Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

2 nieuwe boeken

 

*        Het Stadbroekse geslacht Hamers

*        Jubileumboek Hamers - Stammen en Reeksen

 

 

HET STADBROEKSE GESLACHT HAMERS

 

Zaterdag 24 november is het zover. Dan verschijnt een nieuw boek van een van de vele Hamers-stammen, een uitgave van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën (VLHG). Deze keer is het boek volledig gewijd aan het Stadbroekse geslacht Hamers. Dit geslacht Hamers uit Sittard heeft zijn oudste generaties in Stadbroek liggen. Vanuit hieruit heeft dit geslacht zich verspreid over de gehele omgeving rond Sittard. Thans is het nog steeds goed in en rond Grevenbicht vertegenwoordigd.

Zo’n 20 jaar geleden was Jack Keijbeck uit Susteren al bezig dit hele geslacht uit te zoeken omdat zijn moeder een Hamers is. Jack had over dit geslacht al heel veel vastgelegd toen de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën in 1987 werd opgericht. Sindsdien hebben zich ook andere familieforsers ermee beziggehouden. En nu is het dan gelukt om u het gehele Stadbroekse geslacht Hamers in een boekwerk te kunnen presenteren.

Van alle naamdagers met hun kinderen zijn de gegevens te vinden. Dit betreft niet alleen alle personen die Hamers heten, ook alle kinderen van vrouwelijke naamdragers zult u kunnen aantreffen.

Stadbroek en de oudste generaties worden uitvoerig behandeld. Eén hoofdstuk is gewijd aan de vermoedelijke afkomst van de stamvader. Hoewel verschillende speurders van mening zijn dat het in het boek opgenomen voorouderpaar de werkelijke stamouders zijn, is de auteur daar nog niet zeker van. Het onderzoek naar de volledige bewijsvoering is nog niet afgerond.

De overzichtelijke weergave van gezinnen met familierelaties van het Stadbroekse geslacht Hamers is een boeiend geheel geworden. Het ruim 200 bladzijden tellende werk biedt niet alleen een gestructureerde opgave van namen en data, maar belicht ook achtergronden van de voorouders van deze stam, hun doen en laten, hun huizen en bezittingen. De uitgave is verder fraai geïllustreerd met vele foto’s. Deze afbeeldingen zijn door de leden van de Stadbroek-stam beschikbaar gesteld waardoor de historie van deze stam goed tot uitdrukking komt. Het geheel is van een goede kwaliteit en prachtig ingebonden.

Ieder lid van deze stam moet zijn familieboek in zijn bezit hebben. In de toekomst zullen ook de jongeren, als zij volwassen zijn, dit boek met plezier oppakken en kunnen genieten van de verhalen en foto’s van hun (voor)ouders.

Hoewel de VLHG in het bezit was van vele adressen van afstammelingen van de E-stam

hebben wij zeker niet iedereen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook vriendelijk eventuele familieleden, die geen bericht van uitnodiging mochten ontvangen, over deze feestelijke bijeenkomst te informeren en ook hen uit te nodigen om aan deze dag deel te nemen.

 

U kunt op meerdere manieren in het bezit van het boek over het Stadbroekse geslacht Hamers komen. Op zaterdag 24 november a.s. is de presentatie tijdens het 20-jarig jubileumfeest van de VLHG in Grevenbicht. Een uitnodiging voor dit feest alsmede het programma van deze dag is bijgevoegd.

 

Aan het einde van deze dag kunt u de uitgave kopen voor de speciale jubileumprijs van 10,00 euro.

Mocht u niet op die dag in Grevenbicht aanwezig kunnen zijn, dan kunt u het boek eventueel later afhalen bij J. Keijbeck, Peulenstraat 3 in Susteren (tel.: 046-4492885) of bij de secretaris van onze vereniging  G. Hamers, Moorveldsberg 80 te Geulle (tel.: 043-3648754). De afhaalprijs bedraagt na 24 november voor leden van de VLHG 12,50 euro en voor niet-leden 15,00 euro.

Het boek kan u ook toegezonden worden. U dient dan te bestellen door geld over te maken op banknummer 236.76.46 t.n.v. VLHG te Hoensbroek (17,50 euro door leden van de vereniging, 20 euro door niet-leden), o.v.v. boek Stadbroek, naam en adres en evt. lidnr. Zodra van de bank bericht van bijschrijving is ontvangen, zorgen wij voor toezending.

 

Back to top

 

JUBILEUMBOEK HAMERS - STAMMEN EN REEKSEN

 

20 jaar Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

Het jubileumboek is het resultaat van vele jaren noest speurwerk door vele onderzoekers onder coördinatie van voorzitter

N.A. Hamers uit Malden. Zonder zijn grote inspanningen had dit boek nooit tot stand kunnen komen.

In het jubileumboek zijn alle leden en oud-leden met hun voorouders, die leiden naar de stamvader Hamers, opgenomen. Van elk lid of oud-lid is een voorouderreeks geplaatst. Hierdoor omvat het werk maar liefst 55 verschillende stammen Hamers uit geheel Zuid-Limburg, en ruim 335 afstammingsreeksen !!

Iedere reeks begint met het thans oudst bekende voorouderpaar van een bepaalde stam. In het jubileumboek wordt van elke Ha(e)mers-stam een korte beschrijving en een duidelijk overzichtelijk schema van de afstammelingen gegeven.

Zo kan men ook zien hoe er verwantschap bestaat met de andere leden die tot dezelfde stam behoren.

De stamreeksen hebben niet alleen betrekking op personen met de naam Hamers of Haemers.

Onder de (oud-)leden zijn er vele die een geheel andere naam dragen. Een van hun voorouders is dan toch meestal wel een Hamers. Vanaf de oprichting heeft onze vereniging als leus : “Iedere echte Zuid-Limburger heeft een Hamers onder zijn voorouders”. Zo heeft onze vereniging al bewezen dat niet alleen bisschop Frans Wiertz en de onlangs heilig verklaarde pater Karel Houben, maar ook Paul Witteman, Toon Hermans en Gerard Rademakers, ‘de laatste bokkerijder’ uit een van de Hamers-stammen zijn ontsproten.

Het Jubileumboek HAMERS, STAMMEN EN REEKSEN is geïllustreerd met mooie familiefoto’s die door zowel leden als niet-leden beschikbaar zijn gesteld. De foto’s zijn gerubriceerd bij de stam waartoe zij behoren. Zoals wellicht bekend dragen de afzonderlijke stammen de namen van de plaatsen of gehuchten uit Zuid-Limburg, waar de oudst bekende voorouders van afkomstig zijn. Voor die hoofdstukken waarvoor geen familiefoto’s beschikbaar waren, zijn afbeeldingen van oude ansichtkaarten uit de plaats van herkomst van de stam opgenomen.

 

 

Speciaal is in de jubileumuitgave aandacht geschonken aan naamdragers en -draagsters Ha(e)mers, die in het oprichtingsjaar 1987 zijn geboren, zoals de jonge dame hiernaast, die

ons zo vriendelijk toelacht.

 

U kunt op meerdere manieren in het bezit van het jubileumboek Hamers, stammen en reeksen komen.

Op zaterdag 24 november a.s. vindt de presentatie plaats tijdens het 20-jarig jubileumfeest van de VLHG in Grevenbicht.

Aan het einde van de dag ontvangen alle leden die de dag meevieren een gratis exemplaar.

Niet-leden kunnen het boek die dag kopen voor de speciale jubileumprijs van 10,00 euro.

Mocht u niet op die dag in Grevenbicht aanwezig kunnen zijn, dan kunt u het boek eventueel later afhalen bij J. Keijbeck, Peulenstraat 3 in Susteren (tel.: 046-4492885), of bij de secretaris van onze vereniging G. Hamers, Moorveldsberg 80 te Geulle (tel.: 043-3648754).

De afhaalprijs bedraagt na 24 november voor leden van de VLHG 12,50 euro en voor niet-leden 15,00 euro.

 

Wilt u dat wij u het boek toezenden, dan kan dat. U dient dan te bestellen door 17,50 euro (voor leden van de VLHG, met vermelding van uw lidnummer) respectievelijk 20,00 euro (voor niet-leden) per exemplaar met vermelding jubileumboek over te maken op banknummer 236.76.46 ten name van de VLHG te Hoensbroek.

Zodra van de bank bericht van bijschrijving ontvangen is, zorgen wij voor toezending van dit fraaie boek naar uw adres.

 

 

Back to top

 

Last revised:  28 oktober 2007