Lied
Start Terug

Moeder Anna, Luid en Blij

Moeder Anna luid en blij
Moet tot U mijn loflied rijzen
Moeder van Gods Moeder wij
Moeten Uwe glorie prijzen
Straalt er op de dochter eer
't Schittert op de Moeder weer (bis)

WAAR DE ZON HAAR STRALEN SCHIET
VLOEIT VAN DUIZEND DANKB'RE TONGEN
'T U VERHEFFEND ZEGELIED
STEEDS DOOR D'ENGELEN MEEGEZONGEN
PRIJZEND GODS GEHEIMENIS
DIE IN U VOLTROKKEN IS (BIS)

WONDER ZONDER WEDERGA
VLEK'LOOS HEBT GIJ HAAR ONTVANGEN
DOOR DEN HEREN HEILGENA
'T KIND VAN MOEDERLIJK VERLANGEN
ANNA JA ALLEEN UW KIND
IS ALDUS DOOR GOD BEMIND (BIS)

EN IK ZOU NIET LUID EN BLIJ
U IN UWE DOCHTER PRIJZEN
WAAR DOOR HEEL DER EEUWEN RIJ
'T LOFLIED VOOR U OP BLEEF RIJZEN
WIE WERD ALS UW VLEK'LOOS KIND
MEER DOOR D'EEUWEN HEEN BEMIND? (BIS)

VAN UW DOCHTER ZONDER SMET
STRAALT DE WEERGLANS OP U NEDER
EN UW MOEDERLIJK GEBED
TOT HAAR ZOON KOMT VRUCHTBAAR WEDER
MOEDER VAN GODS MOEDER GIJ
ANNA BID DAN BID VOOR MIJ. (BIS)

E-mail: Webmaster

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2000

FentA.nl