Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BULLETIN JAARGANG 21 en 22(2006)

 

*       Inhoudsopgave

*       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

*       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

*       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

Algemeen

 Het Hamers Bulletin kan op de volgende plaatsen worden geraadpleegd:

 

Middels de standaard zoek-optie van uw browser kunt u op zoek gaan naar een (voor)naam

 

Toelichting  op het gebruik van de registers

In de registers zijn zowel voor- als achternamen alfabetisch-lexicografisch opgenomen.

De ij staat op de sorteringsplaats i en daarna de j, de y dus tussen de x en de z.

 

’Hamers’-voornamen

a. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de namen Haamers, Haemers, Hahmers, Hamers en Hammers.

b.  De voornamen (roepnamen) zijn exact opgenomen, zoals deze op de betreffende pagina's voorkomen.

c.  Indien hierbij geb./ged., ondertr./tr. en overl./begr. vermeld staat, dan is enkel het geboortejaar opgenomen, bijvoorbeeld (*1889).

d.  Indien in de 16de en 17de eeuw geen geboortejaar wordt gegeven, dan is deze bij benadering vermeld, bijvoorbeeld (*1580).

e.  Indien op de pagina alleen ondertr./tr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (¥1742).

f.   Indien op de pagina alleen het overl./begr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (†1772).

g.  Indien geen van de voorgaande jaartallen op de pagina wordt genoemd, dus enkel de vermelding van een naamdrager in een bepaald jaar, dan is dit jaartal als vermelding opgenomen, bijvoorbeeld (v1744).

h.  De volgorde van de jaartallen bij elke persoon is doorgaans (*), (v), (¥) en (†).

 

Overige familie- en voornamen

a.  Voorvoegsels de, van, van de enz. zijn opgenomen na de familienaam en voornaam.

b.  In verschillende gevallen zijn de namen waarin een ij of y, opgenomen onder beide of een van beide, waarbij de ij op de volgorde staat als i gevolgd door j.

c.     Van een aantal personen waarvan de familienaam niet genoemd is op de pagina, zijn deze personen onder hun of haar voornamen opgenomen. Deze onvolledige lijst staat afgedrukt voor het register van familienamen.

 

 

 

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 21 en 22 (2005 en 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de leden-najaarsbijeenkomst 6 november 2004 te Simpelveld

 

(21) 22

 

Verslag van de jaarvergadering op 16 april 2005 te Hoensbroek

 

 

(21) 86

 

Verslag van de feestelijke ledenbijeenkomst op 12 november 2005 te Schin op Geul

 

(22) 3

 

Verslag van de jaarvergadering op 22 april 2006 te Thorn

 

 

 

(22) 84

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie denkt en doet mee? 

 

 

(21) 88

 

Een digitale nieuwsbrief binnen de vereniging

 

 

(21) 88

 

Aankondiging zaterdag 12 november 2005 - 20 jaar samenwerking

 

 

(21) 88, 108

 

Nieuws!

 

 

(21) 97

 

Contributie 2006

 

 

(21) 128

 

Er wordt hulp geboden

 

 

 

(22) 47

 

Dringend hulp gevraagd 

 

 

 

(22) 47

 

Elke stam een eigen werkgroepje

 

 

 

(22) 48

 

De Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën bestaat 20 jaar

 

 

 

(22) 107

 

E-mail-adres van de secretaris

 

 

 

(22) 110

 

Lid worden per 1 januari 2007

 

 

 

(22) 110

 

Najaarsbijeenkomst 25 november 2006 te Born

 

 

 

(22) 110, 128

 

Contributie 2007

 

 

 

(22) 128

 

 

 

 

 

 

 

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubachsberg-stam (stam I)

 

 

(21) 72

 

Briefhoofden met Hamers

 

 

(21) 88

 

Een (Belgisch) Limburgse stam Hamers van Westfaalse afkomst (stam Z)

 

(21) 109

 

Mededeling inzake correctie

 

 

 

(22) 24

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden, adreswijzigingen, correcties

 

 

 

(21) 24, 88, 108, 128 (22) 24, 48, 88, 110, 128

 

Ledenlijst

 

 

 

(21) 128

 

 

 

 

 

 

 

Archivalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke protocollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naamdragers in de protocollen van Born (4, 5, 6)(René Lauwers)

 

 

 

(22) 46 (21) 44, 85

 

Uit de Übacher Gerichtsbücher (1 en 2) (J.T.G. Schiffelers)

 

 

 

(22) 20, 83

 

Aantekeningen betreffende Geleense Hamers

 

 

 

(22) 69

 

 

 

 

 

 

 

Notariële bescheiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersoortige bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bevolkingslijst van de Bank Simpelveld in 1694 (6) (N.A. Hamers)

 

 

(21) 1

 

 

 

 

 

 

 

Parochianen en lidmaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in de parochie Simpelveld van 1600-1650 (N.A. Hamers)

 

 

(21) 7

 

Hamers in de parochie Heerlen vanaf 1588 tot 1700 (N.A. Hamers)

 

 

(21) 53

 

Hamers in de parochie Kerkrade vanaf 1615 tot 1725

 

 

 

(22) 31

 

Hamers in de parochie Eygelshoven van 1617 tot 1750

 

 

 

(22) 66

 

Hamers in de parochie Laurensberg (D) [en Richterich (D)] van 1686 tot 1750

 

 

(22) 96

 

Hamers in de parochie Vaals vanaf 1600 tot 1750 (inl. P. Bertram)

 

 

 

(22) 117

 

 

 

 

 

 

 

Volkstellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Franse volkstelling van 1799 te Kohlscheid (D) (N.A. Hamers)

 

 

(21) 92

 

De Franse volkstelling van het kanton Sittard van 1799 ook op de CD

 

 

(21) 125

 

 

 

 

 

 

 

Nationaliteitsbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enige nationaliteitsbewijzen tussen 1908 en 1925 (N.A. Hamers)

 

 

(21) 80

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden naamdragers in de Verenigde Staten (1992) - 2002

 

 

(21) 23

 

Overleden personen in 2003

 

 

(21) 58

 

Overlijdensberichten 2004

 

 

(21) 41

 

Overleden naamdragers in 2004

 

 

 

(22) 54

 

Overlijdensberichten 2005

 

 

 

(22) 45

 

 

 

 

 

 

 

Memories van successie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Een successiememorie stelt ons voor problemen (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 117

?

De ’ontvanger bij de stedelijke belastingen’ Jacob Hamers te Maastricht liet in 1822 niets na (N.A. Hamers

(22) 104

 

 

 

 

 

 

 

Nalatenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA

Boedelscheiding van Ludovicus Hamers en Catharina Palmen uit 1777 (V.W. Breurkes)

 

(22) 121

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensatie Herman Hamers (¥ Kerkrade 1787)

 

 

 

 

Maria Josepha Konsten (N.A. Hamers)

 

 

(21) 17

 

 

 

 

 

 

 

Bid- en gedachtenis prentjes

 

 

 

 

Er wordt hulp geboden

 

 

 

(22) 47

 

Gedachtenisprentjes (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 106

 

Bidprentjes (23)

 

 

 

(22) 22

 

Bidprentjes (24)

 

 

 

(22) 79

 

 

 

 

 

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thans bekende stammen te Simpelveld en Bocholtz

 

 

 

 

(stammen K, M, P, Q, R, Y en AT) (N.A. Hamers)

 

 

(21) 11

 

Een tweede Hamers-stam uit Laurensberg (D) (stam AU) (N.A. Hamers)

 

(21) 25

 

Nog een zesde Simpelveldse stam (stam AV) (N.A. Hamers)

 

 

(21) 34

 

Ubachsberg-stam (stam I)

 

 

(21) 72

 

Even voorstellen ’De Lippborg-stam’ (M.-Th. Hamers-Van Roey) (stam Z)

 

(21) 109

 

Drie stammen en toch één stamouderpaar? (stammen K, M en P)

 

 

(21) 116

 

Het aantal stammen teruggebracht! stammen B en R) (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 10

 

De Maastricht-stam (stam M) (Red.)

 

 

 

(22) 49

 

Nieuwe stamouders opgespoord! (stam R) (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 13

 

 

 

 

 

 

 

Stam- en afstammingsreeksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stam- en afstammingsreeksen

 

 

(21) 15

 

Friso Wiegersma (*1935)

 

 

stam A

(22) 90

 

Herman Joseph Hendrik Maria Hamers (*1927)

 

lid     2

stam (B) R

(22) 14

 

Hubertus Joseph Gerard Hamers (*1935)

 

lid   49

stam (B) R

(22) 14

 

Hermanus Josephus Johannes Maria Hamers (*1938)

 

lid   88

stam (B) R

(22) 14

 

Johannes Mathias Schrijvers (*1924)

 

lid 119

stam AT

(21) 32

 

Karel Gerardus Leonardus Hoenjet (*1935)

 

lid 142

stam I en K

(21) 78

 

Joseph Egidius Maria Custers (*1962)

 

lid 192

stam AY

(22) 28, 53

 

Erik Philippe Marie Hamers (*1952 )

 

lid 198

stam (B) R

(22) 14

 

Hubertus Joannes Mathilda Pinxt (*1935)

 

lid 230

stam AG

(21) 15

 

Maria Clementina Josephina van Hees (*1937),

 

 

 

 

 

echtg. van Hubertus Johannes Mathilda Pinxt

 

lid 230

stam D, I en J

(22) 35, 84

 

Andreas Pieter Hamers (*1955)

 

lid 231

stam Z

(21) 114

 

Thomas Nicolaas Hamers (*1925)

 

lid 235

stam A

(21) 83

 

Josef Kornelius Esser (*1933)

 

lid 236

stam AH

(21) 103

 

Olga Maria Teunissen (*1945)

 

lid 238

stam M

(22) 51

 

Gertrudis Joanna Maria Teunissen (*1952)

 

lid 239

stam M

(22) 51

 

Johannes Gerardus Maria Haemers (*1937)

 

lid 240

stam H

(22) 75

 

Vera Maria Hamers (*1933)

 

lid 241

stam AH

(21) 104

 

Marita Francisca Hamers (*1938)

 

lid 242

stam AH

(21) 104

 

Laurens Jozef Marie Waelen (*1961)

 

lid 244

stam I

(22) 102

 

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Hamers in kwartierstaten (15)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 20

I, K

Hamers in kwartierstaten (16)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(21)76

C

Hamers in kwartierstaten (17)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 106

D

Hamers in kwartierstaten (18)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 124

 

Hamers in kwartierstaten (19)  (Redactie)

 

 

 

(22) 38

AC

Hamers in kwartierstaten (20)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 104

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nog meer nakomelingen van Klaas Andriessen en Agnietje Hamers (N.A. Hamers)

 

(22) 43

A

Hernieuwd contact, na 50 jaar (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 127

B

Leden van de B-stam hadden onjuiste stamouders

 

 

 

 

 

- de stam kan niet meer Laurensberg-stam I genoemd worden (N.A. Hamers)

 

 

(22) 11

B

Nieuwe stamouders opgespoord! (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 13

C

Wie zijn de voorouders van beide stamvaders uit Heerlen?  (N.A. Hamers)

 

 

(21) 47

C

Een familie Consten / Konsten en haar connecties  met naamdragers Hamers (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 120

C

Nogmaals de familie Consten (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 70

C

Wiertz-Schieren en Wolff-Sturm en connecties met naamdragers Hamers (N.A. Hamers)

 

(22) 76

C

Aanvulling gezin Wiertz-Schieren (René Steeman)

 

 

 

(22) 105

D

Nog iets omtrent de kapitein-adjudant van Bronbeek Louis Hamers (*1821) en Emma von Gimborn (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 66

D

Waar stierven de ouders van Jan Peter Dols? (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 34

D

Thans meer afstammelingen bekend van Louis Hamers (1821-1890),

 

 

 

 

 

kapitein-adjudant van Bronbeek (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 111

H

Willem Hamers stierf in 1889 in Homburg (D) (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 91

I

Een stukje Hamers-geschiedenis van moeders-moederskant (Sjeng Schrijvers)

 

 

(21) 31

I

Nieuwe ontwikkelingen inzake de Ubachsberg-stam (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 67

I

De weduwe van Jan Hamers laat in 1671 beslag leggen op de roerende goederen van de weduwe van Steven Hamers en van de erfgenamen van Dries Lintiens (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 69

I

Ook Emond Hamers en zijn opvolgers voldoen hun jaarlijkse verplichtingen (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 74

I

Een onbekende Belgische tak Ha(e)mers voortgesproten uit de Ubachsberg-stam (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 76

K

Wie is Elisabeth Hamers († Oirsbach (Pr) 1819? (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 119

L

Nieuws over een geëmigreerde Hamers naar St.Toenis en over

 

 

 

 

 

diens geëmigreerde kleinzoon naar Costa Rica (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 114

M

Twee geslachten Hamers ontmoeten elkaar in Schimmert (N.A. Hamers)

 

 

(21) 91

M

Afstammelingen Maastrichtse Hamers langs vrouwelijke lijn

 

 

 

(22) 50

P

Het echtpaar Maria Barbara Hamers - Nicolaas Custers, gehuwd te Wijlre in 1838 (J.E.M. Custers)

 

 

 

(21) 99

Q

Aanvulling gezin Wiertz-Schieren (René Steeman)

 

 

 

(22) 105

R

Het voorgeslacht van Nicolaus Hamers (¥ 1788 Anna Maria Beckers)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 93

R

Leden van de B-stam hadden onjuiste stamouders

 

 

 

 

 

- de stam kan niet meer Laurensberg-stam I genoemd worden (N.A. Hamers)

 

 

(22) 11

R

Nieuwe stamouders opgespoord! (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 13

R

Het (voorouder)paar Nicolaas Hamers (¥ 1730) Sophia Lausberg

 

 

 

 

 

- hun voor- en nageslacht  (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 15

R

De geruchtmakende Louis Hamers stamt inderdaad uit Limburg

 

 

 

 

 

en ook nog eens uit de Bocholtz-stam (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 18

R

Weer eens Hamers in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (N.A. Hamers)

 

 

(22) 71

X

Weer eens Hamers in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (N.A. Hamers)

 

 

(22) 71

AA

Zijn Aegidius Palmen en Elisabeth Römkens familie

 

 

 

 

 

van de Übach-Hamers? (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 92

AA

Boedelscheiding van Ludovicus Hamers en Catharina Palmen uit 1777 (V.W. Breurkes)

 

(22) 121

AC

Nogmaals het gezin Petrus Joseph Janssen -

 

 

 

 

 

Maria Gertrudis Hamers (1779-1850) (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 42

AC

Zijn de Hamers in en rondom de Bank van Übach onderling familie? (V.W. Breurkes)

 

(22) 55

AC

Zij woonden in de Groenstraat (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 55

AC

Zij woonden te Waubach (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 61

AD

Zijn de Hamers in en rondom de Bank van Übach onderling familie? (V.W. Breurkes)

 

(22) 55

AD

Zij woonden in de Groenstraat (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 55

AD

Zij woonden te Waubach (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 61

AE

Twee geslachten Hamers ontmoeten elkaar in Schimmert (N.A. Hamers)

 

 

(21) 91

AF

Wie zijn de voorouders van beide stamvaders uit Heerlen? (N.A. Hamers)

 

 

(21) 47

AH

Jan Hamers (¥ Magdalena Alberts, †1771),

 

 

 

 

 

eigenaar van huis en hof, genaamd ’de Potlepel’ (Redactie)

 

 

 

(21) 103

AO

Opnieuw Claes Hamers van Benzenrade en zijn opvolgers bij het voldoen van jaarlijkse verplichtingen (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 39

AO

Zijn de Hamers in en rondom de Bank van Übach onderling familie? (V.W. Breurkes)

 

(22) 55

AS

Zij woonden in Nieuwenhagen; of een vervolg op de boedelscheiding van Johannes Hamers (Nieuwenhagen) d.d. 27 februari 1779 (V.W. Breurkes)

 

 

 

 

 

Johannes Hamers (Nieuwenhagen) d.d. 27 februari 1779 (V.W. Breurkes)

 

 

(21) 59

AT

Voorouders en nakomelingen van Johannes Hamers (¥ ca. 1685 Catharina Peters (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 3

AU

Een tweede Hamers-stam uit Laurensberg (D) (stam AU)  (N.A. Hamers)

 

 

(21) 25

AV

Nog een zesde Simpelveldse stam (N.A. Hamers) 

 

 

 

(21) 34

AY

Een ruzie door een erfenis die geleid heeft tot opvoering

 

 

 

 

 

van de reeks voorouders (J.E.M. Custers)

 

 

 

(22) 25

AY

Naschrift op voorgaand artikel (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 27

AY

Op- en aanmerkingen bij de stamreeks J.E.M. Custers (A.S.M. Patelski)

 

 

(22) 53

 

 

 

 

 

 

Onbekende stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Voorouders van Maria Catharina Hamers († Kerkrade 7 januari 1808),  weduwe van Petrus Gillis Werry (1729-1806) (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 28

?

Trijn en Mettel Hamers te Nieuwenhagen (V.W. Breurkes)

 

 

 

(21) 61

?

Trijn en Mettel Hamers te Nieuwenhagen worden ook Trijn en Mettel Cordeweners genoemd (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 62

?

Drie naamdragers Hamers als vervaardigers van splintersloten (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 89

?

Twee zonen van Bartholomeus Hamers (¥ 1812 Maria Elisabeth Klein) (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 97

?

Grondbezit in Vaals meer dan een eeuw bezit van elders wonende afstammelingen (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 100

?

Procesverbaal voor Louis Hamers te Ewijk in 1861 (N.A. Hamers)

 

 

 

(21) 115

?

H. Hamers uit Simpelveld was ondernemer van de buslijndienst Bocholtz-Heerlen

 

(21) 126

?

Een nieuwe stamvader? Broer van beide andere stamvaders uit Heerlen? (N.A. Hamers)

 

(22) 30

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier schatplichtige Hamers te Simpelveld  (N.A. Hamers)

 

 

(21) 12

 

Door allen, voor allen, een korte impressie van twintig jaargangen Hamers Bulletin (Funs Patelski)

(22) 7

 

Zijn alle Hamers uit de streek Übach, Merkstein, Heerlen en omgeving aan elkaar verwant?

(22) 37

 

Hamers te Merkstein of: Zo moeder zo dochter (V.W. Breurkes)

 

 

 

(22) 38

 

Toch nog een krant met kinderen (Redactie)

 

 

 

(22) 44

 

Franciscus Hamers, dozijnschilder in Antwerpen, is niet van Limburgse afkomst (N.A. Hamers)

(22) 74

 

Zij kwamen uit het Oosten (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 81

 

Nauts op internet (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 82

 

Afstammingslijnen van kunstenaars en die van Friso Wiegersma in het bijzonder

 

 

(22) 89

 

Laurensberg-Richterich-Vaalserquartier-Vaals (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 95

 

Vaals (en Vijlen) opnieuw onder de aandacht (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 117

 

Begraven te Vijlen 1748-1797 (Sjef Kremer †)

 

 

 

(22) 120

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten en artikelen in kranten en andere bladen

 

 

(21) 24, 45, 107, 126

 

Bezoek aan kasteel Hoensbroek (Jo Hamers)

 

 

(21) 86

 

Hamers in Afrika (Rob Hamers)

 

 

(21) 107

 

Digitale vastlegging van grafzerken van Haemers, Hamers en Hammers

 

 

(22) 47

 

Nakaarten, nagenieten en nadenken (N.A. Hamers)

 

 

 

(22) 1

 

Samen voorbereiden - samen werken - samen vieren

 

 

 

(22) 107

 

GenLias - waarschuwing

 

 

 

(22) 128

 

 

 

 

 

 

 

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Afscheid A.J.H. Hamers van het Academisch Ziekenhuis Maastricht

 

 

 

(21) 6

R

Johan Peter Herman Hamers, benoeming hoogleraar te Maastricht

 

 

 

(21) 105

I, Q

Armin Hamers, penningmeester heemkundevereniging ’De Bongard’ te Simpelveld

 

(22) 48

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Chris, zn. van Johan Strijckers en Chantal Hamers

 

 

 

(21) 18

A

Jaspar Aaron, zn. van Guido Hamers en Jolanda van Driel

 

 

 

(21) 108

M

Okke Robin Guust, zn. van Jacques Hoendervangers en Maaike Hamers

 

 

(22) 110

L

Mathilde Joanne Hubertine Aleida, dr. van Henno Zelis en Hermine Enschedé

 

 

(22) 110

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijken en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Huwelijk Willem Jan Marie Holthuizen en Albertine Maria van der Linde

 

 

(21) 108

E

Veertigjarig huwelijk Paul Vievermanns en Maria Margaretha Hamers

 

 

 

(22) 24

A

Veertigjarig huwelijk John Hamers en Greet Hommes

 

 

 

(22) 70

I

Gouden huwelijk Joseph Leonardus Ritterbeeks en Johanna Catharina Maria Hamers

 

(21) 19

A

Zestigjarig huwelijk Coen Hamers en Jo Post

 

 

 

(22) 24

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Joseph Caspar Hamers, Pro Ecclesia en Pontifice

 

 

 

(21) 46

R

Herman Johan Hamers, Ridder in de Orde van Sint Silvester

 

 

 

(22) 24

H

Maria Joseph Gerardus Haemers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

 

 

(22) 88

 

 

 

 

 

 

 

Overledenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

In memoriam Johannes Christianus van Gulik

 

 

 

(21) 46

I

In memoriam Jef Hamers

 

 

 

(21) 127

A

In memoriam Maria Gerardina Antonia Gootjes-Hamers

 

 

 

(21) 127

P

In memoriam Pierre Gerard Marie Haemers

 

 

 

(21) 128

A

In memoriam G.A.J. Schampers

 

 

 

(22) 88

I

In memoriam Phyl Hamers-Spronck

 

 

 

(22) 109

A

In memoriam Jannetje Vermaak-de Lange

 

 

 

(22) 110

 

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen betreffende onderzoek en naamdragers in Simpelveld en Bocholtz

 

(21) 15

 

D.J. Lauwers en Th. Oberdorf, De bevolking van het kanton Sittard in 1799, Sittard 1988

(21) 125

 

Jos. L’Ortye, Schmidney: een vreemde eend in de Bleijenheidse bijt

 

 

 

(22) 71

 

V.W. Breurkes en N.A. Hamers, Zelfmoord, brandstichting, doodstraf

 

 

 

(22) 78

 

Marijke C. de Kinkelder, Franciscus Hamers, dozijnschilder te Antwerpen

 

 

(22) 74

 

 

Back to top

 

NAAMREGISTER 2005   A.  Voornamen Haemers, Hamers of Hammers.

 

A.J.H. (21) 6

Adam Hubert (*1849) (21) 101

Aegidius (*1669) (21) 21

Aegidius (*1703) (21) 15, 119

Aegidius (*1740) (21) 29

Aegidius (v1654) (21) 58

Aegidius (v1709) (21) 56

Agnes (*1655) (21) 35-37

Agnes (*1658) (21) 55

Agnes (*1665) (21) 8, 37, 38

Agnes (*1668) (21) 48, 30, 31, 33

Agnes (*1707) (21) 49, 57

Agnes (*1727) (22) 99

Agnes (*1744) (21) 39

Agnes (*1783) (22) 43

Agnes (*1935) (22) 80

Agnes (v1655) (21) 121 (22) 32

Agnes (v1684) (21) 50

Agnes (v1689) (21) 56

Agnes (v1694) (21) 31

Agnes (v1697) (21) 56

Agnes (v1706) (21) 21, 56

Agnes (†1702) (21) 10

Agnes (†1828) (22) 73

Agnes (†1838) (22) 73

Agnes Catharina (*1697) (22) 66

Agnes Hubertina Jeanette (*1911) (22) 80

Agnes V. (*1898) (21) 23

Agnietje (*1783) (22) 43

Albert Joseph (*1853) (21) 123

Albertine (*1918) (22) 79

Alfons (*1943) (22) 79

Aloijsius Leonardus Josephus Robertus (*1934) (21) 58

An (*1683) (21) 18

An (*1925) (22) 45

An (v1700) (22) 33

André (*1955) (21) 109

Andreas (*1634) (22) 35

Andreas (*1738) (21) 119

Andreas (*1776) (21) 119

Andreas (v1792) (22) 120

Andreas Pieter (*1955) (21) 114, 115

Andries (v1776) (22) 120

Angèle (*1932) (22) 79

Angelina (*1928) (22) 80

Anja (v2005) (21) 111

Anna (* 1675) (22) 123, 125, 126

Anna (*1598) (21) 51, 53

Anna (*1625) (21) 8, 38

Anna (*1649) (22) 31

Anna (*1661) (21) 121 (22) 32

Anna (*1663) (21) 8, 95, 96 (22) 15

Anna (*1667) (22) 119


Anna (*1668) (22) 119

Anna (*1678) (21) 78

Anna (*1683( (21) 18, 19, 47, 50, 56

Anna (*1698) (22) 63

Anna (*1701) (21) 96

Anna (*1709) (21) 21, 56

Anna (*1846) (21) 92

Anna (*1856) (21) 102

Anna (*1886) (21) 102

Anna (v1616) (22) 32

Anna (v1628-34) (21) 53, 58

Anna (v1629) (22) 42

Anna (v1640) (22) 42

Anna (v1641) (21) 58

Anna (v1649) (21) 54

Anna (v1650) (21) 51

Anna (v1654) (21) 4, 35, 37

Anna (v1658-64) (21) 58

Anna (v1680) (21) 56

Anna (v1836) (21) 97

Anna (¥1662) (21) 55

Anna (¥1678) (21) 19, 47-50, 56

Anna (†1644) (22) 119

Anna (†1679) (21) 57

Anna (†1691) (21) 57

Anna (†1707) (21) 57

Anna (†1710) (21) 57

Anna Barbara (*1763) (22) 16

Anna Barbara (*1778) (22) 11-13

Anna Barbara (v1723) (21) 5

Anna Barbara (v1851) (22) 62

Anna Catharina (*1732) (22) 68

Anna Catharina (*1737) (21) 20, 21

Anna Catharina (*1745) (22) 11, 16, 17, 99

Anna Catharina (*1750) (21) 29 (22) 19

Anna Catharina (*1757) (21) 30

Anna Catharina (*1769) (22) 72

Anna Catharina (*1777) (22) 19

Anna Catharina (*1781) (22) 17

Anna Catharina (*1789) (21) 93

Anna Catharina (*1810) (21) 123 (22) 13

Anna Catharina (*1899) (22) 80

Anna Catharina (v1808) (22) 61

Anna Christina (*1716) (22) 33

Anna Cornelia (*1928) (22) 22

Anna Elisabeth (*1733) (22) 67

Anna Elisabeth (*1739) (21) 29 (22) 19

Anna Elisabeth (*1740) (22) 21, 67, 104

Anna Elisabeth (*1753) (21) 30, 94-96

Anna Elisabeth (*1783) (21) 96

Anna Elisabeth (v1757) (21) 29

Anna Elisabeth (v1758) (22) 68

Anna Elisabeth (v1773) (22) 69

Anna Elisabeth (v1779) (22) 58

Anna Elisabeth (¥1763) (22) 64

Anna Elisabeth Hubertina (¥1859) (22) 81

Anna Gertrudis (*1722) (22) 33


Anna Gertrudis (*1739) (22) 68

Anna Gertrudis (*1789) (21) 96

Anna Gertrudis (v1782) (22) 17, 18

Anna Gertrudis (v1786) (22) 16, 18

Anna Helena (*1897) (22) 80

Anna Lisbeth (v1788) (21) 93

Anna Margaretha (*1656) (21) 72

Anna Margaretha (*1848) (21) 92

Anna Maria (*1649) (21) 8

Anna Maria (*1701) (22) 16, 36

Anna Maria (*1724) (22) 33

Anna Maria (*1729) (21) 29

Anna Maria (*1731) (22) 33

Anna Maria (*1738) (22) 68

Anna Maria (*1744) (21) 106

Anna Maria (*1748) (21) 30, 95, 96

Anna Maria (*1766) (22) 16

Anna Maria (*1779) (21) 119

Anna Maria (*1786) (22) 17

Anna Maria (*1797) (21) 91

Anna Maria (*1814) (21) 117

Anna Maria (*1839) (21) 111

Anna Maria (*1843) (21) 80

Anna Maria (*1846) (21) 92

Anna Maria (*1856) (21) 102

Anna Maria (*1861) (21) 123

Anna Maria (*1877) (22) 79

Anna Maria (*1913) (22) 54

Anna Maria (*1919) (21) 41

Anna Maria (v1724) (22) 33

Anna Maria (v1739) (22) 102

Anna Maria (v1750) (22) 100

Anna Maria (v1765) (21) 20

Anna Maria (v1791) (22) 120

Anna Maria (v1864) (21) 81

Anna Maria (¥1741) (22) 100

Anna Maria (†1786) (22) 84

Anna Maria (†1873) (21) 118

Anna Maria (†1909) (22) 81

Anna Maria Elisabeth (*1811) (21) 112

Anna Maria Elisabeth (*1853) (21) 111

Anna Maria Elisabeth Hubertina (*1846) (21) 101

Anna Maria Hendrika (*1917) (21) 41 (22) 54

Anna Maria Josepha (*1772) (21) 96

Anna Maria Theresia (v1850) (22) 57

Anna Maria Wilhelmina (*1826) (21) 112

Anna Mechtildis (v1922) (22) 23

Anna Sophia (v1789) (22) 18

Anna Theresia (*1774) (22) 17

Ännchen (*1886) (21) 102

Anne Marie Geertrude (*1811) (21) 117

Anneke (*1927) (22) 79

Annie (*1933) (21) 41

Ans (*1948) (22) 80

Anthon (†1760) (22) 120

Antoinetta Joanna Gerarda (*1926) (22) 107

Anton Joseph (*1798) (21) 94


Antonetta Frederika (*1906) (22) 79

Antonius (*1657) (21) 9

Antonius (*1663) (21) 3, 8, 35, 38

Antonius (v1657) (21) 36

Antonius (v1694) (21) 34

Antonius (v1760) (22) 119

Antonius Marinus (*1934) (21) 58

Antonius Petrus Maria (*1914) (21) 58

Antoon (*1914) (22) 22

Archie (*1909) (21) 23

Aret (¥1677) (21) 18

Armand (*1950) (22) 22

Armand Antonius (*1941) (22) 79

Armin (v2005) (21) 22, 31 (22) 48

Arno (*1922) (22) 79

Arno Nicolaus (*19..) (22) 115

Arnold (*1735) (21) 19

Arnold (*1776) (21) 123

Arnold (*1806) (22) 12, 079

Arnold (*1864) (22) 114-116

Arnold (*1905) (22) 80

Arnold (v..) (22) 70

Arnold (v1694) (21) 4, 31

Arnold (¥1730) (22) 63

Arnold Joseph (*1871) (21) 83

Arnold Joseph (v1926) (22) 107

Arnold Nicolaus (*1933) (22) 114, 115

Arnoldus (*1617) (21) 51 (22) 32

Arnoldus (*1651) (21) 47, 50, 54 (22) 30, 31, 42

Arnoldus (*1663) (21) 4, 9

Arnoldus (*1675) (21) 9 95, 96 (22) 13-15

Arnoldus (*1683) (21) 72

Arnoldus (*1695) (21) 95, 96

Arnoldus (*1720) (22) 33

Arnoldus (*1776) (22) 11-13

Arnoldus (v1633) (21) 53 (22) 39, 40, 42

Arnoldus (v1645) (21) 10

Arnoldus (v1646-1648) (21) 10

Arnoldus (v1688) (21) 58

Arnoldus (v1700) (22) 33

Arnoldus (v1808) (22) 76

Arnoldus (¥1630) (22) 65

Arnoldus (¥1649) (21) 8, 14

Arnoldus (¥1677) (21) 17-19, 47, 51, 56

Arnoldus (†1684) (21) 10

Arnoldus (†1704) (22) 34

Arnoldus (†1707) (21) 57

Arnoldus Joseph (*1776) (22) 12, 13

Arnoldus Joseph (v1808) (22) 76

Arnould (*1799) (21) 101

Arthur (*1896) (21) 23

Augusta Theodora Maria (*1872) (22) 113

 

B.M.J. (v2005) (21) 127

Balthasar (*1621) (21) 7

Balthasar (*1709) (22) 103

Balthasar (v1710) (21) 72


Balthasar (v1852) (21) 31

Balthus (v1716) (21) 73

Baltus (*1709) (22) 103

Barbara (*1656) (21) 8, 35, 38

Barbara (*1684) (21) 17, 18

Barbara (*1686) (21) 18, 19, 47, 50, 56

Barbara (*1702) (21) 2, 4, 5

Barbara (v1709) (21) 57

Barbara (v1726) (21) 5

Bart (¥2001) (22) 87

Bartholomeus (*1722) (22) 33

Bartholomeus (*1774) (21) 97

Beatrix (*1619) (21) 53

Ben (v2002) (21) 107, 108

Benedictus (*1838) (21) 82

Bernard (*1802) (21) 101

Bernard Anton (¥1779) (21) 111

Bernard Hubert (*1843) (21) 101

Bernardina (*1933) (21) 58

Bernardus (v1777) (22) 123

Bernardus Anthonius (*1866) (22) 19, 22

Bernardus Antonius (¥1779) (21) 112, 114

Bernardus Josephus (¥1745) (21) 111, 114

Bernhard (*1881) (22) 116

Bertha Elisabeth (*1921) (22) 54

Bilken (*1631) (22) 26

Bilken (v1693) (22) 69

Bill (*........) (21) 41

Billa (*1922) (22) 80

Birgitta (*1821) (21) 103

Bonita E. (*1924) (21) 23

Brigitta (*1821) (21) 103

 

Caspar (*1853) (21) 92

Caspar (v1739) (22) 71

Caspar Josef (*1933) (21) 46

Caspar Joseph (*1853) (21) 92

Casparus (v1617) (22) 32

Catarina (*1657) (21) 121 (22) 32

Catharina (*1618) (21) 50, 53 (22) 31

Catharina (*1620) (22) 32

Catharina (*1624) (21) 68, 69, 78

Catharina (*1625) (21) 7, 61

Catharina (*1627) (21) 8

Catharina (*1628) (22) 32

Catharina (*1631) (21) 8

Catharina (*1641) (21) 8

Catharina (*1642) (21) 53 (22) 63

Catharina (*1651) (21) 8

Catharina (*1655) (21) 55, 96 (22) 15

Catharina (*1657) (21) 55

Catharina (*1667) (21) 77

Catharina (*1677) (21) 37, 38

Catharina (*1689) (21) 18, 19, 47, 50, 56

Catharina (*1693) (21) 21 56

Catharina (*1694) (21) 96 (22) 15

Catharina (*1698) (22) 21, 22, 58, 66


Catharina (*1726) (22) 99

Catharina (*1727) (21) 5 (22) 67

Catharina (*1733 (22) 67

Catharina (*1758) (21) 21

Catharina (*1771) (22) 17

Catharina (*1855) (21) 92

Catharina (*1875) (22) 50, 51

Catharina (*1892) (21) 102

Catharina (1719-1724) (22) 101

Catharina  (22) 95

Catharina (v1622) (22) 32

Catharina (v1628) (22) 34

Catharina (v1634) (21) 10

Catharina (v1647( (21) 54, 61-63

Catharina (v1648) (21) 58

Catharina (v1651) (21) 8

Catharina (v1664) (21) 58

Catharina (v1673-80) (21) 58

Catharina (v1675) (22) 42, 123, 125, 126

Catharina (v1676) (21) 64

Catharina (v1680) (21) 64

Catharina (v1685) (22) 34

Catharina (v1697) (22) 46

Catharina (v1704) (21) 77

Catharina (v1718) (22) 33

Catharina (v1720) (22) 103

Catharina (v1726) (22) 99

Catharina (v1746) (22) 102

Catharina (v1747) (22) 68

Catharina (v1748) (22) 68

Catharina (v1750) (22) 61

Catharina (v1752) (22) 101

Catharina (v1764) (21) 28

Catharina (v1770) (22) 68

Catharina (v1772) (22) 69

Catharina (v1773) (22) 69

Catharina (v1919) (21) 102

Catharina (†1662) (21) 57

Catharina (†1693) (22) 34

Catharina (†1695) (21) 57

Catharina (†1711) (21) 57

Catharina (†1747) (22) 56, 68

Catharina (†1762) (22) 68

Catharina (†1768) (22) 120

Catharina (¥1640) (21) 54

Catharina (¥1656) (21) 9

Catharina (¥1709) (22) 98

Catharina (¥1721) (22) 65, 67

Catharina (¥1726) (22) 99

Catharina (¥1729) (22) 68

Catharina (¥1748) (22) 101

Catharina (¥1758) (22) 59

Catharina Anna Gertruida (*1855) (21) 92

Catharina Elisabeth (*1761) (22) 12, 13

Catharina Elisabeth (*1797) (21) 112

Catharina Elisabeth (¥1873) (21) 92

Catharina Josepha (*1842) (21) 123


Catharina Maria (*1868) (22) 19, 22

Catharina Regina (*1846) (21) 111, 115

Catharina Theresia (*1725) (22) 33

Cecilia (*1663) (22) 39

Cecilia (v1663) (21) 9

Cees (v2006) (22) 87

Chantal (*1968) (22) 109

Chantal (v2005) (21) 19, 46

Chantal (v2006) (22) 4

Charles (*1887) (21) 23

Charles W. (*1935) (21) 23

Chris (*1946) (22) 23

Christiaan (*1725) (22) 67

Christiaan (v1827) (22) 81

Christianus (*1674) (21) 77

Christianus (*1688) (21) 26

Christianus (v1719) (21) 26 (22) 101

Christianus (v1726) (22) 99

Christianus (¥1740) (22) 99

Christina (*1627) (21) 53, 63

Christina (*1628) (21) 53

Christina (*1632) (21) 53

Christina (*1691) (21) 2, 4-6

Christina (v1617) (21) 58

Christina (v1672-81) (21) 58

Christina (v1696) (21) 58

Christina (v1731) (22) 101

Christina (¥1652) (21) 54

Christina (†1620) (21) 57

Christina (†1698) (21) 57

Claes (*1647) (22) 36

Claes (*1655) (22) 26

Claes (*1666) (22) 20

Claes (v1600) (21) 50, 68, 74-76

Claes (v1638) (21) 13, 14

Claes (v1655) (21) 97

Claes (v1657) (21) 39, 40

Claes (¥1597) (21) 53

Claes (¥1657) (21) 55

Claes (¥1700) (22) 66

Claesz (v1597) (21) 58

Clair (*1765) (21) 93

Clara (*1748) (22) 100

Clara (†1696) (22) 102

Clara Agnes (*1798) (22) 81

Clara Gertrud (*1782) (21) 112

Clara Maria (*1765) (21) 93

Clasina (*1794) (22) 19

Coen (*1919) (22) 24

Coen (v2004) (21) 45

Coen (v2005) (21) 127

Coen (v2006) (22) 2

Conradus (*1659) (22) 93, 95

Conradus (*1664) (22) 121-125, 127

Conradus (*1738) (22) 121

Conradus (¥1693) (22) 92

Cornelia (*1655) (21) 121


Cornelia (*1655) (22) 32, 60

Cornelia (*1670) (21) 77

Cornelia (*1703) (22) 66

Cornelia (*1920) (22) 22, 23

Cornelia (v1624) (21) 58

Cornelia (v1643) (22) 35

Cornelia (v1731) (22) 67

Cornelia (v1732) (22) 68

Cornelia (¥1733) (22) 68

Cornelia (†1744) (22) 68

Cornelis (*1872) (22) 23

Cornelis (v1694) (21) 31

Cornelius (*1811) (22) 81

Cornelius (v1722) (22) 99

Cornelius (v1731) (22) 101

Cornelius (¥1726) (22) 99

 

Dennis C. (*1919) (21) 23

Desi (*1991) (22) 128

Dolores L. (*1918) (21) 23

Drees (*1634) (22) 35

Duane (*1918) (21) 23

 

E. (v2006) (22) 84

E.L.M. (v2006) (22) 88

E.M. (*1915) (21) 23

Earl R. (*1926) (21) 23

Edmundus (v1612) (21) 78

Eduard Hubert Anselm (*1819) (22) 82

Egbert (v2005) (21) 110, 111

Egidius (¥1637) (21) 8

Eiff (v1624) (22) 34

Elisa (*1777) (21) 93

Elisa Maria Josephina (*1932) (21) 41

Elisa Maria Josephina Gerarda (*1932) (22) 54

Elisabeth (*1630) (21) 50, 51, 53 (22) 31

Elisabeth (*1659) (22) 26

Elisabeth (*1667) (21) 19, 47-49, 51

Elisabeth (*1669) (21) 49 (22) 39

Elisabeth (*1675) (21) 21

Elisabeth (*1697) (21) 56

Elisabeth (*1855) (21) 118

Elisabeth (*1910) (22) 79, 80

Elisabeth (*1921) (22) 54

Elisabeth (v1641) (21) 51, 52, 54. 63

Elisabeth (v1647) (21) 54

Elisabeth (v1659) (21) 51, 58

Elisabeth (v1690) (21) 44, 45

Elisabeth (v1696) (21) 58

Elisabeth (v1700) (22) 33

Elisabeth (v1709) (21) 57

Elisabeth (¥1696) (21) 57

Elisabeth (†1742) (21) 57

Elisabeth (†1819) (21) 119

Elisabeth Anna Hubertina (*1827) (22) 81

Elisabetha (*1667) (22) 32

Elisabetha (*1669) (22) 33


Elisabetha (v1766) (21) 16

Eliza (*1919) (22) 22

Ellen (v2005) (22) 114

Eltz (*1777) (21) 93

Eltz Elisa (*1777) (21) 96

Emilie (*1836) (22) 80

Emma Helena Frederika (*1866) (22) 111, 113

Emond (v1612) (21) 67-70, 73, 74, 76, 78

Emond (¥1616) (22) 102

Emont (v1657) (21) 74

Emont (v1662) (21) 41, 67

En (v1666) (21) 48, 56

Encke (v1657) (21) 39, 40

Encken (v1662) (21) 55

Encken (¥1665) (21) 55

Enken (v1662) (21) 48

Enken (¥1665) (21) 55

Enn (¥1662) (21) 55

Enny (*1935) (21) 41

Eric Philippe Marie (*1962) (22) 14

Erken (v1646-1648) (21) 10

Erken (v1663) (21) 9

Eutjen (*1680) (21) 72

Eva (v1624) (22) 34

 

F.J. (*1935)  (21) 46

Fer (*1942) (22) 80

Fiengke (1916) (22) 80

Finn (*2004) (21) 46

Finy (*1920) (22) 80

Finy (*1925) (22) 80

Finy (*1945) (22) 80

Flip (v2003) (22) 74, 89

Francis (*1838) (21) 111

Francis (*1839) (21) 111

Francisca Hubertina (*1808) (21) 101

Francisca Petronella (*1862) (22) 111, 113, 128

Franciscus (*1672) (22) 119

Franciscus (*1775) (22) 19

Franciscus (*1782) (21) 84

Franciscus (*1853) (21) 84

Franciscus (v1650) (22) 74

Franciscus (v1678) (22) 74

Franciscus (v1745) (22) 119

Franciscus Hubertus (*1856) (21) 111

Franciscus Laurentius (*1853) (21) 84

Franciscus Marcellus (*1748)  (21) 6 (22) 100

Franciscus Reinier Theodoor (*1918) (21) 115

Franciscus Wilhelmus (*1765) (21) 109, 111, 114

Franciscus Wilhelmus (*1847) (21) 111

Franciscus Wilhelmus (*1920) (21) 58

Franciscus Willem (*1765) (21) 110, 114

Franciscus Winandus (v1725) (22) 33

Frans (*1853) (21) 84

Frans (*1912) (22) 80

Frans (v2005) (21) 107

Frans (†1782) (22) 120


Frans (†2004) (21) 41

Frans Albert Joseph (*1884) (22) 79

Frans Arnold Joseph (*1839) (21) 123

Frans Arnold Joseph (*1847) (21) 123

Frans Willem (v1800) (22) 86

Franz Arnold (*1784) (21) 112

Franz Christian (*1821) (21) 112

Franz Joseph (*1872) (22) 81

Franz Ludger (*1788) (21) 112

Franz Ludger (*1819) (21) 112

Franz Wilhelm (*1765) (21) 114

Fredericus (*1703) (22) 61-63

Fredericus (¥1758) (22) 64, 65

Fredericus (†1778) (22) 69

Friedrich Wilhelm (*1883) (22) 82

Friedrich Wilhelm (v1842) (22) 82

 

G.J.M. (22) 48

Gasparus (v1766) (21) 16

Geel (†1694) (22) 35

Geert (*1925) (22) 79

Geert (¥1659) (21) 55

Geert (¥1662) (21) 55

Geertruida Christina (*1895) (22) 128

Geertruida Hubertina Maria Gerarda (*1626) (21) 58

Geijl (¥1555) (22) 35

Geil (*1669) (21) 21

Geil (v1693) (21) 45

Geil (¥1692) (21) 56

Ger (v2005) (21) 86. 87

Ger (v2006) (22) 5, 6, 84

Gerard (*1903)  (21) 23

Gerard (*1917) (22) 79

Gerard (*1958) (21) 23

Gerard (v1694) (21) 85

Gerard Joseph (*1814) (21) 80

Gerard Joseph (v1858) (22) 105

Gerardt (v1697) (22) 46

Gerardus (*1611) (22) 35

Gerardus (*1664) (21) 55

Gerardus (*1664) (22) 61

Gerardus (*1702) (21) 125

Gerardus (*1704) (21) 17, 57, 106

Gerardus (*1734) (22) 33

Gerardus (*1746) (22) 19

Gerardus (v1703) (22) 61

Gerardus (v1745) (22) 100

Gerardus (v1760) (21) 30

Gerardus (v1778) (22) 69

Gerardus (¥1693) (21) 56

Gerardus (¥1693) (22) 64, 65

Gerardus (¥1750) (22) 101

Gerardus Andreas (*1916) (22) 54

Gercken (*1611) (22) 35

Gerda (*1911) (22) 22

Gerhard (v1900) (22) 116

Gerhard Joseph (*1887) (21) 83


Gerhardt (v1697) (22) 46

Gerit (¥1693) (21) 56

Germaine (*1930) (22) 80

Gertrud (*1916) (22) 54

Gertrud (v1690) (21) 44

Gertrude (Francine) (*1912) (22) 79

Gertrude (v1733) (22) 68

Gertrude (v1833) (22) 52

Gertrudis (*1615) (21) 51 (22) 32

Gertrudis (*1634) (21) 47-50, 53 (22) 31

Gertrudis (*1678) (21) 49 (22) 31

Gertrudis (*1705) (22) 66

Gertrudis (*1724) (22) 21, 22, 67

Gertrudis (*1855) (21) 92

Gertrudis (v1588) (21) 57

Gertrudis (v1618) (22) 34

Gertrudis (v1620) (22) 64, 65

Gertrudis (v1649-1660) (21) 10

Gertrudis (v1660) (21) 57

Gertrudis (v1668) (21) 57

Gertrudis (v1673) (22) 38, 40, 42

Gertrudis (v1676) (22) 39

Gertrudis (v1678) (22) 40, 94

Gertrudis (v1689) (21) 56

Gertrudis (v1729) (22) 67

Gertrudis (v1742) (22) 69

Gertrudis (v1749) (22) 101

Gertrudis (v1777) (22) 69

Gertrudis (¥1659) (21) 19, 47, 48, 55

Gertrudis (¥1662) (21) 55, 56

Gertrudis (¥1744) (22) 100

Gertrudis (¥1747) (22) 68

Gertrudis (†1710) (21) 57

Gertrudis (†1725) (22) 94, 95

Gertrudis (†1744) (22) 68

Gertrudis (†1775) (22) 69

Gertrudis (†1777) (22) 58

Gertruid (v1694) (21) 31

Gertruyt (v1657) (21) 9

Ghiel (*1669) (21) 21

Giel (*1670) (22) 36

Giel (*1917) (22) 80

Giel (22) 28

Giel (v1655) (21) 55

Giel (v1697) (22) 46

Gilbert F. (*1914) (21) 23

Gillen (v1710) (21) 57

Gillis (*1703) (21) 119

Gillis (†1782) (22) 120

Godefridus (*1639) (21) 48, 49, 53 (22) 31

Godefridus (*1712) (22) 66

Godefridus (v1732) (22) 68

Godefridus (v1735) (22) 67

Godefridus (v1767) (22) 68

Godefridus (v1770) (22) 61, 62

Godefridus (v1800) (22) 57, 59

Godefridus (v1808) (22) 62


Godefridus (¥1735) (22) 68

Godefried (v1892) (22) 61

Godfried (v1925) (22) 116

Gossen (†1667) (21) 9

Goswinus (v1640) (21) 10

Goswinus (¥1638) (21) 8

Goswinus (†1667) (21) 11

Greta (*1927) (22) 23

Guido (v2005) (21) 108

Guilielmus (v1677) (21) 125

Guilielmus (v1697) (21) 57

Guilielmus (v1706) (21) 56

Guilielmus (†1674) (22) 35

Guillaume (*1904) (22) 79

Guillaume (*1917) (22) 79

Guillaumine (*1923) (22) 80

Gusta (*1932) (22) 79

Guus (v2004) (21) 6, 86, 87, 127 (22) 2, 6, 49, 84, 107, 110

 

H. (*1927) (22) 128

H. (v1927) (21) 126

Hanneke (v2005) (21) 24

Hannie (*1938) (22) 80

Hans (*1930) (22) 127

Hans Gerret (†1778) (22) 120

Hans Gillis (†1782) (22) 120

Hans Jörgen (*1724) (21) 30 (22) 33

Hans Leonard (†1766) (22) 120

Hans Wilhelm (*1939) (22) 115

Hans Willem (v2005) (22) 114

Harrie (*1942) (22) 45

Heijlken (*1565) (22) 26-28

Heijnenman (v1680) (21) 90

Hein (*1924) (21) 41 (22) 79

Hein (v1632) (22) 32

Heinrich (v2005) (21) 110

Helena (*1565) (22) 27, 28

Helena (*1620) (21) 68, 68, 78

Helena (*1639) (21) 53 (22) 63

Helena (*1704) (22) 66

Helena (*1719) (22) 67

Helena (*1747) (22) 19

Helena (*1843) (21) 111

Helena (*1924) (22) 45, 80

Helena (v16 ..) (22) 53

Helena (v1632) (22) 42

Helena (v1640) (21) 54

Helena (v1663) (22) 39

Helena (v1758) (22) 103

Helena (¥1662) (21) 55

Helena Josepha (*1771) (21) 122, 123

Helena Josepha (*1819) (21) 118, 119

Henderick (v1698) (21) 57

Hendrica Maria (*1833) (22) 89, 91

Hendricus Fredericus (*1897) (22) 23, 80

Hendrik (v1694) (21) 31

Hendrik Joseph (*1924) (22) 22


Hendrik Joseph Hubert (*1881) (22) 103

Hendrik Jozef (*1924) (21) 41 (22) 54

Hendrik Leo (*1906) (22) 79

Hendrik Otto (*1917) (21) 58

Hendrik Otto (*1917) (21) 120

Hendrik Otto (*1917) (22) 22

Hendrika (*1918) (21) 58

Hendrikus Eduard (*1906) (21) 58

Hendrikus Hubertus (*1892) (22) 80

Hendrina (*1841) (21) 111

Henri (*1908) (22) 80

Henrica (*1797) (22) 19

Henrich (v1691) (21) 45

Henricus (*1625) (21) 7, 9, 22, 77-79, 116

Henricus (*1646) (21) 48, 52, 54 (22) 31, 41, 42

Henricus (*1659) (21) 4, 9

Henricus (*1665) (22) 119

Henricus (*1678) (21) 49

Henricus (*1689) (21) 96

Henricus (*1689) (22) 15 (21) 18, 19, 47, 50, 56

Henricus (*1699) (22) 33

Henricus (*1719) (22) 99

Henricus (*1732) (21) 19

Henricus (*1751) (21) 6 (22) 100

Henricus (*1783) (21) 91

Henricus (21) 106

Henricus (v1597) (21) 63

Henricus (v1616) (22) 34

Henricus (v1630) (21) 51

Henricus (v1634) (21) 53 (22) 31

Henricus (v1641) (22) 42

Henricus (v1651) (21) 54

Henricus (v1659) (21) 121 (22) 32

Henricus (v1661) (21) 10

Henricus (v1668) (22) 32

Henricus (v1680) (21) 71

Henricus (v1694) (22) 30

Henricus (v1695) (21) 50

Henricus (v1700) (22) 63

Henricus (v1721) (22) 101

Henricus (v1741) (22) 71

Henricus (v1759) (21) 17

Henricus (v1760) (21) 30

Henricus (¥1630) (21) 47-50

Henricus (¥1640) (22) 65

Henricus (¥1674) (22) 33

Henricus (†1680) (21) 19, 57

Henricus (†1691) (21) 10

Henricus (†1700) (21) 10

Henricus (†1700) (22) 31

Henricus (†1703) (22) 34

Henricus Hubertus (*1850) (21) 111

Henricus Josephus (*1785) (21) 96

Henriëtte Hubertina Gerarda (*1938) (22) 79

Herman (*1635) (21) 11

Herman (*1749) (21) 17

Herman (*1927) (21) 119 (22) 4, 8, 11, 66, 97


Herman (*1938) (22) 47

Herman (*1940) (22) 24, 45

Herman (v1611) (22) 83

Herman (v1625) (21) 38, 39

Herman (v1646) (21) 47

Herman (v1671) (21) 21

Herman (v1693) (21) 85

Herman (v1694) (21) 31

Herman (v1695) (21) 85

Herman (v1698) (22) 46

Herman (v1798) (22) 81

Herman (v2005) (21) 22

Herman (v2005) (21) 86

Herman (v2005) (21) 105

Herman (v2006) (22) 3

Herman (¥1620) (22) 59

Herman (¥1674) (21) 15

Herman (¥1787) (21) 120, 122

Herman Joseph (*1777) (21) 119

Herman Joseph Hendrik (*1927) (22) 14

Hermannus (*1666) (22) 32

Hermannus (v1611) (22) 62

Hermannus (v1628) (21) 58

Hermannus (v1646) (21) 54

Hermannus (v1671) (21) 9

Hermannus (¥1620) (22) 64, 65

Hermannus (†1694) (21) 10

Hermanus (*1661) (22) 60

Hermanus (v1621) (21) 7

Hermanus Josephus (*1777) (21) 117

Hermanus Josephus Johannes Maria (*1938) (22) 14

Heyn (v1597) (21) 53

Hilgerus (*1699) (21) 96 (22) 16

Hilgerus (¥1623) (21) 7

Howard (*1918) (21) 23

Hub (*1909) (21) 41 (22) 22, 79

Hub (*1951) (22) 108

Hub (v2005) (21) 86 (22) 85, 87

Hubert (v1652) (22) 119

Hubert (v1870) (22) 52

Hubert Francis (*1835) (21) 82

Hubert Joseph Dionisius (21) 15

Hubert Theodor (*1849) (21) 82

Hubertina (*1922) (22) 23

Hubertina Johanna Leonie (v1960) (22) 88

Hubertine (*1948) (22) 23

Hubertus (*1898) (22) 80

Hubertus (v1667) (22) 119, 123, 124

Hubertus (v1752) (22) 100

Hubertus Fredericus (*1921) (22) 22

Hubertus Joseph Gerard (*1935) (22) 14

Huub (*1928) (22) 109

Huub (*1932)  (22) 22, 45

Huub (v2005) (22) 24

Ida (*1660) (22) 26

Ida (*1666) (21) 9, 21

Ida (*1680) (21) 71, 76-78


Ida (*1914) (21) 41

Ida Hubertina (*1850) (21) 102

Ilse (*2000) (22) 44

Isabella Maria (v1722) (22) 99

 

J. (*1966) (21) 105

J.G.M. (v2005) (21) 108 (22) 75

J.H. (*1899) (22) 80

J.M.A. (v2005) (21) 126

Jacob (*1662) (22) 71

Jacob (v1697) (22) 71

Jacob (v1716) (22) 119

Jacob (v1840) (22) 82

Jacob (†1822) (22) 104

Jacobus (*1686) (21) 26

Jacobus (*1693) (21) 57

Jacobus (*1749) (22) 72

Jacobus (*1813) (21) 111

Jacobus (v1651) (21) 54

Jacobus (¥1654) (21) 54

Jacobus Joannes (*1902) (22) 128

Jacqueline (*1926) (22) 79

Jacques (*1923) (21) 41

James A. (*1931) (21) 23

James H. (*1938) (21) 23

Jan (*1586) (21) 70

Jan (*1656) (21) 4

Jan (*1662) (22) 119

Jan (*1679) (21) 4

Jan (*1694) (21) 4

Jan (*1892) (22) 89

Jan (*1908) (22) 45

Jan (*1916) (22) 23

Jan (*1921) (22) 22, 45

Jan (*1931) (22) 23

Jan (*1957) (22) 79

Jan (*1966) (22) 23

Jan (v15..) (22) 84

Jan (v1600) (22) 64

Jan (v1607) (21) 68, 69

Jan (v1612) (21) 70

Jan (v1640) (21) 51

Jan (v1657) (21) 39, 40, 41, 74

Jan (v1662) (21) 55

Jan (v1663) (21) 58

Jan (v1665) (21) 55

Jan (v1666) (22) 20

Jan (v1670) (22) 36

Jan (v1671) (21) 67, 69

Jan (v1687) (21) 5

Jan (v1693) (21) 56

Jan (v1694) (21) 31

Jan (v1696) (21) 58

Jan (v1698) (21) 57

Jan (v1834) (22) 115

Jan (v1843) (21) 101

Jan (v2005) (21) 86 (22) 3, 84, 87


Jan (¥1643) (21) 4

Jan (¥1655) (22) 64, 65

Jan (¥1657) (21) 46

Jan (¥1677) (22) 119

Jan (¥1680) (21) 4

Jan (¥1700) (21) 103

Jan (†1654) (22) 35

Jan (†1670 (22) 26

Jan (†1685) (21) 10

Jan (†1692) (22) 22

Jan Godfried (*1860) (21) 82

Jan Godfried (*1865) (21) 82

Jan Godfried (v1900) (22) 116

Jan Godfried Jozef (*1893) (22) 23

Jan Hendrik (*1834) (22) 114. 115

Jan Jacob (*1820) (21) 82

Jan Jacob Gerardus (*1923) (21) 41

Jan Jacobus (*1851) (21) 111

Jan Joseph (*1816) (21) 81, 97

Jan Joseph (*1857) (21) 118

Jan Joseph (*1869) (22) 75

Jan Joseph (*1904) (22) 80

Jan Joseph (v1840) (22) 12

Jan Joseph Alphons (v1937) (22) 75

Jan Jozef (*1897) (21) 105

Jan Leonard (*1813) (21) 97

Jan Lodewijk (*1833) (22) 49, 52

Jan Ludewikus Hubert (*1833) (22) 52

Jan Peter (v1819) (22) 73

Jan Pieter (*1808) (22) 75

Jan Pieter (*1858) (22) 105

Jan Willem Joseph (*1803) (22) 12

Jan Winand (v1853) (21) 92

Jann (†1662) (22) 119

Jannetje (¥1688) (21) 71

Jasper (v1618) (22) 32

Jasper Aaron (*2005) (21) 108

Jean (*1910) (22) 80

Jean Guillaume (*1801) (21) 76

Jean Mathieu Joseph (*1813) (21) 123 (22) 13

Jeanette (*1680) (22) 112

Jeanette (*1913) (21) 23

Jeanette (*1924) (21) 23

Jeanette Maria Ernestina (*1860) (22) 111

Jeanne (*1919) (22) 23

Jef (*1914) (22) 23, 45

Jef (†2005) (21) 127

Jehan (v1638) (21) 13, 14

Jen (v1657) (21) 74

Jen (v1661) (21) 73

Jen (¥1659) (21) 55

Jen (¥1688) (21) 56

Jenne (*1622) (21) 73

Jenne Marie (v1748) (22) 101

Jenne Marie (†1776) (22) 120

Jenneke (*1622) (21) 72

Jenneke (v2004) (21) 45, 46


Jenneken (v1677) (21) 71

Jerard (*1958) (21) 23

Jeronimus (v1625) (22) 74

Jeronimus (v1640) (22) 74

Jo (*1921) (22) 79

Jo (*1931) (22) 79

Jo (*1956) (22) 47

Jo (v2005) (21) 86, 88 (22) 2, 3, 6, 7, 85

Joachimus (v1629) (22) 34

Joanna ((21) 78

Joanna (*1644) (22) 26

Joanna (*1647) (21) 54

Joanna (*1648) (21) 8

Joanna (*1649) (21) 68

Joanna (*1650) (21) 78

Joanna (*1655) (21) 55

Joanna (*1660) (21) 55

Joanna (*1663) (21) 55

Joanna (*1718) (22) 33

Joanna (*1744) (21) 6 (22) 100

Joanna (v1640) (21) 68, 73

Joanna (v1656) (21) 10

Joanna (v1669) (22) 33

Joanna (v1677) (21) 71, 72

Joanna (v1689) (21) 58

Joanna (v1697) (21) 56

Joanna (v1711) (21) 83 (22) 90

Joanna (v1723) (22) 120

Joanna (v1749) (22) 101

Joanna (¥1659) (21) 55

Joanna (¥1688) (21) 56

Joanna (†1691) (21) 57

Joanna (†1744) (22) 120

Joanna Barbara (¥1732) (22) 99

Joanna Catharina (*1740) (21) 6

Joanna Catharina (v1720) (21) 5

Joanna Catharina (v1767) (22) 17

Joanna Catharina (v1836) (21) 97

Joanna Elisabeth (*1799) (22) 19

Joanna Margareth (*1750) (22) 101

Joanna Maria (*1735) (22) 67

Joanna Maria (*1752) (21) 21

Joanna Maria (*1755) (22) 101

Joanna Maria (*1809) (21) 94

Joanna Maria (v1748) (22) 100

Joanna Maria (v1752) (22) 101

Joanna Maria (v1763) (21) 30

Joanna Maria (v1774) (22) 69

Joanna Maria (v1820) (21) 93

Joannes (*1600) (22) 65

Joannes (*1613) (21) 50, 53, 64 (22) 31

Joannes (*1623) (21) 53

Joannes (*1628) (21) 8

Joannes (*1635) (21) 53 (22) 63

Joannes (*1648) (21) 8

Joannes (*1654) (21) 4, 9, 38

Joannes (*1656) (21) 9, 37, 38


Joannes (*1657) (22) 15, 26

Joannes (*1661) (21) 9, 11, 21, 55

Joannes (*1664) (22) 26

Joannes (*1676) (21) 77

Joannes (*1683) (22) 66

Joannes (*1684) (21) 37, 38

Joannes (*1689) (21) 83 (22) 90

Joannes (*1691) (21) 95, 96

Joannes (*1694) (21) 2, 5, 16, 56

Joannes (*1696) (21) 96 (22) 15

Joannes (*1698) (21) 21 56, 57

Joannes (*1702) (22) 33

Joannes (*1706) (22) 22, 66

Joannes (*1708) (22) 56, 57, 66

Joannes (*1715) (21) 83 (22) 91

Joannes (*1719) (22) 33

Joannes (*1720) (21) 125

Joannes (*1722) (22) 99

Joannes (*1724) (21) 96 (22) 14

Joannes (*1726) (22) 67

Joannes (*1729) (22) 99

Joannes (*1730) (21) 6, 26

Joannes (*1730) (22) 11, 17, 99

Joannes (*1734) (22) 68

Joannes (*1737( (22) 68

Joannes (*1742) (21) 19

Joannes (*1747) (22) 19

Joannes (*1770) (22) 16

Joannes (*1773) (22) 17

Joannes (1642-48) (21) 57

Joannes (v1598) (21) 57

Joannes (v1616) (21) 57

Joannes (v1619) (21) 53

Joannes (v1621) (21) 7, 78

Joannes (v1621-1656) (21) 10

Joannes (v1622) (21) 7, 22, 97

Joannes (v1623) (21) 7, 53

Joannes (v1625) (21) 7, 11, 61, 78, 116

Joannes (v1626) (21) 7, 8, 34

Joannes (v1628-31) (21) 57

Joannes (v1642) (21) 63

Joannes (v1644) (21) 54 (22) 119

Joannes (v1647) (22) 36

Joannes (v1648) (21) 75

Joannes (v1651) (21) 35, 37, 38, 58

Joannes (v1656) (21) 9, 10, 55

Joannes (v1664) (22) 61

Joannes (v1666) (22) 34

Joannes (v1675) (22) 36

Joannes (v1686) (22) 69

Joannes (v1687) (21) 2, 3, 6, 11, 32

Joannes (v1688) (21) 26

Joannes (v1690) (21) 44

Joannes (v1690-97) (21) 57

Joannes (v1694) (21) 31

Joannes (v1695) (21) 16

Joannes (v1696) (21) 56


Joannes (v1701) (21) 57

Joannes (v1702) (22) 119

Joannes (v1704) (22) 119

Joannes (v1706) (22) 119

Joannes (v1707) (21) 26 (22) 101

Joannes (v1708) (22) 56

Joannes (v1712) (22) 101

Joannes (v1721) (21) 25, 27, 96 (22) 14, 99

Joannes (v1724) (21) 30, 96 (22) 14

Joannes (v1726) (22) 34

Joannes (v1732) (22) 36

Joannes (v1746) (22) 102

Joannes (v1747) (22) 68, 101

Joannes (v1748) (21) 30, 95 (22) 101

Joannes (v1750) (22) 100

Joannes (v1752) (22) 100

Joannes (v1754) (22) 101

Joannes (v1760) (22) 120

Joannes (v1763) (22) 18

Joannes (v1765) (22) 21

Joannes (v1776) (21) 123

Joannes (v1779) (22) 69

Joannes (v1782) (22) 21

Joannes (v1801) (21) 16

Joannes (v1840) (22) 61

Joannes (¥1650) (21) 8

Joannes (¥1656) (21) 9, 39

Joannes (¥1657) (21) 83 (22) 90

Joannes (¥1667) (21) 49, 50 (22) 30-32, 41, 42, 65

Joannes (¥1686) (22) 66

Joannes (¥1696) (22) 64

Joannes (¥1700) (21) 103, 104

Joannes (¥1712) (22) 33

Joannes (¥1715) (22) 64, 65

Joannes (¥1719) (21) 26 (22) 33, 9

Joannes (¥1724) (22) 67

Joannes (¥1728) (22) 99

Joannes (¥1731) (22) 64

Joannes (¥1732) (22) 64, 68

Joannes (¥1749) (22) 101

Joannes (¥1758) (21) 100, 101

Joannes (¥1760) (22) 11-13

Joannes (†1651) (22) 68

Joannes (†1668) (21) 9

Joannes (†1681) (22) 68

Joannes (†1683) (21) 10

Joannes (†1705) (22) 68

Joannes (†1729) (22) 68

Joannes (†1747) (22) 68

Joannes (†1752) (22) 68

Joannes (†1753) (22) 68

Joannes (¥1754) (22) 64, 65

Joannes (†1779) (22) 69

Joannes Arnoldus (*1739) (21) 30, 94, 96

Joannes Baptist (*1727) (22) 67

Joannes Franciscus (*1745) (22) 119

Joannes Franciscus (*1781) (21) 91


Joannes Georgius (*1724) (21) 30

Joannes Gerardus (*1790) (21) 91

Joannes Henricus (*1723) (22) 33

Joannes Henricus (*1726) (21) 26

Joannes Henricus (*1727) (22) 99

Joannes Henricus (*1756) (22) 91

Joannes Henricus (v1749) (22) 101

Joannes Hubertus Hendrikus (*1907) (22) 75

Joannes Jacobus (*1734) (21) 29

Joannes Jacobus (*1792) (21) 124

Joannes Jacobus (*1844) (21) 111

Joannes Jacobus (*1913) (22) 45

Joannes Joseph (v1749) (22) 101

Joannes Joseph (v1790) (21) 93

Joannes Josephus (*1737) (21) 30, 94-96

Joannes Josephus (*1753) (21) 6, 30 (22) 100

Joannes Josephus (*1765) (21) 94, 96 (22) 101

Joannes Josephus (*1775) (21) 96

Joannes Josephus (*1776) (21) 96

Joannes Josephus (*1777) (21) 96

Joannes Josephus (*1783) (22) 17

Joannes Josephus (v1760) (21) 101

Joannes Josephus (¥1762) (21) 94

Joannes Leonardus (*1730) (21) 6

Joannes Leonardus (*1736) (21) 6

Joannes Leonardus (*1765) (21) 96

Joannes Leonardus (*1769) (22) 19

Joannes Leonardus (*1770) (22) 73

Joannes Leonardus (v1796) (22) 58

Joannes Leonardus Josephus (v1827) (22) 81

Joannes Mathias (v1786) (22) 58

Joannes Matthias (*1752) (22) 100

Joannes Matthias (*1820) (22) 78

Joannes Nicolaas (*1762) (21) 96, 94

Joannes Nicolaus (*1764) (22) 12

Joannes Petrus (*1736) (21) 29 (22) 19

Joannes Petrus (*1738) (22) 16, 18, 99

Joannes Petrus (*1748) (22) 100

Joannes Petrus (*1768) (21) 96

Joannes Petrus (*1769) (22) 17

Joannes Petrus (*1776) (22) 16

Joannes Petrus (*1785) (22) 75

Joannes Petrus (22) 13

Joannes Petrus (v1746) (22) 102

Joannes Petrus (v1761) (21) 29

Joannes Petrus (v1776) (22) 73

Joannes Petrus (v1778) (22) 13

Joannes Petrus (v1786) (22) 11

Joannes Petrus Josephus (*1750) (22) 100

Joannes Renier (*1844) (21) 115

Joannes Wernerus (v1749) (22) 101

Joannes Wernerus (v1750) (22) 102

Joannes Wilhelm (*1754) (22) 100

Joannes Wilhelmus (*1743) (22) 19

Joannes Wilhelmus (*1759) (22) 101

Joannes Wilhelmus (*1787) (22) 19

Joannes Wilhelmus (*1851) (21) 92


Joannes Wilhelmus (*1910) (22) 79

Joannes Wilhelmus Josephus (*1744) (21) 30, 96

Joannes Willebrordus (*1874) (22) 19

Joannes Windelinus Hubertus (*1847) (22) 103

Joanns Catharina (*1747) (21) 91

Johan (*1896) (22) 80

Johan (*1916) (22) 23, 45

Johan (*1921) (22) 79

Johan (v1692) (21) 45

Johan (v1693) (21) 85

Johan (v1697) (22) 46

Johan (v1782) (22) 120

Johan (†1784) (22) 120

Johan Gottfried (*1888) (21) 82

Johan Hendrik (v1820) (21) 124

Johan Hubert (*1818) (22) 17

Johan Joseph (*1772) (22) 51

Johan Joseph Hubert (*1931) (21) 41

Johan Jozef Hubert (*1931) (22) 54

Johan Leonard (v1783) (22) 120

Johan Peter (*1926) (21) 58

Johan Peter Herman (*1966) (21) 105 (22) 23

Johan Willem (*1792) (21) 83

Johan Winand Hubert (*1804) (21) 94

Johann (v1931) (22) 116

Johann Arnold (*1816) (21) 112

Johann Joseph (¥1919) (21) 102

Johann Jozef (*1821) (22) 17

Johann Nicolas Hubert (*1841) (21) 101

Johann Peter (*1923) (22) 23

Johann Peter Hubert (*1852) (21) 102

Johann Stephan (*1813) (21) 112

Johanna (*1641) (21) 54

Johanna (*1669) (22) 119

Johanna (*1698) (21) 6

Johanna (*1729) (22) 99

Johanna (*1826) (22) 19, 20

Johanna (*1856) (21) 102

Johanna (v1702) (22) 119

Johanna (v1750) (22) 119

Johanna (¥1639) (21) 69

Johanna Catarina (†1773) (22) 120

Johanna Catharina Maria (¥1954) (21) 19

Johanna Elisabeth Maria (*1925) (22) 80

Johanna Gertruida (*1974) (21) 45

Johanna Maria (*1698) (21) 2, 5

Johanna Maria (*1730) (22) 99

Johanna Maria (*1752) (21) 20

Johanna Maria (*1909) (22) 79

Johanna Maria (v1748) (22) 102

Johanna Maria (v1760) (22) 119

Johanna Maria (¥1722) (22) 33

Johanna Maria (†1788) (22) 120

Johannes (*1661) (21) 116

Johannes (*1662) (22) 119

Johannes (*1664) (22) 119

Johannes (*1671) (22) 119


Johannes (*1676) (21) 11, 116

Johannes (*1707) (22) 75

Johannes (*1724) (22) 13, 15

Johannes (*1730) (22) 16

Johannes (*1791) (21) 111

Johannes (*1792) (21) 4

Johannes (v1634) (22) 51

Johannes (v1642) (21) 64

Johannes (v1690) (21) 44

Johannes (v1695) (21) 85, 86

Johannes (v1725) (22) 34

Johannes (v1740) (22) 119

Johannes (v1745) (22) 119

Johannes (v1747) (21) 61

Johannes (v1760) (22) 120

Johannes (v1771) (22) 18,120

Johannes (v1779) (21) 59

Johannes (v1781) (21) 30

Johannes (¥1740) (21) 103, 104

Johannes Antonius (*1911) (22) 54

Johannes Antonius Hubertus (*1928) (22) 109

Johannes Arnoldus Josephus (*1806) (22) 12

Johannes Balthasar (*1787) (22) 103

Johannes Baptist (*1728) (22) 67

Johannes Bartholomeus (*1774) (21) 97

Johannes Christianus (*1863) (22) 128

Johannes Christianus (*1898) (22) 127, 128

Johannes Christianus (*1930) (22) 128

Johannes Cornelius (*1816) (21) 111, 115

Johannes Godfridus Franciscus (*1926) (22) 54

Johannes Heinrich (* .... )  114

Johannes Henricus (*1746) (21) 111

Johannes Henricus (*1758) (22) 103

Johannes Henricus (v1808) (21) 99

Johannes Hubertus (*1858) (21) 80

Johannes Hubertus (*1904) (22) 80

Johannes Hubertus (v1936) (22) 88

Johannes Hubertus (v1960) (22) 88

Johannes Hubertus (v1964) (22) 75

Johannes Hubertus Gerardus (*1949) (21) 58

Johannes Lambertus (19..) (21) 108

Johannes Leonardus (*1730) (21) 5

Johannes Leonardus (*1736) (21) 6

Johannes Leonardus (*1761) (21) 103, 105

Johannes Leonardus (*1784) (21) 103

Johannes Peter Jozef (*1820) (22) 103

Johannes Reinerius (*1844) (21) 111

Johannes Wilhelmus (*1811) (22) 12

Johannes Wilhelmus (*1892) (22) 128

Johannes Wilhelmus (¥1783) (22) 75

Johannes Wilhelmus Josephus (21) 94

John (*1898) (21) 23

Joris (*1971) (21) 127