Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

HET HAMERS BULLETIN JAARGANG 22

 

Overzicht van artikelen in het Hamers Bulletin jaargang 22 (2006)

 

Hamers Bulletin jaargang 22 (2006) nr 6

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Thans meer afstammelingen bekend van Louis Hamers (1821-1890), kapitein-adjudant van Bronbeek.

*         Nieuws over een geëmigreerde Hamers naar St.Toenis en over diens geëmigreerde kleinzoon naar Costa Rica.

*         Vaals en Vijlen opnieuw onder de aandacht.

*         Hamers in de parochie Vaals vanaf 1600 tot 1750.

*         Begraven te Vijlen 1748-1797.

*         Boedelscheiding van Ludovicus Hamers en Catharina Palmen uit 1777.

*         Hernieuwd contact na 50 jaar.

*         GenLias - waarschuwing.

 

 

Hamers Bulletin jaargang 22 (2006) nr 5

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Afstammingslijnen van kunstenaar en die van Friso Wiegersma in het bijzonder.

*         Afstammingsreeks van Friso Wiegersma.

*         Zijn Aegidius Palmen en Elisabeth Römkens familie van de Übach-Hamers 9stam AA)?

*         Laurensberg - Richterich -Vaalserquartier - Vaals.

*         Hamers in de parochie Laurensberg (D) (en Richterich (D)) vanaf 1686 tot 1750.

*         Afstammingsreeks van Laurens Jozef Marie Waelen.

*         De 'ontvanger van de stedelijke belastingen' Jacob Hamers te Maastricht liet in 1822 niets na.

*         Hamers in kwartierstaten (20)

*         Aanvulling gezin Wiertz-Schieren.

*         Gedachtenisprentjes

*         De Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën bestaat 20 jaar.

*         Samen voorbereiden - samen werken - samen vieren.

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

*         In memoriam Phyl Hamers-Spronck en Jannetje Vermaak-de Lange.

*         Personalia.

 

 

Hamers Bulletin jaargang 22 (2006) nr 3 en 4 (dubbelnmummer)

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         De Maastricht-stam (stam M)

*         Afstammelingen Maastrichtse Hamers langs vrouwelijke lijn

*         Afstammingsreeks van Olga Maria en Gertrudis Joanna Maria Teunissen

*         Op- en aanmerkingen bij de afstammingsreeks J.E.M. Custers

*         Overleden naamdragers in 2004

*         Zijn de Hamers in en rondom de Bank van Übach onderling familie?

*         Zij woonden in de Groenstraat

*         Zij woonden te Waubach

*         Hamers in de parochie Eygelshoven van 1617-1750

*         Aantekeningen betreffende Geleense Hamers (vóór 1700)

*         Nogmaals de familie Consten.

*         Weer eens Hamers in het Limburgs Tijdschiftt voor Genealogie (Kerkrade)

*         Franciscus Hamers, dozijnschilder in Antwerpen, is niet van Limburgse afkomst

*         Stamreeks van J.G.M. Haemers (lid 240)

*         Wiertz-Schieren en Wolff-Sturm en connecties met naamdragers Hamers

*         Zelfmoord, Brandstichting, Doodstraf

*         Bidprentjes (24)

*         Zij kwamen uit het Oosten

*         Nauts op internet

*         Uit de Übacher Gerichtsbücher (2)

*         Correctie afstammingsreeks M.C.J. van Hees

*         Verslag jaarvergadering 22 april te Thorn

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

*         Veertigjarig huwelijk John Hamers en Greet Hommes

*         Koninklijke onderscheiding M.G.J. Haemers te Nuth

*         Zes nieuwe leden.

 

 

Hamers Bulletin jaargang 22 (2006) nr 2

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Een ruzie door een erfenis die geleid heeft tot opvoering van de reeks voorouders.

*         Afstammingsreeks van J.E.M. Custers (lid 192).

*         Een nieuwe stamvader? Broer van de beide andere stamvaders uit Heerlen?

*         Hamers in de parochie Kerkrade vanaf 1615 tot 1725.

*         Waar stierven de ouders van Jan Peter Dols (1854-1928)?

*         Afstammingsreeks van M.C.J. van Hees, echtg. van H.L.M. Pinxt (lid 230).

*         Zijn alle Hamers uit de streek Übach, Merkstein, Heerlen en omgeving aan elkaar verwant?

*         Hamers in kwartierstaten (19)

*         Hamers te Merkstein; of: Zo moeder zo dochter.

*         Nog meer nakomelingen van Klaas Andriessen en Agnietje Hamers!

*         Toch nog een krant met kinderen.

*         Familie Consten.

*         Overlijdensberichten 2005.

*         Naamdragers in de protocollen van het Ambt Born (6).

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

*         Digitale vastlegging van grafzerken van Haemers, Hamers en Hammers.

*         Elke stam een eigen werkgroepje.

*         Personalia.

 

 

Hamers Bulletin jaargang 22 (2006) nr 1

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

 

*         Nakaarten, nagenieten en nadenken.

*         Kort verslag van de feestelijke bijeenkomst op 12 november 2005 in Hotel Salden te Schin op Geul (met foto’s).

*         Door allen, voor allen, lezing door Funs Patelski.

*         Het aantal stamouders teruggebracht!

*         Leden van de B-stam hadden onjuiste voorouders.

*         Nieuwe stamouders opgespoord!

*         Stamreeksen van vier leden.

*         Het (voorouder)paar Nicolaas Hamers (¥ 1730) Sophia Lausberg – hun voor- en nageslacht -.

*         De geruchtmakende Louis Hamers stamt inderdaad uit Limburg en ook nog eens uit de Bocholtz-stam.

*         Uit de Übacher Gerichtsbücher (1)

*         Bidprentjes (23)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

*         Personalia.

 

Back to top

Last revised:  21 oktober 2006