Wa@rom Jezus?

Beste mensen,

Het afgelopen jaar zijn we (Jong Katholiek & Katholiek Alpha Centrum ism EO)
van start gegaan met de e-cursus Waarom Jezus in een rk setting. Dit is een
cursus op internet rond de vraag Waarom Jezus. Het succes van deze cursus
zit vooral in de persoonlijke begeleiding van iedere deelnemer door een
e-coach die persoonlijk reageert op de vragen van de deelnemer.

Door de groei van de cursus zijn er extra e-coaches nodig zodat we
ge´nteresseerden goed kunnen begeleiden (op dit moment moeten we soms
deelnemers doorverwijzen naar een volgende cursus waardoor ze afhaken).
Graag leg ik de vraag bij je neer of je je zou willen inzetten als e-coach?

Half januari zal er een e-coach training gegeven worden. Graag wil ik je
vragen om als je ge´nteresseerd bent via onderstaande link het e-coach
formulier in te vullen. 

http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=71339870606

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Helen Opstal op:
info@rk-alphacentrum.nl

Je kunt deze mail ook doorsturen aan mensen van wie je denkt dat zij
geschikt zijn als e-coach.

Hartelijke groet,

Harm Ruiter
(Beleidsmedewerker jeugd en jongeren Secretariaat RK Kerkgenootschap)
06-41482108

Dit is een bericht via www.platform30plus.ontheweb.nl