Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

HET HAMERS BULLETIN JAARGANG 20

 

Overzicht van artikelen in het Hamers Bulletin jaargang 20 (2004)

 

Hamers Bulletin jaargang 20 (2004) nr 6

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Twintig jaargangen Hamers Bulletin

*         Een huwelijksdispensatie te Guttecoven: Joannes Mathias Custers oo 1840 Maria Josepha Hamers (met kwartiersstaat)

*         Nog enige dispensaties te Guttecoven van en via leden van de Hoengen-stam (stam G) (met schema's

*         Huwelijkscontract te Hoengen (D) tussen Carolus Hamers (*1708) en zijn tweede echtgenote Francisca Dreissen.

*         Stamreeks van Robertus G. W. Hamers

*         Bidprentjes (22)

*         Behoort Herman Hamers (+1817 - ∞ Maria Josepha Konsten) tot de Heerlen-stam I (stam C}?

*         Hamers in kwartierstaten (14)

*         Heerlense schepenakten (1685-1716)

*         Nog een aantekening uit het gerecht van het kanton Sittard (1918)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

*         Geslaagden (2004)

*         In Memoriam Zef Hamers (1919-2004)

 

Back to top

 

Hamers Bulletin jaargang 20 (2004) nr 5

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Verbintenissen Hamers - Sassen.

*         Afstammingsreeks van lid 229 (M.M.A. Sassen)

*         Erfgenamen van marten Hamers te Neerbeek verstrekken in 1679 een lening aan het echtpaar Jan Sassen-Trijn Baenents

*         Bisschoppelijke dispensatie vanuit Luik voor het huwelijk van Wilhelmus Hamers en Odilia Webers in 1784

*         De conscrit Joseph Hamers uit Brunssum in 1813 te Weesp

*         Nog eens Francisca Hamers (*1818)

*         Nog eens Agnes Wetzels, weduwe Jan Hamers

*         Overleden personen in 2002

*         Een renteboek te Wegberg (D) van 1711

*         In Memoriam Roos Voesten-Hamers

*         Personalia

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

 

Back to top

 

 

Hamers Bulletin jaargang 20 (2004) nr 3 en 4

 

Dit dubbelnummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Op zoek naar Neul Vijgen, tante van Helena Hamers, wat geworden is een zoektocht naar Agnes Wetzels, echtg. van Joannes Hamers en diens voorouders (17de eeuw, met schema’s).

*         Erfgenamen en voorouders van Jan Hamers (overl. vóór 1692) te Benzenrade (met schema).

*         Lijst van artikelen in de loop der jaren verschenen in het Bulletin over naamdragers in het Noordoosten van Zuid-Limburg en over de grens.

*         Weer een onbekende Theodorus Hamers (vermeld 1704-1708 te Birgden (D)).

*         Wie is Wilhelm Hamers uit Eygelshoven (overl. 1710); vervolg op: Zijn beide stamvaders uit Eygelshoven broers.

*         Boedelscheiding van Johannes Hamers (Nieuwenhagen) d.d. 27 februar1 1779 (met schema)

*         De eerste generaties van de onbekende stam te Beek, Geleen en Schinnen (1680-1740).

*         Huwelijksdispensaties.

*         Huwelijksdispensatie Hermans-Penders in 1780 te Beek via de familie Hamers (met kwartierstaatjes).

*         Verslag jaarvergadering 2004 en de gebruikelijke berichten (o.a. overleden in 2003).

 

Back to top

 

 

Hamers Bulletin jaargang 20 (2004) nr 2

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Op zoek naar de ouders van Wilhelmus Hamers (x1751 Catharina Nelis) te Waubach.

*         Drie generaties van de ’onbekende stam’ te Waubach.

*         Aanvulling op Wilhelmus Hamers (x1751 Catharina Nelis) te Waubach.

*         Vervolg op De Franse volkstelling van Zweibrüggen in 1799.

*         Voorlopige opstelling van de eerste generaties van een Eygelshoven-stam (stam AC).

*         Het gezin Peter Hugo (x1783) Margaretha Hamers (Gruitrode en Beeck (B)).

*         Dames met de namen Maria Theresia Hamers uit de Brunssumstam plaatsten ons steeds voor problemen en ook nu weer (Nuth).

*         Stamreeksen van leden met als lidnummer 224 en 226 (stam Beek en Voerendaal).

*         Een nalatenschap in 1851 deels vererfd aan de erfgenamen van het echtpaar Willem Hamers-Odilia Webers (Geleen).

*         Bezit van de kinderen van Wilhelmus Hamers en Odilia Webers.

*         Drie naamdragers bij de Maaseiker notarissen (Elen en Kessenich).

*         Naamdragers in de protocollen van het ambt Born (3) (1677-1692)

 

Back to top

 

 

Hamers Bulletin jaargang 20 (2004) nr 1

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Een aflevering rond de Brunssum-stam.

*         Een spaarbankboekje uit een nalatenschap.

*         Kwartieren van een voormoeder van een tak van de componistenfamilie Andriessen - Agnietje Hamers.

*         Kwartieren van een voormoeder van een tak van de koopliedenfamilie Oostermeijer - Antje Hamers.

*         Voorouders van afstammelingen uit de Brunssum-stam in een kwartierstaat.

*         Stamreeks van mevr. J.M.G. Hamers.

*         Afstammingsreeks van de heer J.Chr. van Gulik.

*         Hamers uit Ancestry World Tree Project: Global search.

*         Is de ’onbekende stam’ niet een tak van de Beek-stam (stam L)?

*         Bidprentjes (21).

*         In Memoriam A.P.M. Hamers.

*         Verenigingsnieuws.

 

Back to top

Last revised:  23 oktober 2004