HOME AGENDA CONTACT    
 

 

Leven in het zicht van de eeuwigheid


Bezinningsdagen in Tegelen, 6 t.m 8 november 2015.

Over het algemeen staat het dood en wat er na komt, ver van ons af. En dat laten we het liefst ook zo. Totdat alles heel dicht komt te staan, in het overlijden van een dierbare, of in moeilijke situaties in ons eigen leven. Het evangelie laat ons iets anders zien: het stelt de vraag naar het eeuwig leven heel centraal. Daarvoor is Jezus immers gekomen: om ons eeuwig leven te schenken. Hij laat ons het leven van hier en nu zien in het zicht van de eeuwigheid. Wij zijn nu reeds geroepen om te leven mt en voor de Heer, die wij eens ten volle zullen aanschouwen. Dat geef licht en diepere betekenis aan ons leven van elke dag. Wij leven mr, als wij leven in het zicht van de eeuwigheid. Het is de moeite waard om zich daarop te bezinnen.

Deze bezinningsdagen worden gehouden in het klooster ‘De Oude Munt’ in Tegelen (Limburg). Het leven van de zusters Benedictinessen van het H. Sacrament nodigt uit tot gebed en bezinning. Er is voldoende tijd voor stilte, maar ook voor onderlinge uitwisseling en gesprek.Aankomst: Vrijdag 6 november 2015, 17.00 uur 
Vertrek: Zondag 8 november 2015, 17.00 uur
Kosten: € 75,-- ; voor werkzoekenden € 55,-- 
contant te betalen ter plekke of overmaken op rekening NL77 RABO 0130 9342 16 
ten name van M. Otto, Limbricht, o.v.v. Bezinningsdagen Tegelen.

Liefst eigen beddengoed (lakens + kussensloop) + handdoeken meebrengen. (Kunnen evt. gehuurd worden: lakens voor € 6,-- en handdoeken voor € 2,50)

Opgave liefst zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk vr 3 november 2015 bij
Pastoor M. Otto,
 

 

 
Programma:
Vrijdag 6 november:
17.00 uur: aankomst; kamerindeling
18.00 uur: avondeten
18.45 uur: 1e inleiding 
19.45 uur: Gebed van de Completen met de zusters
aansluitend: samenzijn 
gelegenheid om aan de nachtelijke aanbidding deel te nemen

Zaterdag 7 november: Stille Dag 
ontbijt 
08.00 uur: Gebed van de Lauden met de zusters
09.30 uur: Plechtige Hoogmis
10.45 uur: 2e inleiding
12.00 uur: middaggebed met de zusters
12.30 uur: middageten
14.45 uur: 3e inleiding
16.00 uur: Gebed van de vespers met de zusters
18.00 uur: avondeten
18.45 uur: inleiding op de biecht; aansl. biechtgelegenheid 
19.45 uur: Gebed van de Completen met de zusters
gelegenheid om aan de nachtelijke aanbidding deel te nemen

Zondag 8 november: 
ontbijt 
08.00 uur: Gebed van de Lauden met de zusters
09.30 uur: Plechtige Hoogmis
aansl.: vrije tijd
12.00 uur: middaggebed met de zusters
12.30 uur: middageten
13.45 uur: 4e inleiding
15.00 uur: koffie - gesprek
16.00 uur: Gebed van de Vespers met de zusters
16.30 uur: vertrek

 

 

 Van harte welkom. Het team van platform30+.   www.platform30plus.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page