DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13


De commandant van de onderzeeboot Hr.Ms. O13.


Deze pagina's (8) zijn ter nagedachtenis aan wijlen luitenant ter zee der 1e klasse, E.H. Vorster.
Voor de laatste brief van Luitenant ter Zee 1ste klasse Edward Herbert Vorster, klik hier.


    
 Ltz 1 Eduard Herbert Vorster 
 commandant van onderzeeboot 
 Hr.Ms. O 13


Bevorderingen en de plaatsing op Hr. Ms. O13:

1923-08-13: De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 
volgende candidaten in aanmerking komen voor plaatsing bij het Koninklijk Instituut 
voor de marine te Willemsoord 
bij de 4-jarige opleiding voor den zeedienst: J.F. van Dulm, E.H. Vorster, en anderen

1927-08-16: Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot luit. ter zee der 3e kl. de adelborsten 
der 1e afdeling voor den zeedienst bij het Koninklijk Instituut voor de marine 
te Willemsoord: E.H. Vorster, J.F. van Dulm, en anderen. 

1929-08-16: Bij Kon. Besluit zijn bevorderd tot luit. ter zee 2e kl. de luit. ter zee 
3e kl. E.H. Vorster en J.F. van Dulm, en anderen.

1939-02-11: Bij Kon. Besluit zijn bevorderd tot luitenant ter zee 1e klasse, 
de luitenants ter zee der 2e klasse E.H. Vorster, J.F. van Dulm, en anderen.

1939-10-06: De luitenant ter zee der 1e kl. E.H. Vorster volgt luitenant ter zee 
der 1e kl. J.F. van Dulm op als commandant van Hr. Ms. O13. 
(Ltz1 J.F. Van Dulm zou 1940-05-10 het commando over Hr. Ms. O21 krijgen). Andere gegevens m.b.t. E.H. Vorster in chronologische volgorde:


1927-09-03 Bij Kon. Besluit zijn, met ingang van 16 Augustus benoemd:
Tot luit. ter zee der 3e kl. de adelborsten der 1e afdeling voor den zeedienst bij 
het Koninklijk Instituut voor de marine 
te Willemsoord: E.H. Vorster, J.F. van Dulm, en anderen. 

1927-09-13 Per 15 september zijn geplaatst bij de Kazerne voor de Onderzeedienst te 
Willemsoord: De luit. ter zee der 3e kl. E.H. Vorster, J.F. van Dulm, en anderen.

1928-03-12: De luit. ter zee der 3e klasse, E.H. Vorster, dienende bij de kazerne 
voor de Onderzeedienst te Willemsoord, is 25 April a.s. ter beschikking gesteld.

1928-03-13: Luit. ter zee 3e kl. E.H. Vorster, dienende bij de Onderzeedienstkazerne 
wordt 16 Mei a.s. per particuliere gelegenheid naar oost-Indië uitgezonden.

1928-03-31: De luitenant ter zee 3e kl. E.H. Vorster, aangewezen voor de dienst in 
Oost-Indië, volgt zijn bestemming op per s.s. “Sibajak”, 
dat 16 Mei van Rotterdam zal vertrekken.

1928-05-12: Luit. ter zee 1e kl. S. Woldringh en id. 3e kl. E.H. Vorster vertrekken 
a.s. Woensdag per motorschip Sibajak naar Oost-Indië.

1929-08-10: Bij Kon. Besluit van 7 dezer zijn, met 16 dezer, bevorderd: Tot luit. 
ter zee 2e kl. de luit. ter zee 3e kl. E.H. Vorster en J.F. van Dulm, en anderen.

1929-11-19: Oost-Indië: overgeplaatst van Hr. Ms. De Zeven Provinciën naar het 
station voor onderzeeboten, de luit. ter zee 2e kl. E.H. Vorster;

1932-05-03: Overgeplaatst van Hr. Ms. K XII naar Hr. Ms. K III de luit. ter zee der 
3e klasse A. Molenaar, belast met de functie van oudste officier aan boord van 
Hr. Ms. K III; van Hr. Ms. K III naar Hr. Ms. K XII de luitenant ter zee der 2de kl. 
E.H. Vorster, belast met de functie van oudste officier aan boord van Hr. Ms. K XII.

1932-06-28: Aan luits. ter zee 2e kl. E.H. Vorster en C.A. Groeneveld is vergund uit 
Oost-Indië naar Nederland terug te keeren.1932-07-12: De luitenant ter zee 2e klasse E.H. Vorster is 29 Juni aan boord van 
het motorschip “Johan van Oldebarnevelt” van Tandjong-Priok vertrokken en wordt 
de 20-ste te Genua en daarna hier te lande terugverwacht.

1932-09-21: De luitenant ter zee 2e klasse E.H. Vorster, onlangs uit Oost-Indië 
teruggekeerd, wordt geplaatst bij de onderzeedienstkazerne Willemsoord.

1933-02-18: Volgorde van uitzending naar Nederlandsche-Indië, Januari 1933: 
Kapitein-luitenants ter zee. 1 J.T. Fürstner, 2 L.A.C.M. Doorman, en anderen. 
Luitenants ter zee der 2e klasse. 84-85 E.H. Vorster, en anderen. 

1933-08-26: Volgorde van uitzending naar Nederlandsche-Indië, Augustus 1933:
Luitenants ter zee der 2e klasse. 70-71 E.H. Vorster, 90 J.F. van Dulm, en anderen.

1935-01-12: De état-major van Hr. Ms. onderzeeboten K. XVI en K. XVII, die 7 januari 
van Nieuwediep naar Oost-Indië zijn vertrokken met bestemming voor de dienst aldaar, 
bestaat uit: Van Hr. Ms. onderzeeboot K. XVII; commandant J.A. de Gelder,
luitenants ter zee 2e kl. E.T. Vorster en J.H. Scheltema de Heere, en anderen

1936-08-18: Overgeplaatst van Hr. Ms. K XVIII naar den onderzeedienst de luitenant 
ter zee der 2e klasse E.H. Vorster; van Hr. Ms. K XIII naar Hr. Ms. K XVII, 
de luitenant ter zee der 2e kl. P.S. Agema;

1936-08-29: Oost-Indië. Overgeplaatst van Hr. Ms. K XVII naar den Onderzeedienst 
de luit. ter zee 2e kl. E.H. Vorster; en van den Onderzeedienst 
naar Hr. Ms. K XV de luit. ter zee der 2e kl. E.H. Vorster;

1936-12-31: Oost-Indië. Overgeplaatst van Hr. Ms. K XV naar den Onderzeedienst, 
de luit. ter zee der 2e kl. E.H. Vorster; 
Van Hr. Ms. K XI naar Hr. Ms. K XV, de luit. ter zee der 1e kl. J.W. Ort; 

1937-01-11: Eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. K XV na dit bevel te hebben 
overgedragen aan de Ltz1 J.W. Ort, de luit. ter zee der 2e kl. E.H. Vorster, aldus 
een brief gedateerd Batavia, den 9en December 1936, getekend Schout bij Nacht (2) 

1937-02-13: Hr. Ms. Kruiser “Java”. De état-major van Hr. Ms. Kruiser Java, 
die – behoudens onvoorziene omstandigheden – de 
volgende maand de reis van Oost-Indië naar Nederland zal aanvaarden, is voorlopig 
samengesteld als volgt: luitenant ter zee 2e klasse E.H. Vorster en vele anderen.1937-05-24: Bij beschikking van de Minister van Defensie a.i. zijn de volgende 
plaatsingen gelast. Met 26 Mei 1937: De luitenant ter zee der 
2e klasse E.H. Vorster ter beschikking gesteld.

1937-06-16: Bij beschikking van de Minister van Defensie a.i. zijn de volgende 
plaatsingen gelast. Met 26 Juni 1937: De luitenant ter zee der 2e klasse 
E.H. Vorster bij den Onderzeedienst te Willemsoord;

1938-02-19: Bij beschikking van den Minister van Defensie zijn de volgende 
plaatsingen gelast: Met 21 Februari 1938: de luit. ter zee 2e kl. E.H. Vorster 
aan boord van Hr. Ms. “Schorpioen”.

1938-02-24: Marineberichten: De luit. ter zee 2e kl. E.H. Vorster, met 21 dezer 
geplaatst aan boord van Hr. Ms. “Schorpioen”, te Willemsoord, is aangewezen 
om deel uit te maken van de inschietcommissie.

1939-02-02: De “Orzel” aan de Poolsche marine overgedragen: De eerste in 
Nederland gebouwde Poolsche onderzeeboot, de “Orzel”, bij de N.V. Kon. Mij. 
“De Schelde” alhier, is vandaag aan de opdrachtgevers overgedragen en had daartoe 
ligplaats gekregen aan de Houtkade tegenover het dok van “De Schelde”. 
Voor de plechtigheid van de overdracht bestond groote officieele belangstelling. 
(oa. van poolsche zijde waren o.a. aanwezig cmt. H. Kloczkowski (later tijdens 
de oorlog wegens “ziekte” vervangen door plv. cmt. Grudzinski) en 
weapon officer Lt Andrzej Piasecki 
(die samen met Grudzinski de beroemde ontsnapping uitvoerde, en vriend van 
Boleslaw Romanowski de latere cmt van de Wilk). Voor de Nederlandsche 
Marine waren o.a. aanwezig de luitenants ter Zee 1e kl. K. van Dongen 
(commandant van de O 19) , A.M. Valkenburg, E.H. Vorster , en anderen.
Ltz2 E.H. Vorster bedankt in een handgeschreven brief aan de Poolse kapitein 
G. Sziptowski voor de uitnodiging tot het bijwonen van de ceremonieën en 
het vlag hijsen bij de in diensstelling van ORP Orzel. 
De brief is gedateerd: 31 Januari 1939. (3) 

1939-02-14: Bevorderingen bij de Marine. Bij K. B. van 11 Februari 1939 zijn 
bevorderd tot luitenant ter zee 1e klasse, de luitenants ter zee der 
2e klasse E.H. Vorster (via Cdt. "Schorpioen"), J.F. van Dulm, en anderen.

1939-07-11: Bij een race van 14 zeilschepen vanuit Ostende wilde men de 
binnenkomst richting Nieuwediep aanschouwen …. Buitengaats, voor de haven, 
met den kop in de stroom, lag H. M. torpedoboot G 13, 
onder commando van luitenant ter zee E.H. Vorster, dat dienst deed 
als ………… finish. 
Aan boord werd permanent scherp uitgekeken naar naderende zeilen aan de kim.

1939-10-06: De luitenant ter zee der 1e kl. E.H. Vorster volgt luitenant ter zee 
der 1e kl. J.F. van Dulm op als commandant 
van Hr. Ms. O13. Van Dulm krijgt 1940-05-10 het commando over Hr. Ms. O21. 


1949-03-09: Brief gericht aan de mevr. de Weduwe J.G.J. Vorster-de Korte met de 
mededeling dat van het overlijden van haar echtgenoot, de heer 
Edward Herbert Vorster, bij de ambtenaar van de Burgelijke Stand der gemeente 
Den Helder, aangifte is gedaan. Gedateerd: 's-Gravenhage, 9 Maart 1949. (4) 

1950: Oorlogsherinneringskruis met gesp in 1950 uitgereikt aan wijlen luitenant 
ter zee 1e klasse E.H. Vorster (1905-1940) (5) en 
Certificaat behorende bij het oorlogsherinneringskruis, postuum toegekend aan 
luitenant ter zee 1e klasse E.H. Vorster, met de gesp Nederland mei 1940. (6) 

1951-08: Brief met daarin: Aan wijlen luitenant ter zee 1e klasse E.H. Vorster 
wordt posthuum het Oorlogsherinneringskruis toegekend, waarbij de 
vlagofficier personeel meedeelt dat de Minister van Marine een oorkonde 
uitreikt ter nagedachtenis aan militairen der Koninklijke Marine die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog het leven hebben gelaten. (7)  1. Voor een artikel over Luitenant ter Zee 1ste klasse Edward Herbert Vorster, klik hier.
 2. Maritiem digitaal: Getypte brief van de Cdt. der Zeemacht en Departement der Marine in Nederlandsch-Indië, No. P.4/36/25, 1936. inventarisnummer V/502-04.
 3. Maritiem digitaal: Handgeschreven bedankbrief van de LTZ 2 E.H. Vorster gericht aan de Poolse kapitein G. Sziptowski voor de uitnodiging tot bijwonen van de in diensstelling van ORP Orzel. 1939. inventarisnummer V/502-05
 4. Maritiem digitaal: Getypte brief van het hoofd der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters gericht aan de mevr. de Weduwe J.G.J. Vorster-de Korte. 1949. inventarisnummer V/502-06
 5. Maritiem Digitaal: Oorlogsherinneringskruis met gesp in 1950 uitgereikt aan wijlen luitenant ter zee 1e klasse E.H. Vorster (1905-1940). inventarisnummer E/001/414
  Oorlogsherinneringskruis ltz 1e klasse E.H. Vorster . Een vierarmig bronzen kruis, 40 millimeter breed. De voorzijde vertoont een ovaal medaillon met de beeltenis van H.M. Koninging Wilhelmina, omgeven door een jarretel met het opschrift "VOOR KRIJGSVERRICHTINGEN". Om de jarretel, onder de armen van het kruis doorlopend is een krans van eikenbladeren. Op elk der armen is een "W" afgebeeld. Op een groen-oranje gestreept lint (aan de onderzijde geplooid en rond) met daarop een bronzen gesp: "Nederland mei 1940".
 6. Maritiem Digitaal: Certificaat behorende bij het oorlogsherinneringskruis met de gesp Nederland mei 1940, postuum toegekend aan luitenant ter zee 1e klasse E.H. Vorster, 1950. inventarisnummer J/008/226
  Oorkonde in twee delen. Met typewerk ingevulde gegevens. Linkerzijde voorzien van een afbeelding van het Oorlogsherinneringskruis. Met aan beide zijden een rand met plaatsnamen.
 7. Maritiem digitaal: Brief Vlagofficier Personeel betreffende de toekenning van het Oorlogsherinneringskruis aan wijlen luitenant ter zee 1e klasse E.H. Vorster, augustus 1951. inventarisnummer V/502-09
 8. De overige informatie op deze pagina's zijn verkregen uit vooroorlogse kranten.
VORIGE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |(Deze pagina uit 2012 is het laatst op 11 juni 2016 aangepast).