Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

HET HAMERS BULLETIN JAARGANG 17

 

Overzicht van artikelen in het Hamers Bulletin jaargang 17 (2001)

 

Hamers Bulletin jaargang 17 (2001) nr 6

*         De Stadbroek-stam (stam E)

*         Schema Stadbroek-stam

*         Overzicht Stadbroek-stam (stam E)

*         Stadbroek en de Stadbroekermolen

*         Stamvader Willem Hamers en de stier

*         Enige afstammelingen vertrokken uit Stadbroek, anderen bleven

*         Namen en naamgeving binnen de Stadbroek-stam

*         Beroepen bij de Stadbroek-stam

*         Onderlinge verwantschap tussen ingeschreven stam-leden

*         De ouders van stamvader Wilhelmus Hamers

*         Onder het kruis te Colmont

*         Aantekeningen uit het Kantongerecht van het kanton Sittard (5)

*         Martinus Onouw (1766 getrouwd met Maria Catharina Hamers)

*         Hamers te Scherpenseel en Marienberg (aanvullingen)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 17 (2001) nr 5

*         Een bijna Geleen nummer

*         Wie test aan de hand van onderstaande dispensatie-aanvraag het functioneren, het nut en de betrouwbaarheid van CD Gendalim 3 ?

*         De huwelijksdispensatie Sassen-Hamers uit 1750 te Geleen

*         De ouders van Johannes Hamers (1726 getrouwd met Maria Dullens) – een correctie

*         Hamers in Stokkem in de 17de eeuw (1)

*         Simpelveld en de militairen

*         Slachtoffers door oorlogsgeweld

*         Van Wersch en Moonen

*         Geplukt van internet (3)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 17 (2001) nr 3 en 4

*         Op zoek naar Henny Hamers

*         Problemen bij de grens

*         Oppassen bij het overnemen van inschrijvingen uit kerkelijke registers

*         Het Claustrum ontsloten

*         De kanunniken Hamers en hun moeder

*         Weer een nieuwe stam: AI Overhoven-stam

*         Een eeuw Sittardse testamenten 1581 – 1682

*         Willem Hamers (vermeld in 1726) en zijn twee onwettige kinderen

*         Hamers te Scherpenseel en Marienberg (D)

*         Toch nog eens de F-stam; stamreeks van lid 213

*         Stamreeks van de leden 208 en 209

*         Meer over de stamvader van de AC-stam (Eygelshoven)

*         Geboortekennisgevingen 1994 – 2000

*         Vader en beide zonen dienden in het leger

*         Overleden personen in 1999

*         De ouders van Joannes Hamers (ca 1740 getrouwd met Petronella van de Wijer)

*         Een in meerdere opzichten interessante Vaalse akte uit 1741

*         Iets over de tellingen binnen de gemeente Vaals (1789 – 1828)

*         Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840 – 2000

*         Reperorium op de Rode Leeuw (1969 – 1999)

*         Overleden naamdragers in de Verenigde Staten 1992 – 1999

*         Verslag van de jaarvergadering van 24 maart 2001

*         Vriendendag 2001 van het Rijksarchief in Limburg

*         Geplukt van internet (2)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 17 (2001) nr 2

*         Van waterput tot kapelletje te Colmont

*         De voorouders van Leonardus Hamers (1784 getrouwd met Anna Elisabeth Mertzenich)

*         Een nieuwe stam: AH Mechelen-stam

*         Notariële akten betreffende de Mechelen-stam

*         Stamreeks van lid 216

*         Aanvulling op de stamreeksen van de K-stam

*         Jaarboek 2000 van de Heemkundevereniging ‘de Veersjprunk’

*         Hamers te Merkstein (D)

*         Overlijdensberichten 2000 (overgenomen uit kranten)

*         Stamreeks van lid 205

*         Stamreeks van de leden 206 en 207

*         Franse Volkstellingen van over de Duitse grens uit 1799 (2)

*         Project Genlias in Limburg – De stand van zaken

*         Berichten en artikelen uit  kranten en andere bladen

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 17 (2001) nr 1

*         Vielen de Hamers te Beverwijk buiten de boot

*         Wat weten we van de voorouders van Pieter (Joseph) Hamers (4)

*         De ouders van Johannes Hamers (1726 getrouwd met Maria Dullens)

*         Wie is de gemeenschappelijke voorvader Hamers van bruidegom Jacobus Paes en bruid Ida Hoen (getrouwd 1777) ?

*         Een nieuwe stam: AG Spaubeek-stam

*         Stamreeks van lid 204

*         Verslag van de najaarsbijeenkomst gehouden te Rolduc op 29 oktober 2000

*         Hamers in kwartierstaten (9)

*         Aantekeningen uit het Kantongerecht van het kanton Sittard (4)

*         In memoriam Loes Hamers

*         Berichten en artikelen uit  kranten en andere bladen

 

Back to top

 

Last revised:  12 augustus 2002