rootshp

Last update : 5/mei/2006

De software

Met behulp van het visual basic script op deze pagina, kunt u een engelse html-pagina met genealogie gegevens vertalen in het nederlands. Het programma is getest onder Windows XP met bestanden die zijn aangemaakt met PAF versie 5.2.
Het script vertaalt alleen de genealogische termen, dus geen andere engelse teksten. Men kan het script ook gebruiken om de genealogische termen ook in een andere taal te vertalen, hiervoor hoeft men alleen het bestand vertaal.txt aan te passen.
Hieronder meer over het leesmij.txt bestand.

Doel

Het visual basic script leest htm-bestanden in een te selecteren folder en vertaalt deze. Het resultaat van de vertaling komt in de folder c:\vertaal te staan. De vertaling heeft betrekking op genealogische gegevens, zoals :

Het vertalen van bijvoorbeeld opmerkingen zou U nog met de hand moeten doen. Het doel is vooral om, indien u gebruikt maakt van een Engels-talig genealogie programma, de uitvoer in het Nederlands te krijgen. Dit programma is getest op de uitvoer, in htm-vorm, van PAF 5.2 (www.familysearch.org)

Bestanden

Variabelen

cOut : bevat de folder waar de vertaalde bestanden komen te staan. (standaard : c:\vertaalroots\vertaal\)
cTransF : bevat de bestandsnaam waarin de te vertalen teksten staan. (standaard waarde : c:\vertaalroots\vertaal.txt)
De waarde van bovenstaande variabelen kan men wijzigen door het bestand VertaalRootsV1.VBS aan te passen met een het programma kladblok (notepad).

Vertaal bestand. (vertaal.txt)

Men kan dit bestand zelf uitbreiden met teksten. De opbouw van het bestand is als volgt :
te vertalen tekst|vertaling
Het bestand moet men aanpassen met kladblok (notepad) en mag geen lege regels bevatten. In elke regel mag maar één keer een | voorkomen. De vertalling is letter-gevoelig, d.w.z. He en he is niet hetzelfde. Ook is er verschil tussen He en He! Men moet ook uitkijken dat de vertaal teksten goed zijn. Moet men bijvoorbeeld 'son' vertalen, dan moet men het volgende opnemen :
" son| zoon"

Let Op! voor 'son' staat een spatie, ook voor 'zoon'. Laat men de spatie voor 'son of' weg, dan kan bijvoorbeeld een gedeelte van een achternaam vertaald worden!
Voorbeeld : ... Bergson son ..
zou dan worden : ...Bergzoon zoon ..

Werking

Start het programma VertaalRootsv1.vbs door er op te klikken. Selecteer na het startbericht de bron folder. De procedure voert vervolgens enige controles uit en geeft vervolgens aan welk bestand vertaald gaat worden. Indien het programma klaar is wordt dit ook aangegeven.

Disclaimer

De auteur is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgen hiervan die het programma kan veroorzaken. Het gebruik is geheel op eigen risico. Het programma mag niet worden verkocht. Het script is getest op Windows XP en Visual Basic Script V5.6

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u met mij contact opnemen via e-mail. Ik zal dan proberen u vraag te beantwoorden en mogelijk eventuele verbeteringen aan te brengen. Als U het programma aan derden doorgeeft wilt U dan s.v.p. mijn naam er in laten staan.

Download

Maak een folder aan op de c-schijf met de naam vertaalroots. Plaats hierin de bestanden uit het zip-bestand. Maak in deze folder ook een folder aan met de naam vertaal, hierin komen de vertaalde html-pagina's. Het zip-bestand bevat ook de wordmacro.
Download hier de software (Selecteer Doel opslaan ....)
Download hier het aangepaste vertaal.txt bestand (Selecteer Doel opslaan ....)Aangepast : 23/dec/2004

Word-macro

Hieronder staat een Word-macro die engelse genealogie-termen vertaalt in het nederlands. Het kan zijn dat u e.e.a. nog moet uitbreiden. De macro heb ik getest met een rtf-bestand dat gemaakt is met FTW en PAF5.2
Download hier een Word-macro voor het vertalen van een engelse tekst. (Selecteer Doel opslaan ....)Aangepast : 13/sep/2004

Genlias --> Excel & Gedcom (4-5-2006 22:00)

Opgelet: Ik heb gemerkt dat men bij Genlias nog kleine aanpassingen aan het maken zijn! Als de informatie niet klopt, dan komt doordat men het scherm met het detail resultaat heeft gewijzigd. Stuur me in dat geval ook even een mail.
Met behulp van dit programma kan een tekstbestand met gegevens van de Burgelijke Stand en/of Memories van succesie uit Genlias worden omgezet naar een bestand dat men in Excel kan openen. De gegevens staan dan per akte in één regel. Op deze manier kan men een en ander eenvoudig selecteren, sorteren en nog meer in Excel! In het leesmij-bestand staat informatie hoe het werkt, indien er vragen zijn dan kunt u me e-mailen!
Het is vanaf nu, 5 december, ook mogelijk om de gegevens in een Gedcom-bestand te zetten.
Download hier het vbs-bestand, selecteer "Doel opslaan ...". Het Leesmij.txt bestand staat hier, selecteer "Doel opslaan ...".
Dit bestand is nodig voor de tussenvoegsels, selecteer "Doel opslaan ...".. Plaats de bestanden op c:\gcv en het moet werken. Wilt U de software op een andere plek zetten, dan moet u een regel in genliasv33.vbs aanpassen.

Mail icon Fred Baltus (fred.baltus@bigfoot.com)
Copyright 2003 Baltus Media