HOME AGENDA CONTACT LINKS  
 

 


God heeft tijd voor ons

Advents- en Kerstoverweging 2008"Kan ik eens bij je op bezoek komen?"

Als antwoord zal men vaak wederzijds in de agenda's kijken om een afspraak te maken. Soms is dat pas over enkele weken mogelijk. Wij hebben het immers zo druk! En onze vrije tijd is zo beperkt. En daarom ook heel kostbaar. Wat een ander voor je betekend kun je wellicht het beste laten zien in de tijd die je voor hem neemt. In plaats van 'tijd is geld' zou je veel beter kunnen zeggen 'tijd is liefde'. Wie of wat je dierbaar en veel waard, daarvoor heb je tijd, daarvoor neem je je tijd.

God heeft tijd voor ons

Het Kerstfeest wijst ons er op dat God voor ons tijd heeft. Hij schenkt ons gewoon Zijn tijd! Hij daalt uit de eeuwigheid neer en treedt binnen in onze tijd. Jezus' tijd van leven op aarde was een tijd volledig voor ons mensen, om bij ons te zijn en deel te nemen aan ons leven en om ons leven en onze tijd te openen voor Zijn eeuwigheid. Doordat Gods Zoon onze tijd is binnen getreden is alle mensen-tijd veranderd en voorbereidingstijd geworden voor Zijn eeuwigheid. Ja, nu reeds zijn wij geroepen om in liefde tot de mensgeworden God te leven - om Jezus echt binnen te laten in onze tijd!

Onze tijd voor Hem

Bij Zijn menswording heeft Gods Zoon zich toevertrouwd aan Maria en Jozef. Zeker vanaf dat ogenblik was h˙n tijd JÚzus' tijd. Hun leven was nu leven voor Jezus Christus. Niet alleen gewoon vanwege de zorg en inzet voor Jezus, hun ja-woord op Gods plannen ging dieper en werd beleefd vanuit het geloof. In geloof hebben zij zich volledig aan God geschonken. 

Dit voorbeeld van Maria en Jozef, net zo als later van de leerlingen, stelt aan ons de vraag: Hebben wij in ons leven tijd voor Jezus? Maken wij echt tijd voor Hem? Niet alleen voor de viering op zondag of zo mogelijk ook door de week. Maar ook voor een aparte tijd van biddend bij de Heer te verblijven. Door elke dag de tijd van een innerlijke omgang met Christus te zoeken, wint Zijn 'gelaat' in ons steeds meer gestalte, zien we Hem beter en groeit de persoonlijke vriendschap met Hem. En dit innerlijke, persoonlijke band met Christus kan dan het dragende fundament voor ons leven worden. Tijd voor God is nooit verloren tijd, maar 'geofferde' tijd, die ons zelf nog veel meer terug schenkt. 

Tijd van voorbereiding

De tijd van de Advent is de kostbare tijd van voorbereiding op Kerstmis, die de Kerk ons geeft. Laten wij in deze tijd in ons het verlangen groeien, dat Christus ons volledig met Zijn liefde en genade moge vervullen. Heel concreet wil Jezus ons ook nu een 'nieuwe tijd' schenken, een nieuw begin in ons leven, namelijk door Zijn vergeving en verzoening. Ik zou je willen uitnodigen om in deze tijd van de Advent en Kerst weer eens het Sacrament van de Biecht te ontvangen. Dat is echt het mooiste geschenk dat wij ons zelf kunnen maken - een geschenk dat God ons geeft. Laat Hem in jou een nieuw begin maken!


God heeft tijd voor ons! Laten wij tijd maken voor Hem - onze tijd van leven! Dan kan Hij ons met Zijn vrede en vreugde vervullen. 
Ik wens je, mede namens de overige leden van het platform30plus, van harte een Zalig Kerstmis en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar 2009.

Pastoor M. Otto

 

 

 

Go to Top of Page