HOME AGENDA CONTACT    
 

 

Johannes, de profeet van de Allerhoogste


Bezinningsdagen voor de tijd van de Advent in Tegelen, 18 t/m 20 november 2016.

Door zijn leven, verkondiging en sterven is Johannes de ‘profeet van de Allerhoogste’. Hij mocht de weg bereiden voor de komst van de Heer en mensen wijzen op Gods barmhartigheid. Door de overweging van zijn leven en woord kunnen wij ons voorbereiden op de Geboorte van Christus. Laat je door Johannes leiden door de tijd van Advent. 

Deze bezinningsdagen zijn grotendeels in stilte en worden geleid door pastoor M. Otto.

Plaats: Priorij Nazareth, “Oude Munt’, Tegelen
Adres: Van Wevelickhovenstraat 1, 5931 KS Tegelen; tel. 077-373 1572 
Tijd: Vrijdag, 18 november 2016, 17.00 uur tot zondag 20 november 2016, 17.00 uur
Kosten: € 90,-- (werkzoekenden € 70,-- ) contant te betalen ter plekke of overmaken op rekening NL77 RABO 0130 9342 16 
ten name van M. Otto, Limbricht, o.v.v. Bezinningsdagen Tegelen.

Liefst eigen beddengoed (lakens + kussensloop) + handdoeken meebrengen. (Kunnen evt. gehuurd worden: lakens voor € 6,-- en handdoeken voor € 2,50)

Opgave liefst zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk vóór 11 november 2016 bij
Pastoor M. Otto,
 

 

 
Programma:
Vrijdag 18 november:
17.00 uur: aankomst; kamerindeling
18.00 uur: avondeten
18.45 uur: 1e inleiding 
19.45 uur: Gebed van de Completen met de zusters
aansluitend: samenzijn 
gelegenheid om aan de nachtelijke aanbidding deel te nemen

Zaterdag 19 november: Stille Dag 
ontbijt 
08.00 uur: Gebed van de Lauden met de zusters
09.30 uur: Plechtige Hoogmis
10.45 uur: 2e inleiding
12.00 uur: middaggebed met de zusters
12.30 uur: middageten
14.45 uur: 3e inleiding
16.00 uur: Gebed van de vespers met de zusters
18.00 uur: avondeten
18.45 uur: inleiding op de biecht; aansl. biechtgelegenheid 
19.45 uur: Gebed van de Completen met de zusters
gelegenheid om aan de nachtelijke aanbidding deel te nemen

Zondag 20 november: 
ontbijt 
08.00 uur: Gebed van de Lauden met de zusters
09.30 uur: Plechtige Hoogmis
aansl.: vrije tijd
12.00 uur: middaggebed met de zusters
12.30 uur: middageten
13.45 uur: 4e inleiding
15.00 uur: koffie - gesprek
16.00 uur: Gebed van de Vespers met de zusters
16.30 uur: vertrek

 

 Van harte welkom. Het team van platform30+.   www.platform30plus.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page