FAKKELTOCHT

zondag 6 november 2005

 


EEN ABSOLUUT UNIEKE GEBEURTENIS! 

Met deze fakkeltocht zullen namelijk de relieken van de Martelaren van Gorcum die het Bisdom Haarlem in bezit heeft, worden overgebracht van het Willibrordhuis (www.willibrordhuis.nl) naar de Tiltenberg in Vogelenzang. Daar zullen deze echt Nederlandse geloofsgetuigen de volgende dag een plaats krijgen in de nieuwe kapel.

De Tiltenberg is vanaf 6 november de nieuwe plaats van het seminarie en andere kerkelijke opleidingen.

Deze fakkeltocht is vooral bedoeld voor jongeren tot 30 jaar, maar 30+ jongeren zijn ook van harte welkom.

LOOP MEE!

Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem, zal ook aanwezig zijn.

We beginnen om 16.00 uur in het Willibrordhuis (Bekslaan 11 in Vogelenzang) met een voorprogramma (informatie over de Martelaren van Gorcum, gebed en zang).

Na een eenvoudige maaltijd begint de fakkeltocht. Deze tocht eindigt om 19.45 uur met de zegen van mgr. J. Punt die je persoonlijk kunt ontvangen. Als je wilt, kun je meedoen aan de wake bij de relieken tot 20.30 uur.

Geef je op, dan zorgen wij voor soep, brood en een fakkel.

Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden.

LOOP MEE! TOT DE 6e!

Info en aanmelding: 023-5841124 of post@willibrordhuis.nl 

 

In 1572 stierven 19 geestelijken in Den Briel bij Rotterdam voor hun katholieke geloof. De meesten kwamen uit Gorcum.

Dagenlang waren ze mishandeld en bespot, voordat ze aan de galg stierven.

Als ze hadden gezegd dat ze niet meer geloofden in de eucharistie of trouw waren aan de paus, hadden ze hun leven kunnen redden. 

Maar dat deden ze niet. Met hun bloed getuigden ze van hun geloof. 

Deze Martelaren van Gorcum werden in 1867 heiligverklaard. 

In Nederland ligt hun gebeente vooral in de Bedevaartskerk van Den Briel bij Rotterdam. Maar ook het bisdom Haarlem bezit een grote hoeveelheid van hun relieken.