Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BULLETIN JAARGANG 23(2007)

 

*       Inhoudsopgave

*       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

*       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

*       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

Algemeen

 Het Hamers Bulletin kan op de volgende plaatsen worden geraadpleegd:

 

Middels de standaard zoek-optie van uw browser kunt u op zoek gaan naar een (voor)naam

 

Toelichting  op het gebruik van de registers

In de registers zijn zowel voor- als achternamen alfabetisch-lexicografisch opgenomen.

De ij staat op de sorteringsplaats i en daarna de j, de y dus tussen de x en de z.

 

’Hamers’-voornamen

 

a. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de namen Haamers, Haemers, Hahmers, Hamers en Hammers.

b.  De voornamen (roepnamen) zijn exact opgenomen, zoals deze op de betreffende pagina's voorkomen.

c.  Indien hierbij geb./ged., ondertr./tr. en overl./begr. vermeld staat, dan is enkel het geboortejaar opgenomen, bijvoorbeeld (*1889).

d.  Indien in de 16de en 17de eeuw geen geboortejaar wordt gegeven, dan is deze bij benadering vermeld, bijvoorbeeld (*1580).

e.  Indien op de pagina alleen ondertr./tr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (¥1742).

f.   Indien op de pagina alleen het overl./begr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (†1772).

g.  Indien geen van de voorgaande jaartallen op de pagina wordt genoemd, dus enkel de vermelding van een naamdrager in een bepaald jaar, dan is dit jaartal als vermelding opgenomen, bijvoorbeeld (v1744).

h.  De volgorde van de jaartallen bij elke persoon is doorgaans (*), (v), (¥) en (†).

 

Overige familie- en voornamen

 

a.  Voorvoegsels de, van, van de enz. zijn opgenomen na de familienaam en voornaam.

b.  In verschillende gevallen zijn de namen waarin een ij of y, opgenomen onder beide of een van beide, waarbij de ij op de volgorde staat als i gevolgd door j.

c.     Van een aantal personen waarvan de familienaam niet genoemd is op de pagina, zijn deze personen onder hun of haar voornamen opgenomen. Deze onvolledige lijst staat afgedrukt voor het register van familienamen.

 

 

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 23 (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering 25 november 2006 te Born

 

(23) 20

 

Verslag Jaarvergadering 21april 2007 te Hoensbroek

 

 

(23) 125

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 jaar Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

 (23) 21, 56, 105, 124, 129, 133

 

Website www.hamers.tk

 

 

 (23) 26

 

Tulpen(stam)boom gedoopt (René Lauwers)

 

 

 (23) 107

 

 

 

 

 

 

 

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud en naamregisters van de jaargangen 21 en 22 (2005 en 2006)

 

 

 (23) 26

 

Bedankt

 

 

 (23) 14

 

Het volgende Bulletin

 

(23) 62

 

Munstergeleen

 

 

 

(23) 63

 

Het september-nummer

 

 

 (23) 106

 

Afstammingsreeks van .......

 

 

 (23) 119

 

Inhoudsopgave en register van jaargang 23 (2007)

 

 

 

(23) 140

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden, adreswijzigingen, correcties

 

 

(23) 26, 62, 106, 132, 140

 

 

 

 

 

 

 

Archivalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke protocollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukken betreffende Schinnen

 

 

 

 (23) 28

 

Aantekeningen uit een protocol van de schepenbank van Geleen (1663-1671) (N.A. Hamers)

 

(23) 54

 

Aantekeningen uit een protocol van de schepenbank van Geleen (1671-1683) (N.A. Hamers)

 

(23) 81

 

Uit de protocollen van Spaubeek tweede helft van de 17de eeuw

 

 

 

 (23) 91

 

Uit de schepenprotocollen van Simpelveld van de 17de eeuw

 

 

 

 (23) 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeldingen tot 1750 van personen met de familienaam Haemer, Hamer, Hamers, Hammer en Hammers in Aken en het ten westen van Aken gelegen gebied (P. Bertram)

 

 

(23) 15

 

Vermeldingen vanaf 1750 van personen met de familienaam Haemer, Hamer, Hamers, Hammer en Hammers in Aken en het ten westen van Aken gelegen gebied (P. Bertram)

 

 

(23) 95

 

 

 

 

 

 

 

Parochianen en lidmaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus Animarum et Communicantium in de parochie Simpelveld, Anno 1783 (N.A. Hamers)

 

 

 (23) 23

 

Hamers in de parochie Vaals vanaf 1600-1750 - aanvulling

 

 

 (23) 18

 

Hamers in de parochie Holset tot 1750

 

 

 

(23) 19

 

Hamers in de parochie Vijlen tot 1750

 

 

 

(22) 19

 

Hamers in de parochie Geleen vanaf 1605 tot 1799

 

 

 (23) 38

 

Hamers in de parochie Munstergeleen vanaf 1673 tot 1750

 

 

 

(23) 78

 

Hamers in de parochie Spaubeek van 1650 tot 1750

 

 

 (23) 87

 

Hamers in de parochie Nuth vanaf 1573 tot 1750

 

 

 

(23) 109

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden naamdragers in 2005

 

 

(23) 86

 

Overlijdensberichten 2006

 

 

(23) 98

 

 

 

 

 

 

 

Memories van successie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Een Oirsbeek / Maastrichtse memorie van successie uit 1822 (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 50

J

Maria Joanna (*1815) en Maria Catharina Elisabeth Hamers (*1817), de laatste twee vrouwelijke nazaten van de Maastrichtse tak van de Geleen-stam (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 50

 

 

 

 

 

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

De Geleen-stam: een interessante stam; is de stam wel uitgestorven? (N.A. Hamers)

 

 

 (23) 46

AC

Nog iets meer over de stamvader van de AC-stam (V.W. Breurkes)

 

 

 (23) 127

AC

Nog iets meer over de AC-stam (en de AD-stam (V.W. Breurkes)

 

(23) 128

AD

Nog iets meer over de AC-stam (en de AD-stam (V.W. Breurkes)

 

 

 (23) 128

AG

Leven er nog naamdragers uit de Spaubeek-stam? (N.A. Hamers)

 

 

 (23) 89

 

 

 

 

 

 

 

Stam- en afstammingsreeksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Jan Gerard Ramaekers (*1904) (Wil M.H. Brassé)

 

Stam ? en ?

(23) 59

 

Johannes Andreas Houben (*1821) (Wil M.H. Brassé)

 

 

stam J en BF

(23)64

 

Matheus Petrus Hubertus Hamers (*1945) (V.W.M. Hamers)

 

lid     4

stam AG

(23)133

 

Hubertus Marie Kersemakers (*1942) (H.M. Kersemakers)

 

lid   22

stam D

(23) 73

 

Henricus Petrus Marie Cobben (*1951) H.P.M. Cobben)

 

lid 118

stam D

(23) 75

 

Hendrik Joseph Cornelis Hamers (*1946) (H.J.C. Hamers )

 

lid 246

stam D en O

(23) 9

 

Maria Anna Hamers (*1936) (M.A. Bosman-Hamers)

 

lid 248

stam E

(23) 11

 

Maria Gerarda Hubertina Caelen (*1958), echtg. van  R.J.M. Steeman (R.J.M. Steeman)

 

lid251

stam J

(23) 30

 

Theodorus Josephus Hubertus Hamers (*1961)

 

lid 257

Stam D

(23) 77

 

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Hamers in kwartierstaten (21)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 22

F

Hamers in kwartierstaten (22)  (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 98

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

In een digitale nieuwsbrief gelezen (N.A. Hamers)

 

 (23) 12

A

Drie jongens door het ijs, één verdronken

 

 

 

(23) 12

A

Wie van de twee? (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 19

A

Aanvullingen Brunssumse geslacht Hamers, deel III (N.A. Hamers)

 

 

(23) 23

A

Afstammelingen van Bokkerijders (5) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 139

C

Wie is Johannes Hamers uit Eygelshoven (†1729)? (V.W. Beurskes)

 

 

(23) 4

C

Nogmaals Scheeren, Schieren en Hamers (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 13

C

Tweelingen in een genealogie Hamers en aangetrouwde families (Ch.M.H. Hensgens)

 

 

 

(23) 135

D

Hamers: Voorouders in het verleden, buren in het heden (H.J.M. Pinxt)

 

 (23) 29

D

Verwanten van pater Karel Houben via de familie Hamers (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 65

D

Ludovicus Hamers (*1764 te Munstergeleen) was de zevende zoon (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 68

D

Vernoemingen Ludovicus, Lodewijk of Louis

 

 

 

(23) 70

F

Afstammelingen van Bokkerijders (3) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 93, 94

F

Ben ik dan toch een (echte) Limburger? (B.A.Th. Close)

 

 

 

(23) 119

H

Nogmaals Scheeren, Schieren en Hamers

 

 

 

(23) 13

I

Nogmaals Scheeren, Schieren en Hamers

 

 

(23) 13

J 

Afstammelingen van Bokkerijders (3) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 93

L

Afstammelingen van Bokkerijders (1) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 2

L 

Afstammelingen van Bokkerijders (3) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 93, 94

L

Afstammelingen van Bokkerijders (4) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 126

O

Afstammelingen van Bokkerijders (2) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 57, 58

P

Nogmaals Scheeren, Schieren en Hamers (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 13

P

Afstammelingen van Bokkerijders (3) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 92

P

Jozef Haemers in het Vreemdelingen legioen 1939-1944 (F.A.H. Janssen)

 

 

(23) 100

T

Afstammelingen van Bokkerijders (2) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 57

AA

Afstammelingen van Bokkerijders (3) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 92,93

AC

Wie is Johannes Hamers uit Eygelshoven (†1729)? (V.W. Beurskes)

 

 

 

(23) 4

AC

Afstammelingen van Bokkerijders (2) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 57

AC

Afstammelingen van Bokkerijders (4) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 127

AD

Wie is Johannes Hamers uit Eygelshoven (†1729)? (V.W. Beurskes)

 

 

(23) 4

AF

Wie is Johannes Hamers uit Eygelshoven (†1729)? (V.W. Beurskes)

 

 

 

(23) 4

AF

Nogmaals Scheeren, Schieren en Hamers

 

 

 

(23) 13

AG

Afstammelingen van Bokkerijders (1) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 2

AN

Afstammelingen van Bokkerijders (2) ((N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 57

AO

Afstammelingen van Bokkerijders (1) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 3

AQ

Familie Hamers te Nuth; deel I: de zeventiende eeuw (H.W.E. Luijten)

 

 

(23) 112

 

 

 

 

 

 

Onbekende stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Problemen met Hamers in Geleen (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 51

?

Afstammelingen van Bokkerijders (5) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 139

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Custers van Geleen (ca. 1580-1639) (J.E.M. Custers)

 

 

(23) 34

 

Maar weinig Hamers met de voornaam Drees of Andreas

 

 

 

(23) 52

 

De naam Thijs Hamers en varianten veel voorkomend vóór 1700

 

 

 

(23) 53

 

Echtgenoten van Hamers met de voornaam Meijken etc., vermeld zonder familienaam

 

 

 

(23) 53

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

 

 (23) 24, 61, 106, 130, 140

 

Kwartierstatenmiddag

 

 

 (23) 20

 

Samen met een ervaren bestuurslid maakt u uw eigen kwartierstaat

 

 

 (23) 23

 

Limburgse Genealogische Contactdag 4 maart 2007 te Roermond

 

 

 (23) 26

 

Cursus paleografie (lezen van oud-schrift) via de computer

 

 

 

(23) 62

 

 

 

 

 

 

 

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI

Geboorte van Ian Haemers

 

 

 

(23) 130

A

Geboorte van Noor Hamers

 

 

 

(23) 130

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijken en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Gouden bruiloft Jacobus Gerard Debije en Maria Hamers

 

 

(23) 132

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

René Lauwers, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

 

 

(23) 108

I

Jos Hamers, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 

 

 

(23) 132

 

 

 

 

 

 

 

Overledenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

In memoriam Maria Hubertina Rutten (lid 107) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 25

A

In memoriam Coenraad Cornelis Hamers (lid 70) (N.A. Hamers)

 

 

 

(23) 121

 

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Blok, De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas (1730-1774), Amsterdam 1992

 

 

 

 (23) 2, 93

 

L. Augustus, Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de bokkerijders. Het ontstaan van een waanbeeld, in Publications Limbourg, dl. 127 (1991)

 

 

 

 (23) 2

 

H. Pijls, Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid Schinnen, z.j., z.d.

 

 

 

 (23) 38

 

John van Eekelen, Afstammelingen van de Bokkerijders (internet)

 

 

 

(23) 1

 

G. Ramaekers en Theo Pasing, De woeste avonturen van de Bokkerijders, Heerlen 1973

 

 

 

 (23) 1, 28

 

H.C.J.M. Kreijns, Een onderzoek naar de familie Beltgens, in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jrg. 18 (1990)

 

 

 

(23) 37

 

H.C.J.M. Kreijns, Maria Banens, haar voorouders en verwanten, in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jrg. 22 (1994)

 

 

 

 (23) 38

 

H.J.H.A. Schrijnemakers, Gedenkboek Geleen. Van dorp tot Mauritsstad, Geleen 1951

 

 

 

(23) 37

 

H.J.J. Philippens, Van Hulsberch genaamd Schaloen, Eygelshoven, z.j.

 

 

 

 (23) 38

 

N.A. Hamers en J.H. Schrader, Mathias Arnolds en Rutgerus Hamers - Sittardse schutters-koningen - wapens en verwantschappen, in Gens Nostra, jrg. 39 (1984)

 

 

 

  (23) 112

 

Jos Habets, De voormalige Heerlijkheid Nuth, 1880

 

 

 

 (23) 118

 

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant, onder red. van Vic Hamer, Rob Dix, en Zeno Deurvorst, Woerden 2006

 

 

 

 (23) 122

 

A.M.P.P. Janssen en D.J.J. Lauwers, De inventaris van kasteel Born in de achttiende eeuw, dl. 16 Monografieën uit het land van Sittard, Sittard 2006

 

 

 

(23) 122

 

Ellen Versélewel de Witt Hamer - Zwaan, Tijdsbeeld; Tom Versélewel de Witt Hamer een halve eeuw, Groningen 2006

 

 

 

(23) 123

 

Pro Augustino amico - Guus Janssen 50 jaar - Een vriendenbundel aangeboden aan Guus Janssen bij zijn vijftigste verjaardag 5 april 2007

 

 

 

 (23) 123

 

Gerrit de Vries, Ter Idzard, een beeldverhaal van toen en nu, Oldeholtpade 2006

 

 

 

 (23) 124

 

N.A. Hamers, Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers, dl. II, Geleen 1999

 

 

 

 (23) 139

 

 

Back to top

 

NAAMDRAGERS HAAMERS, HAEMERS, HAMERS en HAMMERS

 

Absalon (*1680) (23) 79

Ad (*1946) (23) 98

Adam (v1963) (23) 96, 97

Adolf (†1725) (23) 44

Adolf (v1673) (23) 51

Adolph (*1706) (23) 51

Adolph (v1677) (23) 53

Adolphus (*1706) (23) 43

Adrianus Hendricus (*1918) (23) 86

Adrianus Josephus Maria (*1946) (23) 105

Aegidius (v1760) (23) 95

Agatha (*1648) (23) 110, 112

Agatha (v1680) (23) 79

Agatha (v1693) (23) 79

Agatha (v1704) (23) 79

Agatha (¥1637) (23) 112

Agatha (¥1660) (23) 42

Agnes (*1626) (23) 39

Agnes (*1909) (23) 98

Agnes (v1694) (23) 99

Albert Joseph (*1853) (23) 137

Aleff (†1677) (23) 44

Ale¥is Franciscus (*1960) (23) 105

Ale¥is Maria Otto (*1885) (23) 105

Aloff (¥1673) (23) 42

Aloys (*1934) (23) 99

Alphons Marie (*1882) (23) 105

Alphonsus Eugenius Johannes Maria (*1925) (23) 105

An (v1680) (23) 14

André (v1822) (23) 50

Andreas (*1634) (23) 39, 46

Andreas (*1645 (23) 52

Andreas (*1674) (23) 53

Andreas (*1695) (23) 46

Andreas (*1711) (23) 47, 48, 50

Andreas (*1733)  (23) 3

Andreas (*1745) (23) 49

Andreas (*1752) (23) 48

Andreas (*1753) (23) 47

Andreas (*1774) (23) 47, 48, 50, 93

Andreas (*1777) (23) 47

Andreas (v1632) (23) 111

Andreas (v1679) (23) 47

Andreas Joannes (*1744) (23) 47

Anna (†1694) (23) 80

Anna (†1746) (23) 19

Anna (†1749) (23) 80

Anna (*1622) (23) 39

Anna (*1642) (23) 40, 51

Anna (*1649) (23) 39

Anna (*1652) (23) 40

Anna (*1656) (23) 87

Anna (*1663) (23) 41

Anna (*1672) (23) 42

Anna (*1673) (23) 129

Anna (*1677) (23) 79

Anna (*1747) (23) 27, 80

Anna (v1667) (23) 83

Anna (v1677) (23) 79

Anna (v1680) (23) 14

Anna (v1689) (23) 81

Anna (v1694) (23) 99

Anna (v1707) (23) 88

Anna (v1735) (23) 81

Anna (v1738) (23) 80


Anna (v1748) (23) 80

Anna (¥1677) (23) 79

Anna (¥1690) (23) 87

Anna (¥1712) (23) 79

Anna Barbara (*1778) (23) 24

Anna Barbara (*1852)  (23) 3

Anna Catharina (*..... (23) 72

Anna Catharina (*1759) (23) 59

Anna Catharina (*1769) (23) 24

Anna Catharina (*1770) (23) 69, 80

Anna Catharina (*1779) (23) 92

Anna Catharina (*1809)  (23) 3

Anna Catharina (*1813) (23) 72, 73

Anna Catharina (*1814) (23) 94

Anna Catharina (v1770) (23) 134

Anna Elisabeth (*17..) (23) 24

Anna Elisabeth (*1739) (23) 110

Anna Elisabeth (*1812) (23) 47

Anna Elisabeth (v1835) (23) 134

Anna Helena (*1730) (23) 31

Anna Helena (*1841) (23) 49

Anna Judith (*1724) (23) 47

Anna Maria (*17..) (23) 23

Anna Maria (*1730) (23) 31

Anna Maria (*1801) (23) 94

Anna Maria (*1814) (23) 13, 47

Anna Maria (*1843)  (23) 3

Anna Maria (*1861) (23) 137

Anna Maria (*1913) (23) 105

Anna Maria (v1743) (23) 111

Anna Maria (v1748) (23) 14

Anna Maria Catharina (*1823) (23) 47

Anna Maria Elisabeth (*1855)  (23) 3

Anna Maria Hubertina (*1808) (23) 47

Anna Mechtildis (*1745) (23) 49

Anna Mechtildis (*1846)  (23) 3

Anna Sibilla (*1822) (23) 70

Anna Wilhelmina (*1927) (23) 98

Anne Marie Geertrude (*1811) (23) 13

Anneke (*1927) (23) 98

Annie (*1926) (23) 98

Anthonius (*1721)  (23) 9

Anton (*1721) (23) 57

Antonius (v1721) (23) 27, 28, 57

Antonius (v1743) (23) 80

Antonius (¥1712)  (23) 9

Antonius (¥1743) (23) 80

Antonius Adrianus (*1849) (23) 49

Aret (*1674) (23) 42, 46

Aret (v1590) (23) 15

Aret (v1702) (23) 99

Aridt (v1680) (23) 84, 85

Arith (v1682) (23) 85

Arndt (v1628) (23) 16

Arndt (v1680) (23) 84

Arnnt (v1665) (23) 99

Arnold (*1807)  (23) 3

Arnold (v1676) (23) 82

Arnold (v1808) (23) 137

Arnolda Cornelia Maria (*1921) (23) 12

Arnolda Cornelia Maria (*1923) (23) 12

Arnoldus (.....)  (23) 8

Arnoldus (†1693) (23) 80

Arnoldus (†1757) (23) 80

Arnoldus (*1632) (23) 39

Arnoldus (*1696) (23) 79

Arnoldus (*1706) (23) 79

Arnoldus (*1776) (23) 24

Arnoldus (v1675) (23) 80

Arnoldus (v1680) (23) 14

Arnoldus (v1690) (23) 80, 81

Arnoldus (v1718) (23) 81


Arnoldus Constantius (*1838) (23) 66

Arnoldus Severinus (*1797) (23) 49

August (v1900) (23) 96

 

Balsuar (v1772) (23) 95

Balthasar (v1772) (23) 95

Baltus (v1748) (23) 14

Barbara (*1660) (23) 41

Barbara (v1707) (23) 14

Bartholomeus (†1771) (23) 80

Bartholomeus (v1677) (23) 81

Bartholomeus (v1712) (23) 79

Beelken (1673-75) (23) 45

Beelken (¥1652) (23) 41

Bell (v1668) (23) 45

Bèr (*1928) (23) 99

Bernardus (.....)  (23) 8

Betje (*1902) (23) 29

Biel (¥1680) (23) 42

Bil (†1714) (23) 44

Bil (v1678-80) (23) 83

Bilken (†1688) (23) 44

Bilken (†1702) (23) 44

Bilken (†v1654) (23) 43

Bilken (*1631) (23) 31

Bilken (v1608-14) (23) 44

Bilken (v1624) (23) 44

Bilken (v1654) (23) 43

Bilken (v1657-63) (23) 45

Bilken (v1663-65) (23) 45

Bilken (v1672-76) (23) 81, 82, 85

Bilken (v1680) (23) 52

Bilken (v1690-97) (23) 45

Bilken (v1691) (23) 43

Bilken (¥1655) (23) 41

Bill (†1683) (23) 44

Bill (†1696) (23) 44

Bill (†v1654) (23) 43

Bill (*1639) (23) 51, 52

Bill (v1608-14) (23) 44

Bill (v1670) (23) 42

Bill (v1683) (23) 86

Bill (v1694-95) (23) 45

Bill (¥1666) (23) 42

Bill (¥1669) (23) 42

Bill (¥1683) (23) 42

 

C.C. (* 1976) (23) 26

C.J. (*1937) (23) 98

Caecilia (v1682) (23) 79

Cas (v2005) (23) 130

Caspar (*1740) (23) 89, 90

Catharina (....) (23) 007, 8

Catharina (†1676) (23) 88

Catharina (†1694) (23) 80

Catharina (†1763) (23) 88

Catharina (†1777) (23) 80

Catharina (*1611) (23) 39

Catharina (*1644) (23) 116

Catharina (*1656) (23) 41

Catharina (*1661) (23) 87

Catharina (*1666) (23) 87

Catharina (*1669) (23) 87

Catharina (*1686) (23) 79

Catharina (*1693) (23) 43

Catharina (*1698)  (23) 4, 79, 129

Catharina (*1701) (23) 43, 51, 52

Catharina (*1702) (23) 79

Catharina (*1718) (23) 47

Catharina (*1723) (23) 79, 87

Catharina (*1727) (23) 57, 79

Catharina (*1744) (23) 70


Catharina (*1841)  (23) 3

Catharina (v1658-1682) (23) 87, 88

Catharina (v1663) (23) 87

Catharina (v1665) (23) 54

Catharina (v1669) (23) 55

Catharina (v1680) (23) 111

Catharina (v1689) (23) 79

Catharina (v1692) (23) 110

Catharina (v1698) (23) 110

Catharina (v1707) (23) 87

Catharina (v1711) (23) 110

Catharina (v1718) (23) 14, 79

Catharina (v172?) (23) 79

Catharina (v1731) (23) 88

Catharina (v1750-56) (23) 80

Catharina (¥1670) (23) 87

Catharina (¥1674) (23) 110, 113

Catharina (¥1716) (23) 87

Catharina (¥1723) (23) 79

Catharina Arnolda (*1922) (23) 12

Catharina Elisabeth (†1779) (23) 81

Catharina Elisabeth (*1747) (23) 47, 48, 50

Catharina Elisabeth (*1749) (23) 49

Catharina Elisabeth (*1750) (23) 80

Catharina Elisabeth (*1761) (23) 24

Catharina Elisabeth (*1805) (23) 134

Catharina Elisabeth (v1805) (23) 134

Catharina Frederica (*1877) (23) 66, 67

Catharina Helena (*1817) (23) 47

Catharina Johanna Maria (*1018) (23) 12

Catharina Josephina (*1917) (23) 99

Catrijn (¥1689) (23) 43

Cecilia (†1684) (23) 80

Cecilia (v1712) (23) 81

Chantal (*.. (23) 106

Chantal (*1968) (23) 130

Christiaan (*1709) (23) 51

Christiaan Severinus (*1819) (23) 47

Christian (*1709) (23) 43

Christianus (*1799) (23) 94

Christina Regina (*1845) (23) 49

Claes (†1656) (23) 43

Claes (†1657) (23) 43

Claes (†1671) (23) 44

Claes (†1673) (23) 44

Claes (†1674) (23) 88

Claes (*1663-67) (23) 54, 55

Claes (v1612) (23) 44

Claes (v1625-31) (23) 44

Claes (v1628-1640) (23) 38-40, 44

Claes (v1649-53) (23) 45

Claes (v1653) (23) 41

Claes (v1654) (23) 43

Claes (v1667) (23) 83

Claes (v1670) (23) 56, 91

Claes (v1671-82) (23) 56, 81, 82, 85

Claes (v1689) (23) 45

Claes (v1691) (23) 53

Claes (v1693) (23) 91, 99

Claes (¥1684) (23) 42

Clara (v1789) (23) 95

Clas (v1674)* (23) 91

Clotilde Hubertina Maria (*1954) (23) 105

Coen (*1919) (23) 121

Coenraad Cornelis (*1919) (23) 121

Conradus (.....  (23) 8

Conradus (v1779) (23) 92

Constantia Maria (*1961) (23) 105

Cornelia (*1623) (23) 39

Cornelia (*1703)  (23) 4

Cornelia (*1715) (23) 27

Cornelia (v1691) (23) 87


Cornelis (*1888) (23) 12

Cornelis (*1893) (23) 12

Cornelis (v1837) (23) 96

Cornelius (v1738) (23) 16

 

Daemken (†1681) (23) 44

Derrick (v1668) (23) 55

Dijrck (¥1660) (23) 42

Dirck (v1663) (23) 54

Drees (†1683) (23) 53

Drees (v1612) (23) 39

Drees (v1639) (23) 51, 52

Drees (¥1638) (23) 40

Dreesken (v1627) (23) 39

Dries (†1683) (23) 44

Dries (*1634) (23) 46

Dries (v1664) (23) 41, 45

Dries (v1678) (23) 83

Dries (v1679) (23) 52

Dries (v1680) (23) 84

Dries (¥1664) (23) 42

Driesken (v1570) (23) 53

Driesken (v1577) (23) 52

Driesken (v1635) (23) 44

Driesken (v1655) (23) 52

 

Egidius (v1746) (23) 19

Eigten (v1610) (23) 39

Eigten (v1618-22) (23) 44

Eigten (v1627-34) (23) 44

Eigten (v1628) (23) 39

Eijgten (v1654) (23) 41

Elisabeth (†1660) (23) 59

Elisabeth (†1719) (23) 80

Elisabeth (*1612-19) (23) 39

Elisabeth (*1630) (23) 39

Elisabeth (*1657) (23) 42

Elisabeth (*1720) (23) 68

Elisabeth (*1721) (23) 98, 119, 120

Elisabeth (*1733) (23) 88

Elisabeth (*1735) (23) 24

Elisabeth (*1739) (23) 110

Elisabeth (v1684) (23) 81

Elisabeth (v1747-1754) (23) 80

Elisabeth (v1766) (23) 134

Elisabeth (v1782) (23) 77

Elisabeth (¥1644) (23) 59

Elisabeth Maria (*1936) (23) 12

Elisabetha (*1718) (23) 79

Elisabetha (*172?) (23) 79

Elisabetha (*1734) (23) 80

Ellie (*1940) (23) 99

Emerentiana (*1627) (23) 113, 115

Emerentiana (*1664) (23) 110, 112

Emerentiana (v1707) (23) 88

Emile Willem Hubert (*1886) (23) 105

Emondt (v1619 (23) 16

Emont (v1592) (23) 15

Encken (v1610) (23) 39

Enken (†1669) (23) 44

Enken (†1676) (23) 44

Enken (†v1654) (23) 43

Enken (v1622) (23) 44

Enken (v1654) (23) 41

Enken (v1689) (23) 42

Enken (v1704) (23) 43

Enken (¥1655) (23) 41

Enken (¥1678) (23) 42

Enken (¥1694) (23) 43

Ennie (*1924) (23) 99

Ercken (v1667) (23) 55

Ercken (v1675) (23) 82


Ercken (v1680-83) (23) 84, 86

Ercken (v1687) (23) 45

Erken (v1693) (23) 43

Eurm (†1663) (23) 111

Eustachius (*1619) (23) 39

Eustachius (*1626) (23) 39

Eustachius (*1704) (23) 43

Eustatius (*1781) (23) 89, 90

Eytjen (v1657-59) (23) 45

 

F. (v2007) (23) 125

Fijcken (v1689) (23) 43

Fijcken (v1689-96) (23) 45

Fijken (†1702) (23) 44

Fijken (¥1695) (23) 43

Finy (*1937) (23) 99

Flip (*1909) (23) 131

Franciscus (*1915) (23) 12

Franciscus (v1748) (23) 80

Franciscus Jacobus (*1930) (23) 12

Franciscus Josephus Marie (*19..) (23) 130

Frans (*1726) (23) 28

Frans (*1728) (23) 58

Frans (*1915) (23) 12

Frederik Antoon (*1849) (23) 89

 

Gabriel (†1695) (23) 80

Gabriel (v1676-1684) (23) 81, 82

Gabriel (v1693) (23) 79

Gabriel (v1700) (23) 79

Gabriel (v1711) (23) 28, 57

Gabriel (¥1700)  (23) 9

Gaspard (v1822) (23) 50

Gasparus (v1766) (23) 134

Gebel (*1655) (23) 87

Geel (†1694) (23) 30

Geel (*v1685) (23) 43

Geel (v1631) (23) 39

Geel (v1634) (23) 44

Geel (v1647) (23) 44, 45

Geel (v1648) (23) 40

Geel (v1652) (23) 40

Geel (v1679-82) (23) 45

Geel (¥1631) (23) 46

Geell (v1646) (23) 40

Geijl (¥1555( (23) 46

Geil (v1658-60) (23) 45

Geill (†1617) (23) 30

Geill (v1631) (23) 39

Geill (v1654) (23) 41

Gelis (†v1654) (23) 43

Gelis (v1682) (23) 44

Gellis (v1688) (23) 17

Ger (v2006) (23) 106

Ger (v2007) (23) 125

Gerard (*1761) (23) 69, 73

Gerard (v1748-52) (23) 80

Gerard Joseph (*1814)  (23) 3

Gerard Jozef (*1927) (23) 86

Gerard Lambert Marie (*1923) (23) 105

Gerarda Elisabeth (*1926) (23) 12

Gerardus (†1702) (23) 80

Gerardus (†1758) (23) 80

Gerardus (†1767) (23) 80

Gerardus (†1771) (23) 80

Gerardus (†1777) (23) 80

Gerardus (*1611) (23) 39

Gerardus (*1642) (23) 73, 77, 79

Gerardus (*1661) (23) 42

Gerardus (*1693) (23) 79

Gerardus (*1704) (23) 79

Gerardus (*1715) (23) 77, 79


Gerardus (*1716) (23) 79

Gerardus (*1723) (23) 59

Gerardus (*1731) (23) 80

Gerardus (*1745) (23) 80

Gerardus (*1761) (23) 80

Gerardus (*1771)  (23) 3

Gerardus (v 1771) (23) 80

Gerardus (v1654) (23) 88

Gerardus (v1682) (23) 80

Gerardus (v1684) (23) 53

Gerardus (v1694) (23) 80

Gerardus (v1727-1750) (23) 80-81

Gerardus (v1746) (23) 10

Gerardus (v1750) (23) 74, 80

Gerardus (v1759) (23) 59

Gerardus (v1764) (23) 80

Gerardus (¥1741) (23) 80

Gerhard Joseph (*1844)  (23) 3

Gertrudis (†1722) (23) 88

Gertrudis (*1650) (23) 110-113

Gertrudis (*1697) (23) 87

Gertrudis (*1705)  (23) 4

Gertrudis (*1713) (23) 87

Gertrudis (*1724)  (23) 7

Gertrudis (*1724) (23) 127

Gertrudis (*1737) (23) 88

Gertrudis (v1670) (23) 99

Gertrudis (v1701) (23) 111

Geubel (v 1686) (23) 43

Geubel (v1666) (23) 41, 45

Ghiel (v1665) (23) 54

Giebel (v1686) (23) 43

Giebel (¥1692) (23) 43

Giebelina (*1666) (23) 41

Giel (†1694) (23) 44

Giel (†1743) (23) 80

Giel (*1746) (23) 10

Giel (v1655) (23) 37

Giel (v1660) (23) 37

Giel (v1664-79) (23) 45

Giel (v1679) (23) 84

Giel (v1679-82) (23) 45

Giel (v1680)  (23) 9

Giel (v1681) (23) 42

Giel (v1682) (23) 85

Giel (v1684) (23) 42

Giel (v1711) (23) 57

Giel (v1715) (23) 81

Giel (¥1700)  (23) 9

Giercken (v1642) (23) 40

Gijsbert Michiel (*1884) (23) 12

Gobbel (v1456) (23) 123

Gobbel (v1550) (23) 53

Gobbel (v1656) (23) 41

Gobel (†1658) (23) 43

Godefridus (*1712)  (23) 4

Godefridus (*1720) (23) 47

Godefridus (v1627) (23) 111

Godefridus Franciscus (*1926) (23) 78

Godfried (*1831) (23) 66

Godfried Joseph (*1835) (23) 57

Greetgen (†1711) (23) 44

Grietgen (*1612) (23) 115

Gubbel (v1667) (23) 55

Gubbel (v1680) (23) 84

Guijlielmus (*1656) (23) 87

Guilhelmus (*1674) (23) 79

Guilhelmus (*1694) (23) 79

Guilielmus (*1646) (23) 110

Guilielmus (*1656) (23) 110

Guilielmus (*1674) (23) 73

Guilielmus (v1634) (23) 109, 111


Guilielmus (v1661) (23) 111

Guilielmus (v1674) (23) 110

Guilielmus (¥1640) (23) 73, 75, 77

Guillaume (*1757) (23) 11

Guillaume Hubert Anna (*1952)  (23) 14

Guillemine (*1922) (23) 98

Guillielmus Petrus (*1844) (23) 90

Gulhelmus (v1677) (23) 80, 81

Gulielmus (†1665) (23) 88

Guus (*1939) (23) 108, 125

 

H. (*1951) (23) 131

H. (v2006) (23) 106

H.F. (v2007) (23) 106

H.J.C. (*1946) (23) 10

Hannie (*1938) (23) 98

Hans (*1951) (23) 99

Harry (*1920) (23) 99

Heijleken (¥1654) (23) 41

Heijlicken (†v1654) (23) 43

Heijliken (v1629) (23) 39

Heijneman (v1676) (23) 82

Heijneman (¥1680) (23) 42

Heileken (v1691-96) (23) 45

Heileken (¥1685) (23) 43

Heilicken (¥1648) (23) 40

Heilik (v1629) (23) 39

Heiliken (†1698) (23) 44

Heiliken (*1622) (23) 39

Heiliken (v1624) (23) 44

Heiliken (v1640) (23) 45

Heilken (*1675) (23) 42

Heilken (v1667) (23) 83

Helena (†1749) (23) 80

Helena (*1711)  (23) 9, 28, 57, 79

Helena (*1715) (23) 14

Helena (*1717) (23) 79

Helena (v1665) (23) 88

Helena (v1750) (23) 80

Helena (¥1721) (23) 87

Helena (¥1743) (23) 80

Helena Josepha (*1819) (23) 14

Hellena (v1702) (23) 79

Hencken (v1624) (23) 44

Hencken (v1637) (23) 44

Hendrich (v1752) (23) 120

Hendrik (*1741) (23) 92

Hendrik (v1691) (23) 99

Hendrik (v1738) (23) 14

Hendrik (¥1767) (23) 58

Hendrik Joseph (*1922) (23) 10

Hendrik Joseph Cornelis (*1946)  (23) 9, 10

Hendrik Jozef (*1881) (23) 10

Hendrik Jozef Hubert (*1881) (23) 10

Hendrik Otto (*1917) (23) 105

Hendrika Cornelia Alijda (*1920) (23) 86

Hendrikus Jacobus Gemma (*1943) (23) 24

Hendrikus Wilhelmus (*1942) (23) 86

Henk (*1918) (23) 99

Henk Leonard (*1917) (23) 132

Henricus (†1746) (23) 88

Henricus (*1635) (23) 40

Henricus (*1711) (23) 87

Henricus (*1719) (23) 87

Henricus (*1727) (23) 87

Henricus (*1750) (23) 69, 80

Henricus (*1764) (23) 93, 94

Henricus (v1694) (23) 99

Henricus (v1709) (23) 14

Henricus (v1743) (23) 14

Henricus (v1785) (23) 93

Henrietta Alfonsa Rosalia (*1949) (23) 105


Henriette Emmarentiana Theresia Maria (*1924) (23) 86

Herman (*1927) (23) 38, 87, 109

Herman (*1928) (23) 18

Herman (*1933) (23) 99

Herman (v1780) (23) 11

Hermannus (†1676 (23) 80

Hermanus (*1661) (23) 41

Hermanus Josephus (*1777) (23) 13

Hermen (*1660) (23) 41

Hilgerus (*1685 (23) 43

Hilgerus (*1687) (23) 43

Houbert (v1665) (23) 16

Hub (*1927) (23) 125

Hubert (23) 18

Hubert (v1664) (23) 16

Hubert (v1680) (23) 17

Hubert Johannes Maria (*1932) (23) 86

Hubert Maria Otto (*1948) (23) 105

Hubert Otto (*1912) (23) 105

Hubertina Johanna Leonie (*1935) (23) 130

Hubertt (v1702) (23) 17

Hubertus Louis (1894) (23) 71

Hulert (v1663) (23) 16

Hupert (v1657) (23) 16

Hupertt (v.1702) (23) 17

Huppert (v1657) (23) 16

Hupret (v1657) (23) 16

Huub (*1918) (23) 99

 

Ian (*2006) (23) 130

Ida ( .....)  (23) 7

Ida (†1736)  (23) 5

Ida (*1616) (23) 39

Ida (*1634) (23) 40

Ida (*1659) (23) 87

Ida (*1660) (23) 42

Ida (*1672) (23) 42

Ida (*1699) (23) 43

Ida (v1661-62) (23) 45

Ida (¥1709) (23) 31

Idgen (v1704) (23) 43

Irene Maria Gerarda (*1945) (23) 86, 98

Irmina (†1738) (23) 19

Itgen (†1673( (23) 44

Itgen (*1667) (23) 42

Itgen (v1636) (23) 40

Itgen (v1639-59) (23) 44

Itgen (v1645) (23) 40

Itgen (v1652) (23) 40

Itgen (v1654) (23) 41

Itgen (v1657-59) (23) 45

Itgen (v1660) (23) 42

Itgen (v1661-62) (23) 45

Itgen (v1668) (23) 55

Itgen (v1687) (23) 43

Itgen (v1695) (23) 43

Itgen (v1699) (23) 43

Itgen (¥1641) (23) 40

 

J. (23) 140

J., architect (23) 130

J.B.  (23) 20, 125

J.G.M.  (23) 20, 125

Jacob (v1679) (23) 110

Jacob (v1903) (23) 96

Jacob Hubert (*1843) (23) 89

Jacobus (*1767) (23) 46

Jacobus (*1785) (23) 93

Jacobus (v1815) (23) 92

Jan (.....  (23) 8

Jan (†1670) (23) 44

Jan (†1673) (23) 88


Jan (†1686) (23) 44

Jan (†1691) (23) 44

Jan (†1700) (23) 44

Jan (†1712) (23) 44

Jan (†1717) (23) 44

Jan (†v1654) (23) 43

Jan (*1678) (23) 83

Jan (*1810) (23) 89

Jan (*1913) (23) 12

Jan (*1936) (23) 12

Jan (*1941) (23) 124

Jan (*1966) (23) 25

Jan (de jonge) (v1600) (23) 38

Jan (v 2004) (23) 131

Jan (v1574) (23) 82

Jan (v1603) (23) 15

Jan (v1609) (23) 39

Jan (v1610) (23) 16, 39

Jan (v1615) (23) 53

Jan (v1615-32) (23) 44

Jan (v1626) (23) 39

Jan (v1627) (23) 53

Jan (v1628) (23) 44

Jan (v1630) (23) 53

Jan (v1636) (23) 16, 39

Jan (v1637) (23) 40

Jan (v1639-45) (23) 45

Jan (v1644) (23) 40

Jan (v1649) (23) 40

Jan (v1650) (23) 115

Jan (v1650-70) (23) 45

Jan (v1654) (23) 41, 43

Jan (v1656) (23) 113

Jan (v1657) (23) 41

Jan (v1658) (23) 41

Jan (v1663) (23) 41, 54

Jan (v1665) (23) 44

Jan (v1667) (23) 55

Jan (v1669) (23) 42, 56

Jan (v1670) (23) 42, 44, 91

Jan (v1670-1695) (23) 45

Jan (v1675-77) (23) 82, 83, 85

Jan (v1679) (23) 42

Jan (v1680-83) (23) 84-86

Jan (v1681) (23) 42

Jan (v1682-85) (23) 42-44

Jan (v1684) (23) 17

Jan (v1687) (23) 42, 44

Jan (v1692) (23) 53

Jan (v1694) (23) 44

Jan (v1694-98) (23) 99

Jan (v1699) (23) 110

Jan (v1702) (23) 17, 43

Jan (v1704) (23) 44

Jan (v1903) (23) 96

Jan (¥1642) (23) 40

Jan (¥1677) (23) 18

Jan (¥1689) (23) 43

Jan (¥1699) (23) 43

Jan (¥1710) (23) 110

Jan Andreas (*1813) (23) 47

Jan Antonie (*1930) (23) 12

Jan Caspar (*1776) (23) 48

Jan Casper (*1776) (23) 47

Jan Casper (*1817) (23) 90

Jan Gerard (*1774) (23) 65, 66, 67

Jan Gerard (*1782) (23) 77

Jan Gerard (*1802) (23) 71-73

Jan Gerard (*1832) (23) 70

Jan Gerard (*1846) (23) 94

Jan Gerard (v1872) (23) 134

Jan Gerardus (*1904) (23) 134


Jan Godfried (*1860) (23) 77

Jan Hendrik (*1829) (23) 126

Jan Hubert (*1901) (23) 11

Jan Jacob (*1795) (23) 49

Jan Jacob (*1802) (23) 46

Jan Jacob Gerardus (*1923) (23) 86

Jan Joseph (*1903) (23) 89, 90

Jan Lodewijk (*1857) (23) 70

Jan Lodewijk (*1859) (23) 70

Jan Mathijs (*1774) (23) 89, 90

Jan Mathijs (*1819) (23) 89, 90

Jan Michel (*1823) (23) 46

Jan Michiel (*1778) (23) 47

Jan Michiel (*1828) (23) 70

Jan Michiel (*1846) (23) 89

Jan Michiel (*1859) (23) 89, 90

Jan Michiel Hubert (*1814) (23) 47

Jan Michiel Joseph (*1837) (23) 49

Jan Michiel Lambert (*1809) (23) 47

Jan Peter (*1805) (23) 72

Jan Peter (*1836) (23) 72

Jan Pieter (*1784) (23) 90

Jan Pieter (*1828) (23) 90

Jan Pieter (*1848) (23) 93

Jan Pieter Mathijs (*1910) (23) 89, 90

Jan Titus Jozef (*1863) (23) 124

Jan Willem (*1801) (23) 49, 58

Jan Willem (*1851) (23) 49, 58

Jan Willem (v1835) (23) 72

Jan Willem Hubert (*1848) (23) 105

Jann (v1663) (23) 16

Jannetje Jansje (*1931) (23) 12, 86

Jaques (v2003) (23) 130

Jeen (v1655) (23) 41

Jen (v1619) (23) 39

Jen (v1635) (23) 44

Jen (v1639) (23) 45

Jen (v1654) (23) 41

Jen (v1664) (23) 44

Jenken (v1654) (23) 41

Jenne (v1663) (23) 44, 83

Jenne (v1665) (23) 44

Jenne (v1666( (23) 42

Jenne (v1685) (23) 42

Jenne (v1690-92) (23) 45

Jenne (¥1675) (23) 42

Jenne (¥1685) (23) 43

Jet (*1928) (23) 99

Jo (v2006) (23) 20

Jo (v2007) (23) 125

Joanna (†1675) (23) 80

Joanna (†1693) (23) 80

Joanna (*1693)  (23) 42

Joanna (*1702) (23) 43

Joanna (*1710) (23) 24

Joanna (*1838) (23) 93

Joanna (v1655) (23) 88

Joanna (v1742) (23) 111

Joanna (v1871) (23) 33

Joanna (¥1792)  (23) 2

Joanna Catharina (*1754) (23) 80

Joanna Hubertina (*1880) (23) 94

Joanna Maria (*17..) (23) 24

Joanna Maria (*1731) (23) 24

Joanna Maria (*1744) (23) 80

Joanna Maria (*1751) (23) 49

Joanna Maria (*1775)  (23) 3

Joanna Maria (*1812) (23) 47

Joanna Maria (*1868) (23) 57

Joannes (....)  (23) 7

Joannes (†1681) (23) 129

Joannes (†1702) (23) 80


Joannes (†1727) (23) 111

Joannes (†1729)  (23) 4, 80

Joannes (†1742) (23) 80

Joannes (†1753) (23) 80

Joannes (†1769) (23) 80

Joannes (†1780) (23) 81

Joannes (*1585) (23) 114

Joannes (*1623) (23) 129

Joannes (*1625) (23) 39

Joannes (*1629) (23) 39

Joannes (*1649) (23) 40

Joannes (*1654) (23) 87

Joannes (*1655) (23) 41

Joannes (*1658) (23) 41, 98

Joannes (*1661) (23) 110, 112

Joannes (*1664) (23) 42

Joannes (*1679) (23) 47

Joannes (*1681) (23) 31

Joannes (*1683) (23) 127-129

Joannes (*1684) (23) 43

Joannes (*1688) (23) 79

Joannes (*1695) (23) 87

Joannes (*1695) (23) 134

Joannes (*1698) (23) 79

Joannes (*17..) (23) 24

Joannes (*1700) (23) 79

Joannes (*1706) (23) 129

Joannes (*1707) (23) 110

Joannes (*1708)  (23) 4

Joannes (*1713) (23) 47

Joannes (*1720) (23) 68, 79

Joannes (*1723) (23) 79

Joannes (*1724) (23) 24

Joannes (*1734) (23) 46

Joannes (*1738) (23) 80, 88

Joannes (*1739) (23) 47, 48

Joannes (*1743) (23) 28, 49

Joannes (*1743) (23) 80

Joannes (*1747) (23) 80

Joannes (*1748) (23) 19

Joannes (*1753) (23) 49

Joannes (*1770) (23) 89, 134

Joannes (*1775) (23) 47

Joannes (*1778) (23) 24

Joannes (*1798) (23) 72

Joannes (*1807) (23) 94

Joannes (v1628) (23) 109

Joannes (v1648) (23) 111

Joannes (v1650) (23) 110, 112

Joannes (v1658-72) (23) 88

Joannes (v1679) (23) 46

Joannes (v1684) (23) 43

Joannes (v1686) (23) 79

Joannes (v1689) (23) 79

Joannes (v1693) (23) 80

Joannes (v1695) (23) 87, 134

Joannes (v1699) (23) 111

Joannes (v1701) (23) 81

Joannes (v1701) (23) 129

Joannes (v1703) (23) 110

Joannes (v1713) (23) 87

Joannes (v1728) (23) 88

Joannes (v1732) (23) 88

Joannes (v1733) (23) 88

Joannes (v1738) (23) 88

Joannes (v1744)  (23) 4

Joannes (v1745) (23) 80

Joannes (v1750) (23) 74, 80

Joannes (v1764) (23) 93

Joannes (v1767) (23) 80

Joannes (v1768) (23) 95

Joannes (v1774) (23) 93


Joannes (v1776) (23) 93

Joannes (v1782) (23) 77

Joannes (v1782) (23) 126

Joannes (v1798) (23) 68

Joannes (¥1692) (23) 79

Joannes (¥1696)  (23) 4

Joannes (¥1749) (23) 80

Joannes Dieudonné Jacques (*1785) (23) 92, 93

Joannes Franciscus (*1748) (23) 28, 80

Joannes Gerardus *1807) (23) 47

Joannes Henricus (*1755) (23) 24

Joannes Hubertus (*1858)  (23) 3

Joannes Jacobus (*1792) (23) 70

Joannes Jacobus (*1820) (23) 77

Joannes Jacobus (*1853) (23) 12

Joannes Jacobus (*1885) (23) 12

Joannes Joseph (*1768) (23) 69

Joannes Josephus (†1777) (23) 80

Joannes Josephus (*1768) (23) 80

Joannes Laurentius (*17..) (23) 24

Joannes Leonardus (*1770) (23) 24

Joannes Mathias (*1782) (23) 47, 48

Joannes Mathias (*1819) (23) 47

Joannes Matthias (*1805) (23) 72

Joannes Michael (*1784) (23) 10

Joannes Nicolaas (*1782) (23) 126

Joannes Petrus (*17..) (23) 24

Joannes Petrus (*1736) (23) 24

Joannes Petrus (*1754) (23) 69, 80

Joannes Petrus (*1758) (23) 73, 80

Joannes Petrus (*1771) (23) 92

Joannes Petrus (*1781) (23) 24

Joannes Petrus (*1784) (23) 90

Joannes Petrus (*1812) (23) 93

Joannes Petrus (v1784) (23) 74

Joannes Petrus (v1836) (23) 72

Joannes Renerus Alphons (*1847) (23) 49

Joannes Wilhelmus (*1743) (23) 24

Joannes Wilhelmus (*1801) (23) 49, 58

Joannes Wilhelmus (v1649) (23) 110

Joh.J.  (23) 20

Johan (*1770) (23) 89

Johan (v1430) (23) 15

Johan (v1599) (23) 111

Johan (v1612) (23) 16

Johan (v1628) (23) 16

Johan (v1689-1705) (23) 81

Johan (v1811) (23) 96

Johan (v1927) (23) 96

Johan Baptist (*1936) (23) 12

Johan Joseph (v1854) (23) 96

Johan Joseph Gerardus (*1932) (23) 99

Johan Lodewijk (*1861) (23) 70

Johan Michiel (*1784) (23) 10

Johan Peter (v1844) (23) 96

Johan Wilhelm Hubert (*1850)  (23) 3

Johann (v1636) (23) 16

Johann (v1682) (23) 16

Johann (v1760) (23) 95

Johann (v1775) (23) 95

Johanna (*1613) (23) 39

Johanna (*1639) (23) 39, 40

Johanna (*1644) (23) 40

Johanna Carolina (*1932) (23) 86

Johanna Catharina (*1889) (23) 12

Johanna Catharina (*1963) (23) 105

Johanna Cornelia (*1890) (23) 12

Johanna Cornelia (*1924) (23) 12

Johanna Cornelia (*1928) (23) 12

Johanna Elisabeth (*1825) (23) 65, 66

Johanna Hubertina Antonia Maria (*1921) (23) 105

Johanna Maria (*1811) (23) 92


Johanna Maria (*1892) (23) 92

Johanna Maria (*1919) (23) 12

Johanna Rebecca (*1923) (23) 132

Johannes (*1720) (23) 69, 70

Johannes (*1776) (23) 93

Johannes (*1863) (23) 126

Johannes (v1723) (23) 59

Johannes Alphonsus Josephus Maria (*1923) (23) 105

Johannes Fredericus (*1926) (23) 78

Johannes Hubertus (*1901) (23) 11

Johannes Hubertus (*1933) (23) 130

Johannes Jacobus (*1882) (23) 12

Johannes Jacobus (*1913) (23) 12

Johannes Josephus (*1926) (23) 98

Johannes Maria Hubertus (*1923) (23) 105

Johannes Matthias (*1814) (23) 48

Johannes Petrus (*1757) (23) 139

Johannes Petrus (*1758) (23) 69, 70

Johannes Petrus (*1828) (23) 90

Johannes Petrus Wilhelmus (*1720) (23) 11

Johannes Theodorus (v1741) (23) 92

Johannes Wilhelmus (*1788) (23) 47

John (v2003) (23) 130

Jos (*1944) (23) 132

Josef (v1760) (23) 95

Josef (v1902) (23) 96

Josef (v1952) (23) 96

Josef Hubert (v1903) (23) 96

Joseph (*1872) (23) 29

Joseph (*1914) (23) 104

Joseph (*1944) (23) 132

Joseph (v1873) (23) 96

Joseph Hubertus Johannes (*1921) (23) 86

Joyce (*....) (23) 106

Jozef (*1914) (23) 101-105

Jozef Hubertus (*1930) (23) 86

Jozef Hubertus Augustinus (*1946) (23) 86

Judich (*1645) (23) 110

Judith (†1703 (23) 111

Judith (*1625) (23) 115

Judith (*1645) (23) 112-114

Judith (v1667) (23) 111

Jutgen (*1676) (23) 42

 

Lambert (v1649) (23) 51

Lambert (¥1625) (23) 112

Lambertus (*1639) (23) 39

Lambertus (*1673) (23) 42

Lambertus (*1680) (23) 42

Lambertus (*1756) (23) 49

Lambertus (v1645) (23) 53

Laurens (v1641) (23) 16

Laurentius (*1763) (23) 24

Leenken (v1630) (23) 39

Lemmen (†1622) (23) 40, 43

Lemmen (†1673) (23) 44

Lemmen (*1673) (23) 51, 52

Lemmen (v1634) (23) 40

Lemmen (v1642) (23) 40

Lemmen (v1654) (23) 41

Lemmen (v1659) (23) 41, 42

Lemmen (v1661) (23) 45

Lemmen (v1662) (23) 44

Lemmen (¥1699) (23) 43

Lennardt (23) 18

Lennardt (v1664) (23) 16

Lennardt (v1668) (23) 16

Lennert (v1663) (23) 16

Lennert (v1789) (23) 95

Lennertt (v1702) (23) 17

Lentz (v1569) (23) 15

Leo (*1911) (23) 99


Leo Jozef (*1930) (23) 86

Leonard (v1610) (23) 16

Leonard (v1760) (23) 95

Leonard Alouis Hubert (*1889) (23) 105

Leonardus (†1700)  (23) 4, 5

Leonardus (†1700) (23) 129

Leonardus (*1621)  (23) 9

Leonardus (*1701)  (23) 4

Leonardus (*1701) (23) 129

Leonardus (*1742) (23) 19

Leonardus (*1749) (23) 65, 80

Leonardus (v1647)  (23) 8, 9

Leonardus (v1686)  (23) 7

Leonardus (v1704) (23) 19

Leonardus (v1777) (23) 13

Leonardus (v1833) (23) 69

Leonardus (¥1682) (23) 128

Leonardus (¥1683)  (23) 4. 7

Leonardus (¥1741) (23) 19

Leonardus Augustus (*1761) (23) 49

Leonardus Maria (*1933) (23) 105

Leslie (23) 61, 62

Lieseken (v1682) (23) 85

Lijsbeth (v1634) (23) 40

Lijsbeth (v1691) (23) 45

Lijsbeth (¥1685) (23) 43

Lijsbeth (¥1695) (23) 43

Lijseken (†1659) (23) 43

Lijseken (†1680) (23) 44

Lijseken (v1675) (23) 42

Lijseken (¥1653) (23) 41

Lijseken (¥1659) (23) 42

Lijsken (†1689) (23) 44

Lijsken (v1659) (23) 41

Lijsken (v1674-75) (23) 45

Lijsken (v1676) (23) 82

Lily (*1926) (23) 99

Liseken (v1678) (23) 83

Liseken (¥1640) (23) 40

Lisken (†v1654) (23) 43

Lisken (v1610) (23) 39

Lisken (v1619) (23) 39

Lisken (v1621) (23) 44

Lisken (v1626-33) (23) 44

Lisken (v1634) (23) 40

Lisken (v1647) (23) 40

Lisken (v1652) (23) 45

Lisken (v1653) (23) 41

Lisken (v1654) (23) 41, 43

Lisken (v1669-74) (23) 45

Lisken (¥1638) (23) 40

Lisken (¥1642) (23) 40

Lisken (¥1653) (23) 41

Lodewijk (*1764) (23) 68, 69

Lodewijk (*1825) (23) 70

Lodewijk (*1826) (23) 70

Lodewijk (*1831) (23) 71

Lodewijk (*1838) (23) 71

Lodewijk (*1854) (23) 70

Louis (*1904) (23) 70

Ludovicus (*1764)  (23) 8, 68-73, 80

Ludovicus (*1796) (23) 70

Ludovicus (*1798) (23) 70

Ludovicus (*1821) (23) 70

Ludowikus (*1764) (23) 69

Ludwig (*1764) (23) 72

Lynts (v1609) (23) 15

Lyntz (v1584) (23) 15

Lyntz (v1608) (23) 15

 

M.A. (*1931) (23) 11

M.M. (v2007) (23) 106


Machiel (v1866) (23) 19

Maeicken (v1667) (23) 83

Maes (†1673) (23) 44

Maes (†1674) (23) 53

Maes (*1636) (23) 39

Maes (v1672) (23) 81

Maicken (v1681) (23) 85

Manoa (*2005) (23) 86

Marcelle (*1928) (23) 99

Margaretha (†1694) (23) 111

Margaretha (*1612) (23) 114, 116

Margaretha (*1659) (23) 87

Margaretha (*1683) (23) 42

Margaretha (v1634) (23) 109, 111

Margaretha (v1662) (23) 111

Margaretha (v1676) (23) 110

Margaretha (v1682) (23) 128

Margaretha (v1708) (23) 31

Margaretha (v1739) (23) 14

Mari Rosalia Paulina (*1888) (23) 49

Maria (†1623 (23) 80

Maria (†1672) (23) 111

Maria (†1726) (23) 80

Maria (†1737) (23) 111

Maria (†1769) (23) 80

Maria (†v1654) (23) 43

Maria (*1597) (23) 116

Maria (*1609) (23) 39

Maria (*1616) (23) 39

Maria (*1639) (23) 40

Maria (*1645) (23) 75

Maria (*1647) (23) 40

Maria (*1651) (23) 117,118

Maria (*1652) (23) 40

Maria (*1655) (23) 41

Maria (*1661) (23) 41

Maria (*1667) (23) 115

Maria (*1680) (23) 14

Maria (*1697)  (23) 4, 5

Maria (*1699) (23) 79

Maria (*1700) (23) 43

Maria (*1702) (23) 79

Maria (*1718) (23) 74, 79

Maria (*1721) (23) 87

Maria (*1744) (23) 88

Maria (*1746) (23) 19

Maria (*1922) (23) 99

Maria (*1933) (23) 132

Maria (v1630) (23) 111

Maria (v1632) (23) 39

Maria (v1644) (23) 59

Maria (v1661) (23) 110

Maria (v1674) (23) 78

Maria (v1679) (23) 128

Maria (v1679-1683) (23) 81

Maria (v1684) (23) 77, 79

Maria (v1685) (23) 117

Maria (v1688) (23) 110

Maria (v1689) (23) 43

Maria (v1694) (23) 99

Maria (v1718) (23) 99

Maria (v1728) (23) 88

Maria (v1732-36) (23) 88

Maria (v1742) (23) 81

Maria (v1743-1749) (23) 80

Maria (v1744) (23) 88

Maria (¥1628) (23) 109, 113, 116

Maria (¥1699) (23) 43

Maria (¥1727) (23) 88

Maria (¥1731) (23) 88

Maria (¥1740)  (23) 2, 88

Maria (¥1750) (23) 80


Maria Agatha (*1797) (23) 72

Maria Agnes (*17..) (23) 23, 24

Maria Agnes Bernardina (*1815) (23) 92

Maria Anna (*1766) (23) 24

Maria Anna (*1794) (23) 49

Maria Anna (*1798) (23) 49

Maria Anna (*1936) (23) 11

Maria Catharina (†1822) (23) 50

Maria Catharina (*1736) (23) 80

Maria Catharina (*1749) (23) 23, 28, 80

Maria Catharina (*1757) (23) 65

Maria Catharina (*1759) (23) 58

Maria Catharina (*1788) (23) 22

Maria Catharina (*1819) (23) 47, 66

Maria Catharina (*1824) (23) 106

Maria Catharina (*1870) (23) 71

Maria Catharina (*1872) (23) 126

Maria Catharina (v1874) (23) 50

Maria Catharina (¥1756) (23) 139

Maria Catharina Elisabeth (*1817) (23) 47, 50

Maria Catharina Hubertina (*1919) (23) 105

Maria Clotilda Cornelia (*1936) (23) 105

Maria Constantia Clotilde (*1912) (23) 105

Maria Cornelia (*1801) (23) 49

Maria Cornelia Hubertina (*1827) (23) 94

Maria Elisabet (*1888) (23) 58

Maria Elisabeth (*....) (23) 73

Maria Elisabeth (*1725) (23) 24

Maria Elisabeth (*1735) (23) 88

Maria Elisabeth (*1748) (23) 80

Maria Elisabeth (*1770) (23) 24

Maria Elisabeth (*1772) (23) 24

Maria Elisabeth (*1789) (23) 47

Maria Elisabeth (*1805) (23) 134

Maria Elisabeth (*1812) (23) 47

Maria Elisabeth (*1869) (23) 126

Maria Elisabeth (*1884) (23) 70

Maria Elisabeth (*1888) (23) 49

Maria Elisabeth (*1902) (23) 29

Maria Elisabeth Henrica (*1918) (23) 105

Maria Elisabeth Josepha (*1850) (23) 137

Maria Gerardina Antonia (*1913) (23) 86

Maria Gertruda Paulina (*1924) (23) 105

Maria Gertrudis (*17..) (23) 24

Maria Gertrudis (*1785) (23) 47

Maria Gertrudis (*1793) (23) 49

Maria Gertrudis (*1807) (23) 47

Maria Gertrudis (*1810) (23) 47

Maria Gertrudis (*1811) (23) 47

Maria Gertrudis (*1823) (23) 94

Maria Gertrudis (*1826) (23) 126

Maria Gertrudis (*1875) (23) 71

Maria Gertrudis Rosalia (*1839) (23) 49

Maria Helena (*1753) (23) 58

Maria Helena Josephina (1878) (23) 66, 67

Maria Henrica Octavia (*1884) (23) 105

Maria Hubertina (*1822) (23) 94

Maria Hubertina (*1884) (23) 71

Maria Hubertina Gerarda (*1954) (23) 86

Maria Hubertina Philomena (*1875) (23) 66, 67

Maria Hubertina Philomena (*1875) (23) 124

Maria Hubertina Philomena (*1907) (23) 130

Maria Ida (*1793) (23) 49

Maria Joanna (*1815) (23) 50

Maria Johanna (*1815) (23) 47

Maria Joseph (*1772) (23) 24

Maria Joseph Emile Hubert (*1881) (23) 105

Maria Josepha (*1791) (23) 49

Maria Josepha (*1817) (23) 13

Maria Josepha (*1856) (23) 137

Maria Josepha (*1872) (23) 66

Maria Josepha Frederica (*1836) (23) 66


Maria Josephina (*1922) (23) 86

Maria Josephina Frederica (*1836) (23) 65

Maria Jozefa (*1909) (23) 105

Maria Judith (*1703) (23) 110

Maria Judith (*1783) (23) 73

Maria Lambertina Bertha Eleonora (*1878) (23) 105

Maria Leonie (*1925) (23) 86

Maria Louisa (*1821) (23) 47

Maria Louise Helena (*1963) (23) 131

Maria Lucia (*1865) (23) 126

Maria Margaretha (*1820) (23) 66

Maria Margaretha (*1871) (23) 57

Maria Margaretha (*1898) (23) 70

Maria Margaretha (v1709) (23) 128

Maria Mechtildis (*1779) (23) 47

Maria Mechtildis (*1808) (23) 72

Maria Mechtildis (*1855) (23) 70

Maria Mechtildis (*1887) (23) 70

Maria Rosa Martina (*1943) (23) 105

Maria Rosalia Paulina (*1888) (23) 58

Maria Sibilla Philomena (*1874) (23) 66

Maria Sophia (*1807) (23) 14

Marie Albert Joseph (*1914) (23) 105

Marie Hubert Alphons (23) 105

Marie Hubert Arnold (*1879) (23) 105

Marie Leonard (*1916) (23) 105

Marie Mathilde (v1822) (23) 50

Marie Octavia (*1916) (23) 105

Marie Roelof Albert (*1937) (23) 105

Marie Thérèse Julia Pierre Joseph Clotilde (*1908) (23) 105

Marieken (v1681) (23) 85

Marij (v1689) (23) 43

Marij (v1692) (23) 43

Marij (v1702) (23) 44

Marij (v1710) (23) 64

Marij (¥1680) (23) 42

Marijken (v1667) (23) 45

Marijken (¥1666) (23) 42

Marijken (¥1678) (23) 42

Mariken (†1692) (23) 44

Mariken (*1681) (23) 42

Mariken (v1675) (23) 45

Marten (†1684) (23) 44

Marten (†1708) (23) 44

Marten (*1686) (23) 42

Marten (v1661-66) (23) 45

Marten (v1662) (23) 41

Marten (v1665) (23) 54

Marten (v1667) (23) 55

Marten (v1668) (23) 55

Marten (v1674-77) (23) 82, 83

Marten (v1674-93) (23) 45

Marten (v1680) (23) 42

Marten (v1680-83) (23) 84-86

Marten (v1683) (23) 42, 44

Marten (v1689) (23) 44

Marten (v1697) (23) 44

Marten (¥1670) (23) 42

Martin (*1832) (23) 126

Martin (*1961) (23) 99

Martin (v1682) (23) 16

Martin (v1683) (23) 86

Martinus (¥1661( (23) 87

Martten (v1644-51) (23) 40-45

Martten (¥1653) (23) 41

Math (*1945) (23) 27-30, 38, 51, 52, 63, 68, 72, 78, 106, 107, 123, 133

Mathaeus (†1732) (23) 80

Mathaeus (*1627) (23) 39

Mathaeus (*1684) (23) 79

Mathaeus (*1741) (23) 80

Mathaeus (*1752) (23) 80

Mathaeus (*1756) (23) 80


Mathaeus (v1723( (23) 79

Matheaus (†1759) (23) 80

Matheus (†1679) (23) 88

Matheus (*1627) (23) 53

Matheus (*1658) (23) 53, 87

Matheus (*1680) (23) 53

Matheus (v1656) (23) 87

Matheus (v1680) (23) 53

Matheus (¥1653) (23) 87

Matheus (¥1660) (23) 87

Matheus Petrus Hubertus (*1945) (23) 133, 135

Mathias (...)  (23) 4, 7

Mathias (†1694) (23) 53

Mathias (†1700) (23) 53

Mathias (†1704) (23) 53

Mathias (*1630) (23) 53

Mathias (*1663) (23) 53

Mathias (*1664) (23) 87

Mathias (*1670) (23) 53

Mathias (*1684) (23) 53

Mathias (*1692) (23) 53

Mathias (*1752) (23) 69

Mathias (v1610)  (23) 8, 9

Mathias (v1645) (23) 52

Mathias (v1650) (23) 111, 112

Mathias (v1664) (23) 87

Mathias (v1741) (23) 111

Mathias (¥1652) (23) 110, 112

Mathias (¥1653) (23) 87

Mathias (¥1654) (23) 53

Mathias (¥1655) (23) 53

Mathias (¥1663) (23) 87

Mathias (¥1733) (23) 88

Mathieu (*1929) (23) 98

Mathijs (¥1662( (23) 53

Matthaeus (¥1713) (23) 79

Mattheus (¥1653) (23) 53

Mattheus Andreas (*1940) (23) 131

Matthias (†1630) (23) 53

Matthias (†1674) (23) 53

Matthias (*1615) (23) 39

Matthias (*1616) (23) 39

Matthias (*1620) (23) 115

Matthias (*1640) (23) 53

Matthias (*1661) (23) 53

Matthias (*1670) (23) 115

Matthias (*1684) (23) 77

Matthias (*1692) (23) 43

Matthias (*1707) (23) 87

Matthias (*1756) (23) 69, 70, 72

Matthias (*1774) (23) 47

Matthias (v1650) (23) 110

Matthias (v1726) (23) 17

Matthias (v1732) (23) 88

Matthias Josephus (*1768) (23) 92

Matthijs (†1727) (23) 53

Matthijs (*1616) (23) 53

Matthijs (*1677) (23) 42, 51, 53

Matthijs (v1677) (23) 53

Matthijs (v1746) (23) 17

Matthis (¥1689) (23) 43

Mattijs (*1691) (23) 43, 53

Maurice (*1962) (23) 132

Mechtildis ( ...)  (23) 7, 8

Mechtildis (*16..)  (23) 5

Mechtildis (*1675) (23) 75

Mechtildis (*1714) (23) 47

Mechtildis (*1749) (23) 47

Mechtildis (v1747)  (23) 4

Mechtildis (¥1677) (23) 79

Meijken (†1633) (23) 43

Meijken (†1661) (23) 43


Meijken (†1706) (23) 44

Meijken (*1689) (23) 43

Meijken (*1668) (23) 45

Meijken (v1609) (23) 39

Meijken (v1612) (23) 39

Meijken (v1612-16) (23) 44

Meijken (v1617) (23) 43

Meijken (v1627) (23) 39

Meijken (v1631) (23) 39

Meijken (v1650) (23) 45

Meijken (v1654) (23) 41

Meijken (v1657-60) (23) 45

Meijken (v1661) (23) 41

Meijken (v1685) (23) 42

Meijken (¥1628) (23) 39

Meijken (¥1628) (23) 115

Meijken (¥1634) (23) 40

Meijken (¥1637) (23) 40

Meijken (¥1656) (23) 41

Meijken (¥1680) (23) 42

Meijken (¥1699) (23) 43

Meiken (v1680) (23) 52

Merten (v1680) (23) 84

Merten (v1693) (23) 99

Metgen (†v1654) (23) 43

Metgen (v1600) (23) 38, 39

Metgen (v1666) (23) 45

Metgen (v1680) (23) 18

Metgen (v1680-99) (23) 45

Metgen (¥1677) (23) 42

Mia (*1915) (23) 98

Mia (*1936) (23) 30

Michael (†1617) (23) 30

Michael (†1694) (23) 30

Michael (*1600) (23) 113

Michael (*1670) (23) 42, 46

Michael (*1682) (23) 79

Michael (*1717) (23) 47

Michael (*1728) (23) 46

Michael (*1736) (23) 89, 134

Michael (*1742) (23) 47, 50

Michael (*1746) (23) 10, 28, 80

Michael (*1758) (23) 49

Michael (*1781) (23) 46

Michael (v1634) (23) 109, 116

Michael (v1634-1656) (23) 111

Michael (v1646) (23) 112

Michael (v1661) (23) 53

Michael (v1687) (23) 81

Michael (v1690) (23) 81

Michael (v1711) (23) 28

Michael (v1801) (23) 58

Michael (v1839) (23) 134

Michael (¥1631) (23) 46

Michael (¥1700)  (23) 9, 79

Michel (*1906) (23) 99

Michel (v1822) (23) 50

Michiel (*1717) (23) 49

Michiel (*1742) (23) 48

Michiel (*1814) (23) 11

Michiel (*1817) (23) 10

Michiel (v1646) (23) 110

Michiel (v1656) (23) 110

Michiel (v1784) (23) 11

Michiel (¥1630) (23) 112

Mientje (*1939) (23) 99

Mijnten (v1610) (23) 16

Mik (v2004) (23) 130

Mina (†1866) (23) 19

Mina (*1907) (23) 130

 

N.A. (*1926) (23) 18, 38, 78, 87, 107, 109, 112, 118, 119, 121, 128, 139, 140


Nelcke (v1678) (23) 83

Nelcken (v1683) (23) 86

Nelcken (¥1655) (23) 41

Nele (v2005) (23) 130

Neleken (†1678) (23) 44

Neleken (*1689) (23) 42

Neleken (v1686-87) (23) 45

Nelisken (v1676) (23) 82

Neske (*1909) (23) 98

Nettie (*1941) (23) 98

Netty (*1926) (23) 99

Nico (*1926)  (23) 9, 20, 27, 107, 108, 125, 130

Nico (*1963) (23) 140

Nico (v2007) (23) 106

Nicolaas (*1753) (23) 77

Nicolaas (*1811) (23) 94

Nicolaas (v1629) (23) 116

Nicolaas (v1670) (23) 56

Nicolaas (v1737) (23) 88

Nicolaas (v1740)  (23) 2

Nicolaas (¥1732) (23) 88

Nicolaas Joseph (*1808) (23) 137

Nicolaas Joseph (*1850) (23) 10

Nicolaas Jozef Magdalena (*1963) (23) 140

Nicolas (*1655) (23) 40

Nicolaus ( ....)  (23) 8

Nicolaus (†1694) (23) 44

Nicolaus (†1727) (23) 88

Nicolaus (†1738) (23) 88

Nicolaus (*1635) (23) 39

Nicolaus (*1643) (23) 39

Nicolaus (*1644) (23) 39

Nicolaus (*1661) (23) 87, 133

Nicolaus (*1691) (23) 87

Nicolaus (*17..) (23) 24

Nicolaus (*1753) (23) 80

Nicolaus (*1764) (23) 24

Nicolaus (v1628) (23) 111

Nicolaus (v1629) (23) 109

Nicolaus (v1646) (23) 64

Nicolaus (v1659) (23) 87

Nicolaus (v1685-95) (23) 88

Nicolaus (v1698)  (23) 4

Nicolaus (v1699) (23) 111

Nicolaus (v1722) (23) 88

Nicolaus (v1724) (23) 87

Nicolaus (v1754) (23) 88

Nicolaus (v1760) (23) 95

Nicolaus (¥1655) (23) 87

Nicolaus (¥1658) (23) 87, 133

Nicolaus (¥1662) (23) 87

Nicolaus (¥1690) (23) 87

Nicolaus Joseph (*1782) (23) 24

Noor (*2005) (23) 130

 

O.W.J. (v2007) (23) 132

Oda (*1691) (23) 79

Oda (¥1725) (23) 79

Odilia (†1773) (23) 80

Odilia (v1723) (23) 79

Odilia (v1763) (23) 80

Odilia (¥1725) (23) 79

Olaf (*1971) (23) 130

Oswald (v2007) (23) 62

Otgen (v1704) (23) 79

Otto Maria Adrianus (*1941) (23) 105

Otto Theodorus (*1924) (23) 98

 

P. (v1833) (23) 72

P.J.  (23) 1

P.J.A. (*1940) (23) 98

Paul (v1629) (23) 44


Paul (v1667) (23) 55

Paul (v1779) (23) 121

Paul (v2005) (23) 131

Paulien (*1908) (23) 29, 30

Paulina (*1908) (23) 29

Paulus (*1690) (23) 43, 98

Paulus (*1796) (23) 94

Paulus (v1659) (23) 87

Paulus (v1668) (23) 55

Paulus (v1750) (23) 28

Paulus (¥1649) (23) 98

Paulus Antonius (*1803)  (23) 3

Paulus Hubert (*1846) (23) 94

Peetgen (v1683) (23) 45

Peetgen (v1699) (23) 43

Peetgen (¥1655) (23) 41

Peter (*1713) (23) 51

Peter (v1670) (23) 91

Peter (v1674) (23) 82

Peter (v1679) (23) 44

Peter (v1730) (23) 80

Peter (v1747) (23) 16, 139

Peter (v1755) (23) 16

Peter (v1898) (23) 96, 97

Peter (¥1668) (23) 42

Peter Camiel Maria (*1946) (23) 24

Peter Caspar (*1824) (23) 70

Peter Jacobus (*1784) (23) 11

Peter Joseph (*1822) (23) 66

Peter Joseph (*1869) (23) 11

Peter Joseph (*1880) (23) 89

Peter Joseph (*1915) (23) 105

Peter Mathias (*1834) (23) 66

Peter Paulus (*1916) (23) 105

Petra (*1979) (23) 14

Petronella (*1663) (23) 87

Petronella (*1730) (23) 79

Petronella (*1757) (23) 80

Petronella (v1750) (23) 81

Petronella (v1753) (23) 77, 80

Petronella (v1768) (23) 80

Petrus (†1750) (23) 88

Petrus (†1760) (23) 80

Petrus (*1638) (23) 40

Petrus (*1665) (23) 115

Petrus (*1679) (23) 128

Petrus (*1695) (23) 43, 79

Petrus (*1700) (23) 79

Petrus (*1714) (23) 43

Petrus (*1720) (23) 87

Petrus (*1725) (23) 79

Petrus (*1754) (23) 88

Petrus (*1789) (23) 65

Petrus (*1792) (23) 47

Petrus (*1835) (23) 124

Petrus (v1669) (23) 53

Petrus (v1723-25) (23) 79

Petrus (v1724) (23) 127

Petrus (v1727) (23) 57

Petrus (v1730) (23) 81

Petrus (v1739) (23) 110

Petrus (v1779) (23) 81

Petrus (v1784) (23) 11

Petrus (v1839) (23) 134

Petrus (¥1710) (23) 87

Petrus (¥1732) (23) 88

Petrus (¥1733) (23) 80

Petrus Caspar (*1724) (23) 87

Petrus Cornelis Hubertus (v1963) (23) 131

Petrus Joseph (*1775) (23) 24

Petrus Leopoldus (*1873) (23) 63, 66, 67

Petrus Mathias (*1806) (23) 49


Petter (v1674) (23) 91

Peucken (†1681) (23) 44, 98

Peucken (v1649) (23) 40

Peucken (v1676-80) (23) 45

Peuken (*1690) (23) 43

Peuken (¥1649) (23) 40

Peulken (v1658) (23) 45

Peulken (v1674) (23) 82

Philomena Catharina (*1843) (23) 49

Philomène (*1875) (23) 124

Pierre Gerard Marie (*1918) (23) 86, 105

Piet (*1946) (23) 24

Pieter (*1789) (23) 73

Pieter (*1905) (23) 126

Pieter Hendrik Joseph (*1872) (23) 134

Pieter Hubertus (*1895) (23) 78

Pieter Joseph (*1809) (23) 13

Pieter Joseph (*1811)  (23) 3

Pieter Joseph (*1822) (23) 14

Pieter Joseph (*1848) (23) 137

Pieter Joseph (v1788) (23) 22

Pieter Willem (*1828) (23) 66

Pietgen (v1682) (23) 45

Pietgen (v1709) (23) 43

Plien (*1908) (23) 30

Poul (v1708) (23) 44

 

R.H.W.A. (v2007) (23) 131

Ralf (*1983) (23) 14

Reinerus (*1741) (23) 88

Reinerus (v1630) (23) 53

Renée (*1922) (23) 98

Rob (v2005) (23) 106, 131, 132, 140

Rogerus Hubertus Wendelinus Andreas (*1963) (23) 131

Rosalia Clotilda Margriet Gabriel (*1945) (23) 105

Rosalina Josefina (*1911) (23) 105

Rudolf (*1889) (23) 94

Rutgerus (v16..) (23) 112

 

Servaes (*1622) (23) 117

Servaes (¥1644) (23) 109

Servais (v1620) (23) 16

Servatius (†1701) (23) 111

Servatius (*1622) (23) 113-115

Servatius (*1654) (23) 110, 112

Servatius (*1701) (23) 110

Servatius (*1721) (23) 47

Servatius (v1643) (23) 111

Servatius (v1673) (23) 110

Servatius (v1734) (23) 111

Servatius (v1735) (23) 88

Servatius (¥1644) (23) 110, 112

Servatius Hubertus (*1864) (23) 67

Severijn Hubert (*1864) (23) 48

Severin (*1819) (23) 48

Severin (v1822) (23) 50

Severinus (*1653) (23) 41

Severinus (*1780) (23) 47

Severinus Hubertus (*1780) (23) 48

Severinus Joannes Hubertus (*1811) (23) 47

Shannon (v2006) (23) 130

Sibilla (*1631) (23) 39

Sibilla (*1633) (23) 114, 115, 118

Sibilla (*1652) (23) 40, 113

Sibilla (*1653) (23) 40

Sibilla (v1669) (23) 88

Sibilla (v1755) (23) 31

Sibilla (v1759) (23) 32

Sibilla (¥1645) (23) 64

Sibilla (¥1680) (23) 64

Sibille (v1667) (23) 55

Sijbilla (*1704) (23) 43


Sijbilla (v1677-83) (23) 79

Sijbilla (v1689) (23) 81

Sijbilla (v1747) (23) 88

Silken (v1671) (23) 81

Silken (v1690) (23) 43

Sjef (*1926) (23) 99

Sjeng (*1904) (23) 29

Soffia (*1649) (23) 40

Sophia (*1736) (23) 24

Sophia (v1706) (23) 81

Stas (*1619) (23) 39