Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BUNDEL 2012

 

Description: image003       Inhoudsopgave

Description: image003       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

Description: image003       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

Description: image003       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

 

 

INHOUD

 

 

Bronnen

 

Vermeldingen van naamdragers aangetroffen in archieven van het L.v.O. vóór 1700

Aantekeningen uit de protocollen van de schepenbank Geleen 1599 tot 1662

Aantekeningen uit de protocollen van de schepenbank Geleen 1685 tot 1722

Hamers in de parochie Beek van 1635 tot 1750

Hamers in de parochie Sippenaken (B) van 1662 tot 1800

Aantekeningen uit de kerkelijke registers van Vaals na 1800

 

Archief

 

A      Een fotoalbum uit ca. 1920 geschonken aan het Hamers-archief

A      Familie Botti                                                                  

A      Familie Beng                                                                   

A      Nog enige foto’s uit het familiealbum                                      

 

 

Artikelen

 

Op zoek naar ..........

Trijnen Hamers, echtgenote sedert ca. 1655 van Jan Stevens          

De voorouders van Lisken Hamers, in 1644 gehuwd met Willem Zelis

J      De ouders van Anna Elisabeth Vroemen, echtgenote van Jan Hamers (*1679)  

J      Een aansluitende huwelijksdispensatie                                 

AR    De voorouders van Johannes Hamers die te Sippenaken in 1727 huwde  

B      Oda Hamers is niet de moeder van Christiaan Voncken die ca. 1740 met Maria Roemers huwde      

L      Geen problemen meer bij  een afstammingsreeks uit de Neerbeek-stam

L      Nog een huwelijksdispensatie als bewijs                                    

L      Kleinkinderen van Johannes Hamers en Meijken Schoutelen mede in proces tegen hun oom Jan Hamers jr            

L      Geleense huwelijksdispensaties  uit 1714, 1715 en 1719                                         

L      Huwelijkdispensatie Krekels - Vroemen in 1772 te Geleen            

L      Zijn Herman Penris en Lijsbeth Severens wel de ouders van de gezusters Penris?        

Problemen Hamers - Lemmens - ‘sHogen - bindingen in Beek         

De pastoor van Beek maakt ook wel eens een schrijffoutje                   

BN    Paes en Hamers in de 17de en 18de eeuw                                 

B      Joannes Josephus Hamers (†1812)  in de stamboom Reijnaerdts-Speth           

 

         

Stammen

 

AA    De Übach-stam  - stam AA - met twee generaties opgevoerd        

AJ     De Limbricht-stam - stam AJ                                                  

Verschillende Hamers-stammen in Noord-Brabant                         

A      Reisindrukken van Philippus Jacob Hamers (1882-1966)               

AA    Controleur Hamers op Sumatra                                                

AA    Alexander Joseph Franciscus Hamers, controleur op Sumatra        

AA    Op zoek naar sporen van de familie Hamers in de kop van Sumatra       

B      De Tongerense Hof en het Hamers-monument                            

 


 

 

Stam- en afstammingreeksen

 

Stam A  -  schema                                                                                        92

A      Petrus Mattheus Baalman (*1926)                       P.M. Baalman                   93

A      Peter van der Poel (*1952)                                P. van der Poel                 95

A      Bernardus Leonardus Maria Truijens (*1965)        B.L.M. Truijens                97

A      Frank Maria van den Haak (*1948)                      F.M. van den Haak            99

A      Marco Chef d’Hotel (*1967)                               Redactie                          101

 

Stam B  -  schema                                                                                        103

B      Maria Elisabeth Catharina Hamers (*1960)           M.E.C. van de Pas-Hamers  104

B      Natasja Godefrida Maria Lataster (*1968)            P.J. Lataster                    106

B      Alain Georges Adelin Féaux (*19..)                     A.G.A. Féaux                   108

 

Stam C  -  schema                                                                                        110

C      Peter Mathias Jozef Römgens (*1946)                 P.M.J. Römgens                111

 

Stam D  -  schema                                                                                        113

D      Rainer-Wolf Rasokat (*1963)                             R-W. Rasokat                   114

D      Ron Laurentius Wolters (*1965)                          R.L. Wolters                     116

D      Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)              R.R.M. Spaetgens              118

D      Theun Kruts (*19..)                                          Th. Kruts                         120

D      Rainer-Wolf Rasokat (*1963)                                     R-W. Rasokat                -

 

Stam E  - schema                                                                                          122

E      Charlotte Gerardine Marie Antoinette Denie (*1953)     Redactie                  123

 

Stam F  -  schema                                                                                         125

F      John Dohmen (*1950)                                       J. Dohmen                       126

F      Henricus Johannes Maes (*1941)                         H.J. Maes                        128

F      Hubertus Maria Franciscus Bruls (*1966)              H.W.E. Luijten                 130

 

Stam G  -  schema                                                                                        132

G      Adrianus Antonius Jacobus Klaassen (*1940)         A.A.J. Klaassen                 133

 

Stam H  -  schema                                                                                        135

H      Mischa Helena Augustinus Hamers (*1975)           M.H.A. Crins-Hamers         136

 

Stam I  -  schema                                                                                         138

I       Robert André François Joliet (*1979)                  R.A.F. Joliet                    139

I       Anita Gertruda Winanda Gerarda Haemers (*1953)A.G.W.G. Meys-Haemers    141

I       Brigitte Andrea Henriëtte Hamers (*1969)           K.H. Hamers                    143

I       Johanna Louise Petronella Irmgard Haemers (*1956)     H.G. Stevens             145

 

Stam J  -  schema                                                                                        147

J      Joseph Hendrikus Gerardus Collaris (*1951)          J.H.G. Collaris                  148

J      Gertruda Hendrika Beckers (*1957)                    A.J.M. Franken                 150

J      Gerard Marie August van der Cruijs (*1946)         Redactie                          152

 

Stam L  -   schema                                                                                        154

L      Gerard Marie August van der Cruijs (*1946)         Redactie                          155

L      Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)              R.R.M. Spaetgens              157

L      Nicolle Josephina Philomena Maria Hamers (*1965)N.J.P.M. Berens-Hamers   159

L      Cindy Maria Louise Hamers (*1974)                    E.W.K. Rakhorst               161

L      Veronique Maria Hamers (*1982)                        V.M. Hamers                    163

 

Stam O  -  schema                                                                                        165

O      Theun Kruts (*19..)                                          Th. Kruts                         165

 

Stam Q  -  schema                                                                                        167

Q      Angelique Josephina Maria Lataster (*1970)         A.J.M. Lataster                168

Q      Johnny Peter Bernhard Joseph Hamers (*1969)     J.P.B.J. Hamers               170

 


Stam S  - schema                                                                                          172

S      Yvonne Jeannine Marie Penders (*1952)              Y.J.M. Brandt-Penders       172

S      Hubertus Josephus Franciscus Renatus Hamers (*1949) Redactie                  174

 

U      Gerard Marie August van der Cruijs (*1946)         Redactie                          -

 

Stam W  -  schema                                                                                        176

W     Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)              R.R.M. Spaetgens              176

W     Gerard Marie August van der Cruijs (*1946)         Redactie                          -

W     Gerard Marie August van der Cruijs (*1946)         Redactie                         -

 

Stam Y  -  schema                                                                                        178

Y      Pascal Franciscus Maria Lataster (*1971)             P.F.M. Lataster                178

 

Stam AA  -  schema                                                                                       180

AA    Marjolijn Bos (*1957)                                       V.W. Beurkes                   181

AA    Constance Renée Balt (*1944)                            C.R. Schuurs-Balt              183

 

Stam AG  -  schema                                                                                      185

AG    Maria Hassing (*1914)                                      L.J. Hassing                     185

AG    Jan Eric Koppelrath (*1968)                               J.E. Koppelrath                 187

 

AO    Joseph Hubert Marie Boderie (*1955)                  J.H.M. Boderie                 189

 

Stam AP  -  schema                                                                                       191

AP    Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)              R.R.M. Spaetgens              192

AP    Maria Helena Hubertina Gerarda Vroomen (*1964)       W.M.H. Brassé          194

 

AT    Michael Martinus Moers (*1962)                         M.M. Moers                      196

 

BD    Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)              R.R.M. Spaetgens              198

 

BT    Anna Hubertina Hendrika Johanna Hanssen (*19..)       H. Massen                 200

 

Onbenoemde stammen                                                                                  201

 

Munstergeleen-stam          Ralph Robertus Maria Spaetgens (*1989)      

                                     R.R.M. Spaetgens                                                    202

Frelenberg-stam               Michael Martinus Moers (*1962)  

                                     M.M. Moers                                                            204

Schinnen-stam                  Hubertus Maria Franciscus Bruls (*1966)      

                                     H.W.E. Luijten                                                       206

Nog een onbenoemde stam                                       

                                     Redactie                                                                207

 

Diversen

 

25 jaar geleden (slot)                                                                                    208

Hamers in kwartierstaten (33)                                                                        210

Overleden naamdragers in 2010                                                                      210

Overlijdensberichten 2011 en 2012                                                                  211

In memoriam Frits Hamers (*1927)                                                                  211

In memoriam Hans Strack (*1929)                                                                   211

 

Literatuur

 

Funs Patelski, Limburgse Verwantschappen                                                       212

Lof der Schranderheid                                                                                    213

Dautzenberg en Hamers verwant?                                                                    213

Berichten en artikelen                                                                                   214

Personalia                                                                                                   215

 

Registers

op voornamen Haamers / Haemers / Hamers / Hammers                            216

op personen zonder familienaam

op alle andere personen met voornaam

 


 

REGISTERS

 

Personen met de namen Haemers, Hamers of Hammers

 

‘sHogen, Mees 020

‘sHogen 004

*A.G.W.G. (*1953) 005, 142

*Adolph (v1700) 040

*Adrianus (*1726) 084

*Aegidius (*1764) 025

*Aegidius Joseph (v1808) 027

*Aelken (*1650) 200

*Agatha (v1681) 116

*Agnes (x1664) 020

*Agnes Josephina Maria (*1950) 214

*Agnietje (*1778) 097

*Albert Maria Joseph (*1937) 210

*Aleidis (*1650) 200

*Alexander (*1776) 135

*Alexander Johannes Joseph (*1943) 210

*Alexander Joseph Franciscus (*1817) 086, 89, 180, 182, 184

*Alexander Joseph François (v1883) 087

*Alexander Joseph Franciscus (v1890) 004

*Andreas (*1634) 147, 148, 150

*Andreas (*1674) 039

*Andreas (*1711) 042, 44

*Andreas (*1752) 044

*Andreas (*1754) 138, 139

*Andreas (*1777) 044

*Andreas (x1731) 148

*Andreas (+1760) 044

*Andreas (v1679) 041, 44

*Andreas (v1711) 044

*Andreas (v1734) 045

*Andreas (v1813) 027

*Andreas Joannes (*1744) 044

*Anita (*1953) 138, 142

*Anita Gertruda Winanda Gerarda (*1953) 005, 141, 142

*Anna (*1622) 176

*Anna (*1649) 152

*Anna (*1652) 052, 68

*Anna (*1673) 020

*Anna (*1690) 020

*Anna (*1714) 021

*Anna (*1725) 021

*Anna (*1747) 023

*Anna (*1949) 178

*Anna (x1658) 020

*Anna (x1683) 113, 118

*Anna (x1729) 022

*Anna (v1746) 022, 23

*Anna (v1723) 054

*Anna (v1780) 139

*Anna (v1782) 070

*Anna (v1835) 027

*Anna Catharina (*1728) 067

*Anna Catharina (*1798) 070

*Anna Catharina (x1752) 055

*Anna Catharina (v1764) 054

*Anna Catharina (v1770) 186

*Anna Elisabeth (*18..) 185

*Anna Elisabeth (*1818) 026, 27

*Anna Elisabeth (x1799) 108

*Anna Gertrudis (*1774) 167

*Anna Gertrudis (*1814) 026, 27

*Anna Gertrudis (+1824) 027

*Anna Gertrudis (v1750) 204

*Anna Henrica (*1922) 210

*Anna Josepha (v1853) 142

*Anna Judith (*1724) 042, 44

*Anna Margaretha (*1730) 058

*Anna Maria (*1724) 058

*Anna Maria (*1730) 021

*Anna Maria (*1779) 027

*Anna Maria (*1939) 135, 138

*Anna Maria (v1820) 027

*Anna Maria (v1734) 148

*Anna Maria (v1749) 143 145

*Anna Maria (v1780) 060

*Anna Maria (v1837) 027

*Anna Maria Josepha (*1794) 070

*Anne Marie Sybille (*1909) 208

*Anne Marie (x1923) 208

*Ans (*1950) 214

*Anthon Joseph (*18..) 086

*Antoinette Maria (*1873) 208

*Antonie (*1763) 133

*Antonius (*1690) 165

*Antonius (*1721) 165

*Antonius (*1763) 132, 133

*Antonius (*1831) 132

*Antonius (v1721) 120, 165

*Antonius (v1800) 084

*Antonius (v1856) 027

*Antonius Gerardus Felix Henricus (*2000) 214

*Aret (v1698) 009

*Aret (v1695) 034

*Areth (*1693) 036

*Arit (v1684) 039

*Arit (+1694) 033

*Arnold (*1696) 067

*Arnold Joseph (+1864) 106

*Arnoldus (*1651) 046, 110 111

*Arnoldus (*1675) 103, 106

*Arnoldus (*1696) 035

*Arnoldus (*1776( 106

*Arnoldus (*1800) 172, 173

*Arnoldus (*1859) 172, 174

*Balthasar (*1709) 138, 139

*Balthasar (+1757) 026

*Balthasar (v1743) 049

*Balthasar (v1755) 145, 146

*Baltus (*1709) 139

*Barbara (*1854) 173

*Barbara (v1722) 111

*Bartholomeus (*1774) 027

*Bartholomeus Elisabeth Gerardus (*1932) 146

*Beilcken (v1685) 017

*Bèr (x1962) 214

*Bernardus (*1697) 180, 181, 183

*Bert (*1941) 160

*Bijlken (v1684) 052

*Bilken (*1627) 191, 192, 194

*Bilken (*1644) 050, 51, 68, 147, 155, 157

*Bilken (*1686) 054

*Bilken (x1721) 021

*Bilken (v1653) 013

*Bilken (v1655) 014

*Bilken (v1666-89) 023

*Bilken (v1679) 020

*Bilken (v1684) 052, 53

*Bill (*1644) 068

*Bill (*1714) 054

*Bille (v1666-89) 023

*Billien (v1651) 013

*Brigitte (*1969) 138, 144 145

*Brigitte Andrea Henriëtte (*1969) 005, 143, 144

*Carolus (*1708) 132, 133

*Carolus Franciscus Constantijn (*1881) 180, 182

*Carolus Johann Angelo (*1972) 154

*Caspar (*1740) 067

*Caspar Jozef (*1933) 105

*Casparus (*1740) 185, 187

*Catharina (*1599) 076

*Catharina (*1611) 176

*Catharina (*1638) 052, 68

*Catharina (*1646) 019

*Catharina (*1657) 039

*Catharina (*1658) 072

*Catharina (*1659) 071

*Catharina (*1666) 067

*Catharina (*1669) 067

*Catharina (*1678) 020

*Catharina (*1689) 111

*Catharina (*1702) 035

*Catharina (*1718) 042, 44, 150

*Catharina (*1720) 021

*Catharina (x1677) 020

*Catharina (x1641) 019

*Catharina (x1655) 032

*Catharina (x1656) 202

*Catharina (x1677) 081

*Catharina (+1631) 051

*Catharina (v1657) 056

*Catharina (v1666-75) 023

*Catharina (v1695) 034

*Catharina (v1700) 077

*Catharina (v1704) 048

*Catharina (v1709) 021, 23

*Catharina (v1720) 139

*Catharina (v1732) 025, 26, 46

*Catharina (v1735) 136

*Catharina (v1752) 022

*Catharina (v1788) 026

*Catharina Elisabeth (*1747) 044

*Catharina Lamberti Lamberti 065

*Catharina Maria (*1929) 210

*Cathrin (x1654) 035

*Cecilia (v1684) 034

*Cecilia (+1684) 035

*Christiaan (*1799) 125, 130, 206

*Christianus (*1799) 130

*Christianus (*1801) 027

*Christianus (+1833) 027

*Christianus (v1828) 027

*Christina Maria (*1923) 211

*Christina (v1732) 023

*Christina (v1654) 019, 22

*Cindy (*1974) 154, 162

*Cindy Maria Louisa (*1974) 005, 162

*Claes (*15..) 122, 123

*Claes (*1647) 056, 159, 161, 163

*Claes (*1655) 059

*Claes (*1677) 016

*Claes (v15..) 213

*Claes (v1623) 011

*Claes (v1625) 007

*Claes (v1628) 011

*Claes (v1691) 023

*Claes (v1652) 013

*Claes (v1653) 057, 64

*Claes (v1654) 014

*Claes (v1657) 189

*Claes (v1671) 016

*Claes (v1676) 016

*Claes (v1684) 052

*Claes (v1698) 017

*Claes (v1700) 017

*Claes (v1756) 023

*Clas (v1650) 012

*Clas (v1652) 013

*Clas (v1654) 014

*Clas (v1698) 017

*Clas de alde (v1655) 014

*Conny Cornelia Klasina (*1966) 210

*Conrad (*1664) 072

*Conradus (*1664) 071, 180, 181, 183

*Conradus (v ....) 076

*Conradus (v1676) 074

*Conradus (v17..) 079

*Corn. (*1647) 052

*Corn. (*1646) 052

*Cornelia (*1623) 051

*Cornelia (*1647) 019, 56

*Cornelia (*1673) 020

*Cornelia (*1707) 021

*Cornelia (*1716) 021

*Cornelia (*1726) 058

*Cornelia (*1771) 125, 126

*Cornelia (*1852) 102

*Cornelia (x1718) 021

*Cornelia (v1750) 022

*Cornelia (v1643) 019, 159, 161, 163

*Cornelia (v1657) 056

*Cornelia (v1734) 133

*Cornelia (v1750) 023

*Cornelia (v1756) 022

*Deirck (v1619) 011

*Derich (v1474) 213

*Diederich (v1641) 008

*Dingeman (*1835) 132

*Dingena (*1949) 132

*Dionysius (*1720) 180, 181, 183

*Dirck (v1667) 081

*Dirk (x1747) 022

*Dirk (+1775) 024

*Drees (v1620) 011

*Dreesken (v1627) 192, 194

*Dries (*1634) 148, 150

*Drijes (v1652) 013

*E.L.M. (*1936) 215

*Eerken (v1562) 009

*Eline Caroline (*1861) 087, 180, 184

*Elisabeth (*160.) 076

*Elisabeth (v1600) 010

*Elisabeth (*1612) 176

*Elisabeth (*1618) 051

*Elisabeth (*1620) 206

*Elisabeth (*1657) 176, 198

*Elisabeth (*1660) 039

*Elisabeth (*1740) 067

*Elisabeth (*1808) 208

*Elisabeth (*1926) 210

*Elisabeth (x1644) 019

*Elisabeth (+1694) 038

*Elisabeth (v1600) 010

*Elisabeth (v1642) 019

*Elisabeth (v1647) 056

*Elisabeth (x1650) 064, 65

*Elisabeth (v1661-70) 023

*Elisabeth (v1664) 039

*Elisabeth (v1685) 023

*Elisabeth (v1807) 186

*Elisabeth Johanna Hendrika 188

*Elisabeth Leonie Maria (*1936) 215

*Elisabetha (*1677) 020

*Elisabetha (*1748) 022

*Elisabetha (v1748) 022

*Elisabetha (v1749) 022

*Elisabetha (v1755) 022

*Elisabetha (v1766) 186

*Elizabeth (*1749) 022

*Elizabetha (+1663) 026

*Elizabetha (*1728) 021

*Emerance (*1814) 168

*Emond (*1590) 138, 139, 141, 143, 145

*Emont (x1616) 210

*Enken (*1649) 147, 152

*Ercken (+1694) 033

*Ercken (v1662) 015

*Ercken (v1687) 034, 60

*Ercken (v1694) 039

*Erken (*1651) 111

*Erken (v1652) 013

*Etien (v1673) 020

*Etienne (x1756) 025

*Eustachius (*1600) 191, 192, 194

*Eustachius (*1619) 176, 198, 199

*Eustachius (v1650) 083

*Eustas (v1679) 083

*Eva Maria (*1669) 039

*Florence Maria Josephina (*1979) 138

*Francisca Eleonora (*1905) 180, 182

*Franciscus (*1697) 084

*Franciscus (*1782) 092, 93, 95

*Franciscus Laurentius (*1853) 094

*Franciscus Wilhelmus (*1790) 070

*François (*1924) 124, 172, 175

*Frans (*1853) 094

*Frans (*1924) 211

*Frans Arnold Joseph (*1839) 107, 169

*Frans Guillaume (*1931) 172

*Frans Joseph (x1922) 208

*Fredericus (*1797) 132

*Frits (*1927) 006, 211

*Gabriel (*1575) 076, 78

*Gabriel (*1680) 120

*Gabriel (x1700) 113

*Gabriel (v1666) 033

*Gabriel (v..) 074

*Gasparus (v1766) 186

*Gebeel (v1699) 017

*Gebel (*1655) 034

*Gebel (v1651) 034

*Gebel (v1722) 018

*Geel (+1694) 148, 150, 152

*Geerken (v1665) 039

*Geert (*1946) 211

*Geijl (+1717) 059

*Geijl (v1599) 010

*Geijl (v1618) 010

*Geijlken (v1615) 010

*Geraet (v1679) 023

*Gerard Joseph (*1821) 167, 170

*Gerardus (*1611) 052, 154, 159, 161, 163

*Gerardus (*1642) 113, 120

*Gerardus (*1664) 189

*Gerardus (*1665) 039

*Gerardus (*1672) 020

*Gerardus (*1675) 132, 133

*Gerardus (*1723) 189

*Gerardus (*1728) 021

*Gerardus (x1643) 019

*Gerardus (+1660) 023

*Gerardus (v1641-55) 019, 22

*Gerardus (v1642) 019, 56

*Gerardus (v1647) 056

*Gerardus (v1745) 168, 170

*Gerardus (v1746) 120, 165

*Gerardus (v1763) 104

*Gerardus Hubertus (*1833) 124

*Gerardus Hubertus Johannes (*1932) 164

*Gercken (*1611) 159, 161, 163

*Gerken (v1653) 013

*Gertien (v1678) 020

*Gertien (v1688) 058

*Gertrien (v1688) 023

*Gertruda Anna Maria (*1928) 210

*Gertrude (*1916) 211

*Gertrudis (*1658) 020, 52

*Gertrudis (*1661) 052

*Gertrudis (*1697) 067

*Gertrudis (*1736) 067

*Gertrudis (*1737) 067

*Gertrudis (v1689) 111

*Geubel (v1666) 032, 33

*Geubel (v1683) 036

*Geyl (v1636) 012

*Gheill (v1685) 017

*Ghiel (*1671) 016

*Ghiel (v1685) 017

*Giel (*1660) 015

*Giel (*1670) 148, 150

*Giel (*1680) 120

*Giel (*1746) 120, 165

*Giel (+1694) 148, 150, 152

*Giel (v1625) 011

*Giel (v1632) 012

*Giel (v1650) 012

*Giel (v1652) 013

*Giel (v1655) 014

*Gielen (*1627) 011

*Gielh. (*1638) 052

*Gielis (v1617) 010

*Gielis (v1618) 016

*Gierken (v1652) 013

*Gijel (v1655) 014

*Gijel (v1635) 012

*Gijl (x1645) 034

*Gillis (*1764) 025

*Gobbel (v1653) 013

*Gobbel (v1656) 033

*Gobbel (v1684) 035, 26

*Gobel (+1658) 034

*Gobelinus (v1666) 033

*Godefridus (*1654) 034

*Godefridus (*1720) 042, 44

*Godefridus (v16..) 084

*Godfrid Wilhelmus Franciscus (*1927) 211

*Goossen (x1638) 178

*Gubbel (v1613) 007

*Gubbel (+1695) 035

*Gubbel (v1666) 033, 34

*Gubbel (v1686) 034

*Guilielmus (*1640) 055, 56

*Guilielmus (*1694) 067

*Guilielmus (v1637) 055

*Guilielmus (v1783) 136

*Guilielmus Petrus (*1844) 187

*Guillaume (*1901) 172

*Guillielmus (*1615) 113, 114

*Guillielmus (*1694) 035

*Guillielmus (*1649) 019

*Guillielmus (v1636-49) 022

*Guillielmus (v1639) 019

*Guus (19..) 090

*H. (v1946) 213

*H.J.G. 209

*Hans (*1941) 028

*Hans Wilhelm (*1939) 154

*Hans Peter (*1752) 189

*Harry (*1919) 211

*Heijlken (*1565), 199

*Heiliken (x1685) 035

*Heiliken (v1686) 034

*Heineman (*1635) 056

*Heineman (v1684) 052

*Heinrich Jozef (*1908) 160

*Helena (*1565) 199

*Helena (*1711) 120, 165

*Helena (*1719) 178

*Helena (v1758) 141

*Helena (v1700) 036

*Hencken (v1624) 063

*Hendrick (*1719) 126, 128

*Hendrik (*1795) 144, 145

*Hendrik (*1891) 162

*Hendrik (*1945) 132

*Hendrik (v1725) 048

*Hendrik (v1752) 111

*Hendrik Joseph (*1801) 070

*Hendrik Joseph (*1881) 165

*Hendrik Joseph (*1922) 165

*Hendrika Maria (*1937) 211

*Henk (*1946) 165

*Henricus (*1625) 103, 108

*Henricus (*1610) 110, 111

*Henricus (*1635) 052, 56

*Henricus (*1719) 125, 126, 128

*Henricus (*1795) 144, 145

*Henricus (*1841) 100

*Henricus (x1736) 047

*Henricus (v..) 048

*Henricus (v1650) 022

*Henricus (v1739) 025, 26, 46

*Henricus (v1746) 049

*Henricus (v1764) 026, 130

*Henricus (v1799) 206

*Henricus Franciscus (*1664) 039

*Henricus Joseph (*1796) 070

*Henricus Leonardus (v1882) 085

*Herman (*1927) 018, 208

*Herman (*1766) 172, 173, 174

*Herman (*1804) 070

*Herman (x1674) 167, 168, 170

*Herman (+1695) 038

*Herman (v1759) 039

*Hermannus (v1748) 022

*Hermanus (*1661) 052

*Hermanus (*1660) 052

*Hermanus (*1661) 064

*Hermanus (*1827) 172, 173, 174

*Hermanus (*1661 057

*Hermen (*1660) 057, 64

*Hub (*1904) 164

*Hub (*1949) 124, 175

*Hub J.F.R. (*1949) 215

*Hubert (*1833) 124

*Hubert Arnold (*1933) 172

*Hubert Harrij Josef Marie (*1941) 210

*Hubertina Maria Eduarda (*1933) 210

*Hubertus Josephus Franciscus Renatus (*1949) 006, 124, 172, 174, 175, 215

*Hubertus Carolus Joseph (x1962) 214

*Hubertus Joseph Andreas (*1932) 210

*Ida (*1616) 051

*Ida (*1634) 052

*Ida (*1644) 019, 52

*Ida (*1659) 067

*Ida (*1740) 022

*Ida (*1861) 154, 160

*Ida (x1641) 019

*Ida (x1669) 020

*Ida (x1798) 021

*Ida (+1790) 024

*Ida (v1645) 056

*Ida (v1655) 023

*Ida (v1672) 020

*Ida (v1673) 020, 23

*Ida (v1698) 077

*Ida (v1727) 023

*Irmgard (*1956) 138, 146

*Itgen (x1641) 019

*Itgen (v1661) 016

*Itgen (v1662) 062

*Itjen (x1669) 020

*Itten (v1655) 014

*Itten (v1659) 015

*Itten (v1662) 015

*Itten (v1677) 016

*Ivonne Gertrudis Wilhelmus (*1960) 122

*J.H.G. (*1951) 215

*J.P.B.J. (*1969) 171

*J.P.J.B. 005

*Jacobus Theodorus (*1809) 100

*Jacobus (*1777) 069

*Jacobus (v1662) 025, 26

*Jacques (*1923) 142

*Jan (*15..) 181, 183

*Jan (*1515) 076

*Jan (*1605) 068, 154, 155, 157

*Jan (*1614) 059

*Jan (*1623) 189

*Jan (*1624) 213

*Jan (*1658) 057, 64

*Jan (*1679) 004, 41, 42, 45

*Jan (*1734) 148

*Jan (*1831) 211

*Jan (*1866) 154, 162, 164

*Jan (*1918) 162

*Jan (*1932) 164

*Jan (x1716) 021

*Jan (x1721) 021

*Jan (x1692) 033, 35

*Jan (+1647) 210

*Jan (+1654) 059, 65

*Jan (+1683) 023

*Jan (+1691) 050, 52

*Jan (v1562) 007

*Jan (v1605) 068

*Jan (v1613) 015

*Jan (v1615) 055

*Jan (v1618) 010, 16

*Jan (v1623) 007, 189

*Jan (v1625) 008, 11

*Jan (v1627) 011

*Jan (v1636) 012

*Jan (v1652) 013

*Jan (v1655) 014

*Jan (v1658) 014

*Jan (v1660) 015

*Jan (v1670) 148, 150

*Jan (v1681) 061

*Jan (v1684) 057, 64

*Jan (v1685) 176, 198

*Jan (v1687) 009

*Jan (v1693) 189

*Jan (v1712) 060

*Jan (v1736) 066

*Jan (v1763) 023

*Jan (v2012) 084, 214

*Jan alias Nuchelmans (*1570) 154, 155, 157, 159, 161

*Jan de alde (*1575) 176

*Jan de jonge (v1612-18) 010, 15, 16

*Jan de oude (v1662) 015

*Jan jr. 004

*Jan van Nirbeeck 155, 157, 159, 161

*Jan Baltus (*1821) 142

*Jan Geertruid Willem (*1965) 135

*Jan Gubbelzn 039

*Jan Hendrik (*1764) 125, 130

*Jan Hendrik (*1827) 154, 160, 162, 164

*Jan Hendrik (*1837) 144 145

*Jan Jacob (*1852) 208

*Jan Jacob Gerardus (*1923) 142

*Jan Joseph (*1896) 105

*Jan Joseph (v1815) 026

*Jan Leonard (*1825) 105

*Jan Lodewijk (*1833) 090

*Jan Mathias (*1919) 165

*Jan Peter (*1858) 171

*Jan Pieter (*1748) 168, 170

*Jan Pieter Hubert (*1858) 136

*Jan Pieter Joseph Hubert(*1862) 142

*Jan Willem Hubert (v1931) 215

 

 

 

*Jasper (*1740 187

*Jean-Claude Paul André (*1947) 110

*Jean Guillaume (*1801) 146

*Jean Joseph Hubert (x1927) 208

*Jean Leonard (+1815) 046

*Jean Marie Louis (*1895) 146

*Jef (*1946) 137

*Jenn (v1760) 054

*Jenne (v1698) 023

*Jessie (*1938) 211

*Jo (*1890) 094

*Jo (*1949) 162, 211

*Joachim Cornelis Hubertus (*1886) 028

*Joanna (*1679) 020

*Joanna (*1693) 035

*Joanna (*1745) 022

*Joanna (x1729) 022

*Joanna (+1675) 035

*Joanna (v1642) 056

*Joanna (v1711) 093, 95, 97, 99, 101

*Joanna (v1743) 060

*Joanna Catharina (v1808) 026

*Joanna Christina Jozepha (*1890) 094

*Joanna Maria (*1698) 196

*Joanna Maria (*1725) 204

*Joanna Maria (*1735) 178, 179

*Joanna Maria (*1812) 026

*Joanna Maria (v1728) 027

*Joanna Maria (v1784) 204

*Joanna Maria Emerantia (*1814) 167, 168

*Joannes (*1580) 078

*Joannes (*1630) 122, 123

*Joannes (*1636) 067

*Joannes (*1655) 052

*Joannes (*1658) 052, 125, 126, 128, 130

*Joannes (*1660) 196

*Joannes (*1665) 039

*Joannes (*1671) 020

*Joannes (*1676) 103, 108

*Joannes (*1679) 043

*Joannes (*1681) 020

*Joannes (*1689) 092, 93, 95, 97, 99, 101

*Joannes (*1693) 057, 58

*Joannes (*1694) 189

*Joannes (*1695) 067, 186, 187

*Joannes (*1698) 035

*Joannes (*17..) 069

*Joannes (*1701) 046

*Joannes (*1707) 135, 136

*Joannes (*1713) 042, 44

*Joannes (*1715) 047, 92, 93, 95, 97, 99, 101

*Joannes (*1727) 067

*Joannes (*1734) 148

*Joannes (*1736) 066

*Joannes (*1739) 044

*Joannes (*1752) 022, 92, 154 159, 161, 163

*Joannes (*1772) 067

*Joannes (*1776) 069, 154, 160, 162, 164

*Joannes (*1781) 092, 99

*Joannes (*1884) 160

*Joannes (x1620) 103, 104, 106, 108

*Joannes (x1721) 021

*Joannes (x1727) 025, 46

*Joannes (x1773) 044

*Joannes (x1785) 025

*Joannes (+1686) 023

*Joannes (+1729) 067

*Joannes (+1747) 023

*Joannes (+1753) 026

*Joannes (+1756) 023

*Joannes (+1757) 023

*Joannes (v1620) 078

*Joannes (v1636) 022

*Joannes (v1638) 019

*Joannes (v1647) 019, 56

*Joannes (v1652) 026

*Joannes (v1657) 039, 92, 93, 95, 97, 99, 101

*Joannes (v1675-81) 020, 23, 106

*Joannes (v1680) 048

*Joannes (v1695) 186, 187

*Joannes (v1701-05) 023

*Joannes (v1705) 021

*Joannes (v1724) 023, 106

*Joannes (v1745) 023

*Joannes (v1749) 022

*Joannes (v1773) 044

*Joannes (v1805) 026

*Joannes (v1820) 027

*Joannes (v1814) 027

*Joannes (v1841) 186

*Joannes Antonius (*1821) 026

*Joannes Balthasar (*1737) 025, 46

*Joannes Franciscus (*1722) 125, 130

*Joannes Gerardus (*1774) 067

*Joannes Henricus (*1703) 047

*Joannes Henricus (*1739) 025, 46

*Joannes Henricus (*1779) 070

*Joannes Henricus (v1756) 026

*Joannes Joseph (*1792) 142

*Joannes Josephus (*1751) 069, 70

*Joannes Josephus (*1772) 027

*Joannes Josephus (*1791) 027

*Joannes Josephus (*1795) 092. 101

*Joannes Josephus (*1815) 026

*Joannes Josephus (*1824) 027

*Joannes Josephus (+1812) 004

*Joannes Josephus (v1854) 027

*Joannes Leonardus (*1825 105

*Joannes Leonardus (*1752) 138, 143 145

*Joannes Leonardus (*1810) 026

*Joannes Leonardus (+1831) 108

*Joannes Leonardus (v1832) 027

*Joannes Leonardus (v1788) 104

*Joannes Mathias (*1782) 044

*Joannes Matthias (*1749) 022

*Joannes Michael (*1784) 120, 165

*Joannes Petrus (*1736) 104

*Joannes Petrus (*1746) 025, 46

*Joannes Petrus (*1748) 167, 168, 170

*Joannes Petrus (*1752) 189

*Joannes Petrus (*1784) 187

*Joannes Petrus (*1811) 026

*Joannes Petrus (*1826) 027

*Joannes Petrus (v1826) 027

*Joannes Petrus (v1811) 026

*Joannes Simon (*1803) 123

*Joannes Wilhelmus (*1738) 135

*Joannes Wilhelmus (*1767) 135, 136

*Joannes Wilhelmus (*1830) 136

*Johan (*1580) 076

*Johan (*1918) 211

*Johan (v1581) 083

*Johan Anna Hubert (*1960) 103

*Johan Bernard Joseph (*1943) 171

*Johan Hubert (*1921) 171

*Johan Hubert Gerard (*1951) 215

*Johan Josef (*1896) 214

*Johan Joseph (*1886) 171

*Johan Michiel (*1784) 120, 165

*Johanna (*1613) 051

*Johanna Catharina Maria (*1928) 210

*Johanna Elisabeth (*1804) 149

*Johanna Hubertina (*1929) 210

*Johanna Louise Petronella Irmgard (*1956) 005

*Johanna Maria (*1823) 133

*Johanna Maria (v1797) 136

*Johannes 004

*Johannes (*1655) 020

*Johannes (*1671) 154, 159, 161, 163

*Johannes (*1679) 147, 150

*Johannes (*1698) 067

*Johannes (*1918) 162

*Johannes (x1727) 004

*Johannes (v1659) 015

*Johannes (v1703) 021

*Johannes Casparus (*1817) 187

*Johannes Gerardus Maria (*1938) 210

*Johannes Hendrikus (*1793) 132, 133

*Johannes Hendrikus (*1837) 144 145

*Johannes Henricus (*1758) 138, 141

*Johannes Henricus (v1793) 140

*Johannes Josephus Balthasar (*1891) 142

*Johannes Lambertus (*1941) 160

*Johannes Mathias (*1788) 180, 181, 184

*Johannes Mathias (*1846) 180, 182

*Johannes Nicolaas (*1718) 058

*Johannes Petrus (*1797) 136

*Johannes Petrus Wilhelmus (*1720) 122 123

*Johannes Wilhelmus (*1722) 138, 143, 145

*Johannes Wilhelmus (*1764) 067

*Johannes Wilhelmus (*1765) 067

*John (*1969) 171

*Johnny Peter Bernhard Joseph (*1969) 005, 170, 171

*Jos (v2012) 214

*Joseph (v1773) 168, 170

*Joseph (v1776) 168, 170

*Joseph (v1825) 027

*Joseph (v1887) 137

*Joseph (v1912) 137

*Joseph Hendrik Marie (*1949) 162

*Joseph Hubert (*1904) 164

*Joseph Hubert Jean (*1887) 137

*Joseph Johannes Antonius (*1966) 154

*Joseph Marie Jean (*1946) 137

*Joseph Peter Gerard (*1928) 211

*Josephina (*1925) 210

*Josephina Mathia Hubertina Maria (*1954) 103

*Josephus (*1747) 069

*Josephus (*1822) 027

*Josephus (*1894) 172, 175

*Josephus (v1702) 048

*Josephus (v1760) 106

*Jozef (*1908) 160

*Judith (v1717-24) 044

*K.H. 005

*Karl Heinrich (*1914) 144 145

*Katharina (*1923) 210

*Kees (*1886) 028

*Kimberley (*1987) 172

*Klaes (x1739) 022

*KuabJan (v1636) 012

*Lambert (*1810) 070

*Lambert (v1635) 056

*Lambert (v1639) 019

*Lambertus (*15..) 154, 155, 157, 159, 161

*Lambertus (*1791) 070

*Lambertus (v1649) 019

*Lambertus (v1751) 070

*Lambertus (v1791) 070

*Laurens (*1755) 145, 146

*Laurens (*1822) 094

*Laurentius (*1763) 104

*Laurentius (*1687) 138, 139, 141, 143, 145

*Laurentius (*1709) 104

*Laurentius (*1755) 138, 145

*Laurentius (v1763) 104

*Leentje (v1808) 098

*Lemmen (*..) 059

*Lemmen (*15..) 155, 157, 159, 161

*Lemmen (v1554) 007

*Lemmen (v1629) 011

*Lemmen (+1673) 052

*Lenart (*1661) 093, 95, 97, 99, 101

*Lennert (v1620) 009

*Leny (*1937) 211

*Leonard (v1799) 026

*Leonardus (*1661) 092, 93, 95, 97, 99, 101

*Leonardus (*1662) 046

*Leonardus (*1713) 108

*Leonardus (*1730) 025, 46

*Leonardus (*1735) 135, 136

*Leonardus (*1742) 108

*Leonardus (*1784) 026

*Leonardus (x1788) 025

*Leonardus (v1812) 027

*Leonardus (v1788) 026

*Leonardus (v1809) 027

*Leonardus Henricus (v1730) 025, 46

*Lijseken (x1625) 066

*Lijseken (v1626) 068

*Lijesken (v1652) 013

*Lijsken (v1657) 014

*Lijsken (v1660) 015

*Liseken (v1661-70) 020, 23

*Liseken (v1773) 187

*Lisken (*1620) 206

*Lisken (x1644) 04, 37, 38

*Lisken (v1634) 062

*Lisken (v1652) 213

*Lisken (v1689) 209

*Lou (*1937) 211

*Louis (*1862) 146

*Lourens (*1822) 094

*Lucia Dingena (*1939) 210

*Ludovicus (*1777) 075

*Ludovicus (v17..) 079

*Ludovicus (v1719) 181, 183

*Ludovicus (v1777) 071

*M.A.C. 105

*M.A.H. 005

*M.E.C. 005

*M.H.A. 137

*Machiel (*1736) 185, 186

*Machiel (*1781) 149

*Maes (v1652) 013

*Maicken (v1714) 044

*Marco Arnold Lianne (*1966) 154

*Margaretha (*1683) 058

*Margaretha (x1710) 021

*Margaretha (+1750) 023

*Margaretha (v1708) 021, 23

*Margaretha (v1709) 139

*Margaretha (v1714) 049

*Margaretha (v1746-50) 023

*Margarita (*1676) 020

*Maria (*1609) 051

*Maria (*1639) 052

*Maria (*1645) 113, 114

*Maria (*1655) 052, 57, 64

*Maria (*1661) 052, 57, 64

*Maria (*1668) 039

*Maria (*1670) 020

*Maria (*1681) 057, 61

*Maria (*1687) 110 111

*Maria (*1699) 035, 67

*Maria (*1707) 047

*Maria (*1720) 021

*Maria (*1729) 021

*Maria (*1880) 100

*Maria (x1627) 066

*Maria (x1645) 019

*Maria (x1651) 020

*Maria (x1688) 020

*Maria (x1714) 057

*Maria (x1727) 067

*Maria (+1725) 025, 26

*Maria (v1644) 206

*Maria (v1645) 148, 150

*Maria (v1648) 056

*Maria (v1653) 065

*Maria (v1662) 025

*Maria (v1668-77) 020, 23

*Maria (v1677) 038

*Maria (v1722) 111

*Maria (v1742) 022

*Maria (v1749) 022

*Maria (v1723-34) 023

*Maria (v1742) 022

*Maria (v1742-49) 023

*Maria (v1749) 022, 61

*Maria (v1774) 023

*Maria (v1788) 025

*Maria (v1828) 027

*Maria Agnes (*1779) 067 167

*Maria Agnes (*1778) 092, 97

*Maria Anna (*1782) 070

*Maria Anna (*1801) 125

*Maria Anna (v1793) 026, 138, 140

*Maria Apollonia (v1917) 162

*Maria Barbara (*1854) 172, 173

*Maria Brigitta (*1823) 026, 27

*Maria Catharina (*1725) 204

*Maria Catharina (*1732) 025. 46

*Maria Catharina (*1776) 026

*Maria Catharina (*1786) 190

*Maria Catharina (*1788) 092, 95

*Maria Catharina (*1845) 121, 166

*Maria Catharina (+1763) 026

*Maria Catharina (v1756) 026

*Maria Catharina (v1775) 069

*Maria Catharina (v1776) 069

*Maria Catharina (v1782) 189

*Maria Catharina (v1786) 190

*Maria Christina (*1712) 060

*Maria Christina (*1809) 027

*Maria Christina (+1801) 027

*Maria Cornelia (*1771) 126

*Maria Cornelia Hubertina (*1827) 131, 206

*Maria Elijzabeth (*1661) 039

*Maria Elisabeth (*1720) 058

*Maria Elisabeth (*1772) 185

*Maria Elisabeth (*1777) 026, 108

*Maria Elisabeth (*1784) 070

*Maria Elisabeth(*1807) 185, 186

*Maria Elisabeth (v1780)  060

*Maria Elisabeth (v1793) 104

*Maria Elisabeth Catharina (*1960) 005, 104, 1055

*Maria Elisabeth Hubertina (*1874) 124

*Maria Gertrudis (*17..) 093

*Maria Gertrudis (*1785) 044

*Maria Gertruida (*1912) 107, 169

*Maria Leonie Elisabeth (*1937) 210

*Maria Helena (*1749) 122

*Maria Helena (+1814) 208

*Maria Hendrika Antoinette (*1965) 092

*Maria Hubertina (*1821) 110

*Maria Hubertina Petronella (*1929) 210

*Maria Ida (*1820) 027

*Maria Ida (v1835) 027

*Maria Johanna Carolina (*1940) 113

*Maria Josepha (*1735) 025, 46

*Maria Josepha (*1829) 027

*Maria Josepha (+1795) 070

*Maria Josephina (*1829) 027

*Maria Leonie Elisabeth (*1937) 210

*Maria Magdalena (*1816) 026, 27

*Maria Mechtildis (*1779) 044

*Maria Petronella (*1927) 210

*Maria Sophia (*1807) 070

*Maria Sybille Paulina (*1908) 113

*Maria Theresia (*1776) 125, 128

*Maria Theresia (*1821) 027

*Maria Theresia (*1824) 026

*Marianna (v1785) 025

*Marie Josephine (v1894) 208

*Marien (*160.) 076

*Marij (v1710) 155

*Marij Christin (*1712) 060

*Marike (*1681) 057, 58, 61

*Marten (*1619) 011

*Marten (*1686) 057- 59

*Marten (+1684) 051, 52, 55, 56, 59, 64

*Marten (v1615) 073

*Marten (v1633) 008

*Marten (v1661) 060, 62

*Marten (v1662) 015

*Marten (v1663) 062

*Marten (v1666) 058, 63

*Marten (v1674) 155

*Marten (v1681) 016

*Marten (v1693) 060

*Marten (v1741) 060

*Marten (v1752) 061

*Martin (v1654) 014

*Martinus (*1545) 180, 181, 183

*Martinus (*1671) 071

*Martinus (x1715) 057

*Martinus (v1638) 019

*Martinus (v1638-45) 022

*Martinus (v1645) 019

*Martinus (v1731) 023

*Mary (*1681) 061

*Math (*1945) 07, 10, 17, 33, 35, 39, 50, 185, 209

*Matheus (v1655) 034

*Matheus (v1658) 020

*Matheus Petrus Hubertus (*1945) 147, 154

*Mathias (*1585) 078, 180, 181, 183

*Mathias (*1659) 039

*Mathias (*1668) 071

*Mathias (*1685) 078

*Mathias (*1706) 021

*Mathias (*1707) 067

*Mathias (*1710) 021

*Mathias (*1739) 159, 161, 163

*Mathias (*1774) 044

*Mathias (x1637) 078

*Mathias (+1700) 023

*Mathias (+1704) 023

*Mathias (v1637) 071

*Mathias (v1646) 019

*Mathias (v1651) 079

*Mathias (v1766) 022

*Mathis (v1712) 060

*Mattheus (*1615) 055, 56

*Matthias (*1615) 052

*Matthias (*17..) 095

*Matthias (*1732) 067

*Matthias (*1754) 092, 97, 99, 101

*Matthias (x1639) 019

*Matthias (v..) 082

*Matthias (v1640) 022

*Matthias (v1641) 055

*Matthias (v1727) 023

*Matthias (v1739) 022, 23

*Matthias (v1791) 070

*Matthias (v1794) 070

*Matthijs (*1615) 055

*Matthijs (*1818) 102

*Matthijs (x1689) 020

*Matthijs (v1698) 017

*Mechel (x1746) 022

*Mechtildis (*1625) 077

*Mechtildis (*1675) 020

*Mechtildis (*1714) 044

*Mechtildis (*1715) 042

*Mechtildis (*1718) 021

*Mechtildis (x1746) 022

*Mechtildis (x1702) 021

*Mechtildis (+1643) 023

*Mechtildis (+1793) 024

*Mechtildis (v1677) 074

*Mechtildis (v1693) 079

*Mechtildis (v1710) 021

*Mechtildis (v1710-21) 023

*Mechtildis (v1740-47) 023

*Mechtildis (*1749) 044

*Mechtildis (v1773) 044

*Meijcken (v1668) 039

*Meijken (+1676) 023

*Meijken (v1618) 016

*Meijken (v1627) 011

*Meijken (v1628) 011

*Meijken (v1631) 012

*Meijken (v1638) 012

*Meijken (v1661) 057, 64

*Meijken (v1665) 039

*Meijken (v1668) 039

*Meijken (v1661) 057

*Merten (*1645) 078

*Merten (v1608) 075, 76

*Merten (v1611) 080

*Metgen (x1610) 066, 68

*Metgen (v1611) 016

*Metgen (v1618) 016

*Metje (x1702) 021

*Meyken (+1669) 147

*Mia (*1923) 211

*Mia (v1987) 209

*Mia Josephina Gerarda (*1933) 210

*Michael (*1628) 052

*Michael (*1670) 147, 148, 150

*Michael (*1683) 020

*Michael (*1717) 042, 44

*Michael (*1736) 067

*Michael (*1742) 044

*Michael (*1746) 120, 165

*Michael (*1764) 122 123

*Michael (x1555) 147, 148, 150, 152

*Michael (+1694) 147, 148, 150, 152

*Michael (v1652) 019

*Michael (v1711) 044

*Michael (v1718) 150

*Michael Joannes (*1728) 172

*Michiel (*1781) 149

*Michiel (*1817) 121, 166

*Michiel (+1743) 023

*Miggiel (v1636) 012

*Miranda (*1960) 103, 105

*Mischa (*1975) 135, 137

*Mischa Helena Augustinus (*1975) 005, 136, 137, 214

*N.A. (*1926) 002 -5, 31, 34, 40, 43, 47, 49, 53, 56, 59 enz,

*N.J.P.M. 160

*Neeleken (x1718) 021

*Nelecken (*1689) 057

*Neleken (*1689) 057, 58

*Neleken (x1718) 021

*Neleken (v1683) 157

*Neleken (v1696) 023

*Neleken (v1714) 061

*Neleken (v1716) 061

*Neleken (v1738) 060

*Nelen (*1663) 067

*Neliken (v1697) 020

*Nesgen (x1664) 020

*Nico (*1926) 010, 33, 35, 43, 47, 49, 52, 53, 56 enz

*Nicolaas (*1647) 052

*Nicolaas (x1658) 185, 187

*Nicolaas (+1674) 066

*Nicolaas Hubert (*1878) 144 145

*Nicolaas Joseph (*1808) 106

*Nicolaas Joseph (*1850) 165

*Nicolaas Joseph (*1871) 208

*Nicolaus (*15..) 110 111

*Nicolaus (*1622) 103, 104, 106

*Nicolaus (*1647) 019, 154, 159, 161, 163

*Nicolaus (*1661) 076, 185, 187

*Nicolaus (*1691) 067

*Nicolaus (*1705) 021

*Nicolaus (*1718) 021, 154,  159, 161, 163

*Nicolaus (*1786) 070

*Nicolaus (x1670) 065

*Nicolaus (x1739) 022

*Nicolaus (+1674) 067

*Nicolaus (+1706) 023

*Nicolaus (+1728) 023

*Nicolaus (+1785) 024

*Nicolaus (v1646) 019, 22

*Nicolaus (v1657) 093, 95, 97, 99, 101

*Nicolaus (v1694) 189

*Nicolaus (v1730) 104

*Nicolaus (v1780) 139

*Nicolaus (v1811) 026

*Nicole Paula Agnes (*1971) 138

*Nicolle (*1965) 154, 60

*Nicolle Josephina Philomena Maria (*1965) 005, 159, 160

*Niesken (v1662) 015

*Nijsken (x1664) 020

*Oda (*1680) 048, 49

*Oda (v1701) 047

*Oda (v1740) 004

*Odilia (*1680)  048

*P. (v1946) 213

*P.J. (*1882) 085

*Paulus (*1666) 103, 104

*Paulus (*1827) 026

*Paulus (+1681) 126, 128, 130

*Paulus (+1827) 027

*Paulus (v1676) 200

*Peetgen (x1709) 021

*Peetjen (v1626) 008

*Peter (*1714) 066

*Peter (*1902) 167

*Peter (*1955) 165

*Peter (*1960) 164

*Peter (x1731) 022

*Peter (v1520) 009

*Peter (v1553) 008

*Peter (v1687) 009

*Peter (v1694) 008

*Peter (v1698) 009

*Peter (v1711-18) 023

*Peter (v1748) 168, 170

*Peter Hubert (*1960) 164

*Petronella (*1668) 020

*Petronella (x1709) 021

*Petronella (v1717) 021

*Petrus (*1600) 168, 170

*Petrus (*1631) 052

*Petrus (*1642) 019, 52, 56

*Petrus (*1652) 138, 139, 141, 143, 145

*Petrus (*1665) 071, 73, 74

*Petrus (*1697) 020

*Petrus (*1700) 035, 66, 67

*Petrus (*1742) 022, 154

*Petrus (v..) 082

*Petrus (v1653) 065

*Petrus (v1660) 023

*Petrus (*1683) 167, 168, 170

*Petrus (v1736) 023

*Petrus (v1847) 027

*Petrus Arnoldus (*1776) 067

*Petrus Arnoldus (*1777) 067

*Petrus Joseph (*1776) 168, 170

*Petrus Josephus (*1772) 069

*Petrus Josephus (*1836) 028, 29

*Petrus Josephus (v1886) 028, 29

*Petrus Lamberti 064, 65

*Petrus Leonardus (*1793) 104

*Petrus Mathias (*1927) 211

*Petrus Wilhelmus (*1769) 067

*Petrus (*1784) 187

*Petrus (v1639) 019

*Petz (v ... 048, 74

*Petz (+1658) 076

*Peucken (*1690) 125, 126, 128, 130

*Peucken (+1681) 125, 126, 128, 130

*Peuken (v1651) 013

*Peulken (v1655) 014

*Peulken (v1659) 015

*Phil (v1987) 209

*Philippus (*1630) 076-78

*Philippus (*1639) 180, 181, 183

*Philippus Jacob (*1882) 085

*Philippus Jacobus  (*1882) 004

*Philippus (x1664) 074

*Philippus (x1658) 071, 72

*Philomène (v1974) 028

*Pieter (+1641) 026

*Pieter Joseph (*1749) 092, 93, 95

*Pieter Joseph (*1756) 180, 181, 183

*Pieter Joseph (*1776) 167, 168, 170

*Pieter Joseph (*1862) 105

*Pieter Joseph (*18..) 079

*Pieter Joseph (*1877) 107, 169

*Pieter Joseph (v1912) 179

*Pim (*1927) 211

*Poul (+1681) 126, 128, 130

*Reinerus (*1742) 025, 46

*Reinerus (+1745) 023

*Reinerus (+1771) 026

*Reinier (*15..) 138, 139, 141, 143, 145

*Reinier (v..) 048

*Renardus (v1785) 025

*René (*1934) 180

*René Constantijn (*1934) 180

*Renerus (*1725) 021

*Rentgen (*15..) 139, 141, 143, 145

*Richardus Maria (*1922) 210

*Rob (v2012) 214

*Rutger (v1712) 082, 83, 84

*Servatius (*1679) 020

*Servatius (*1712) 021

*Servatius (*1721) 042, 44

*Servatius (*1722) 021

*Servatius (x1704) 021

*Servatius (v1718) 023

*Servatius (v1749) 022

*Severinus (*1653) 052, 64

*Sibijlla (v1666-89) 023

*Sibilla (*1627) 191, 192, 194

*Sibilla (*1644) 050-52, 68, 154, 155, 157

*Sibilla (*1653) 050

*Sibilla (*1686) 054

*Sibilla (x1721) 055

*Sibilla (v1643) 019, 159, 161, 163

*Sibilla (v1643-60) 022

*Sibilla (v1709) 104

*Sibilla (v1731-42) 022, 23

*Sibilla (v1750) 023

*Sijbilla (x1721) 021

*Sijbilla (v1658) 020

*Sijbilla (v1683) 118

*Sijbilla (v1684) 118

*Silcken (+1684) 033

*Silken (v1619) 007

*Silken (+1684) 035

*Silken (v1685) 034

*Silken (v1693) 035, 36

*Simon (*1803) 123

*Sjef (*1933) 105

*Sjoke (*1912) 137

*Sophia (*1739) 159, 161, 163

*Sophia (v1679) 023

*Staes (v1627) 007

*Staes (v1654) 016

*Stas (*1600) 191, 192

*Stas (*1619) 176, 198, 199

*Stas (v1625) 011

*Stas (v1630) 008

*Stas (v1650) 083, 84

*Stas (x1657) 020

*Stas (v1659) 015

*Stasken (v1660) 015

*Stephan (*1976) 092

*Stephanus (*1618) 138, 139, 141, 143, 145

*Stephanus (*1728) 025, 46

*Stephanus (*1785) 026

*Stephanus (v1809) 027

*Stephanus (v1707) 048

*Stephanus (v1745) 168, 170

*Stephanus (v1759) 026

*Stesken (*1600) 192, 194

*Stesken (x1657) 020

*Stesken (v1620) 011

*Stesken (v1662) 015

*Steven (*1618) 139, 141, 143, 145

*Steven (x1645) 210

*Steven (v1748) 139

*Stincken (*1689) 058, 59

*Stincken (v1718) 061

*Sybijla (v1673) 020

*Sybilla (*1615) 068

*Sybilla (*1686) 020, 55

*Sybilla (x1645) 019

*Sybilla (x1677) 077

*Tamara Anna Hubertina (*1939) 103

*Teel (v1652) 038

*Tevis (*1677) 016

*Tevis (v1650) 012

*Tevis (v1661) 016

*Tevis (v1699) 017

*Th.F.A.  209

*Theisz (*1585) 076

*Theisz (v1640) 081

*Theisz (v1615) 075

*Theisz (v1652) 071

*Theisz (*1585) 077, 78

*Theodorus (x1670) 074

*Theodorus (x1747) 022

*Theodorus (x1760) 073

*Theodorus (+1775) 023

*Theodorus (v17..) 079

*Theresia (*1776), 128

*Theresia (+1832) 027

*Thevis (v1630) 011

*Thevis (v1635) 012

*Thevis (v1636) 012

*Thevis (v1651) 013

*Thevis (v1654) 014

*Thijs (v1662) 015

*Thijs (v1689) 023

*Thijske (*1615) 055

*Thevis (v1636) 012

*Thijsken (v1658) 020

*Thevis (v1636) 012

*Thijsken (v1661) 064

*Thisken (v1684) 056

*Thomas (v1584) 083, 84

*Thomas (v1590) 007

*Thysken (v1520) 009

*Tiel (v1677) 038

*Tijsken (v1650) 023

*Tijsken (v1661) 057

*Tileke (*1932) 091, 213

*Tilman (x1656) 039

*Tilman (v1644) 038, 206

*Tisken (v1684) 051, 52

*Trijn (+1668) 023

*Trijn (v1666-75) 023

*Trijn (v1684) 052

*Trijn (v1690) 176, 198

*Trijncken (v1658) 014

*Trijneken (v1652) 013

*Trijneken (v1658) 015

*Trijneken (v1666) 033

*Trijnen (x1655) 032

*Trijnen (v1621) 213

*Trijnen (v1655 )004

*Trijnen (v1683) 057

*Trijnken (v1666-75) 023

*Trijntje (*1788) 095

*Trincken (v1655) 032, 33

*Trineken (x1656) 202

*Trineken (+1679) 035

*Trineken (v1684) 035

*Trinen (x1656) 202

*Utgen (*1693) 035, 67

*V.M. (*1982) 005, 164

*Vaas (+1767) 023

*Vaas (v1761) 023

*Veronique (*1982) 154, 164

*Veronique (v2012) 214

*Veronique Maria (*1982) 005, 164

*Voos (x1704) 021

*Wiel (*1931) 215

*Wil (*1912) 214

*Wilhelm Paul (*1912) 214

*Wilhelm Constantijn (* 1909) 180

*Wilhelm (v1721) 021

*Wilhelmus (*1610) 068

*Wilhelmus (*1615) 114

*Wilhelmus (*1630) 052

*Wilhelmus (*1642) 052, 68

*Wilhelmus (*165.) 052

*Wilhelmus (*1653) 122 123

*Wilhelmus (*1663) 039

*Wilhelmus (*1674) 113

*Wilhelmus (*1676) 072

*Wilhelmus (*1690) 122 123

*Wilhelmus (*1717) 167, 168, 170

*Wilhelmus (*1722) 143 145

*Wilhelmus (*1740) 066, 67

*Wilhelmus (*1755) 022

*Wilhelmus (*1757) 122

*Wilhelmus (*1815) 027

*Wilhelmus (x1620) 122, 123

*Wilhelmus (x1646) 020

*Wilhelmus (x1656) 065

*Wilhelmus (x1667) 020

*Wilhelmus (+1668) 023

*Wilhelmus (+1694) 023

*Wilhelmus (+1714) 061

*Wilhelmus (v1637-60) 022

*Wilhelmus (v1639) 024

*Wilhelmus (v1640) 019

*Wilhelmus (v1650) 019

*Wilhelmus (v1652) 152

*Wilhelmus (v1654) 023

*Wilhelmus (v1661-72) 023

*Wilhelmus (v1662) 019

*Wilhelmus (v1670) 020

*Wilhelmus (v1686) 054

*Wilhelmus (v1688) 039

*Wilhelmus (v1722) 023

*Wilhelmus (v1731) 023

*Wilhelmus (v1748) 118

*Wilhelmus Hubertus (*1948) 103

*Wilken (v1629) 011

*Willem (*..) 059

*Willem (*15..) 084. 147, 148, 150, 152

*Willem (*165.) 064

*Willem (*1642) 051

*Willem (*1717) 168, 170

*Willem (x1625) 040

*Willem (x1667) 020

*Willem (x1680) 057

*Willem (+1668) 052

*Willem (+1713) 058, 59

*Willem (+1756) 023

*Willem (v16..) 213

*Willem (v1615) 010

*Willem (v1623) 011

*Willem (v1627) 011

*Willem (v1632) 012

*Willem (v1640) 012

*Willem (v1645) 019

*Willem (v1651) 013

*Willem (v1652) 013

*Willem (v1740) 066

*Willem de alde (*1570) 147, 148, 150, 152

*Willem de alde (+1735) 059

*Willem de alde (v1623) 011

*Willem de alde (v1655) 014

*Willem de jonge (*1601) 011

*Willem de jonge (v1637) 012

*Willem Henri Marie Gerard (*1950) 144 145

*Willm (v1620) 011

*Wilm (v1666) 061, 62

*Winandus (*1639) 178

 

Back to top

Personen zonder familienaam

 

Adriana e.v. Greeff 22

Agnes e.v. Willem Becker 76

Agneten e.v. Wilhelm Beckers 80

Anna e.v. Henricus Kerckhoffs 19

Anna e.v. Arnoldus Shogen 20

Anna e.v. Swilders 22

Anna e.v. Mathias Habets 21

Anna e.v. Severinus Penners 61, 62

Anna e.v. Thomas Hamers 83

Anna e.v. Dirk Coumans 159, 161, 163

Anna e.v. Petrus Hamers 168, 170

Anna e.v. Paulus Hamers 200

Apolonien e.v. Johan Huprechts 81

Arinen e.v. Konrad Boist 80

Bijlen e.v. Willem Hamers 59, 147, 148, 150, 152

Catharina, dienstbode van de deken 39

Catharina e.v. Adamus Kerckhoffs 20, 24

Catharina e.v. Nees 23

Catharina e.v. Petrus Verwisch 24

Catharina e.v. Joannes van de Busselken 55

Catharina e.v. Lambertus Lemmens 55

Catharina e.v. Theisz Hamers 76

Catharina e.v. Mathias Hamers 78, 180, 181, 183

Catharina e.v. Theijsz Hammerschlach 80

Catharina e.v. Theisz Hamers 71,77

Catharina e.v. Claes Hamers 189

Catharina e.v. Jan Hamers 189

Claes de Nagelsmet 12

Clara e.v. Joannes Os 24

Clara e.v. Hubertus Plum 72,73

Cornelia e.v. Joannes Ceulen 19

Cornelia e.v. Thomas Matthiae 24

Cornelia e.v. Gerardus Penris 24

Cornelia e.v. Joannes Haghens 19

Elisabeth e.v. Wilhelmus Hamers 19, 23, 24, 52, 65

Elisabeth e.v. Joannes Banits 23

Elisabeth e.v. Joannes Lamboij 55

Elisabeth e.v. Wilhelm Bowmans 80

Elisabeth wed. v. Adam Keulen 20

Elisabetha e.v. Wilhelmus Hamers 55

Emerentia e.v. Leonardus Meijers 73. 74

Enken e.v. Severen Penris 58, 63

Enken e.v. Thomas Hamers 83

Geertrudis e.v. Wilhelmus ingen Schatt 39

Geetgen e.v. Jan Peulen 32

Gertrudis e.v. Nicolaus Hamers 67, 111, 185, 187

Gertrudis e.v. Bovens 22

Greisten e.v. Gabergell Hamerschlag 80

Greit e.v. Gabergell Hamerschlag 80

Greiten e.v. Gabergell Hamerschlag 80

Heijliken e.v. Joannes Schols 55

Heijlken e.v. Arnold ‘s Hoghen 20

Heiliken e.v. Dreesken Hamers 192, 194

Helena e.v. Boosten 22

Heylken e.v. Donners 126, 128, 130

Ida e.v. Bousten 22

Ida e.v. Joannes Hamers 19

Ida e.v. Petrus Lermmens (alias) Hamers 24

Ida e.v. Joannes Hamers 19

Ida e.v. Mathias Hamers 19

Ida e.v. Wilhelmus Hamers 20

Ida e.v. Frederik Storms 38

Ida e.v.Joannes Hamers 56, 159, 161, 163

Ida e.v. Joannes Penners 19

Itien e.v. Thijsken Hamers 23

Jehenna e.v. Jasper Peters 39

Jen e.v. Penris 62

Jen e.v. Jacob Schmitz 72

Jen e.v. Daemken 57

Jen e.v. Penris 62

Jen e.v. Daemken Penris 64

Joanna e.v. Joannes Stienen 65

Joanna e.v. Adrianus van de Busselken 55

Judith e.v. Johannes Holtbeckers 34

Jutt e.v. Hamers 62

Lisken e.v. Crekels 63

Lisken e.v. Claessen 62

Lucia e.v. Matthias Kerckhoffs 19

Margaretha e.v. Joannes Roebroeck 24

Margaretha e.v. Georgius Bijler 24

Margaretha e.v. Haen 23

Margaretha e.v. Wijers 23

Margaretha e.v. Henricus Krekels 19

Margriet e.v. Gabergell Hamerschlag 80

Maria e.v. Frombach 22

Maria e.v. Michael Hamers 19

Maria e.v. Martinus Vrancken 19

Maria e.v. Arnoldus S’hogen 24

Maria e.v. Godefridus Fremmen 20

Maria e.v. Lemmens 22

Maria e.v. Stienen 22

Maria e.v. Zanghen 22

Maria e.v. Peter Banens 55

Maria e.v. Leonardus Meijers 74

Maria e.v. Corvers 22

Maria e.v. Leonardus Meijers 79

Marien e.v. Merten Hamers 76

Marien e.v. Senden Drinhausen 80

Mechtildis, e.v. Hamers 22

Mechtildis e.v. Arnoldus Didden 19

Mechtildis e.v. Gerardus Hamers 19

Meijken e.v. Steven Stevens 32

Meijken e.v. Claes Hamers 52

Meijken e.v. Penris 63

Meijken e.v. Michael Hamers 147, 148, 150, 152

Meijken e,v. Welter Artz 192, 194

Meijken e.v.Geijl Hamers 59

Mergen e.v. Merten, Hamers 75

Merien e.v. Merten Hamerschlag 80

Metgen e.v. Wilhelmus Färbers 74

Neleken e.v. Marten Hamers 55

Otgen, moeder van Griet Cilkens 78

Petgen e.v. Emond Hamers 138, 139, 141, 143, 145

Petronella e.v. Matthis van de Busselen 55

Petronella e.v. Emond Hamers 139, 141, 143, 145

Petronella e.v. van de Busselen 22

Petz e.v. Flips Bey 80

Petz e.v. Erdman Beeren 74

Petz e.v. Flips Beyen 75

Petzen e.v. Petter Cilckens 80, 81

Petzen e.v. Leonardus Meijers 74

Petzen e.v. Peter Bey 76

Sibilla e.v. Comans 22

Sibilla e.v. Hubertus Lemmens 19

Sophia e.v. Severinus Severens 93, 95, 97, 99, 101

Sophia e.v. Theodorus Didden 19

Stijnen man van Elsloo 19

Sybilla e.v. Joannes Banens 55

Sybilla e.v. Joannes Banis 19

Thewis der Plijstenaer 39

Treinen e.v. Merten Hamerschlaich 80

Treinen e,v. Merten Hamers 75

Trijn e.v. Gerken ‘Shogen 20

Urm e.v. Goertgen Goerts 62

Wendel e.v. Renken Goerts 63

Wendel e.v.Renken Geurts 58

 

Back to top

 

Andere persoonsnamen

 

Aa, Jeanne van der 127

Aalmans, Catharina Phelomena 144, 145

Acker, Wilhelmus van den 172

Ackermans, Wilhelmina 187

Adams, Jan 13

Adrian, Elisabeth 144, 145

Aelffers, Joanna 136

Aelmans, Anna Elisabeth 144, 145

Aelmans, Catharina Phelomena 144, 145

Aelmans, Philomena 144, 145

Aerts, Ercken 14

Aerts, Michael 172

Aerts, Welter 14

Aken, Hermanus van 95

Akkerman, Johannes 187

Akkerman, Wilhelmina 187

Alarts, Janis 14

Aldenhoven, Maria Catharina 27

Alen, Elisabeth 21

Alerts, Jan 176, 198

Almans, Philomena 144,145

Alting Siberg, Albertine 182

Alting Siberg, Arthur 180, 182

Alting Siberg, Esmiralda Zenaide 182

Andriessen, Klaas 212

Anten, Lodewijk Lambert 31

Anten, Maria Louisa Eleonora Gertruda 31

Apshoven, Etgen van 148

Apshoven, Zilken 63

Aredts, Heiliger 42

Aredts, Heiliger 45

Arends, Maria Caecilia 123

Arents, Maria Caecilia 123

Arets 83

Arets, Anna Maria 160, 162, 164

Arets, Hendrikus 196

Arets, Joanna Catharina 196

Arets, Joannes 123

Arets, Leonardus 196

Arets, Mattheus 196

Arets, Peter 44

Arets, Petrus 45

Arets, Welter 62

Aretz, Leonardus 196

Aretz, Maria 116

Aretz, Maria Caecilia 122 123

Aretz, Mathias 196

Arkenbosch, Gerta 142

Arkenbosch, Heinrich 142

Arkenbosch, Helena Gertruda 142

Arnoldts 82

Arnoldts, Dionysius 83

Arnoldts, Lucas Dionysius 82

Arnoldts, Mathaeus 82

Arnoldts, Mathias 82, 83

Arrets, Maria Barbara 196

Artsz, Welter 13

Artz, Welter 192, 194

Auro, Petrus 143 145

Aussems, J.P.H. 26

Aust, Wilhelmus van 168, 170

Autmans, Maria 111

Baalman, Aaldrik 94

Baalman, Herman Johannes 94

Baalman, P.M. 5, 94

Baalman, Petrus Mattheus 5, 94

Baalman, Piet 92, 95

Baccus, Catharina 130

Bachhuijs 23

Baggen, Janis 52, 56

Baggen, Joannes 123, 206

Baggen, Sibilla, 199

Baggen, Theresia 27

Baghuis, Suzanna 136

Bakker, Eetje 96

Bakker, Helena Maria 188

Bakker, Henk 211

Bakker, Theunis 188

Baldewijn 23

Balduwini, Godefridus 65

Ballering 210

Balt, C.R. 6, 89, 184

Balt, Constance 86, 89

Balt, Constance 180, 184

Balt, Constance Renée 6, 184

Balt, Hendrik Jan 184

Balter, Hubertina 160

Banend 22

Banendts, Dirck 17

Banendts, Wincken 159, 161, 163

Banens 23, 34

Banens alias Piemans, Peter 14

Banens, Anna 60-62

Banens, Catrin 55

Banens, Cecilia 35

Banens, Elisabeth 55

Banens, Encken 60-62, 64

Banens, Fijcken 60, 62

Banens, Itgen 57

Banens, Jan 14, 55, 147, 212

Banens, Joannes 35, 60-62

Banens, Lijsbeth 55

Banens, Maria 35

Banens, Marten 11, 55

Banens, Meijcke 57

Banens, Meijken 155

Banens, Meyken 126, 128, 130

Banens, Peter 55

Banens, Petronella 192

Banens, Petrus 35

Banens, Peulken 61, 62

Banens, Poul 60, 206

Banens, Stas 15

Banens, Stijncken 60, 62

Banens, Styncken 35

Banens, Sybilla 35

Banens, Thijs 14, 33, 34

Banens, This 33, 35

Banens, Tisken 34

Banents, Anna 19

Banents, Catharina 19

Banents, Ida 19

Banents, Jan 8

Banents, Jan 13

Banents, Joannes 19

Banents, Margaretha 19

Banents, Maria 19

Banents, Maria 24

Banents, Mattheus 24

Banents, Peter 8

Banents, Petronella 19

Banents, Petrus 19

Banents, Sibylla 19

Banents, Wilhelmus 19

Banentz, Jan 8

Banis, Joannes 19

Banis, Peter 8

Banits 22, 23

Banits, Petrus 20

Banits, Sibylla 55

Barschomme, Anna 49

Bartelet, Anette 129

Bartelet, Helena 20

Bartelet, Johannes Joseph 129

Bartelet, Netteke 129

Bartelet, Sjeng 129

Bartholet 23

Bartholet alias Hagens, Helena 20

Bartholet, Cornelia 21

Bartholet, Elisabetha 21

Bartholet, Jan 20, 159, 161, 163

Bartholet, Lambertus 21

Bartholet, Reinerus 20

Bartholomaei, Nicolaas 21

Bartholomeus, Vikkie 90

Basten, Lesley 49

Bastiaan, Hendrik 96

Bauer, Odilis 196

Baumans, Anna Catharina 104

Baurman, Johannes Antonius 168, 170

Baurman, Maria Gertrud 167, 168, 170

Becker, Aegidus 196

Becker, Gerardus 130

Becker, Lenart 76

Becker, Wilhelm 76

Beckers 23, 55

Beckers, Alexander 26

Beckers, Anna 59

Beckers, Anna Catharina 125, 130

Beckers, Catharina 105

Beckers, Christina 57

Beckers, Elisabeth 24, 154, 159

Beckers, Elizabeth  22

Beckers, Gertruda Hendrika 5, 151

Beckers, Gertrudis 147

Beckers, Henri Joseph Jean 208

Beckers, Hubertus Hendrik 151

Beckers, Jan 34, 35

Beckers, Leonard Hubert Willem 151

Beckers, Lisken 63

Beckers, Maria 20, 110 111, 192

Beckers, Marij 157

Beckers, Marijke 54

Beckers, Martinus Guillaume 151

Beckers, Neleken 61

Beckers, Petronella 146

Beckers, Petrus 20-22, 159, 161, 163

Beckers, Wilhem 80

Beek, Theuwis van 8

Beents, Catharina Judith 104

Beer 15

Beeren 74

Beeren, Ertman 76

Beeren, Mathias 71, 73, 181, 183

Beeren, Wilhelmus 71,181, 183

Beeren, Willem 73

Beerendonk, Johanna 132

Beerens, Catharina Judith 104

Beernaerts, Bernaert 10

Beijer 27

Beijsen, Maria 187

Bekkers, Anneken 59

Bellardt, Elisabeth 120, 165

Bellardts, Anna 120, 165

Bellardts, Jacobus 120, 165

Bellen, Nicolaas 120

Beltgens, Itgen 63

Beltjens, Gereijt 10

Bemelmans, Arthur 211

Bemelmans, Cornelia 123

Bemelmans, Hein 16

Bemelmans, Hendrik Lodewijk 131, 207

Bemelmans, Jan Hendrik 112

Bemelmans, Jan Renier 131, 207

Bemelmans, Jan Theodoor 112

Bemelmans, Maria Hubertina 131, 207

Bemelmans, Maria Josephina 112

Beng 4, 30

Beng, André 30

Beng, Anna Gertrudis 30

Beng, Anna Maria Victorina 29

Beng, Anna Petronella 30

Beng, Elize Mathilde Philomène 29

Beng, Emile Michel  29, 30

Beng, Franciscus Hubertus 29

Beng, François Emile Pierre 29

Beng, François Hubert 30

Beng, Henri 31

Beng, Henricus Matheus Hubertus 30

Beng, Jean Michel 30

Beng, Lize 31

Beng, Louise 31

Beng, Louise Henriette Josephina 30

Beng, Mattthijs Franciscus Hubert 30

Beng, Pierre Lambert 30

Berens 5

Berens, Robertus Johannes Bernardus  160

Berg, Catharina van den 100

Berg, Chrisje van den 100

Berg, Hendrik van den 100

Berg, Maria van den  100

Berg, van de 210

Berghe, Thilman van der 79

Bernaerdts, Benaert 16

Bernaerdts, Bernaert 16

Bernards, Petrus 139, 141, 143, 145

Bernardts, Elisabeth 138, 139, 141, 143, 145

Berndts, Elisabeth 139, 141, 143, 145

Berns, Catharina Judith 104

Berren, Wilhelm 79

Besselink, Berendina Hendrika 105

Beuckers, Anna Elisabetha 136

Beugels, Anna Catharina 70

Beugels, Jacobus 150

Beugels, Maria 150

Beugels, Severinus 44

Beuker, Petrus van de 48

Beuls, Gertrudis 173, 174

Beusens, Mettien 23

Beusens, Wilhelmus 159, 161, 163

Beussems alias Hamers, Mettien 159, 161, 163

Bex, Maria Catharina Josephina 215

Bey, Agnes 74, 81

Bey, Anna 74

Bey, Catharina 75, 76, 80, 180, 181, 183

Bey, Flip 74

Bey, Flips 76, 80

Bey, Gabergell 81

Bey, Gabriel 74

Bey, Jacob 76

Bey, Jenna 81

Bey, Joannes 73

Bey, Maria 77

Bey, Mathias 72, 81

Bey, Peter 76

Bey, Petter 75

Bey, Philippus 76

Bey, Thijs 77

Beyen, Flips 75

Bie, Jan de 10

Bie, Peter Joseph Clara Maria De 103

Bien, Lucia 24

Biesmans, Wilhelmus 159, 161, 163

Biggelaar, van den 210

Bije, Maria Helena de 204

Bijler, Georgius 24

Bijler, Maria 24

Bindels, Gertruid 195

Bindels, Jacob 195

Bindels, Jan Josef 107,169, 179

Bindels, Joannes 106

Bindels, Maria 107, 169, 179

Binius 81

Binius, Paulus 78

Bircken, Anna Barbara 27

Birgelen, Nicodemus Leonardus Maria van 92

Bischof, Gertrudis 26

Bischof, Joanna Maria 27

Bischoff, Joanna Maria 70

Bischoffs, Anna Catharina 138, 143 145

Bischoffs, Fredericus 143 145

Bischop, Joanna Maria 27

Bischops, Anna Catharina 143 145

Bischops, Catharina 143 145

Bischops, Maria 49

Bischops, Maria Josepha 195

Bispelmans, Elisabeth 104, 106

Bisschops, Margaretha 48

Blanjean, Albertine Joséphine Adeline Henriette 109

Blanjean, Henri Nicolas Julien 109

Blanjean, Nicolas Joseph 109

Bloemen 23

Bloemen, Jen 45

Bloemen, May 214

Blomen, Henricus 133

Bloumen, Joanna 44

Bluesen, Wijnken 10

Blüm, Herman Casper 92

Bock 27

Bock, Anna Maria 27

Bock, Mechtildis 196

Bocken, Anna 139, 141, 143, 145

Bocken, Beatrix 48, 49

Bocken, Geurt 17

Bocken, Laurentius 48

Bocken, Maria 48

Bocken, Peter 34

Bocken, Petrus 48

Bodaar, Andries 182

Bodaar, Christina Frederika 180, 182

Boderie, Antonius 190

Boderie, J.H.M. 6

Boderie, J.H.M. 190

Boderie, Jef 190

Boderie, Johannes Hubertus Eugenius 190

Boderie, Jos 190

Boderie, Joseph Hubert Marie 6, 189, 190

Boderie, Joseph Marie Louis 190

Boelmans, Neleken 20

Boer, Helena de 92, 95

Boer, Helena Lourens de 93

Boer, Hielke de 93

Boer, Sjoerd Laurens de 94

Boeschoten, Geertruida 98

Boeschoten, Willem 98

Boesems, Gertrudis 202

Boesten 22, 23

Boesten, Egidius 70

Boesten, Ida 22

Boesten, Jan 54

Boesten, Janis 12

Boesten, Mathias 21

Bohrs, Catharina 182

Boimans, Johan Wilhelm 80

Boimans, Rinarten 80

Boist, Konrad 76, 77, 80, 81

Boisten, Peter 16

Boley, Karl. H. 81

Bollen, Anna 61

Bollen, Anna Margaretha 58, 61

Bollen, Bilken 61

Bollen, Catharina 61

Bollen, Elisabeth 58, 61

Bollen, Gijsbert 61

Bollen, Ida 58, 60, 61

Bollen, J. 35

Bollen, Jan 17, 34, 37, 41, 57, 58, 60, 61

Bollen, Joannes 57, 60, 61

Bollen, Joannes Norbertus 61

Bollen, Joannes Wilhelmus 61

Bollen, Johannes Wilhelmus 58

Bollen, Lisbeth 61

Bollen, Margaretha 58, 61

Bollen, Maria Cornelia 58, 61

Bollen, Maria Sijbilla 61

Bollen, Matthias 61

Bollen, Meijken 61

Bolmans 23

Bolmans, Cornelia 21, 65, 154, 159

Bolmans, Henricus 20

Bolmans, Neleken 17, 20

Bolmans, Servatius 65, 159, 161, 163

Bolton, Piet 211

Bongarts, Joanna 38

Bonn, Maria Odelia 108

Booijens, Maria Gertrudis 149

Boormans, Godfried 159, 161, 163

Boosems, Wilhelmus 19. 159, 161, 163

Boosten 22

Boosten, Catharina 24

Boosten, Gerardus 159, 161, 163

Boosten, Ida 21

Boosten, Ida 22, 154, 159, 161, 163

Boosten, Martinus 24