Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

 

HET HAMERS BULLETIN JAARGANG 23

 

Overzicht van artikelen in het Hamers Bulletin jaargang 23 (2007)

 

Hamers Bulletin jaargang 23 (2007) nr 6

Dit nummer bevat de volgenden bijdragen:

*        20 jaar Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

*        Tweede stamreeks van Matheus Petrus Hubertus Hamers (lid 4)

*        Tweelingen in een genealogie Hamers en aangetrouwde families

*        Afstammelingen van bokkerijders (5)

*        Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

Hamers Bulletin jaargang 23 (2007) nr 5

Dit nummer bevat de volgenden bijdragen:

*               Tulpen(stam)boom gedoopt

*               Renť Lauwers geridderd

*               Hamers in de parochie Nuth vanaf 1573 tot 1750

*               Familie Hamers te Nuth, dl. I: de zeventiende eeuw

*               Afstammingsreeks van .............

*               Ben ik dan toch een (echte) Limburger?

*               In Memoriam Coenraad Cornelis Hamers

*               Literatuur

*               20 jaar Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

*               Kort verslag van de jaarvergadering gehouden te Hoensbroek 21 april 2007

*               Afstammelingen van bokkerijders (4)

*               Nog iets meer over de stamvader van de AC-stam

*               Naschrift

*               Nog iets meer over de AC-stam (en de AD-stam)

*               Personalia

*               Jos Hamers, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

*               Gouden bruiloft te Oirsbeek

*               Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

Hamers Bulletin jaargang 23 (2007) nr 3 en 4

 

Dit dubbelnummer bevat de volgende bijdragen:

*        Munstergeleen

*        Afstammingsreeks Johannes Andreas Houben (*1821)

*        Verwanten van pater Karel Houben via de familie Hamers

*        Ludovicus Hamers (*1764 te Munstergeleen) was de zevende zoon en oud-vader van de initiatiefnemer van onze samenwerking

*        Vernoemingen Ludovicus, Lodewijk of Louis

*        Afstammingsreeks van Hubertus Marie Kersemakers (*1942)

*        Derde afstammingsreeks van Henricus Petrus Marie Cobben (*1951)

*        Stamreeks van Theodorus Josephus Hubertus Hamers (*1961)

*        Hamers in de parochie Munstergeleen vanaf 1673 tot 1750

*        Aantekeningen uit een protocol van de schepenbank Geleen (1671-1683)

*        Overleden naamdragers in 2005

*        Hamers in de parochie Spaubeek van 1650 tot 1750

*        Leven er nog naamdragers uit de Spaubeek-stam?

*        Uit de protocollen van Spaubeek tweede helft van de 17de eeuw

*        Afstammelingen van bokkerijders (3)

*        Vermeldingen vanaf 1750 van personen met de familienaam Haemer, Hamer, Hamers, Hammer en Hammers in Aken en het ten westen van Aken gelegen gebied (zwaartepunt Aken-Vaalserquartier en de huidige gemeente Vaals

*        Hamers in kwartierstaten (22)

*        Overlijdensberichten 2006

*        Uit de schepenprotocollen van Simpelveld van de 17de eeuw

*        Jozef Haemers in het Vreemdelingenlegioen 1939-1944

*        Wie was Joseph Haemers, de vrijwilliger in het Vreemdelingenlegioen?

*        20 jaar Vereniging Limburge Hamers GenealogieŽn

*        Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

*        Personalia

 

Hamers Bulletin jaargang 23 (2007) nr 2

 

Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

*         Geleen en Munstergeleen.

*         Hamers: voorouders in het verleden, buren in het heden.

*         Afstammingsreeksen van: Maria Gerarda Hubertina Caelen.

*         Andreas Custers van Geleen (ca.1580-1639).

*         Hamers in de parochie Geleen 1605-1700

*         De Geleen-stam: een interessante stam. Is die wel uitgestorven?

*         Een Oirsbeek/Maastrichtse Memorie van successie uit 1822.

*         Maria Joanna (*1815) en Maria Cartharina Elisabeth Hamers (*1817), de laatste

*         vrouwelijke nazaten van de Maastrichtse tak van de Geleen-stam.

*         Problemen met Hamers te Geleen.

*         Maar weinig Hamers met de voornaam Drees of Andreas.

*         De naam Thijs Hamers en varianten veel voorkomend vůůr 1700

*         Echtgenoten van Hamers met de voornaam Maria, Meijken etc. vermeld zonder familienaam

*         Aantekeningen uit een protocol van de Schepenbank Geleen 1663-1671

*         1987-2007 20 Jaar Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

*         Afstammelingen van Bokkerijders (2).

*         De laatste 'bokkerijder' Afstammingsreeks van Joseph JanGerard Rademaekers (1904-1993)

*         Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen.

*         Cursus paleografie via de computer.

 

 

Hamers Bulletin jaargang 23 (2007) nr 1

 

*          

 

Back to top

Last revised:29 oktober 2007