VERWACHTING

BEZINNINGSDAG 

voor gehuwden en gezinnen

Zaterdag 27 november 2004

Helvoirt

ADVENT

Ik heb de tijden van wachten
opgeteld, wachten op de bus, op een
brief, wachten.aan.de kassa, bij
rood licht, angstig wachten op de
uitslag, ongeduldig wachten op het
oplossen van de files op de weg of
van de mist in het hart. Ik heb de tijd
afgeteld, mij geërgerd.

Ik heb mij gehaast mijn leven lang,
maar ik heb het geluk- en God-
nooit ingehaald, ze waren te vroeg
vertrokken.

Toen wij dan uiteindelijk in het
gewoel aan het einddoel kwamen zei
Hij mij: we hebben elkaar toch al
eerder gezien. Ik zei: Ik denk van
niet. Hij zei: toch wel, ik vergis me
niet. Ik vroeg toen: weet je nog waar?
En Hij antwoordde: in de
wachtplaats.

Ik vroeg: heb je je daar nooit
verveeld nooit geërgerd? Neen, zei
Hij, echt niet want ik wachtte er op
jou.


Eugeen Laridon


Thema: Verwachting
Binnenkort is het Adventstijd. Dit is de tijd van verwachting, van voorbereiding op Kerstmis. We bereiden ons voor op de komst van Jezus, de menswording van God. Jezus komt onder ons wonen, zoekt zijn woning bij ons. Maar wat betekent dit voor ons als gelovige? Wat betekent dit voor ons huwelijks- en gezinsleven? Als wij uitzien naar Kerstmis, wat verwachten wij dan? Wat is die verwachting, als we thuis te snel verder moeten, te gehaast aan de maaltijd zitten?
Heeft de geboorte van Jezus nog iets te betekenen in de keuken, bij het luiers verwisselen en op mijn werk? Wachten we nog wel, verwachten we nog iets, of hebben we alles al binnen handbereik? Waar wachten wij op? Wat verwachten wij van anderen binnen en buiten het gezin? Wat verwachten wij van Hem? En wat verwachten wij in deze tijd (nog) van de Kerk?
We kunnen het ook omdraaien. Jezus zoekt ons. Hij ziet naar ons uit. Hij verlangt naar ons. Maar wat verwacht Hij dan van ons? Wat verwacht de Kerk van ons? Verlangen wij nog naar Hem zoals Hij naar ons, wachten wij nog op Hem, zoals Hij wacht op ons?
Op welke vragen verwachten we nog een antwoord?
Pastoor M. Hagen, priester en spirituaal van de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam, zal op de bezinningsdag spreken over het thema 'Verwachten'. Na elke bezinning is er in stilte een tijd van persoonlijke reflectie.


Programma 
10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur: Gebedsviering
11.30 uur: Bezinning door pastoor Hagen
12.15 uur: Reflectie
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Bezinning door pastoor Hagen
14.30 uur. Reflectie
15.00 uur: Aanbidding
15.30 uur: Vespers
15.45 uur: Zegen en zending
16.00 uur: Koffie en thee
16.30 uur: Einde

Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar is er crèche. Voor de kinderen van 2 tot 13 jaar is er een apart kinderprogramma. Kinderen vanaf 13 jaar worden in principe uitgenodigd om naar de Katholieke Jongerendag in Utrecht te gaan. Voor eventueel vervoer of begeleiding kunnen we bemiddelen.
De kinderen tot acht jaar mogen hun schoen zetten (dus neem een extra schoen mee).

Kosten
Deelname aan de bezinningsdag inclusief lunch is gratis. Giften kunnen worden gestort op Postbank 3889842 of SNS 94.72.86.896 t.n.v. IHGO Utrecht o.v.v. bezinningsdag.


Het IHGO is een stichting die in 1988 in het leven is geroepen om hulp te bieden bij het op een katholieke manier vormgeven van het huwelijks- en gezinsleven.

Stichting IHGO
Korte Smeestraat 10
3512 NX Utrecht
T 030-2340466
F 030-2341263

ihgo@wxs.nl

www.ihgo.nl

Geef bij je opgave (via e-mail of post)  naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en evt. emailadres op.

 

 

Dit is een bericht via www.platform30plus.ontheweb.nl