03-11-1832 te Woensel en Eckart, overleden.
Gehuwd [15606] op 38-jarige leeftijd op 17-02-1871 te Zeelst met Maria van LIEROP [44897], 37 jaar oud, geboren op 06-01-1834 te Zeelst, overleden, dochter van Gerardus van LIEROP [44898] en Petronella van WETTEN [44899].

X.15    Theodorus van der VELDEN [44900], gedoopt (RK) op 18-04-1799 te Oirschot (getuige(n): Paulus van Son en Joanna Vogels), overleden te Vessum, zoon van Johannes Theodorus van der VELDEN [5075] (zie IX.5) en Arnolda (Ardina) Joannes van KEMENADE [8197].
Gehuwd [15608] op 21-jarige leeftijd op 26-01-1821 te Vessum met Johanna Elisabeth RIJNDERS (Renders) [44901], 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-06-1800 te Winterle, overleden, dochter van Peter Johannes RIJNDERS [44902] en Maria Catharina van HOUT [44903].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia [44904], geboren op 04-06-1824 te Vessem, overleden.
Gehuwd [15610] op 32-jarige leeftijd op 22-05-1857 te Vessem met Willebrordus KLESSENS [44905], 25 jaar oud, geboren op 08-10-1831 te Vessum, Winterle en Knegsel, overleden, zoon van Adriaan KLESSENS [44906] en Johanna LIEBREGTS [44907].
   2. v  Gerardina [44908], geboren op 10-01-1828 te Vessem, overleden.
Gehuwd (1) [15612] op 34-jarige leeftijd op 14-02-1862 te Vessem met Petrus van der HEIDEN [44909], 32 jaar oud, geboren op 26-05-1829 te Vessem, Winterle en Knegsel, overleden voor 1869 te Vessem? Zoon van Antonie van der HEIDEN [44910] en Maria Gertruda van HOOF [44911].
Gehuwd (2) [15614] op 41-jarige leeftijd op 18-06-1869 te Vessem met Martinus ADAMS [44912], 50 jaar oud, geboren op 05-10-1818 te Bladel en Netersel, overleden, zoon van Joannes ADAMS [44913] en Adriana van HOOF [44914].
   3. m  Johannes (Jan) [44915] (zie XI.8).

X.17    Petrus van der VELDEN [23649], geboren op 20-08-1795 te Best, overleden op 10-08-1864 te Gendt op 68-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [5076] (zie IX.8) en Catharina de FOOIJ (Vooi, Fooi, Fooy) [13307].
Gehuwd [8068] op 32-jarige leeftijd op 02-06-1828 te Gendt (getuige(n): Hendrik van der Velden Broer van de bruidegom en Jan van der Velden broer van de bruidegom) met Johanna YSVELD [23650], 26 jaar oud, geboren op 10-12-1801 te Elst, overleden op 06-04-1884 te Gendt op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Catharina [23658], geboren op 09-03-1829 te Gendt, geboren in huisnummer 117.
   2. m  Martinus [23659], geboren op 17-07-1830 te Gendt, geboren in huis nummer 18. Overleden op 27-09-1836 te Gendt op 6-jarige leeftijd.
   3. m  Cornelis [23660], klompenmaker, geboren op 17-12-1831 te Gendt, overleden op 13-02-1901 te Gendt op 69-jarige leeftijd.
   4. m  Willem [23661] (zie XI.13).
   5. m  Hendrikus [23664], klompenmaker te Millingen ad Rijn, geboren op 02-05-1835 te Gendt, overleden op 11-08-1919 te Millingen Ad Rijn op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd [8072] op 35-jarige leeftijd op 24-11-1870 te Bemmel met Hendrina FƜRST [23665], 39 jaar oud, geboren op 03-08-1831 te Doornenburg, overleden op 23-04-1912 te Millingen Ad Rijn op 80-jarige leeftijd.
   6. v  Maria [23666], geboren op 19-10-1837 te Gendt, overleden op 25-03-1904 te Millingen Ad Rijn op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd [8073] op 34-jarige leeftijd op 28-05-1872 te Millingen ad Rijn met Hendrikus ten BENSEL [23667], 31 jaar oud, klompenmaker te Millingen ad Rijn, geboren op 07-07-1840 te Gendringen, overleden op 22-11-1926 te Millingen Ad Rijn op 86-jarige leeftijd.
   7. v  Theodora [23668], geboren op 16-05-1839 te Gendt, overleden op 20-02-1879 te Pannerden op 39-jarige leeftijd. Ze is kort na de geboorte van haar 7de kind gestorven.
Gehuwd [8074] op 30-jarige leeftijd op 28-05-1869 te Gendt met Gerardus Theodorus HENDRIKSEN [23669], 29 jaar oud, tuinier te Pannerden, geboren op 26-05-1840 te Pannerden.
   8. m  Marinus [23670], schipper, geboren op 06-12-1840 te Gendt, overleden op 20-12-1911 te Gendt op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd [8075] op 36-jarige leeftijd op 07-02-1877 te Gendt met Herma Cl. GEVELING [23671], 23 jaar oud, geboren op 06-07-1853 te Gendt, overleden op 11-03-1925 te Gendt op 71-jarige leeftijd.
   9. m  Johannes [23672] (zie XI.24).
   10. v  Petronella [23674], geboren op 16-11-1846 te Gendt, overleden op 20-11-1918 te Gendt op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd [8077] op 26-jarige leeftijd op 16-06-1873 te Gendt, gescheiden na 31 jaar op 06-07-1904 te voor de rechtbank van Amsterdam. Volgens Tante Dora dronk hij erg veel en is daarom van Petronella gescheiden. Als Petronella wilde gaan biechten moest ze dat vooraf bij de pastoor aanvragen. Eerst na jaren verviel deze voorwaarde. Petronella heeft na de scheiding nog lang gewerkt bij een advocaat te Amsterdam. Echtgenoot is Gerardus Hermanus ARNTS [23675], schipper, geboren op 22-12-1844 te Pannerden.

X.19    Hendrikus van der VELDEN [13308], geboren op 10-09-1797 te Best, overleden op 20-06-1869 te Pannerden op 71-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [5076] (zie IX.8) en Catharina de FOOIJ (Vooi, Fooi, Fooy) [13307].
Gehuwd [7590] op 32-jarige leeftijd op 08-05-1830 te Gendt met Henrica HAUKES [23651], 23 jaar oud, geboren op 27-07-1806 te Gendt.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [13309] (zie XI.28).

X.28    Joannes (Jan) van der VELDEN [5064], klompenmaker, gedoopt (RK) op 30-08-1797 te Best (getuige(n): Martinus van den Hurck en Ida Theodora van der Velden), overleden op 02-04-1873 te Schijndel op 75-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Peter) THEODORUS van der VELDEN (Peter Dircx) [4612] (zie IX.10) en Wilhelma (Willemijn) Martin van den HURCK [4613], landbouwster.
Gehuwd [4494] op 31-jarige leeftijd op 20-02-1829 te St. Michielsgestel (getuige(n): Reinier Peeters, secretaris, 28 en Nicolaas van Beek, veldwachter, 44 en Cornelis van Roosmalen, schoenmaker, 35 jaar en Willem van den Heuvel, bakker 54 jaar.) met Maria PIJNAPPELS [13701], 30 jaar oud, geboren op 17-01-1799 te Schijndel, overleden op 18-08-1852 te Schijndel op 53-jarige leeftijd, dochter van Jacobus PIJNAPPELS [13954] en Ida KLUIJTMANS [13955].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pieternel [13763], geboren op 20-04-1830 te St. Michielsgestel.
Gehuwd [4495] voor 1873 met Jacobus van ROESSEL [13942], geboren circa 1830.
   2. v  Johanna [13773], geboren op 15-09-1832 te Schijndel.
Gehuwd [4502] op 33-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Schijndel met Antonie van SCHAAIJK [13943], 28 jaar oud, geboren op 10-10-1837 te Berlicum, zoon van Cornelis van SCHAAIJK [39328] en Johanna VERHOEVEN [39329].
   3. m  Cristianus (Kristiaan) [13703], klompenmaker, geboren op 29-11-1833 te Schijndel, overleden op 09-06-1878 te Schijndel op 44-jarige leeftijd.
(in 1860 nog ongehuwd).
   4. m  Joostinus/Martinus [13718], geboren op 26-02-1835 te Schijndel.
Gehuwd [4527] 1870-1880 met ONBEKEND [13944].
   5. v  Wilhelmina (Willemijn) [13775], geboren op 01-02-1839 te Schijndel.
Gehuwd [4538] 1870-1880 te Schijndel met ONBEKEND [13948].
   6. m  Jacobus [13947] (zie XI.39).
   7. m  Hendrikus [13946], geboren op 14-09-1845 te Schijndel.

X.34    Martinus van der VELDEN [4610], klompenmaker, gedoopt (RK) op 01-01-1806 te Best (getuige(n): Henricus van der Velde en Anna Maria van der Hurck), overleden op 20-11-1882 te Gendt op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Peter) THEODORUS van der VELDEN (Peter Dircx) [4612] (zie IX.10) en Wilhelma (Willemijn) Martin van den HURCK [4613], landbouwster.
Gehuwd [1520] op 32-jarige leeftijd op 03-05-1838 te Gendt (BS) met Catharina WANNET [4611], 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 27-04-1812 te Bemmel (gezindte: RK), overleden op 06-05-1880 te Gendt op 68-jarige leeftijd, dochter van Greorgius (Jurien- Jurrien) WANNET [4616], glasmaker te Bemmel, 1839 Verwer, en Berendina (Everdina) SCHERMEIJ (Schermij) [4617].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus (Peter) van der VELDE [4621] (zie XI.42).
   2. m  Evert [4622] (zie XI.44).
   3. v  Everdina [52612], geboren op 18-05-1843 te Gendt, overleden op 06-12-1921 te Bemmel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd [18388] op 41-jarige leeftijd op 30-08-1884 te Gendt met Johannes GERTSEN [52613], 40 jaar oud, geboren op 02-03-1844 te Huissen, overleden.
   4. v  Wilhelmina [4623], geboren op 19-05-1843 te Gendt, overleden op 16-01-1927 te Gendt op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd [18387] op 20-jarige leeftijd op 15-04-1864 te Gendt met Theodorus JANSSEN [52611], 28 jaar oud, arbeider, geboren op 27-04-1835 te Gendt, overleden.
   5. m  Everardus [4624], geboren op 19-05-1843 te Gendt.
   6. m  Theodorus van der VELDE [4625] (zie XI.51).
   7. m  Wilhelmus van der VELDE [21] (zie XI.53).
   8. m  Hendrikus [4626], geboren op 20-06-1852 te Gendt, overleden op 08-08-1852 te Gendt, 49 dagen oud.
   9. m  Johannes [4627], geboren op 20-06-1852 te Gendt, overleden op 03-01-1854 te Gendt op 1-jarige leeftijd.

X.43    Henricus van der VELDEN [51958], gedoopt (RK) op 04-05-1794 te Liempde, overleden op 22-06-1847 te Liempde op 53-jarige leeftijd, zoon van Josephus (Joost (Judocus)) van der VELDEN [44840] (zie IX.31) en Johanna Maria SPEEKS (Speekx, Speex) [44841].
Gehuwd [18223] op 28-jarige leeftijd op 16-08-1822 te Sint Oedenrode met Johanna Maria LATHOUWERS [52143], 26 jaar oud, gedoopt op 03-03-1796 te Sint Oedenrode, overleden op 24-06-1880 te Liempde op 84-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus LATHOUWERS [52144] en Helena van der LAAK [52145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Josephus [52146], geboren op 27-09-1823 te Liempde, overleden op 03-09-1832 te Liempde op 8-jarige leeftijd.
   2. m  Martinus [52147] (zie XI.59).
   3. v  Johanna Maria [52170], geboren op 23-02-1837 te Liempde, overleden.
   4. m  Wilhelmus [52171], geboren op 14-10-1839 te Liempde, overleden.
   5. m  Josephus [52169].

X.47    Peter van der VELDEN [51953], gedoopt (RK) op 09-11-1802 te Liempde, overleden op 14-04-1864 te Liempde op 61-jarige leeftijd, zoon van Josephus (Joost (Judocus)) van der VELDEN [44840] (zie IX.31) en Johanna Maria SPEEKS (Speekx, Speex) [44841].
Gehuwd [18153] op 34-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Liempde met Henrica (Hendriena) van SCHIJNDEL [51954], 28 jaar oud, geboren op 15-09-1808 te Germonde, overleden op 26-12-1870 te Liempde op 62-jarige leeftijd, dochter van Joannes van SCHIJNDEL [52172] en Joanna van ZELAND [52173].
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [52174], geboren op 08-06-1838 te Liempde, overleden op 08-06-1838 te Liempde, 0 dagen oud.
   2. m  Josephus [52105] (zie XI.65).
   3. m  Johannes [52175], geboren Circa 1841 te Liempde, overleden op 29-08-1942 te Liempde.
   4. m  Joannes [52176], geboren op 25-06-1843 te Liempde, overleden op 01-07-1843 te Liempde, 6 dagen oud.
   5. m  Johannes [52104], geboren op 12-08-1844 te Liempde, overleden op 29-10-1916 te Herpen op 72-jarige leeftijd.

X.49    Martinus van der VELDEN [51955], geboren op 27-10-1806 te Liempde (gezindte: RK), overleden op 15-12-1878 te Liempde op 72-jarige leeftijd, zoon van Josephus (Joost (Judocus)) van der VELDEN [44840] (zie IX.31) en Johanna Maria SPEEKS (Speekx, Speex) [44841].
Gehuwd [18257] op 32-jarige leeftijd op 25-05-1839 te Liempde met Hendrika van der STAAK [52210], 28 jaar oud, geboren op 27-11-1810 te Liempde, overleden op 30-01-1886 te Liempde op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan van der STAAK [52211] en Adriana van RUND [52212].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Josephus [52213], geboren Circa 1840 te Liempde, overleden.
   2. v  Adriana [52217], geboren op 30-10-1842 te Liempde, overleden op 22-08-1915 te Best op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd [18259] op 30-jarige leeftijd op 24-02-1873 te Best met Johannes STAMPS [52218], geboren Circa 1840 te ? Overleden, zoon van Hendricus STAMPS [52219] en Paulina VERSTEDEN [52220].
   3. v  Johanna Maria [52214], geboren op 03-03-1845 te Liempde, overleden op 07-03-1845 te Liempde, 4 dagen oud.
   4. m  Johannes (Jan) [52215], geboren Circa 1847 te ? Overleden.
   5. v  Johanna Maria [52216], geboren op 18-01-1849 te Liempde, overleden op 08-08-1852 te Liempde op 3-jarige leeftijd.
   6. v  Lamberta [52221], geboren op 08-11-1852 te Liempde, overleden op 16-05-1917 te Boxtel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd [18261] op 36-jarige leeftijd op 14-11-1888 te Boxtel met Lambertus van den BRANDT [52222], geboren Circa 1850 te ? Overleden, zoon van Gijsbertus van den BRANDT [52223] en Johanna EIJKMANS [52224].

X.51    Martinus van der VELDEN [52227], geboren op 29-01-1832 te Liempde, overleden op 08-08-1903 te Liempde op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der VELDEN [44862] (zie IX.47) en Maria Hendrika van den BICHELAAR (Biggelaar) [44863].
Gehuwd [18264] op 23-jarige leeftijd op 17-02-1855 te Liempde met Johanna Cornelia ((Anna) Cornelia) MENSVOORT [52228], 24 jaar oud, geboren op 13-02-1831 te Liempde (gezindte: RK), overleden op 13-11-1899 te Liempde op 68-jarige leeftijd, dochter van Lambert MENSVOORT [52229] en Johanna van de LAAR [52230].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [52231], geboren Circa 1856 te Liempde, overleden.
Relatie [18270] met ONBEKEND [52248].
   2. v  Hendrika [52232], geboren op 17-05-1857 te Liempde, overleden op 24-02-1918 te Liempde op 60-jarige leeftijd.
   3. v  Johanna [52233], geboren op 13-12-1858 te Liempde, overleden op 06-04-1942 te Liempde op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd [18266] op 31-jarige leeftijd op 24-10-1890 te Liempde met Josephus van de LAAR [52234], 35 jaar oud, geboren op 03-03-1855 te Liempde (gezindte: RK), overleden op 07-04-1949 te Liempde op 94-jarige leeftijd, zoon van Martinus van de LAAR [52235] en Hendrina TRAA [52236].
   4. v  Maria [52237], geboren op 10-04-1860 te Liempde, overleden op 25-03-1929 te Liempde op 68-jarige leeftijd.
   5. m  Laurentius [52238], geboren op 09-08-1861 te Liempde, overleden op 18-01-1934 te Liempde op 72-jarige leeftijd.
   6. m  Waltherus (Wouter) [52239], geboren op 12-11-1862 te Liempde, overleden op 13-11-1949 te Liempde op 87-jarige leeftijd.
   7. v  Aldegonda (Allegonda) [52240], geboren op 26-07-1865 te Liempde, overleden op 28-01-1899 te Liempde op 33-jarige leeftijd.
   8. v  Gerarda (Gerardina) [52241], geboren op 17-01-1867 te Liempde, overleden op 12-02-1940 te Liempde op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd [18268] op 36-jarige leeftijd op 22-05-1903 te Liempde met Franciscus TRAA [52242], 38 jaar oud, geboren op 11-03-1865 te Liempde (gezindte: RK), overleden op 30-06-1914 te Liempde op 49-jarige leeftijd, zoon van Evert TRAA [52243] en Maria Cornelia VERHOEKX [52244].
   9. v  Lamberta [52245], geboren op 15-09-1868 te Liempde, overleden op 28-09-1868 te Liempde, 13 dagen oud.
   10.   Dood geboren [52246], geboren op 12-01-1870 te Liempde, overleden op 12-01-1870 te Liempde, 0 dagen oud.
   11. v  Lamberta [52247], geboren op 18-02-1872 te Liempde, overleden op 27-10-1906 te Liempde op 34-jarige leeftijd.
   12. v  Catharina [52249], geboren op 26-06-1874 te Liempde, overleden op 03-09-1874 te Liempde, 69 dagen oud.
   13. v  Woputrina [52250], geboren op 08-01-1876 te Liempde, overleden op 05-12-1903 te Liempde op 27-jarige leeftijd.
   14. m  Adrianus [52251], geboren Circa 1878 te Liempde, overleden.
Relatie [18271] met ONBEKEND [52252].

X.69    Godefridus van der VELDEN [45076], gedoopt (RK) op 26-05-1800 te Aalst (getuige(n): Andreas van der Velden, Petronilla van Gerwen, Anna Maria Miggel en Cecillia van der Heijden), overleden op 21-03-1871 te Luijksgestel op 70-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der VELDEN [45074] (zie IX.63) en Anna GODEFRIDUS van OOSTERHOUT [45075].
Gehuwd [18185] op 31-jarige leeftijd op 10-11-1831 te Zesgehuchten met Johanna ROOIJAKKERS [52023], 30 jaar oud, geboren op 29-09-1801 te Gestel en Blaarthem, overleden, dochter van Johannis ROOIJAKKERS [52024] en Margaretha van VEGGEL [52025].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [52026], geboren Circa 1832 te ? Overleden op 20-05-1833 te Aalst.
   2. m  Johannes [52027], geboren op 04-07-1836 te Woensel, overleden op 07-08-1886 te Luijksgestel op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd [18187] op 35-jarige leeftijd op 15-04-1872 te Luijksgestel met Maria Catharina van den BOGAERT [52028], 31 jaar oud, geboren op 07-07-1840 te Luijksgestel, overleden, dochter van Johannes Cornelis van den BOGAERT [52029] en Antonetta van MONTFORT [52030].
   3. m  Johannes [52035], geboren Circa 1845 te ? Overleden te `.
Relatie [18191] met Johanna VERMEULEN [52036], geboren Circa 1845, overleden.
   4. v  Hendrika [52031], geboren op 23-05-1847 te Luijksgestel, overleden.
Gehuwd [18189] op 29-jarige leeftijd op 20-11-1876 te Luijksgestel met Peter Joseph SCHEERENS [52032], 24 jaar oud, geboren op 18-12-1851 te Luijksgestel, overleden, zoon van Theodorus SCHEERENS [52033] en Maria Cornelia POELMANS [52034].

X.72    Andreas (Andries) van der VELDEN [52038], gedoopt (RK) op 25-09-1805 te Aalst (getuige(n): Simon van der Velden en Maria Voermans), overleden op 12-03-1894 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 88-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der VELDEN [45074] (zie IX.63) en Anna GODEFRIDUS van OOSTERHOUT [45075].
Gehuwd [18192] op 29-jarige leeftijd op 19-07-1835 te Aalst met Johanna Maria van KEMENADE [52039], 31 jaar oud, landbouwerster, particuliere, geboren op 07-09-1803 te Son, overleden op 11-01-1873 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 69-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van KEMENADE [52040] en Maria BIJSTERVELD [52041].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Maria [52042], geboren op 04-05-1836 te Aalst, overleden op 27-10-1836 te Aalst, 176 dagen oud.
   2. v  Cornelia [52043] (zie XI.105).
   3. m  Johannis [52051], geboren op 07-09-1839 te Aalst, overleden op 12-10-1839 te Aalst, 35 dagen oud.
   4. m  Johannes [52052] (zie XI.107).
   5. v  Johanna Maria [52059], geboren op 31-08-1842 te Aalst, overleden op 12-10-1842 te Aalst, 42 dagen oud.
   6. m  Peter [52060], geboren op 12-06-1844 te Aalst, overleden op 14-11-1846 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 2-jarige leeftijd.

Generatie XI

 
XI.8    Johannes (Jan) van der VELDEN [44915], geboren op 20-09-1830 te Winterle, overleden op 17-12-1902 te Zeelst op 72-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van der VELDEN [44900] (zie X.15) en Johanna Elisabeth RIJNDERS (Renders) [44901].
Gehuwd [15616] op 23-jarige leeftijd op 02-06-1854 te Zeelst met Johanna van den BERK [44916], 26 jaar oud, geboren op 25-10-1827 te Zeelst, overleden op 22-02-1867 te Zeelst op 39-jarige leeftijd, dochter van Antonius van den BERK [44917] en Maria Catharina VANM MOL [44918].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Adriana [44919], geboren Circa 1855 te Zeelst, overleden op 01-01-1856 te Zeelst.
   2. m  Antonius Johannes [44920], geboren Circa 1856 te Zeelst, overleden op 26-09-1865 te Zeelst.
   3. m  Theodorus [44921] (zie XII.3).
   4. m  levenloze zoon [44952], geboren op 26-04-1869 te Zeelst, overleden op 26-04-1869 te Zeelst, 0 dagen oud.

XI.13    Willem van der VELDEN [23661], Lid en Magazijnmeester van Vincentius Ć  Paulo. vanaf 1867, hij was toen 34 jaar was hij broedermeester bij de processie Arnhem - Kevelaar. Van 10 tot 12 september was hij nog in Kevelaar, na een hevige ziekte van enkele dagen is hij overleden, geboren op 08-04-1833 te Gendt, overleden op 14-09-1899 te Gendt op 66-jarige leeftijd, zoon van Petrus van der VELDEN [23649] (zie X.17) en Johanna YSVELD [23650].
Gehuwd (1) [8070] op 30-jarige leeftijd op 18-06-1863 te Gendt met Elisabeth (El) HOLLAND [23662], 24 jaar oud, geboren op 27-12-1838 te Gendt, overleden op 19-09-1875 te Gendt op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [8071] op 43-jarige leeftijd op 31-05-1876 te Gendt met Maria HOLLAND [23663], 35 jaar oud, geboren op 30-04-1841 te Gendt, overleden op 14-10-1931 te Gendt op 90-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Petrus Antonius [52648], geboren Circa 1864 te Gendt, overleden op 19-09-1866 te Gendt.
   2. m  Antonius (Antoon) [27193], klompenmaker, geboren op 05-05-1865 te Gendt, gedoopt (RK) op 06-06-1865 te Gendt, overleden 1940.
Gehuwd [9230] op 40-jarige leeftijd op 29-11-1905 te Gendt met Everdina Theodora ((Berendina)) BURGERS [27192], 37 jaar oud, geboren op 21-09-1868 te Heteren, overleden op 31-07-1938 te Gendt op 69-jarige leeftijd, begraven op 03-08-1938 te Gendt, dochter van Mathias BURGERS (Beurgers) [27137], steenbakker en steenbakkersbaas, en Hendrica WILLEMSEN [27185].
   3. v  Johanna Petronella [52649], geboren Circa 1868 te Gendt, overleden op 01-02-1940 te Gendt.
   4. m  Petrus [52650], klompenmaker, geboren Circa 1870 te Gendt, overleden op 21-02-1901 te Gendt.
   5. m  Hendrikus Rutgerus [52651], geboren Circa 1873 te Gendt, overleden op 29-08-1940 te Gendt.
   6. m  Johannes [52652], geboren Circa 1875 te Gendt, overleden op 07-07-1875 te Gendt.
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  Elizabeth Theodora [52653], geboren Circa 1878 te Gendt, overleden.
Gehuwd [18398] op 07-10-1910 te Gendt met Andries KOENDERS [52654], klom,penmaker, geboren Circa 1878 te Druten, overleden.
   8. v  Maria Wilhelmina [52655], naaister, geboren Circa 1879 te Gendt, overleden op 23-11-1932 te 's Hertogenbosch.
   9. v  Elisabeth Maria [52656], geboren Circa 1884 te Gendt, overleden op 19-09-1917 te Gendt.
Gehuwd [18399] op 29-04-1914 te Gendt met Gerardus Wilhelmus Joseph NIJS [52657], schilder, geboren Circa 1887 te Gendt, overleden.

XI.24    Johannes van der VELDEN [23672], klompenmaker te Gendt, geboren op 07-05-1844 te Gendt, overleden op 03-03-1919 te Gendt op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus van der VELDEN [23649] (zie X.17) en Johanna YSVELD [23650].
Gehuwd [8076] op 34-jarige leeftijd op 29-04-1879 te Gendt (getuige(n): Albert Holland broer van de bruid, Willem Holland neef van de bruid en Willem van der Velden neef van de bruidegom) met Geertruida HOLLAND [23673], 21 jaar oud, geboren op 30-11-1857 te Gendt, overleden op 02-01-1924 te Gendt op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Theodora [23676], geboren op 28-01-1880 te Gendt, overleden op 21-02-1900 te Gendt op 20-jarige leeftijd. Is op 20 jarige leeftijd ongehuwd overleden.
   2. m  Petrus Wilhelmus [23677], geboren op 21-03-1881 te Gendt, overleden op 11-05-1961 te Nijmegen op 80-jarige leeftijd, is ongehuwd gebleven en woonde samen met zijn broer en 2 zussen.
   3. v  Wilhelmina Hendrika [23678], geboren op 26-09-1882 te Gendt, overleden op 02-06-1954 te Gendt op 71-jarige leeftijd. Is ongehuwd gebleven en woonde samen met haar zus en 2 broers.
   4. v  Maria Theodora [23679] (zie XII.22).
   5. v  Theodora Johanna [23681], geboren op 16-07-1885 te Gendt, overleden op 09-11-1885 te Gendt, 116 dagen oud.
   6. m  Wilhelmus Johannes [23682] (zie XII.24).
   7. m  Hendrikus Wilhelmus [23684], geboren op 23-06-1888 te Gendt, overleden op 17-10-1888 te Gendt, 116 dagen oud.
   8. v  Hendrika Petronella [23685], geboren op 26-10-1889 te Gendt, overleden op 13-01-1890 te Gendt, 79 dagen oud.
   9. v  Hendrika Theodora [23686], geboren op 17-01-1891 te Gendt, overleden op 03-05-1891 te Gendt, 106 dagen oud.
   10. m  Albertus Wilhelmus [23687], geboren op 28-09-1892 te Gendt, overleden op 01-10-1892 te Gendt, 3 dagen oud.
   11. v  Theodora Hendrika [23688], geboren op 25-09-1894 te Gendt, overleden op 20-04-1979 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd. Is ongehuwd gebleven en woonde samen met haar zus en 2 broers.
   12. m  Hendrikus Johannes [23689], geboren op 18-05-1896 te Gendt, overleden op 28-06-1924 te Gendt op 28-jarige leeftijd, stierf op 28 jarige leeftijd ongehuwd.
   13. m  Theodorus Johannes [23690], geboren op 31-07-1897 te Gendt, overleden op 03-07-1953 te Gendt op 55-jarige leeftijd. Overleed door een val uit de boom, tijdens het fruitplukken. Is nooit getrouwd geweest en woonde samen met zijn broer en 2 zussen.

XI.28    Martinus van der VELDEN [13309], geboren op 09-08-1835 te Pannerden, overleden op 03-05-1918 te Duiven op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus van der VELDEN [13308] (zie X.19) en Henrica HAUKES [23651].
Relatie [7724] met ONBEKEND [41204].
Uit deze relatie:
   1. m  Henricus [13310] (zie XII.33).

XI.39    Jacobus van der VELDEN [13947], klompenmaker, geboren op 22-04-1841 om 13.00 uur te Schijndel (aangifte door: Getuigen: Jan van der Velden, klompenmaker (vader), Adriaan Goijaarts, landbouwer, 62 jaar en Hendrikus van Heeswijk, landbouwer, 23 jaar. (Vader verklaart niet te kunnen schrijven noch teekenen)) (gezindte: RK), overleden op 07-05-1911 om 08.30 uur te Schijndel op 70-jarige leeftijd (aangifte door: Aangegeven door Hendrikus van der Ven, 59 jaar, kleermaker en Lambertus Josephus van Esch, 34 jaar, ambtenaar (geen bloedverwanten).), zoon van Joannes (Jan) van der VELDEN [5064] (zie X.28) en Maria PIJNAPPELS [13701].
Gehuwd [4539] 1870-1880 te Schijndel?? Echtgenote is Maria van GALEN [13949], geboren circa 1845.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [13950], geboren 1870-1880 te Schijndel.
   2. v  Johanna Maria [13951], geboren 1870-1880 te Schijndel.
   3. v  Adriana [13952], geboren 1870-1880 te Schijndel, overleden 1880-1890 te Schijndel (In de bewonerslijst 1880/1890 wordt ze niet meer vermeld, is dan mogelijk overleden?).
   4. m  Christiaan [13953], geboren 1870-1880 te Schijndel.
   5. m  Adrianus [13945], geboren circa 1882 te Schijndel, overleden 1883 te Schijndel (in bewonerslijst 1880/1809 staat vermeldt Adrianus zoon overlijdt 1883 (8 mndn oud).

XI.42    Petrus (Peter) van der VELDE [4621], geboren op 06-03-1839 te Gendt, overleden op 18-02-1914 te Gendt op 74-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [4610] (zie X.34) en Catharina WANNET [4611], dienstmeid.
Gehuwd [16522] op 32-jarige leeftijd op 27-04-1871 te Gendt met Maria Hendrina BUURMAN [47626], 28 jaar oud, geboren op 04-11-1842 te Gendt, overleden op 31-05-1926 te Gendt op 83-jarige leeftijd, dochter van Gerardus BUURMAN [47627] en Cornelia SPIERINGS [47628].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grada Catharin [52614], geboren op 07-01-1872 te Gendt, overleden.
Gehuwd (1) [18389] op 28-jarige leeftijd op 15-11-1900 te Bemmel met Theodorus WIELAND [52615], 27 jaar oud, geboren op 13-07-1873 te Bemmel, overleden op 22-08-1903 te Bemmel op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [18390] op 34-jarige leeftijd op 05-05-1906 te Gendt met Wilhelmus DUIJF [52616], 28 jaar oud, geboren op 28-08-1877 te Bemmel, overleden.
   2.   Levenloos geboren [52617], geboren op 07-06-1872 te Gendt, overleden op 07-06-1872 te Gendt, 0 dagen oud.
   3. v  Catharina [52618], geboren Circa 1874 te Gendt, overleden op 09-09-1880 te Gendt.
   4. v  Cornelia [52619], geboren Circa 1878 te Gendt, overleden op 01-05-1915 te Gendt.
Gehuwd [18391] op 05-05-1906 te Gendt met Melchior THEUNISSEN [52620], geboren Circa 1877 te ? Overleden.
   5. v  Wilhelmin [52621], geboren Circa 1880 te Gendt, overleden.
Gehuwd [18392] op 07-05-1903 te Bemmel met Hendrikus Theodorus HUISMAN [52622], geboren Circa 1878 te Bemmel, overleden.
   6. v  Catharina [52625], geboren Circa 1880 te Gendt, overleden op 07-12-1938 te Nijmegen.
Gehuwd [18393] op 16-11-1906 te Gendt met Petrus Jacobus PETERS [52626], geboren Circa 1880 te ? Overleden.
   7. v  Geertruida [52624], geboren Circa 1882 te Gendt, overleden op 19-01-1883 te Gendt.
   8. m  Martinu [52623], geboren Circa 1885 te Gendt, overleden op 17-05-1887 te Gendt.

XI.44    Evert van der VELDEN [4622], arbeider, geboren op 09-09-1840 te Gendt, overleden op 14-06-1918 te Bemmel op 77-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [4610] (zie X.34) en Catharina WANNET [4611], dienstmeid.
Gehuwd [18385] op 34-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Gendt met Hendrina Cornelia van AKEN [52608], 27 jaar oud, geboren op 03-10-1847 te Doornenburg, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Cornelia [52609], geboren op 16-09-1882 te Doornenburg, overleden.
Gehuwd [18386] op 23-jarige leeftijd op 19-04-1906 te Bemmel met Gerardus Johannes van ALST [52610], 24 jaar oud, arbeider, geboren op 17-08-1881 te Doornenburg, overleden.

XI.51    Theodorus van der VELDE [4625], geboren op 12-08-1845 te Gendt, overleden op 19-04-1917 te Gendt op 71-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [4610] (zie X.34) en Catharina WANNET [4611], dienstmeid.
Gehuwd [16521] op 36-jarige leeftijd op 06-06-1882 te Gendt met Johanna Wilhelmina BARENDS [47624], 25 jaar oud, geboren op 22-04-1857 te Gendt, overleden op 14-01-1935 te Gendt op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes BARENDS [47631], smitsknecht, en Elisabeth HENDRIKS [47632].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Wilhelmus Joseph [47633], arbeider, geboren in 1883 te Bemmel, overleden.
   2. v  Elisabeth Catharina [47634], geboren in 1885 te Doornenburg (Bemmel), overleden.
   3. m  Johannes Theodorus van der VELDEN [47625], melkknecht, geboren Circa 1887 te Bemmel? Overleden.
   4. m  Bernardus [47635], geboren in 1890 te Bemmel, overleden.
   5. m  Wilhelmus Bernardus [47636], boerenarbeider, winkelier, geboren in 1891 te Bemmel, overleden op 25-03-1934 te Gendt.
   6. m  Peter [47637], fabrieksarbeider, geboren in 1892 te Bemmel, overleden.
   7. v  Catharina Johanna [47638], geboren in 1894 te Bemmel, overleden.
   8. m  Theodorus Wilhelmus [47639], geboren in 1895 te Doornenburg (Bemmel), overleden op 18-12-1897 te Doornenburg (Bemmel), 2 jaar oud.
   9. v  Josephina Maria [47640], geboren te Bemmel, overleden.

XI.53    Wilhelmus van der VELDE [21], klompenmaker en later stationschef te Zevenaar, geboren op 21-07-1848 te Gendt (gezindte: RK), overleden op 02-05-1908 te Nijmegen op 59-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [4610] (zie X.34) en Catharina WANNET [4611], dienstmeid.
Gehuwd (1) [1504] op 34-jarige leeftijd op 04-05-1883 te Gendt (BS) met Maria LEENDERS [4562], 27 jaar oud, geboren op 26-05-1855 te Gendt (gezindte: RK), overleden op 15-07-1885 te Gendt op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [13] op 37-jarige leeftijd op 10-05-1886 te Zevenaar met
Hendrina UFFING

Hendrina UFFING

Hendrina UFFING [22], 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 26-06-1858 te Groessen (gezindte: RK), overleden op 03-06-1939 te Tiel op 80-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1939 te Tiel, dochter van Johannes UFFING [4567], arbeider, en Margaretha DERKSEN [4568], arbeidster.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Catharina Petronella [4563], geboren op 09-06-1884 te Gendt (gezindte: RK), overleden op 26-07-1885 te Gendt op 1-jarige leeftijd.
   2. m  Martinus [4564], geboren op 07-05-1885 te Gendt (gezindte: RK), overleden op 18-05-1887 te Gendt op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
Martinus Johannes van der VELDE

Martinus Johannes van der VELDE

   3. m  Martinus Johannes [4565], geboren op 09-05-1887 te Gendt (gezindte: RK).
   4. v  Catharina Maria [4566] (zie XII.68).
   5. v  Maria Margaretha (Marie) [758] (zie XII.70).
Toos van der VELDE

Toos van der VELDE

   6. v  Toos [757], geboren circa 1900 (gezindte: RK).
   7. v  Anna Margaretha (An) [10] (zie XII.73).

XI.59    Martinus van der VELDEN [52147], geboren op 27-02-1826 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Henricus van der VELDEN [51958] (zie X.43) en Johanna Maria LATHOUWERS [52143].
Gehuwd [18225] op 37-jarige leeftijd op 20-06-1863 te Liempde met Wilhelmina van EERSEL [52148], 37 jaar oud, geboren op 03-12-1825 te Lierop, overleden, dochter van Simon van EERSEL [52149] en Antonetta BUKKEMS [52150].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus [52151] (zie XII.74).

XI.65    Josephus van der VELDEN [52105], geboren op 11-07-1839 te Liempde, overleden op 20-01-1924 te Liempde op 84-jarige leeftijd, zoon van Peter van der VELDEN [51953] (zie X.47) en Henrica (Hendriena) van SCHIJNDEL [51954].
Gehuwd [18214] op 73-jarige leeftijd op 15-06-1913 te Liempde met Petronella BAAIJENS [52106], 70 jaar oud, geboren op 04-05-1843 te Liempde, overleden op 23-06-1913 te Liempde op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan BAAIJENS [52177] en Lamberta HABRAKEN [52178].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [52107], geboren op 17-10-1868 te Liempde, overleden op 09-02-1951 te Boxtel op 82-jarige leeftijd.
   2. v  Hendrika [52108], geboren op 19-11-1871 te Liempde, overleden op 08-02-1954 te Liempde op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd [18237] op 25-jarige leeftijd op 19-02-1897 te Liempde met Gerardus SMITS [52179], 30 jaar oud, geboren op 17-12-1866 te Schijndel, overleden, zoon van Jasn SMITS [52180] en Adriana MAAS [52181].
   3. m  Johannes [52109], geboren op 07-01-1874 te Liempde, overleden op 21-01-1956 te Liempde op 82-jarige leeftijd.
   4. v  Lamberdina [52110], geboren op 28-01-1876 te Liempde, overleden op 29-08-1952 te Best op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd [18239] op 22-jarige leeftijd op 13-01-1899 te Liempde met Adriaan SMITS [52182], 2 jaar oud, geboren op 26-10-1896 te Sint Oedenrode, overleden, zoon van Jan SMITS [52183] en Wilhelmina OERLEMANS [52184].
   5. v  Johanna Maria [52111], geboren op 20-11-1877 te Liempde, overleden op 24-06-1971 te Boxtel op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd [18241] op 24-jarige leeftijd op 27-06-1902 te Liempde met Petrus van GEEL [52185], geboren Circa 1875 te Rozendaal en Nispen, overleden op 11-02-1954 te Sint Oedenrode, zoon van Cornelis van GEEL [52186] en Johanna BAKX [52187].
   6. m  Josephus [52112] (zie XII.84).
   7. v  Wilhelmina [52114], geboren op 15-02-1881 te Liempde, overleden op 28-08-1959 te Boxtel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd [18243] op 24-jarige leeftijd op 12-05-1905 te Liempde met Hendrikus van BREUGEL [52188], 29 jaar oud, geboren op 15-10-1875 te Schijndel, overleden op 11-08-1958 te Boxtel op 82-jarige leeftijd, zoon van Augustinus van BREUGEL [52189] en Geertruida van SCHIJNDEL [52190].
   8. v  Francisca [52115], geboren op 04-03-1884 te Liempde, overleden op 25-09-1939 te Vught op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd [18245] op 27-jarige leeftijd op 19-06-1911 te Liempde met Wilhelmus DAAMEN [52191], 32 jaar oud, geboren op 04-01-1879 te Mill en St. Hubert, overleden, zoon van Jan DAAMEN [52192] en Petronella WALRAVEN [52193].
   9. v  Petronella [52116], geboren op 22-05-1886 te Liempde, overleden op 13-03-1887 te Liempde, 295 dagen oud.

XI.105    Cornelia van der VELDEN [52043], geboren op 22-04-1838 te Aalst, overleden op 09-06-1926 te Lieshout op 88-jarige leeftijd, dochter van Andreas (Andries) van der VELDEN [52038] (zie X.72) en Johanna Maria van KEMENADE [52039], landbouwerster, particuliere.
Gehuwd [18194] op 61-jarige leeftijd op 15-02-1900 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten met Jacobus van NUNEN [52044], geboren Circa 1835 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten, overleden op 30-08-1919 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zoon van Johannes Jan van NUNEN [52045] en Johanna van BAKEL [52046].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Maria [52047], geboren Circa 1867 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten, overleden op 02-07-1904 te Stiphout. Was gehuwd met Nicolaas Theodorus Theunissen.
   2. v  Petronella [52048], geboren Circa 1870 te Tongelre, overleden op 09-06-1926 te Lieshout, was gehuwd met Lambertus Klomp.
   3. v  Ardiena [52049], geboren Circa 1870 te Tongelre, overleden. Was gehuwd met Johannes Donkers.
   4.   N.N. [52050], geboren Circa 1870, overleden op 26-04-1876 te Tongelre.

XI.107    Johannes van der VELDEN [52052], bouwman te Gestel, geboren op 08-01-1841 te Aalst, overleden op 05-08-1937 te Aalst op 96-jarige leeftijd, zoon van Andreas (Andries) van der VELDEN [52038] (zie X.72) en Johanna Maria van KEMENADE [52039], landbouwerster, particuliere.
Gehuwd (1) [18196] op 31-jarige leeftijd op 20-07-1872 te Aalst met Maria Elisabeth (Miebeth) van GROOTEL [52053], 30 jaar oud, landbouweres, geboren op 09-09-1841 te Aalst, overleden op 04-07-1881 te Aalst op 39-jarige leeftijd, dochter van Antonius van GROOTEL [52054], landbouwer, en Eliabeth DAMEN [52055].
Gehuwd (2) [18198] op 41-jarige leeftijd op 07-01-1883 te Aalst met Anna Maria HUIBERS [52056], 43 jaar oud, landbouweres, geboren op 27-11-1839 te Soerendonk, overleden op 14-10-1924 te Waalre op 84-jarige leeftijd, dochter van Michiel HUIBERS [52057] en Elisabeth van GROENENDAAL [52058].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Martinus [52061], Landbouwer te Waalre, later te Zeelst, geboren op 05-09-1874 te Gestel, overleden.
Gehuwd [18200] op 30-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Zeelst met Wilhelmina DONKERS [52062], 29 jaar oud, geboren op 19-07-1875 te Zeelst, overleden op 21-06-1950 te Veldhoven op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacobu DONKERS [52063], landbouwer, en Johanna HEIJDEN [52064].
   2. m  Antonius [52065], geboren op 02-08-1875 te Gestel, overleden op 02-12-1937 te Veldhoven op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd [18202] op 36-jarige leeftijd op 28-01-1912 te Vessem met Johanna RENDERS [52066], 28 jaar oud, geboren op 17-11-1883 te De Vliet, onder Oerle, overleden, dochter van Martinus RENDERS [52067] en Huberdina SENDERS [52068].
   3. v  Adriana [52069], geboren op 29-09-1876 te Gestel, overleden.
   4. m  Johannes Hubertus [52070] (zie XII.100).
   5. m  Andreas Adrinus [52078] (zie XII.102).
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Johannes Michael [52082] (zie XII.104).

Generatie XII

 
XII.3    Theodorus van der VELDEN [44921], geboren op 04-01-1858 te Zeelst, overleden op 17-06-1927 te Zeelst op 69-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van der VELDEN [44915] (zie XI.8) en Johanna van den BERK [44916].
Gehuwd [15618] op 27-jarige leeftijd op 14-08-1885 te Zeelst met Antonettha BEIJSENS [44922], 26 jaar oud, geboren op 26-02-1859 te Zeelst, overleden op 12-09-1893 te Zeelst op 34-jarige leeftijd, dochter van Henricus BEIJSENS [44923] en Johanna van den BERK [44924].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus [44925] (zie XIII.1).
   2. v  Johanna [44947], geboren op 29-10-1888 te Zeelst, overleden.
Gehuwd [15624] op 23-jarige leeftijd op 23-06-1912 te Zeelst met Cornelis VEROUDEN [44948], geboren Circa 1885 te Oirschot, zoon van Hendrikus VEROUDEN [44949] en Hendrika van BEERS [44950].
   3. m  Johannes [44951], geboren op 18-11-1891 te Zeelst, overleden op 15-04-1911 te Zeelst op 19-jarige leeftijd.

XII.22    Maria Theodora van der VELDEN [23679], geboren op 09-03-1884 te Gendt, overleden op 15-06-1914 te Gendt op 30-jarige leeftijd. Stierf op 29 jarige leeftijd bij de geboorte van haar tweede kind. Dochter van Johannes van der VELDEN [23672] (zie XI.24) en Geertruida HOLLAND [23673].
Gehuwd [8078] op 26-jarige leeftijd op 10-08-1910 te Gendt met Theodorus Leonardus Maria ARNTZEN [23680], 26 jaar oud, geboren op 11-04-1884 te Gendt, overleden op 06-01-1957 te Pannerden op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.   N.N. [23691], geboren circa 1911 te Gendt.
   2.   N.N. [23692], geboren circa 1914 te Gendt.

XII.24    Wilhelmus Johannes van der VELDEN [23682], geboren op 14-02-1887 te Gendt, overleden op 26-07-1969 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der VELDEN [23672] (zie XI.24) en Geertruida HOLLAND [23673].
Gehuwd [8079] op 33-jarige leeftijd op 31-08-1920 te Ubbergen (getuige(n): Wilhelmus de Man, veldwachter te Ooij, geen familie.) met Wilhelmina LEENSEN [23683], 35 jaar oud, geboren op 20-08-1885 te Erlecom, overleden op 18-05-1964 te Ooij op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Antonius [23693], gedoopt (RK) op 23-05-1921 te Ooij (getuige(n): Johannes Theodorus Leensen en Wilhelmina van der Velden).
Gehuwd [8080] op 31-jarige leeftijd op 25-11-1952 te Ubbergen met Johanna Antonia JANSSEN [23694], geboren circa 1925.
   2. m  Albertus Johannes [23695], gedoopt (RK) op 06-09-1922 te Ooij (getuige(n): Petrus van der Velden en Maria Hendrika Leensen), overleden op 20-07-1982 te Duitsland op 59-jarige leeftijd. Overleed aan een hartaanval tijdens zijn vakantie in Duitsland.
   3. v  Geertruida Bernardina [23696], gedoopt (RK) op 04-01-1924 te Ooij (getuige(n): Stephanus Driessen en Theodora van der Velden), overleden op 16-02-1926 te Ooij op 2-jarige leeftijd.
   4. v  Bernardina Gerarda [23697], gedoopt (RK) op 04-04-1925 te Ooij (getuige(n): Theodorus van der Velden en Theodora Leensen).
Gehuwd [8081] op 26-jarige leeftijd op 09-08-1951 te Ubbergen met G. Chr. JANSSEN [23698], geboren circa 1920.
   5. m  Petrus Wilhelmus [23699], gedoopt (RK) op 22-04-1927 te Ooij (getuige(n): Henricus Huisman en Anna Leensen).
Gehuwd [8082] op 37-jarige leeftijd op 06-10-1964 te Ubbergen met H. Th. LOEFFEN [23700], geboren circa 1930.
   6. v  Geertruida Theodora [23701], gedoopt (RK) op 18-11-1928 te Ooij (getuige(n): Johannes Thijssen en Petronella Leensen).
Gehuwd [8083] op 26-jarige leeftijd op 16-02-1955 te Ubbergen, gescheiden na 26 jaar op 06-07-1981 van Michaƫl Wilhelmus ARNTS [23702], geboren circa 1925.
   7. m  Wilhelmus Theodorus [23703], gedoopt (RK) op 09-11-1930 te Ooij (getuige(n): Anna Maria Leensen en Gerardus Johannes Rutten). Wilhelmus Th. was een mongoloĆÆde kind en verbleef na het overlijden van zijn ouder in "de Binkhof" te Velp.

XII.33    Henricus van der VELDEN [13310], geboren op 29-07-1877 te Duiven, overleden op 04-02-1954 te Zevenaar op 76-jarige leeftijd, zoon van Martinus van der VELDEN [13309] (zie XI.28) en ONBEKEND [41204].
Relatie [7725] met ONBEKEND [41202].
Uit deze relatie:
   1. m  Johannes Martinus [13311] (zie XIII.19).

Catharina Maria van der VELDE

Catharina Maria van der VELDE

XII.68    Catharina Maria van der VELDE [4566], geboren op 21-07-1888 te Gendt (gezindte: RK), overleden op 03-06-1958 te Tiel op 69-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1958 te Tiel, dochter van Wilhelmus van der VELDE [21] (zie XI.53) en Hendrina UFFING [22], dienstbode.
Relatie [1575] met Bernardus Theodorus NEGER [4815], geboren circa 1885 (gezindte: RK), overleden na 1958.
Uit deze relatie:
   1. v  Jeanne [7072], geboren circa 1930.

Maria Margaretha van der VELDE

Maria Margaretha van der VELDE

XII.70    Maria Margaretha (Marie) van der VELDE [758], geboren op 29-11-1897 te Gendt (gezindte: RK), overleden te ?? Dochter van Wilhelmus van der VELDE [21] (zie XI.53) en Hendrina UFFING [22], dienstbode.
Relatie [10597] met Hermanus Johannes REMMERS [31027], geboren op 05-05-1897, overleden ??
Uit deze relatie:
   1. m  Antonius Hermanus [31028] (zie XIII.22).

Anna Margaretha van der VELDE

Anna Margaretha van der VELDE

XII.73    Anna Margaretha (An) van der VELDE [10], geboren op 19-07-1901 te Gendt, gedoopt (RK) op 21-07-1901 te Gendt, overleden op 03-03-1965 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1965 te Jonkerbosch te Nijmegen, dochter van Wilhelmus van der VELDE [21] (zie XI.53) en Hendrina UFFING [22], dienstbode.
Gehuwd [5] op 25-jarige leeftijd op 19-05-1927 te Tiel met
Jan Hendrik van OS

Jan Hendrik van OS

Jan Hendrik van OS [9], 25 jaar oud, procuratiehouder, geboren op 01-07-1901 te Tiel, gedoopt (RK) op 02-07-1901 te Tiel, overleden op 29-10-1984 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1984 te Jonkerbosch te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Petrus Johannes van OS [19], voorman / voorzitter bakkers Coƶperatie, en pasfoto (schoon-)ouders Johanna Antonia van der KAMP [20].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina Johanna Antonia (Hennie) [4] (zie XIII.25).
   2. m  Petrus Johannes (Piet) [69] (zie XIII.27).
   3. m  Johannes Hendricus (Hans) [70] (zie XIII.29).

XII.74    Hendrikus van der VELDEN [52151], geboren op 02-05-1864 te Liempde, overleden, zoon van Martinus van der VELDEN [52147] (zie XI.59) en Wilhelmina van EERSEL [52148].
Gehuwd [18227] op 28-jarige leeftijd op 30-07-1892 te Liempde met Henrica van den TILLAAR [52152], geboren Circa 1870 te Liempde? Overleden, dochter van Martinus van den TILLAAR [52153] en Ida van ASTEN [52154].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [52155], geboren op 08-03-1894 te Oirschot, overleden op 05-06-1957 te Geldrop op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd [18229] op 27-jarige leeftijd op 10-05-1921 te Geldrop met Geertruda Francisca BEKS [52156], geboren Circa 1895 te Geldrop? Overleden, dochter van Johannes BEKS [52157] en Johanna van der KRUIS [52158].
   2. v  Wilhelma Maria [52159], geboren Circa 1896 te Oirschot, overleden.
Relatie [18231] met Johannes Franciscus van de CRUIJS [52160], geboren Circa 1895 te ? Overleden, zoon van Theodorus van de CRUIJS [52161] en Arnlda DAMEN [52162].
   3. v  Ida Antonia [52163], geboren op 19-04-1897 te Best, overleden.
Gehuwd [18233] op 25-jarige leeftijd op 01-08-1922 te Geldrop met Peter van GERWEN (Gerven) [52164], 25 jaar oud, geboren op 05-11-1896 te Zesgehuchten, overleden, zoon van Peter van GERWEN (Gerven) [52165] en Johanna Maria AARTS [52166].
   4. v  Theodora [52167], geboren op 05-04-1901 te Sint Oedenrode, overleden.
   5. v  Martina Ardina [52168], geboren op 15-12-1902 te Sint Oedenrode, overleden.

XII.84    Josephus van der VELDEN [52112], geboren op 13-08-1879 te Liempde, overleden op 23-09-1951 te Liempde op 72-jarige leeftijd, zoon van Josephus van der VELDEN [52105] (zie XI.65) en Petronella BAAIJENS [52106].
Gehuwd [18215] op 38-jarige leeftijd op 16-11-1917 te Liempde met Wilhelmina van HAAREN [52113], 29 jaar oud, geboren op 27-10-1888 te Best, overleden op 04-12-1960 te Liempde op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Francis van HAAREN [52194] en Johanna Maria van den MEERAKKER [52195].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Cornelius (Piet) [52117] (zie XIII.39).
   2. m  Franciscus Cornelis (Frans) [52118] (zie XIII.41).
   3. v  Maria Jozefina [52119], geboren op 18-03-1921 te Liempde, overleden op 25-02-1988 te Eindhoven op 66-jarige leeftijd.
Relatie [18251] met Christiaan (Christ) van ASVELT [52202], geboren Circa 1920 te ?
   4. v  Josephina [52120] (zie XIII.46).
   5. m  Hubertus Cornelis [52121] (zie XIII.47).
   6. v  Wilhelmina [52123], geboren op 02-04-1923 te Liempde, overleden op 16-04-1923 te Liempde, 14 dagen oud.
   7. m  Johannes Cornelis [52124], geboren op 30-04-1924 te Liempde, overleden op 28-06-1980 te Liempde op 56-jarige leeftijd.
Relatie [18254] met Theodora Maria (Mia) VERSTRATEN [52207], geboren Circa 1925 te ?
   8. m  Harrie [52125], geboren op 28-05-1926 te Liempde, overleden op 06-01-1975 te Boxtel op 48-jarige leeftijd.
Relatie [18255] met Annie LOUWERS [52208], geboren Circa 1930 te ?
   9. v  Wilhelmina [52126], geboren op 21-02-1929 te Liempde, overleden op 24-12-2004 te Liempde op 75-jarige leeftijd.
   10. v  Theresia (Trees) [52127], geboren op 19-02-1933 te Liempde, overleden op 18-02-2014 te Liempde op 80-jarige leeftijd.
Relatie [18256], hebben kinderen en kleinkinderen met Kees van BOXTEL [52209], geboren Circa 1930 te ? Overleden.

XII.100    Johannes Hubertus van der VELDEN [52070], landbouwer, dienstknecht, geboren op 12-11-1879 te Gestel en Blarthem, overleden op 03-01-1945 te Veldhoven op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der VELDEN [52052] (zie XI.107) en Maria Elisabeth (Miebeth) van GROOTEL [52053], landbouweres.
Gehuwd [18204] op 33-jarige leeftijd op 27-09-1913 te Soerendonk met Maria Helena van den HURK [52071], 27 jaar oud, geboren op 06-08-1886 te Achel, overleden, laatst bekende woonplaats Soerendonk, dochter van Martinus van den HURK [52072] en Anna maria WINKELMOLEN [52073].
Uit dit huwelijk:
   1.   N.N. [52074], geboren Circa 1914 te Aalst.
   2.   N.N. [52075], geboren Circa 1916 te Aalst, overleden.
   3. v  Martina Adriana [52076], geboren op 11-04-1918 te Aalst, overleden op 24-11-1918 te Aalst, 227 dagen oud.
   4. v  Adriana Hendrika [52077], geboren Circa 1920 te Aalst, overleden op 27-03-1922 te Veldhoven.

XII.102    Andreas Adrinus van der VELDEN [52078], landbouwer, dienstknecht, geboren op 23-06-1881 te Aalst, overleden op 15-03-1947 te Eindhoven op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der VELDEN [52052] (zie XI.107) en Maria Elisabeth (Miebeth) van GROOTEL [52053], landbouweres.
Gehuwd [18206] op 24-jarige leeftijd op 16-09-1905 te Dommelen met Maria Paulina van DOREN [52079], 25 jaar oud, landbouwster wonende te Heeze, Aalst, geboren op 09-09-1880 te Nuenen, Gerwen en Nederwetten, overleden, dochter van Martinus van DOREN [52080], landbouwer, en Maria van de WIEL [52081].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Martinus Cornelis [52092], geboren op 06-11-1905 te Dommelen.
   2. m  Martinus Johannes Cornelis [52093], geboren op 03-02-1907 te Dommelen.
   3. v  Maria Elisabeth Cornelia [52094], geboren op 22-09-1908 te Dommelen.
   4. m  Albertus Andreas Cornelis [52095], geboren op 30-11-1910 te Dommelen.
   5. m  Hendrikus Antonius [52096] (zie XIII.65).
   6. m  Antonius Adrianus [52103], geboren op 01-07-1917 te Aalst.

XII.104    Johannes Michael van der VELDEN [52082], geboren op 05-02-1885 te Aalst, overleden, zoon van Johannes van der VELDEN [52052] (zie XI.107) en Anna Maria HUIBERS [52056], landbouweres.
Gehuwd [18208] op 25-jarige leeftijd op 22-01-1911 te Woensel met Antonet HAKKENS [52083], 35 jaar oud, Landbouwster, geboren op 28-07-1875 te Eersel, overleden, dochter van Gerardus HAKKENS [52084] en Johanna ANTONISSE [52085].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus [52086], geboren op 04-12-1901 te Eersel, overleden op 05-03-1903 te Eersel op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Johanna Maria (Anna) [52087], geboren op 19-05-1911 te ? Overleden op 11-03-1987 te Eindhoven op 75-jarige leeftijd, begraven ..-03-1987 te Heeze.
Gehuwd [18210] op 24-jarige leeftijd op 07-06-1935 te Waalre, uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren met Jacob JANSEN [52088], 28 jaar oud, geboren op 05-05-1907 te Braamt - Bergh, overleden op 04-06-1994 te Waalre op 87-jarige leeftijd, begraven ..-06-1994 te Heeze, zoon van Bart JANSEN [52089] en Mina van WESTERDORP [52090].
   3.   N.N. [52091], geboren Circa 1920.

Generatie XIII

 
XIII.1    Henricus van der VELDEN [44925], geboren op 10-06-1886 te Zeelst, overleden, zoon van Theodorus van der VELDEN [44921] (zie XII.3) en Antonettha BEIJSENS [44922].
Gehuwd [15620] op 23-jarige leeftijd op 16-04-1910 te Zeelst met Anna Catharina van der LINDEN [44926], 23 jaar oud, geboren op 19-05-1886 te Zeelst, overleden, dochter van Martinus van der LINDEN [44945] en Megchelina DEKKERS [44946].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Cornelis [44927], geboren Circa 1911 te Zeelst, overleden op 07-11-1914 te Zeelst.
   2. v  Mechelina Cornelia [44928], geboren Circa 1911 te Zeelst, overleden op 06-12-1913 te Zeelst.
   3. m  Martinus Cornelis [44934] (zie XIV.3).
   4.   A. [44929], geboren Circa 1915 te Zeelst.
   5. m  Theodorus [44930], geboren Circa 1915 te Zeelst.
   6.   J. [44931], geboren Circa 1915 te Zeelst.
   7.   L [44932], geboren Circa 1915 te Zeelst.
   8.   H [44933], geboren Circa 1915 te Zeelst.

XIII.19    Johannes Martinus van der VELDEN [13311], geboren op 09-07-1903 te Duiven, overleden op 04-02-1954 te Zevenaar op 50-jarige leeftijd, zoon van Henricus van der VELDEN [13310] (zie XII.33) en ONBEKEND [41202].
Relatie [7726] met ONBEKEND [41203].
Uit deze relatie:
   1. m  Henricus Johannes Jozef [13312], geboren op 04-04-1933 te Duiven.

XIII.22    Antonius Hermanus REMMERS [31028], geboren op 07-03-1925 te Amsterdam, zoon van Hermanus Johannes REMMERS [31027] en Maria Margaretha (Marie) van der VELDE [758] (zie XII.70).
Relatie [10598] met Bernardina Wilhelmina VENDRIK [31029], geboren circa 1930 te ??
Uit deze relatie:
   1. v  Elisabeth Maria [33630], geboren op 12-04-1951 te Amsterdam.
   2. m  Hermanus Johannes [33631], geboren op 06-04-1952 te Amsterdam.
   3. v  Pauline Maria Franciska [33632], geboren op 31-01-1954 te Amsterdam.
   4. v  Lidwina Hedwig Bernadette (Lidwien) [31030] (zie XIV.15).
   5. m  Coenraad Gabriel Cornelis [33635], geboren op 10-10-1962 te Amsterdam.

Hendrina Johanna Antonia van OS

Hendrina Johanna Antonia van OS

XIII.25    Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4], geboren op 09-02-1928 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 10-02-1928 te Nijmegen, overleden op 16-03-1996 om 10:10 uur te Ewijk "verpleeghuis Waelwick" op 68-jarige leeftijd. Op 15-03-1996 naar het verpleeghuis gebracht omdat het thuis alleen niet meer te doen was. Gecremeerd op 20-03-1996 te Crematorium Jonkerbosch Te Nijmegen, dochter van Jan Hendrik van OS [9], procuratiehouder, en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10] (zie XII.73).
Gehuwd (1) [2] op 22-jarige leeftijd op 22-04-1950 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 22-04-1950 te Nijmegen (RK), gescheiden na 23 jaar op 07-10-1973 te Nijmegen van
Johannes Petrus Maria FLEUREN

Johannes Petrus Maria FLEUREN

Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, geboren op 16-06-1920 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 17-06-1920 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Johannes Jacobus (Jan) FLEUREN [7], Na de ambachtsschool te Nijmegen leerling timmerman, timmerman en daarna aannemer (een van de huizen aan de Oranjesingel is door hem gebouwd), kruidenier (1910-1920) aan de Grootestraat en vanaf ca 1918 aan de Molenstraat, later groothandelaar in kruidenierswaren aan de Gorisstraat 34 vanaf 29-12-1929 tot circa 1932, daarna groothandel in Koffie, thee en tabak. Omdat hiervoor minderruimte nodig was is de zaak verhuist naar de van Spaenstraat 37. Daarnaast had hij met zijn zonen nog een sigaren fabriek "Valkhof sigaren" en een fabriekje voor shag en pruimtabak aan de Jan van Galenstraat. Ook hebben ze de mosterdfabriek aan de van Somerenstraat overgenomen en de productie verkocht., en pasfoto (schoon-)ouders Petronella Maria (Nellie) WOUTERS [8].
Gehuwd (2) [3647] op 46-jarige leeftijd op 23-12-1974 te Nijmegen (getuige(n): Godefrida Martha Maria Haage en Henrikus Adrianus Cornelis van der Put, beiden wonende te Eindhoven.), gescheiden na 4 jaar op 03-09-1979 te Nijmegen van Jan Willem Edaste (Wil) PAS [10638], fotograaf, geboren op 01-07-1934 te Arnhem, zoon van Wilhelmus Hermanus PAS [10639] en Willemijntje ten HAM [10640].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Erik Ignatius Maria [1] (zie XIV.17).
   2. m  Ronald Ignatius Maria [48] (zie XIV.19).
   3. v  Astrid Anna Margaretha Maria [53] (zie XIV.22).

Petrus Johannes van OS

Petrus Johannes van OS

XIII.27    Petrus Johannes (Piet) van OS [69], calculator, geboren op 06-12-1929 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 21-07-2003 te Weesp op 73-jarige leeftijd, gecremeerd 2?-07-2003 te Weesp. Zijn as is uitgestrooid over de Vecht bij Weesp. Zoon van Jan Hendrik van OS [9], procuratiehouder, en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10] (zie XII.73).
Gehuwd [35] op 27-jarige leeftijd op 17-09-1957 te Nijmegen, gescheiden 1977 van
Jacquie Anna Maria VOS

Jacquie Anna Maria VOS

Jacquie Anna Maria VOS [300], geboren op 18-11-1933 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 08-10-1992 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, begraven op 13-10-1992 te Amsterdam, dochter van N.N. VOS [50649] en pasfoto (schoon-)ouders N.N. [52497].
Uit dit huwelijk:
Maria Theresia Hyacinta van OS

Maria Theresia Hyacinta van OS

   1. v  Maria Theresia Hyacinta [34248], geboren 1959, gehuwd, 4 kinderen (301) gegevens bij auteur bekend.
   2. m  Petrus Johannes Hyacinthus (Hans-Peter) [302] (zie XIV.24).
Judith Anna Hyachintus van OS

Judith Anna Hyachintus van OS

   3. v  Judith Anna Hyachintus [303], geboren op 13-04-1964 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd [10612] op 41-jarige leeftijd op 10-09-2005 te oostzaan? Echtgenoot is
Ron GROEN

Ron GROEN

Ron GROEN [31067], cameraman, muzikant, kunstenaar, geboren 20-07-196? te Huizen.

Johannes Hendricus van OS

Johannes Hendricus van OS

XIII.29    Johannes Hendricus (Hans) van OS [70], manufacturen en handelaar (VOTEX), geboren op 28-03-1932 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 05-07-2011 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd, begraven op 09-07-2011 te Nijmegen, Daalseweg, zoon van Jan Hendrik van OS [9], procuratiehouder, en Anna Margaretha (An) van der VELDE [10] (zie XII.73).
Gehuwd [36] op 29-jarige leeftijd op 08-07-1961 te Weesp, gehuwd voor de kerk op 08-07-1961 te Weesp (RK) met Tineke D. WAGENAAR [295], geboren circa 1935 te Weesp ? (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mirjam [296] (zie XIV.29).
   2. v  Tineke [298] (zie XIV.31).
   3. v  Anke [299] (zie XIV.33).
   4. v  Marloes [297] (zie XIV.35).

XIII.39    Petrus Cornelius (Piet) van der VELDEN [52117], geboren op 05-12-1918 te Liempde, overleden op 24-12-2004 te Liempde op 86-jarige leeftijd, zoon van Josephus van der VELDEN [52112] (zie XII.84) en Wilhelmina van HAAREN [52113].
Relatie [18248] met Miet BOGERS [52196], geboren Circa 1920 te ?
Uit deze relatie:
   1. m  Jos [52197] (zie XIV.36).

XIII.41    Franciscus Cornelis (Frans) van der VELDEN [52118], geboren op 13-04-1920 te Liempde, overleden op 20-07-1990 te Boxtel op 70-jarige leeftijd, zoon van Josephus van der VELDEN [52112] (zie XII.84) en Wilhelmina van HAAREN [52113].
Relatie [18250] met Reinera Catharina van GRINSVEN [52200], geboren Circa 1920 te ?
Uit deze relatie:
   1. m  Frans [52201], geboren Circa 1925 te ?

XIII.46    Josephina van der VELDEN [52120], geboren op 16-03-1922 te Liempde, overleden op 14-01-2004 te Eindhoven op 81-jarige leeftijd, dochter van Josephus van der VELDEN [52112] (zie XII.84) en Wilhelmina van HAAREN [52113].
Relatie [18252] met Henricus (Henk) WOLTERINK [52203], geboren Circa 1920 te ?
Uit deze relatie:
   1. m  Johan [52204], geboren Circa 1955 te ?

XIII.47    Hubertus Cornelis van der VELDEN [52121], geboren op 02-04-1923 te Liempde, overleden op 30-03-2004 te Eindhoven op 80-jarige leeftijd, zoon van Josephus van der VELDEN [52112] (zie XII.84) en Wilhelmina van HAAREN [52113].
Gehuwd [18216] op 23-jarige leeftijd op 12-02-1947 te Liempde met Cornelia Bernardina SIMONS [52122], 23 jaar oud, geboren op 08-03-1923 te Well (gem.Bergen) (L), dochter van Sjang SIMONS [52205] en Betje COENDERS [52206].
Uit dit huwelijk:
   1. v  E. [52133], geboren op 30-06-1947 te Bergen (L).
   2. v  W. [52132], geboren op 09-03-1949 te Liempde.
   3. v  J. [52131], geboren op 29-11-1950 te Liempde.
   4. v  J. [52130], geboren op 15-10-1954 te Eindhoven.
   5. m  J. [52129], geboren op 30-09-1957 te Eindhoven.
   6. m  R. [52128], geboren op 19-01-1964 te Eindhoven.

XIII.65    Hendrikus Antonius van der VELDEN [52096], slager, geboren op 18-06-1913 te Aalst, zoon van Andreas Adrinus van der VELDEN [52078] (zie XII.102) en Maria Paulina van DOREN [52079], landbouwster wonende te Heeze, Aalst.
Gehuwd [18212] Circa 1935 te ? Echtgenote is Maria Josepha EGBERS [52097], geboren op 30-12-1918 te Gestel, dochter van Albertus Hendriku EGBERS [52098] en Elisabeth van HOUTERT [52099].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Andreas Adrianus [52100], geboren op 08-01-1937 te Eindhoven.
   2. v  Elisabet Maria Paulina [52101], geboren op 07-04-1938 te Eindhoven.
   3. v  Maria Paulina Alberdina [52102], geboren op 14-06-1939 te Eindhoven.

Generatie XIV

 
Martinus Cornelis van der VELDEN

Martinus Cornelis van der VELDEN

XIV.3    Martinus Cornelis van der VELDEN [44934], geboren op 22-07-1912 te Zeelst, overleden op 16-07-1992 te Aalst - Waalre op 79-jarige leeftijd, zoon van Henricus van der VELDEN [44925] (zie XIII.1) en Anna Catharina van der LINDEN [44926].
Gehuwd [15621] 1938 te Aalst - Waalre met A LOUWERS [44935], geboren Circa 1915 te ? Dochter van Petrus LOUWERS [44936] en Maria SLEUTJES [44937].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Catharina [44944], geboren op 06-08-1939 te Waalre, overleden op 22-12-1939 te Waalre, 138 dagen oud.
   2.   J [44938], geboren Circa 1940 te Waalre.
   3.   H [44939], geboren Circa 1940 te Waalre.
   4.   M [44940], geboren Circa 1940 te Waalre.
   5.   P [44941], geboren Circa 1940 te Waalre.
   6.   C [44942], geboren Circa 1940 te Waalre.
   7.   M [44943], geboren Circa 1950 te Waalre.

XIV.15    Lidwina Hedwig Bernadette (Lidwien) REMMERS [31030], journalist/pedagogisch adviseur, geboren op 12-11-1958 te Amsterdam, dochter van Antonius Hermanus REMMERS [31028] (zie XIII.22) en Bernardina Wilhelmina VENDRIK [31029].
Gehuwd [11613] op 18-jarige leeftijd op 06-10-1977 te ?? Echtgenoot is Ruud POLDNER [33633], geboren circa 1955.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Steven Laurens [33634], geboren op 27-05-1989 te ??

Erik Ignatius Maria FLEUREN

Erik Ignatius Maria FLEUREN

XIV.17    Erik Ignatius Maria FLEUREN [1], Diskjockey "Donald Duck" en mede eigenaar van de "Side-Walk" drive-in discotheek, vanaf 1969 van de drive-in discotheek "Point One. Vanaf 1971 achtereenvolgens Elektrotechnicus, kostprijscalculator, Lichttechnicus, Beveiligingsadviseur, technischverkoper en verkoopleider bij Vihamij Buttinger. In 1985 begonnen als bemiddelaar (intercedent) te Nijmegen, vanaf 1993 vestigingsmanager bij Uitzendbureau Start (achtereenvolgens Wijchen - Nijmegen-West - West Maas & Waal (Beneden Leeuwen). In januari 2000 begonnen als projectleider/jobcoach Start Kans voor het project "Werkblad" voor de Penitentiaire inrichtingen in de Achterhoek, locaties Zutphen, Almen en Doetinchem en vanaf 2005 in de functie van Jobcoach / Mobiliteitscoach bij vh United Restart nu USG Restart, Regio Oost, daarnaast voorzitter OR. Geboren op 06-03-1951 om 1.00 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 06-03-1951 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat. (getuige(n): Jan Hendrik van Os en Anna Margaretha van der Velde), zoon van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIII.25).
Ondertrouwd [1] op 01-04-1974 te Nijmegen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-06-1974 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus Joseph Maria Theresia van Rossum en Maria Mathilde Theunissen), gehuwd voor de kerk op 20-06-1974 te Nijmegen (RK) (getuige(n): Wilhelmus Joseph Maria Theresia van Rossum (Wil) en Maria Mathilde Theunissen (Ria)). Kerk "de Goede Herder" Neerbosch-Oost, Nijmegen met
Hendrica Maria THEUNISSEN

Hendrica Maria THEUNISSEN

Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], 22 jaar oud, administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen. Geboren op 14-08-1951 te Alkmaar, gedoopt (RK) op 15-08-1951 te Alkmaar (getuige(n): Hendricus Petrus Boumans en Henrica Wilhelmina Boumans (Tante Drika)), dochter van pasfoto (schoon-)ouders Wilhelmus Antonius (Wim) THEUNISSEN [5], tot 1934 Banketbakkersgezel (J. v. Liempt, Willemsweg Nijmegen), maart 1935 t/m april 1938 leerling-kok ("Oranje Hotel Keizer Karel" te Nijmegen), tot 1938 kok (Hotel "Nederland" v/h Hotel "Oud Berg en Dal"), 1-12-1939 t/m 31-12-1950 als Aide de Fourneau, later als zelfstandig werkend kok (Paviljoen "Kinheim" te Alkmaar, demi-chef de party, rƓtisseur/Garde-manager, chef kok (1950-1965 't Silveren Seepaerd/ Normnandie), en pasfoto (schoon-)ouders Mathilde (Till) BOUMANS [6], in betrekking te Delft, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margot Johanna Wilhelmina [29] (zie XV.10).
   2. m  Mario Wilhelmus Johannes [30] (zie XV.11).

Ronald Ignatius Maria FLEUREN

Ronald Ignatius Maria FLEUREN

XIV.19    Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48], winkelier in dierenbenodigdheden te Malden, geboren op 10-08-1953 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 11-08-1953 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat. (getuige(n): Petrus Johannes van Os en Bep Spierenburgh.), zoon van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIII.25).
Gehuwd [26] op 21-jarige leeftijd op 24-06-1975 te Wijchen, gehuwd voor de kerk op 24-06-1975 te Nijmegen (NH) met
Elsje BIKES

Elsje BIKES

Elsje (Els) BIKES [49], 20 jaar oud, geboren op 17-05-1955 te Nijmegen (gezindte: NH), dochter van Peter Johannes BIKES [125] en Hendrika Antonia Femia (Riek) WILDEMAN [126], filiaalleidster bij de Fa. Korpershoek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Alexandra Wilhelmina Petronella (Sandra) [50] (zie XV.14).
   2. v  Gelinda Anna Margareta Antonia [51] (zie XV.16).

Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN

Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN

XIV.22    Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53], verpleegster, geboren op 17-03-1958 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 18-03-1958 te Nijmegen, Antonius Van Padua Groenestraat (getuige(n): Hans van Os en Tineke Wagenaar), dochter van Johannes Petrus Maria (Jan) FLEUREN [3], grossier in koffie, thee en tabak en fabrikant van sigaren, en Hendrina Johanna Antonia (Hennie) van OS [4] (zie XIII.25).
Gehuwd [27] op 21-jarige leeftijd op 04-01-1980 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 04-01-1980 te Nijmegen (RK) met
Johannes Wilhelmus Coenraad WILLEMSE

Johannes Wilhelmus Coenraad WILLEMSE

Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], 23 jaar oud, rijksambtenaar (politie), geboren op 21-11-1956 te Nijmegen, gedoopt (RK) op 22-11-1956 te Nijmegen, zoon van Antonius Martinus (Toon) WILLEMSE [135], medew. bij de Nyma (1946)daarna spoorwegbeambte, en pasfoto (schoon-)ouders Catharina Maria (Toos) SANDERS [136].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paul Johannes Antonius [54] (zie XV.17).
   2. v  Meriam Anna Margaretha [55] (zie XV.19).
   3. m  Antonius Wilhelmus (Ton) [5266] (zie XV.21).

Petrus Johannes Hyacinthus van OS

Petrus Johannes Hyacinthus van OS

XIV.24    Petrus Johannes Hyacinthus (Hans-Peter) van OS [302], manager bij Holland Casino, geboren op 23-06-1961 te Amsterdam (gezindte: RK), zoon van Petrus Johannes (Piet) van OS [69] (zie XIII.27) en Jacquie Anna Maria VOS [300].
Gehuwd [10611] op 27-jarige leeftijd op 09-06-1989 te ? Echtgenote is
Debbie PERMAUL

Debbie PERMAUL

Debbie PERMAUL [31064], 26 jaar oud, geboren op 27-05-1963 te ?
Uit dit huwelijk:
Kevin Joshua Subryan van OS

Kevin Joshua Subryan van OS

   1. m  Kevin Joshua Subryan [31065], geboren op 03-06-1992 te ?
   2. v  Kimberley Jacquie Mardai [31066], geboren op 15-07-1994 te ?

XIV.29    Mirjam van OS [296], geboren circa 1962 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIII.29) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Gehuwd [2623] circa 1988 te Nijmegen met Fred BOERBOOM [8118], geboren circa 1960 (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lisa [8119], geboren circa 1990 te Nijmegen (gezindte: RK).
   2. v  Eva [8120], geboren op 24-06-1993 te Nijmegen (gezindte: RK).

XIV.31    Tineke van OS [298], geboren circa 1964 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIII.29) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Gehuwd [3022] op 18-07-1994 te Vancouver (Canada) (op 20 augustus 1994 geven ze hiervoor een feestje in de feestzaal van cafƩ 't Haantje, Daalseweg 19 te Nijmegen.) met Roland OVERDIJK [8856], geboren circa 1964.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ery [44624], geboren.
   2. v  Edna [44625], geboren.

XIV.33    Anke van OS [299], geboren circa 1966 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIII.29) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Samenwonend [3554] circa 1985 te Nijmegen met Caspar TERHEGGEN [10386], geboren circa 1965 te Nijmegen.
Uit deze relatie:
   1. v  Lotte Suzanne [10387], geboren op 25-11-1995 te Nijmegen.
   2. m  Niels [44626], geboren Circa 1997 te ?
   3. m  Sam [44627], geboren Circa 2000 te ?

XIV.35    Marloes van OS [297], geboren circa 1968 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendricus (Hans) van OS [70] (zie XIII.29) en Tineke D. WAGENAAR [295].
Relatie [15505] met Freek ONBEKEND [44628], geboren Circa 1965 te ?
Uit deze relatie:
   1. v  Floor [44629], geboren Circa 1998 te ?
   2. m  Max [44630], geboren Circa 2001.
   3. v  Claire [44631], geboren Circa 2002.
   4. v  Maud [44632], geboren Circa 2005.

XIV.36    Jos van der VELDEN [52197], geboren Circa 1950 te ? Zoon van Petrus Cornelius (Piet) van der VELDEN [52117] (zie XIII.39) en Miet BOGERS [52196].
Relatie [18249] met ONBEKEND [52198].
Uit deze relatie:
   1. m  Frank [52199], geboren Circa 1980.

Generatie XV

 
Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

XV.10    Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN [29], personeelsfunctionaris bij NISB, geboren op 19-03-1978 om 13.00 uur te Nijmegen, Radboud Ziekenhuis. Gedoopt (RK) op 20-08-1978 te Nijmegen, Goede Herder Te Neerbosch. (getuige(n): Matthijs Wilhelmus Theunissen (Mathieu) en Geertruida Wilhelmina Johanna Seeger (Trudie)), dochter van Erik Ignatius Maria FLEUREN [1] (zie XIV.17) en Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen.
Samenwonend [6326] 2002 te Nijmegen met
Erwin van RIJSWIJK

Erwin van RIJSWIJK

Erwin van RIJSWIJK [18443], financieel medewerker, geboren op 08-05-1972 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Hendricus (Henny) van RIJSWIJK [10739], P.T.T. Beambte, later bij T.N.T., en pasfoto (schoon-)ouders Geertruida Everdina Johanna (Truus) HERMSEN [10740].
Uit deze relatie:
Dion van RIJSWIJK

Dion van RIJSWIJK

   1. m  Dion [40244], geboren op 08-06-2008 te Nijmegen.
Bjorn van RIJSWIJK

Bjorn van RIJSWIJK

   2. m  Bjorn [45803], geboren op 07-09-2011 om 8:40 uur te Nijmegen.

Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN

Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN

XV.11    Mario Wilhelmus Johannes FLEUREN [30], automonteur bij Motorhuis vh. Fa. Bulters te Nijmegen, geboren op 04-08-1980 om 00.30 uur te Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Gedoopt (RK) op 28-09-1980 te Nijmegen, Goede Herder Te Neerbosch (getuige(n): Johannes Wilhelmus Coenraad Willemse (Hans) en Astrid Anna Margaretha Maria Fleuren), zoon van Erik Ignatius Maria FLEUREN [1] (zie XIV.17) en Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen.
Samenwonend [3613] 2000 te Nijmegen, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-07-2013 te Nijmegen met
Sandra Maria VERBERKT

Sandra Maria VERBERKT

Sandra Maria VERBERKT [10735], 30 jaar oud, kapster, activiteitenbegeleidster bij Joachim en Anna, geboren op 26-08-1982 te Nijmegen, dochter van pasfoto (schoon-)ouders Franciscus Wilhelmus Nicolaas (Frans) VERBERKT [10737], Elektromonteur, en pasfoto (schoon-)ouders Rosalinde Margaretha (Roos) GILISSEN [10738].
Uit dit huwelijk:
Raven FLEUREN

Raven FLEUREN

   1. m  Raven [48781], geboren op 03-07-2012 om 04:56 uur te Nijmegen.

Alexandra Wilhelmina Petronella FLEUREN

Alexandra Wilhelmina Petronella FLEUREN

XV.14    Alexandra Wilhelmina Petronella (Sandra) FLEUREN [50], Lerares wiskunde, geboren op 19-02-1977 te Nijmegen (gezindte: NH), dochter van Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48] (zie XIV.19) en Elsje (Els) BIKES [49].
Gehuwd [10488] op 28-jarige leeftijd op 03-09-2005 te Malden, gem. Heumen, gehuwd voor de kerk op 03-09-2005 te Mook (RK) met
Bas de WILDE

Bas de WILDE

Bas de WILDE [30720], 29 jaar oud, zelfstandig ondernemer, textielreiniging "Top Clean", geboren op 31-07-1976 te Nijmegen, zoon van Jan de WILDE [30861] en Toos PIETERSE [30862].
Uit dit huwelijk:
Lysanne Anna Hendrika de WILDE

Lysanne Anna Hendrika de WILDE

   1. v  Lysanne Anna Hendrika (Lisa) [41639], geboren op 07-04-2009 om 23:35 uur te Nijmegen.
Mariƫlle Johanna Margareta de WILDE

Mariƫlle Johanna Margareta de WILDE

   2. v  MariĆ«lle Johanna Margareta [47198], geboren op 25-10-2011 om 10:31 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 04-03-2012 te St. Antonius Abt te Mook.

Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN

Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN

XV.16    Gelinda Anna Margareta Antonia FLEUREN [51], lerares, geboren op 02-04-1980 te Nijmegen, gedoopt (NH) te Nijmegen, dochter van Ronald Ignatius Maria FLEUREN [48] (zie XIV.19) en Elsje (Els) BIKES [49].
Gehuwd [14041] op 28-jarige leeftijd op 07-06-2008 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 07-06-2008 te Mook (RK) met
Remco KERSTEN

Remco KERSTEN

Remco KERSTEN [40229], 28 jaar oud, geboren op 12-09-1979 te Nijmegen, zoon van pasfoto (schoon-)ouders Jan KERSTEN [40245] en pasfoto (schoon-)ouders Adrie HENDRIKS [40246].
Uit dit huwelijk:
Tijn Theodorus Peter KERSTEN

Tijn Theodorus Peter KERSTEN

   1. m  Tijn Theodorus Peter [46045], geboren op 10-09-2011 om 19:24 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 26-12-2011 te St. Antonius Abt te Mook (getuige(n): Mathijs Kersten en Sandra de Wilde Fleuren).
Koen Johannes Ronald KERSTEN

Koen Johannes Ronald KERSTEN

   2. m  Koen Johannes Ronald [50063], geboren op 11-04-2015 om 17:11 uur te Nijmegen, gedoopt (RK) op 16-08-2015 te St. Antonius Abt te Mook (getuige(n): Bas de Wilde en Sandra de Wilde Fleuren).
   3. m  Bart Remco Benjamin [56170], geboren op 18-03-2018 om 22:19 uur te Nijmegen, 3340 gram en 48 cm lang.

Paul Johannes Antonius WILLEMSE

Paul Johannes Antonius WILLEMSE

XV.17    Paul Johannes Antonius WILLEMSE [54], geboren op 16-12-1983 te Wageningen (gezindte: RK), zoon van Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], rijksambtenaar (politie), en Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53] (zie XIV.22).
Samenwonend [14548] sinds 04-08-2009 te Herveld, geregistreerd partnerschap 12-01-2015 met
Lyanne van BAAK

Lyanne van BAAK

Lyanne van BAAK [42156], geboren 14-0466185 te Zetten.
Uit deze relatie:
Cas WILLEMSE

Cas WILLEMSE

   1. m  Cas [28160], geboren op 19-02-2015 om 22:38 uur te Nijmegen. CWZ te Nijmegen.
Lise WILLEMSE

Lise WILLEMSE

   2. v  Lise [49301], geboren op 05-12-2016 om 21:47 uur te Nijmegen, in het CWZ.

Meriam Anna Margaretha WILLEMSE

Meriam Anna Margaretha WILLEMSE

XV.19    Meriam Anna Margaretha WILLEMSE [55], geboren op 17-01-1986 te Zetten gem. Valburg, gedoopt (RK) op 15-06-1986 te Nijmegen (getuige(n): Erik Fleuren en Erica Theunissen), dochter van Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], rijksambtenaar (politie), en Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53] (zie XIV.22).
Samenwonend [14549] 2008 te Zetten-Andelst, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-2011 te Elst (gem. Overbetuwe) (getuige(n): Hans Willemse, Astrid Fleuren, .. van Schaijk en ..) met
Corine van SCHAIK

Corine van SCHAIK

Corine van SCHAIK [42157], 27 jaar oud, auto rijschoolhoudster, geboren op 24-03-1984 te Zetten.
Kinderen:
Jens van SCHAIK

Jens van SCHAIK

   1. m  Jens van SCHAIK [52496], geboren op 16-12-2013 om 19:17 uur te Zetten.
Senne van SCHAIK

Senne van SCHAIK

   2. v  Senne van SCHAIK [52733], geboren op 04-10-2015 om 18:33 uur te Zetten.

Antonius Wilhelmus WILLEMSE

Antonius Wilhelmus WILLEMSE

XV.21    Antonius Wilhelmus (Ton) WILLEMSE [5266], geboren op 06-06-1989 te Zetten gem. Valburg, gedoopt (RK) op 29-10-1989 te Nijmegen (getuige(n): Theo Willemse en Els de Bis), zoon van Johannes Wilhelmus Coenraad (Hans) WILLEMSE [52], rijksambtenaar (politie), en Astrid Anna Margaretha Maria FLEUREN [53] (zie XIV.22).
Gehuwd [17395] op 29-jarige leeftijd op 26-10-2018 te Ewijk (getuige(n): Bianca van Voorst en Danny van Voorst) met
Nicolle JEURISSEN

Nicolle JEURISSEN

Nicolle JEURISSEN [49931], 27 jaar oud, geboren op 15-01-1991 te Veenendaal.
Uit dit huwelijk:
Twan Anton WILLEMSE

Twan Anton WILLEMSE

   1. m  Twan Anton [56638], geboren op 24-02-2020 om 07:05 uur te Zetten.Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"Ü, OO, O"Ö, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".