DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13

Het verlies van de O13


Foto uit door mijn vader bewaarde oude krant.

Toen in Nederland in mei 1940 de oorlog uitbrak wist onderzeeboot O13 zich aan inbeslagname door de Duitsers te onttrekken en naar Engeland uit te wijken. Daar werd hij al na een paar weken aan het internationaal getinte 9-de onderzeeboot flotilla in Dundee Schotland toegevoegd.

Op 12 juni 1940 verlaat de O13 voor het eerst sinds zijn aankomst de haven van Dundee voor een patrouille bij de ingang van het Skagerak. Een week later wordt de boot teruggeroepen.

 De Vice-Admiraal 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten,
J.Th. Furstner

Op 2 juli 1940 komt vice-admiraal J.Th. Furstner in London met de droevige bekendmaking "dat Hr.Ms. onderzeeboot O13 zoo lang over tijd is, dat helaas haar verlies als vaststaand aangenomen moet worden. Toen op 19 juni de boot werd teruggeroepen", aldus de vice-admiraal, "heeft hij zich niet gemeld".

Het nieuws wordt echter vooralsnog alleen aan de vloot bekendgemaakt. In de bekendmaking staat hierover: "In verband met het te verwachten misbruik der publicatie van ons verlies voor de propaganda van den geslepen vijand, verzoek ik U het bovenstaande als een vertrouwelijke mededeeling aan de bemanning van Hr.Ms. oorlogsschepen bekend te maken". Pas veel later (2 december 1940) zal het nieuws dat de O13 als verloren moet worden beschouwd door het Nederlandse Roode Kruis worden medegedeeld en in de kranten ( deel 1, deel 2) verschijnen.

Naar het schijnt gingen er echter in de loop van 1940 ook al sterke geruchten dat de O13 was vergaan. Op welke manier (hoe en waar) de boot verging weet echter tot op de dag van vandaag niemand en blijft nog steeds een mysterie. Mogelijk dat toekomstige zoektochten iets zullen opleveren.

Meer weten over het verlies van de Hr.Ms. O13?

In de laatste weken van Hr.Ms. O13 heb ik beschreven hoe het de O13 sinds het begin van de oorlog in mei 1940 is vergaan. En in de laatste dagen van Hr.Ms. O13 zijn een aantal bekende mogelijkheden van haar ondergang toegelicht.

Op welke manier en wanneer de naaste verwanten in het bezette Nederland op de hoogte zijn gesteld en gehouden was mij alleen bekend van mijn eigen familie. Dit heb ik beschreven onder de menu knop bemanning.

Sinds de Britse marine de oorlogsdocumentatie voor publiek heeft vrijgegeven kan men op internet de vergaderingen van het War Cabinet opvragen en inzien (aantekeningen met betrekking tot het verlies van O13 zijn hier direct in te zien).