DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13

Zoektocht Orzel 2014

Expeditie 2014 "zoektocht naar Poolse ORP Orzel" levert niet het gewenste resultaat.

Vlag ceremonie tewaterlating Orzel in Vlissingen.

Uit voorlopige gegevens van het onderzoek bleek helaas dat geen van de onderzochte wrakken de ORP Orzel (of O13) betrof. Ondertussen gaat het meerjarige onderzoek gewoon door.

November 2014

In Polen is nu een burgerinitiatief gestart.

Op 23 mei 1940 vertrok de poolse onderzeeboot ORP Orzel richting de Noordzee. Op 1 juni werd opdracht gegeven naar het patrouille gebied in het Skagerrak te gaan. En net zoals het de O13 een paar weken later verging verdween de Orzel onder nooit opgehelderde omstandigheden en kwam niet meer terug van de zee. Al vele jaren worden er pogingen ondernomen om het wrak van de boot terug te vinden.

In Polen is nu een burgerinitiatief gestart om zoveel mogelijk gegevens te onderzoeken en de boot terug te vinden. In Juni afgelopen jaar is er een expeditie uitgevoerd waarbij er in een gebied ten westen van de Britse patrouille sector op zo'n 120 mijl buiten de kust van Groot Brittannië, gezocht is. In dit gebied zou volgens RAF rapporten in de ochtend van 3 juni een Lockheed Hudson dieptebommen op een onbekende onderzeeër gedropt hebben. Het kon niet uitgesloten worden dat dit de Orzel betrof.

Expeditie team onderzoekt een dozijn wrakken.

Na dagenlang methodisch gezocht te hebben en de bodem in stroken van 300 mtr breed te hebben gescand had het expeditie team een dozijn wrakken gelocaliseerd en onderzocht. Uit de voorlopige gegevens van dit onderzoek bleek helaas dat geen van de wrakken de Orzel betrof. Dit werd later aan land na grondige analyse van de opgenomen metingen van de bodem gegevens nog bevestigd.

Tijdens de expeditie was gebruik gemaakt van een onderwater sonar (Edgetech 4200) die naast het schip voortgesleept werd, met een systeem voor gegevensverzameling en -verwerking (sonar Geosurvey Coda DA100), in combinatie met een satalliet-positioneringssysteem. Ook waren er duikers aan boord die tot een diepte in de orde van 70-90 meter nader onderzoek konden uitvoeren en dit professioneel via film en foto's voor documentatie konden vastleggen. Van de expeditie is een korte docu video (HD) gemaakt.

Het meerjarige onderzoek gaat gewoon door.

Ondertussen gaat het meerjarige onderzoek gewoon door. Britse en Duitse archieven werden geraadpleegd om alle gegevens met betrekking tot de positie van de mogelijke luchtaanval op de Orzel te controleren. Mogelijke navigatie fouten, zowel als gevolg van toen heersende weersomstandigheden als onvolkomendheden in navigatieapparatuur van patrouille vliegtuigen, zijn in de analyses meegenomen. Bovendien worden alle beschikbare gegevens (ook van het O13 project) over mogelijke wrakken en informatie van "obstakels" door sleepnet-vissers in het gebied, al heel lang door het team verzameld.
Hoewel het team negen mogelijke hypotheses voor de verdwijning onderzoekt, concentreert het zich voorlopig toch op de luchtaanval door een Lockheed Hudson als meest waarschijnlijke oorzaak. Een volgende expeditie is gepland voor het late voorjaar en de zomer van 2015.

"Het terugvinden van de Orzel is een project van lange adem. Wij zijn van plan expedities te blijven uitvoeren en mogelijke plaatsen te vinden en te onderzoeken" zei Benedictus Hac, manager Operationele Oceanografie van het Maritiem Instituut in Gdansk, en lid van het project team.
Hij ziet het ook als hun taak om de herinnering aan de omgekomen bemanning levend te houden. Ze hebben daarvoor o.a. een facebook pagina geopend.

Polennieuws.nl 31-dec-2014; nieuws over en uit Polen

Twee expedities gaan zoeken naar de verloren 'Orzel' WWII onderzeeër. De twee zoek partijen - die kunnen worden samengesteld uit leden van de Poolse marine en het National Maritime Museum in Gdansk - zullen gecoördineerd worden door de ministeries van cultuur en defensie.
"Het begin van de expeditie hangt af van verschillende factoren, waaronder weer en de beschikbaarheid van onderzoeksschepen. De exacte data van het programma zal in het voorjaar worden vastgesteld," zei het ministerie van cultuur in een verklaring. (Zie hier het Polennieuws)