Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

HET HAMERS BULLETIN JAARGANG 19

 

Overzicht van artikelen in het Hamers Bulletin jaargang 19 (2003)

 

Hamers Bulletin jaargang 19 (2003) nr 5

 

Dit nummer bevat de volgende artikelen:

 

*         Afstammingsreeks van Toon Hermans

*         De ouders van Ghiel Hamers (geh. ca 1650 Petgen Pijls) - een vervolg

*         Hamers in kwartierstaten (12) , kwartierstaten in het kwartierstatenboek van het Koninklijk Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, een door J.W. Lugard en een door S.S.M. Patelski

*         Op zoek naar de ouders van Bilken Hamers (geh. 1680 Ercken Erckens)

*         Problemen in verband met de nalatenschap van het echtpaar Sassen-Hamers in 1786

*         Overleden personen in 2001 en overlijdens berichten kranten in 2002

*         Verslag van de jaarvergadering van 2 april 2003

*         Voordracht door de heer J.T.H. Schiffelers, handelend over het OCGL en zijn collecties.

*         Iets meer omtrent het ouderpaar van een Eygelshoven-stam (stam AC)

*         Prijslijst van publicaties van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

*         Berichten uit kranten en andere bladen.

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 19 (2003) nr 3 en nr 4 (dubbelnummer)

Het dubbelnummer staat in het teken van onderzoek over de Duitse grens en resultaten daarvan.

Het bevat de volgende artikelen:

 

*       Artikelen verschenen in ons Bulletin betreffende onderzoek over de grens met Duitsland.

     Afgezien van de stamreeksen, ongeveer 40 artikelen.

*       Naamdragers in enige Franse volkstellingen rond 1800 over de Duitse grens Übach, Zweibrüggen und Palenberg en Aldenhoven.

     Hierin ook pogingen de personen te identificeren.

*       Hamers te Reijdt in de 19de eeuw.

*       De oudste generaties Hamers te Dremmen (D).

     Volledige uitgewerkte genealogie vanaf 1666 van het Dremmense gedeelte van een stam uit Elen (B). Vandaar vestigde de ’stamvader’ zich als militair te Dremmen.

*       Zij gingen oostwaarts.

     Belangrijk lang artikel. De vermeldingen van de uit Nederlands Limburg afkomstige naamdragers, die in de Duitse archieven zijn aangetroffen, met volledige genealogische gegevens en verbanden. Aan de orde komen leden van de stammen Brunssum (A-stam), Laurensberg (C-stam), Munstergeleen (D-stam), Stadbroek (E-stam), Voerendaal (H-stam), Ubachsberg (I-stam), Geleen II (J-stam), Simpelveld II (P-stam), Simpelveld IV (Q-stam), Bocholtz (R-stam). Simpelveld III (Y-stam), Heerlen (AF-stam), Spaubeek (AG-stam), Mechelen (AH-stam), voorst nog leden van vijf nog niet benoemde stammen.

*       Wie zijn kanunnik Joannes Hamers en Sibilla Elisabeth Hamers, de echtgenote van Godefridus Abels, samen in Dremmen vermeld in 1680?

     Mogelijk een verband met Sittard en met het echtpaar (gerechtsschrijver) Emond Roelen - Elisabeth Hamers.

*       Wie is Anna Hamers (¥1663 Johannes Gerardus Grevenbroich)?

     Het paar liet in Jülich kinderen dopen. Ook hier zijn verwijzingen naar Sittard en naar in het vorig artikel genoemd echtpaar. Als bijlage: Naamdragers te Jülich in de 17de eeuw.

*       Is het echtpaar Wilhelmus Steckels - Elisabeth Hamers (vermeld te Sittard in 1690) identiek aan het echtpaar Wilhelmus Heckels - Elisabeth Hamers (vermeld te Heinsberg 1683-1697)?

     Een verschrijving in getranscribeerde stukken wordt verondersteld, maar deze veronderstelling blijkt niet juist te zijn. Wie is dan die Elisabeth van het laatste echtpaar.

*       Hamers te Ubach vóór 1650.

     Drie getranscribeerde akten uit de schepenprotocollen van de jaren 1609, 1610 en 1611.

*       Vermeldingen van o.a. de persoon Theis Hamers, die wel eens de voorouder van de Ubach-stam (AA-stam) zou kunnen zijn.

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 19 (2003) nr 2

 

Dit nummer staat in het teken van het  gebruik van het internet bij onderzoek naar geslachten Hamers

 

*       Hamers op internet.

*       De homepage van de vereniging.

*       Van internet geplukt: Een proces inzake toewijzing van een kind na echtscheiding.

*       Hamers en zoektocht op internet naar bruikbare informatie.

*       GenLias het proberen waard?

*       Internetervaringen.

*       Parenteel Joannes Hamers (¥1745) Maria Hauwers.

     Dit is een correctie op wat op internet is te vinden, waarin verkeerde voorouders, data en andere  gegevens - Opnieuw samengestelde fragmentgenealogie van een Simpelvelds geslacht (P-stam); correcties, aanvullingen met conclusies.

*       Een kwade zijde van internet.

*       Hamers en de Bank van Ubach (slot) (AA-stam).

*       Hamers in kwartierstaten (11).

     Hierin vier reeksen van vier verschillende stammen, voorkomend in een kwartierstaat van een bezoeker van de zesde Limburgse Contactdag. Aanvullingen en even zovele verbeteringen, betreft de stammen Spaubeek (AG-stam), Beek (L-stam), Geleen II (J-stam) en Munstergeleen (D-stam).

*       Haefstootboeken van de Bank Holset-Vaals-Vijlen.

     Poging tot identificatie van de daarin genoemde naamdragers rond 1750.

*       Overledenen in 2002 ontleend aan vermeldingen in krantenberichten.

*       Naamdragers in de protocollen van het ambt Born (3) - regesten van akten uit het jaar 1677.

*       Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

*       Personalia.

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 19 (2003) nr 1

 

In dit nummer is veel aandacht voor onderzoek te Eys en naamdragers over de grens.

 

*         Lijst van een geestelijke broederschap te Eijs van 1766. Van de tien naamdragers Hamers met hun verwanten is hun doopceel gelicht

*         Kinderen en kleinkinderen van de jongste zoon van de stamouders van de K-stam;. Onbekende nakomelingen zijn nu gevonden

*         Twee scheidingen en delingen te Eys van 1804 en 1806. Hierin o.a erven en goederen van naamgenoten in het gehucht HAMER

*         Een gezin Hamers/Hammers te Sippenaken (B)1727-1750. Dit gezin kan nog niet gekoppeld worden aan een van de 30 Hamers-stammen

*         Hamers in de Bank van Ubach (D) in de 17de eeuw. Onderzoek naar de voorouders van de AA-stam ofwel de Ubach-stam

*         Wie is Joanna Maria Catharina Hamers, in 1750 gehuwd met Simon Honigs? Onderzoek naar verwantschap van het gezin met andere stammen over de grens

*         De Franse volkstelling van 1796 te Schinnen. Zeven personen of gezinnen, waarvan een der ouders de naam Hamers draagt, met de plaatsing binnen de verschillende stammen

*         Binnen onze grenzen zijn nog vele bronnen en problemen waaraan aandacht wordt besteed

*         Vervolg van de naamdragers in de protocollen van het ambt Born 1675-1677

*         Reeks nr 20 van de Bidprentjes van naamdragers en aangehuwden. Dit maal staan in de lijst vele oude prentjes die we onlangs mochten ontvangen

 

Voorts de gebruikelijke stukjes over:

In Memoria, personalia, verslag van de genealogische Contactdag, opmerkingen inzake de pas verschenen Gendalim 4, en dat een computer aan een aanstaande vrijwilliger wordt geschonken samen met het programma om onze verenigings personen-bestand mee in te voeren.

 

Back to top

Last revised:  30 augustus 2003