Weekend voor 30 – 40 jarigen!


Wat? Een weekend voor vrouwen en mannen tussen de 30 en de 40 jaar!

Waarom? Het FJT (Franciscaans Jongerentreffen) heeft een leeftijdsgrens van 30 jaar. En ook daarna heeft de franciscaanse spiritualiteit je natuurlijk iets te bieden in je leven!

Waar? Bij de broeders in Megen. Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen. 

Wanneer? vrijdagavond 9 – zondagmiddag 11 december a.s.

Welke inhoud? 
Vrijdagavond aankomen (meebidden om 18.00 uur en aansluitend eten kan), start om 20 uur met een kennismaking. Daarna bidden en samen-zijn met de broeders.
Zaterdagmorgen: stil muurgesprek rond levensthema’s en levensvragen.
Zaterdagmiddag: workshop (franciscaans liederen zingen o.b.v. Jelle Hilberink) en een frisse neus halen.
Zaterdagavond: vigilieviering bij de zusters om 19.30 uur en daarna vrij. Avond recreatie met de broeders.
Zondagmorgen: eucharistieviering om 9.30 uur in de kloosterkerk en terugblik. Afsluiting met de middagmaaltijd.

Wat kost het? Zo’n weekend is natuurlijk on-be-taal-baar. Daarom voor de weggeefprijs van 40 euro. Minder mag ook als ‘bruin het niet kan trekken’. Zelf een slaapzak meenemen is heel fijn.

Wil je meer info? Bel Br. Fer van der Reijken (0412 – 465779 op zijn kamer of 0412 – 465770 algemeen) of mail 

Vrede en alle goeds!

Fer