HOME AGENDA CONTACT    
 

 

Geloofscursus Platform30plus


Geloofscursus Platform30plus

Wat is geloven eigenlijk? Wie is God? Bestaat Hij wel zeker? Wat weten wij echt over Jezus? Wat houdt het geloof van de katholieke Kerk precies in? Wat is katholiek, wat niet? Het zijn vragen die samenhangen met ons leven. Kan het geloof echt mijn leven dragen? Ligt mijn leven echt in Gods hand? Of is dat maar een gedachte? Hoe kan ik bidden?
Heb je altijd al meer over het geloof willen weten? Doe dan mee met een speciale weekendcursus over het katholieke geloof . 
Deze cursus wordt gegeven aan de hand van de door paus Johannes Paulus II uitgegeven “Catechismus van de Katholieke Kerk”(CKK). Hij omvat 25 lessen verdeeld over vijf weekenden. 
Naast de lessen is er voldoende mogelijkheid tot gebed en onderling gesprek. Het is wel zinvol om aan alle weekenden deel te nemen. 

 

 

Deze cursus staat open voor eenieder die zich in het geloof van de katholieke Kerk wil verdiepen en wordt gegeven door pastoor M. Otto, Limbricht

Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard. 

Leeftijd: 25-50 jaar; anders even contact opnemen met pastoor M. Otto.

 

 

 
De totale kosten bedragen: € 80,-- per weekend (+ evt. 6,-- voor beddengoed)

De data zijn: 
(van vrijdag 18.00 uur t/m zondag 16.00 uur)
23 t/m 25 oktober 2015
8 t/m 10 januari 2016
19 t/m 21 februari 2016
1 t/m 3 april 2016
10 t/m 12 juni 2016

Globaal overzicht van de lessen:

- Wat is geloven? Een overtuiging, een gevoel, een antwoord?
- Wie is God? Hoe weten wij dat Hij bestaat?
- God als schepper van hemel en aarde. Of komt toch alles door evolutie?
- De persoon en het leven van Jezus Christus. Wat weten wij over Hem? Waarom heeft Hij geleefd?
- De Heilige Geest. Hoe werkt Hij in ons leven?
- En God in drie personen: een geheim n een openbaring!
- De Kerk: door Jezus gesticht, maar waarom?
- Wat komt na de dood? Is er zeker wel een eeuwig leven? Hoe zit het met de hemel, de hel en het vagevuur?

De zeven sacramenten van de Kerk
- Doopsel
- Eucharistie
- Vormsel
- Biecht
- Huwelijk
- Priesterschap
- Ziekenzalving

De tien geboden in het concrete leven van vandaag

Over het gebed
- Hoe kun je bidden?
- Hoort God ons? Heeft bidden wel zin?
- Wat betekenen de woorden van het Onze Vader?

 

Opgave  bij: 
pastoor M. Otto

 

 

Van harte welkom. Het team van platform30+.   www.platform30plus.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page